Yakup Ugur

“Det handlar om att ta hand om varandra”

2022-05-31

Yakup Ugur jobbar som facklig representant och har haft flera olika roller på lagret. Oavsett roll är en röd tråd hans stora engagemang för kollegorna och för säkerhetsfrågor.

Efter drygt 20 år på Coca‑Cola i Sverige har Yakup haft många olika roller på företaget, främst på lagret. Han jobbar idag som facklig representant och har även varit skyddsombud. Arbetsmiljö och säkerhet är därmed områden som är extra prioriterade för Yakup. 

– Det är viktigt med en bra arbetsmiljö. Det innebär bland annat att vi pratar mycket om säkerhet och har ett fint samarbete med säkerhetsavdelningen. Vi jobbar bland annat uppsökande för att fånga upp hur kollegor mår. Vi känner varandra väl men det är viktigt med rutiner, säger Yakup Ugur.

Hans engagemang och intresse för att skapa en positiv och inkluderande kultur blir tydligt när man pratar med Yakup.

– Jag känner mig väldigt engagerad i mina kollegor och vill att alla ska trivas. Jag är oerhört social som person. Det handlar om att ta hand om varandra och se till att vi har det bra för att kunna göra ett bra jobb.  
 

Yakup Ugur

Huvudskyddsombud