Ivan Baxter

“Jag måste alltid ligga steget före – helst flera”

2022-05-26

Alla ska kunna känna sig trygga i sin anställning. Facket har en stor del i att skapa den tryggheten och som ordförande i fackklubben har Ivan Baxter en viktig roll i sina medarbetares vardag.

Många av de som är fackligt anslutna på Coca‑Cola i Sverige är medlemmar i Livs. Ivan Baxter är ordförande i den lokala fackklubben och har under sina många år på företaget varit både skyddsombud och regionalskyddsombud. På facksidan tar man bland annat hand om frågor som rör kollektivavtal, arbetsmiljö och försäkringar.

– Det är viktigt att ha en god kommunikation mellan alla parter och att vara flexibel. Jag måste alltid ligga steget före, helst flera steg före. Vi är alltid flexibla och försöker lösa sådant som kommer upp. Allt börjar med en bra dialog, säger Ivan Baxter.

För att upprätthålla en trygghet för alla medlemmar är det många regler och rutiner som behöver följas. För Ivan är det av högsta prioritet att ha koll på dessa, men också att ha förståelse för olika perspektiv.

– Vi har en bra personalkultur, men den måste hela tiden vårdas. Teambuilding är ett jättebra verktyg för att alla ska lära känna varandra och upprätthålla en fin och trygg kultur. Det kan handla om att till exempel fika eller bowla tillsammans. 

Ivan Baxter

Ordförande lokal fackklubb