Vita sympoler för grön energi och återvinning på ett verklighetstroget  jordklot

COCA‑COLA EUROPACIFIC PARTNERS HÅLLBARHETSRAPPORT 2021

Coca Cola Europacific Partners (CCEP) är ett världsledande konsumentvaruföretag där hållbarhet står i centrum för vårt arbete. Målet är att nå netto noll utsläpp av växthusgaser till 2040 och under 2021 har vi gjort stora framsteg på den resan. Här är några av höjdpunkterna från det gångna årets hållbarhetsarbete.

2022-08-22

CCEP har en koncernövergripande klimatstrategi om att nå netto noll utsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan till 2040. Eftersom drygt 90 procent är så kallade indirekta utsläpp som uppstår i värdekedjan från exempelvis förpackningar och ingredienser krävs ett nära samarbete med leverantörer och partners för att nå målet om netto noll. Exempelvis ska våra strategiska leverantörer sätta vetenskapligt baserade reduktionsmål, använda 100 procent förnybar el till 2023 samt dela sin utsläppsdata.

– Vi fortsätter att jobba hårt för att nå våra mål. Under 2021 nådde vi en viktig milstolpe i den övergripande klimatstrategin när vår produktionsanläggning i Jordbro certifierades som klimatneutral. Certifikatet är en belöning för många års dedikerat arbete i hela organisationen och ett fint bevis på att vi tillsammans med våra partners, kunder och intressenter kan göra skillnad, säger Lisa Wahlström, hållbarhetsdirektör, för Coca‑Cola Europacific Partners i Sverige.

I sammanfattningen av vårt hållbarhetsarbete för 2021 delar vi med oss av de framsteg som tagits inom This is Forward – vår koncernövergripande hållbarhetsstrategi med målet att vi ska leverera hållbar tillväxt samtidigt som vi skapar en bättre framtid för vår verksamhet, samhället och vår gemensamma planet. 

För att lyckas nå dit vidtar vi åtgärder inom sex viktiga områden där vi identifierat att vi kan göra störst skillnad: förpackningar, drycker, klimat, samhällsengagemang, vatten samt inom försörjnings- och leverantörskedjan. Våra åtaganden inom dessa områden är i linje med FN:s hållbara utvecklingsmål (SDG).

Höjdpunkter från vårt hållbarhetsarbete 2021:

Klimat

 
  • 17 procent minskning av utsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan (Scope 1, 2 och 3) sedan 2019 – samtidigt som produktionsvolymerna har ökat.
  • Produktionsanläggningen i Jordbro certifierades som klimatneutral enligt PAS 2060 – en internationell standard för klimatneutralitet.
  • Sedan 2019 har de totala utsläppen per liter producerad dryck minskat med 23 procent.
  • Minskat produktionsanläggningens totala energiförbrukning med 13 procent, motsvarande 2 700 MWh per år.
  • Övergått till 100 procent fossilfria bränslen för alla upphandlade inrikestransporter.
  • Börjat använda koldioxid tillverkad av restprodukter från bioetanoltillverkning vid kolsyresättning av drycker.