“Under min långa karriär här har jag fått mycket erfarenhet i bagaget”

2023-06-28

Ronnie Zanders har jobbat på Coca‑Cola i Sverige i 25 år och har haft en lång och varierad karriär. Något som inneburit både utbyte med kollegor i Sverige och internationellt.

Att sammanfatta 25 år i en kort text är inte det enklaste. Ronnie Zanders är en av de som varit med sedan Coca‑Cola i Sverige startade produktionen och verksamheten i Jordbro i slutet av 90-talet.

– Jag började som plockare på lagret när det öppnade 1997, då hade inte ens produktionen kommit igång. Anläggningen och verksamheten var mindre på den tiden, berättar Ronnie Zanders.

Sedan dess har Ronnie hunnit med mycket, bland annat att vara ansvarig för truckförarna, jobba på råvarulagret och arbeta med implementeringen av nya produkter i produktionen. Idag ansvarar han för flera av produktionslinjerna, bland annat linjen för aluminiumburkarna.

– Mitt jobb handlar i stora drag om att leda teamledarna som sedan leder arbetet på linjerna. Vissa linjer går bara på dagtid, men burklinjen går dygnet runt alla dagar i veckan.

Rollen som ledare menar Ronnie är både rolig och lärorik.

– Jag gillar att hjälpa människor att utvecklas och förbättra resultat. Både för mig själv och dem jag jobbar med. Sen tycker jag om den stora mångfalden här och alla olika sorters människor. Man jobbar tillsammans med väldigt många olika roller, både i lagret, i produktionen och på huvudkontoret.

Vissa roller, framförallt när han arbetade med produktimplementering, har inneburit mycket utbyte och samarbete med kollegor i många olika länder. Och även om han nu är luttrad på företaget tycker han fortfarande att jobbet är roligt och utvecklande.

– Varumärket lockar många och det lockade mig när jag började. Nu har jag ju sett en burk Coca‑Cola några gånger, men jag tycker fortfarande att det är väldigt spännande att jobba i en internationell miljö. Eftersom det är ett internationell företag jobbar man både med de som är i Sverige men även utomlands. Jag har fått mycket utbyte av olika kompetenser och under min långa karriär har jag fått mycket erfarenhet i bagaget.

Ronnie Zanders

Produktionschef