Make Every Rainbow Count

HUR MÅR DU?  

 

Det var frågan som Röda Korset och Coca‑Cola ställde unga svenskar när det treåriga projektet med samma namn lanserades.

I Sverige lider 41 procent av befolkningen av någon form av psykisk ohälsa och antalet växer, inte minst bland yngre. En särskild riskfaktor är socioekonomisk utsatthet. Som ett led i arbetet mot en bättre psykisk hälsa sjösatte Röda Korset i samarbete med Coca‑Cola i Sverige “Hur mår du?” som är en satsning med fokus på att nå ut med kunskap och information till unga i utsatta områden. 

Projektet lanserades 2023 och inleddes med ett antal workshops, bland annat i Tjärna Ängar i Borlänge, ett område som ofta beskrivs som socioekonomiskt utsatt. För att ta reda på vilka behov som finns hos unga i området bjöd Röda Korset in till ett möte där ungdomar fick berätta vad de saknade och önskade mer av. Resultatet blev en filmserie som nu skickas ut tillsammans med kunskap och konkreta tips från Röda Korsets ungdomspsykolog.

“Hur mår du?” är ett treårigt projekt med fokus på unga och psykisk hälsa. Coca‑Cola Europacific Partners, som är en del av Coca‑Cola i Sverige, ansvarar för projektet. CCEPs medarbetare har också utbildats i hur de kan vara ett stöd för någon som mår dåligt, både som chef, kollega och medmänniska. Målet är att öka kunskapen och bryta stigman inom psykisk ohälsa.

Utöver arbetet med Röda Korset samarbetar Coca‑Cola Sverige AB även med ReDI School of Digital Integration i Malmö. ReDI School är en icke vinstdrivande organisation som erbjuder marginaliserade grupper, med fokus på kvinnor med utländsk bakgrund, kostnadsfria och högkvalitativa utbildningar inom digital kompetens.

     

     

Upptäck mer

VARJE FLASKA RÄKNAS

I Sverige pantas drygt 8 av 10 flaskor, vilket är en mycket bra siffra. Men vi kan bli ännu bättre! Därför vill vi påminna om att varje flaska räknas och betona hur viktigt det är att vi alla hjälps åt att panta dem – så de kan användas om och om igen.

FLER VALMÖJLIGHETER

DET BÖRJAR MED EN FLASKA

I Sverige är alla våra PET-flaskor tillverkade av 100% återvunnen plast, med undantag för kork och etikett. För att främja hållbarhet samarbetar vi med företag, myndigheter och civilsamhället för att samla in och återvinna eller återanvända alla de PET-flaskor vi säljer.

DET BÖRJAR MED EN FLASKA