Coca‑Cola i Sverige samlar till Real Talk om Plast i Haven

På Världshavsdagen samlade Coca‑Cola i Sverige, tillsammans med Håll Sverige Rent nyckelaktörer till en första Real Talk för att diskutera utmaningarna med plast i haven.

Dagen inleddes med att Johanna Ragnartz (Håll Sverige Rent), Åsa Stenmarck (Naturvårdsverket) och Inger Näslund (WWF) gav en djupdykning och nulägesanalys kring läget i Sverige och globalt - plastanvändningen fortsätter att öka markant, men samtidigt kommer en rad regleringar på global, EU och lokal nivå med krav på att åtgärda nedskräpningen. Bland annat är EU-kommissionens förslag på förpackningsområdet (PPWR) både ambitiöst och lovvärt, och kommer få positiv påverkan på ökad insamling och återvinning i hela EU. Avgörande är också att få ett globalt plastavtal på plats.

Efter detta välkomnades näringslivet upp på scen. Malin Eklund (Reitan Convenience), Åsa Domeij (Axfood), Henrik Nerell (McDonalds Sverige) och Lisa Wahlström (Coca‑Cola i Sverige) gav oss en inblick i hur företagen jobbar med frågan och vad som krävs framåt. Företagen har ett stort ansvar for att ta fram hållbara förpackningslösningar som också accepteras och fungerar för konsumenterna. Det kommer bli viktigt med branschöverskridande samarbeten som gör det enklare att skala och implementera nya lösningar och innovationer. 

Avslutningsvis släppte vi fram innovatörerna för att blicka in i framtiden. Mattias Philipson (Svensk plaståtervinning), Stijn Franssen (The Coca‑Cola Company), Robert Lindblom (Havsfonden) och Sophia Fahlen (Ericsson) diskuterade morgondagens lösningar för förpackningar och återvinning. Cirkularitet stod högst upp på önskelistan, och en nyckelfråga är att få plasten mer cirkulär. Endast ett mindre antal länder i världen, däribland Sverige, har fungerande system för förpackningsinsamling och återvinning, vilket har stor påverkan på nedskräpningen i haven. Vikten av samarbeten genom hela värdekedjan betonades, för att minska nedskräpningen i våra hav och uppnå full cirkularitet för våra förpackningar.

  • Det känns viktigt att hålla vår första Real Talk i ett ämne som engagerar oss alla, och att vi kunnat samla kompetenta människor för att diskutera de underliggande problemen. Det är tydligt att vi är långt ifrån färdiga och att omställningen måste gå snabbare. Samtidigt som de avslutande diskussionerna kring innovation visar på att vi har många spännande lösningar på gång. Ett ökat samarbete mellan oss är avgörande för att vi ska lyckas framåt, säger Christoph Friedrich, vd på The Coca‑Cola Company i Sverige.

Efter vår Real Talk deltog Coca‑Cola i Sverige i Kusträddarnas stora skräpplockardag, anordnad av Håll Sverige Rent, över hela Sverige. Över 350 kollegor från Coca‑Cola i Sverige plockade över 5 ton skräp från land och vatten i Stockholm och Göteborg.

För att delta i nästa Skräpplockardag och få mer information om hur du kan bidra - här.