En cirkel med några av de populäraste flaskorna från The Coca-Cola Company.

MINDRE SOCKER I VÅRA DRYCKER GER HÄLSOSAMMARE VAL

Varumärket Coca‑Cola är ikoniskt. Vi har en global närvaro i över 200 länder och våra drycker finns världen över för människor att njuta av. Med detta följer också ett ansvar att bidra till att konsumenten gör hälsosammare val och att våra produkter inte bidrar till att försämra folkhälsan. Alltfler konsumenter efterfrågar idag hälsosammare produkter. Livsmedelsbranschen har en viktig roll att spela för att ta itu med de folkhälsoutmaningar samhället möter kopplat till ökningen av fetma och övervikt. För Coca‑Cola innebär detta att vi satsar på att erbjuda flera sockerfria drycker och att minska sockret i de produkter vi har på marknaden.

Dryckesbranschen med Coca‑Cola går i bräschen för att minska sockret i våra produkter
Coca‑Cola har tillsammans med hela dryckesbranschen i Sverige och Europa satt flera ambitiösa åtaganden under det senaste decenniet att minska på sockret i produkterna.

Soft Drink Europe, UNESDA’s branschåtaganden - att minska genomsnittligt tillsatt socker med 10 procent mellan 2019 - 2025. Tillsammans med våra branschkollegor på UNESDA har vi redan uppnått en total minskning på 33 % av genomsnittligt tillsatt socker sedan 2000 i Europa.

Coca‑Cola i Sveriges åtaganden – att minska sockret med 15% i vår svenska dryckesportfölj
mellan 2018–2025 samt att 50% av vår försäljning år 2025 ska komma från sockerfria drycker i vår portfölj. Ett åtagande vi uppnåde tre år innan utsatt tid. Faktum är att Coca‑Cola i Sverige mellan 2010-2021 minskade sockret i vår dryckesportfölj med 35%, räknat på genomsnittligt tillsatt gram socker per liter.

Sveriges Bryggerier’s åtaganden - att minska sockret i läsken med 15 procent till 2025. Fortsatta frivilliga åtaganden kommer driva på utvecklingen ännu mer.

Mindre socker, fler valmöjligheter, tydlig märkning, ingen marknadsföring till barn
Vi vet att för mycket socker inte är bra för någon. Vi står även bakom EU:s vision om att bidra till hälsosammare konsumtion. Som företag bidrar vi genom att introducera och främja för nya sockerfria drycker och att omformulera recept för att reducera sockret i vår dryckesportfölj. Vi ser också att tydlig märkning och innehållsförteckning på förpackningen, portionsstorlek och mindre förpackningsstorlekar i hög grad bidrar till att få konsumenten att göra mer hälsosamma medvetna val.

Vi arbetar för att hjälpa konsumenten göra hälsosammare val och minska på sockerkonsumtionen genom bland annat:
1) Innovation och förändring av recepten i våra drycker för att minska på sockertinnehållet 
2) Fler valmöjligheter, där vi tagit fram nya sockerfria alternativ på marknaden
3) Tydlig märkning av innehåll och portionsstorlek och mindre förpackningar
4) Ingen marknadsföring av våra drycker till barn under 13 år
5) Fokusera marknadsföringen på våra sockerfria drycker

Vi stödjer EU och WHO initiativ för hållbara livsmedel och mer hälsosam livsstil
Vi står bakom rekommendationen från WHO och våra nordiska hälsomyndigheter att individer inte ska konsumera mer än 10 % av sina totala dagliga kalorier från tillsatt socker. Vi stöttar också EU’s arbete med att främja hållbara livsmedelssystem och hälsosammare matvanor och livsstilar.

Coca‑Cola Zero Sugar är vår marknadsledare
Vår marknadsföring är starkt fokuserad på våra sockerfria drycker och att göra Coca‑Cola Zero Sugar till vår marknadsledare. Idag består närmare 50 procent av Coca‑Cola i Sveriges försäljning av sockerfria produkter. Tittar vi bara på Coca‑Cola varumärket så har försäljningen av Coca‑Cola Zero Sugar redan gått om originalet.

Ingen marknadsföring riktad mot barn
Coca‑Cola införde redan 1956 en policy om "ingen marknadsföring mot barn". Det innebär att vi inte har någon marknadsföring av våra produkter mot barn under 13 år, oavsett om det är vatten, juice eller läsk. Det betyder också att vi inte riktar oss till barn under 13 år i någon media, inklusive på TV, online och i sociala medier om barn utgör 30 procent eller mer av publiken. Denna policy gäller även exponeringen på våra förpackningar på försäljningsstället och i detaljhandeln.

Vi anser att skolor bör vara reklamfria. Det är därför vi inte stödjer någon marknadsföring eller reklam i grund- och gymnasieskolor. I EU övervakar vi våra marknadsföringsmetoder årligen genom EU:s uppförandekod om ansvarsfull marknadsföring. 2021 hade vi en efterlevnadsgrad på 100 procent för sociala medier, webbplatser och influensers och 99,2 procent för TV.

Alla som är involverade i vår marknadsföring och kommunikation arbetar utifrån den vår globala policy om ansvarsfull marknadsföring.

Fokus på marknadsföring av våra sockerfria produkter
Vi stödjer målen i EU:s uppförandekod för ansvarsfulla affärer och marknadsföringsmetoder, som bland annat uppmanar industri och återförsäljare att omformulera recept, uppmuntra portionskontroll och marknadsföra ansvarsfullt. EU:s uppförandekod för ansvarsfulla livsmedelsaffärer och marknadsföringsmetoder.

Vi använder vår marknadsföringsstyrka och strategiska partnerskap med återförsäljare och kunder för att fokusera marknadsföringen på våra sockerfria produkter. I Sverige är mer än 95 procent av vår marknadsföring fokuserad på våra Zero produkter.

Vår europeiska branschorganisation, UNESDA, sammanfattar vidare det ansvar som dryckesbranschen tar inom en rad nyckelområden, där Coca‑Cola går i bräschen för en rad områden.

Vår svenska  branschorganisation, Sveriges Bryggerier, sammanfattar vidare det ansvar dryckesbranschen tar inom en rad nyckelområden.

Har du fortfarande frågor?