Spoločně za lepší stav vôd: WWF a nadácia Coca‑Cola sa spájajú v mene obnovy vôd v 6 krajinách

 

19. marca 2024 – Spoločne za lepší stav vôd. WWF Central and Eastern Europe (WWF-CEE) a nadácia The Coca‑Cola Foundation sa dohodli na ďalšej spolupráci. Partnerstvo Living Danube Partnership, ktorého cieľom je zvýšiť odolnosť povodia Dunaja voči klimatickým zmenám, predlžujú o tri roky. Nadácia The Coca‑Cola Foundation pritom podporí program sumou 1,53 milióna amerických dolárov. 

 

Najmedzinárodnejšia rieka sveta potrebuje pomoc

Povodie Dunaja je druhé najrozsiahlejšie v Európe, celosvetovo zasahuje do najviac krajín a tvorí významnú životodarnú tepnu Európy. Dunaj na svojej 2 800 kilometrovej trase z Čierneho lesa do Čierneho mora priamo preteká desiatimi krajinami a svojim povodím úplne alebo čiastočne zasahuje do územia devätnástich štátov. Avšak za posledných 150 rokov zaniklo viac ako 80% mokradí v dôsledku klimatických zmien, výstavby bariér či brehových opevnení.

Naliehavé problémy súvisiace s úpadkom prírody, stratou biodiverzity a nedostatkom sladkej vody sú úzko prepojené a ich riešenie má zásadný význam pri zmierňovaní najhorších dôsledkov klimatických zmien. Spoločné úsilie podnikov, vlád a ochranárov je kľúčové z hľadiska dlhodobých prínosov pre obnovu prírody a ochranu dôležitých ekosystémov, a tým aj pre posilnenie odolnosti voči klimatickým a iným hrozbám.

Od zahájenia programu v roku 2014 podporilo partnerstvo Living Danube Partnership viac než deväť projektov v šiestich krajinách – v Rakúsku, Bulharsku, Chorvátsku, Maďarsku, Srbsku a Rumunsku. Spolupráca sa bude naďalej zameriavať na obnovu dôležitých mokradí, záplavových oblastí a prítokov pozdĺž rieky Dunaj, pričom bude nadväzovať na úspechy a výsledky dosiahnuté v rámci prierezového programu za posledných desať rokov[1]. Bude pokračovať vo zvyšovaní odolnosti komunít v mestských a vidieckych oblastiach, ktoré sú najviac ohrozené zmenami klímy, zlepšovať stav v povodí Dunaja a vďaka kolektívnej činnosti prinášať úžitok komunitám, poľnohospodárstvu a prírode.

 

„Musíme konať v súlade s prírodou, nie proti nej“

„Intenzívne záplavy, suchá a vlny horúčav už teraz ničia niektoré časti Európy a spôsobujú obrovské škody obciam, podnikom a prírode. Ak chceme zvládnuť tieto problémy, musíme konať v súlade s prírodou, a nie proti nej. Potrebujeme sa zamerať nielen na ochranu prírody, ale aj na obnovu ekosystémov a biodiverzity, vrátane riek a mokradí“ hovorí Andreas Beckmann, generálny riaditeľ WWF pre strednú a východnú Európu. „Zmysluplnú zmenu v širokom meradle môžeme dosiahnuť len kolektívnou činnosťou. Vďaka spoločnej vízii v rámci Living Danube Partnership, kde prosperujú ľudia aj príroda, sme sa opäť spojili s Nadáciou The Coca‑Cola Foundation a spoločnosťou Coca‑Cola in Európe, aby sme pokračovali v posilňovaní odolnosti komunít ohrozených zmenami klímy a zároveň zlepšili stav v povodí Dunaja,“ dodal.

„Nadácia The Coca‑Cola Foundation chce prostredníctvom spoločných aktivít dosiahnuť merateľný a trvalý prínos tak pre prírodu ako aj pre komunity na celom svete,“ hovorí Saadia Madsbjerg, prezidentka Nadácie The Coca‑Cola Foundation a viceprezidentka pre komunitné záležitosti spoločnosti Coca‑Cola. „Obnova partnerstva s WWF-CEE predstavuje významný krok vpred v realizácii našej spoločnej vízie zameranej na posilnenie odolnosti voči klimatickým zmenám v povodí Dunaja.“

 

Opatrenia aj v mestských zónach

Partnerské projekty sa uskutočnia v šiestich krajinách, a to v Rumunsku, Maďarsku, Bulharsku, na Ukrajine, Slovensku a v Česku a nadviažu na prácu v oblasti odolnosti vôd, ktorú mnohé z týchto krajín rozvinuli počas prvej fázy spolupráce. V rámci predĺženia partnerstva rozširujeme rozsah programu z obnovy prírody na odolnosť komunít, ktorá bude zahŕňať zásahy v poľnohospodárstve a v mestských zónach, zatiaľ čo v predchádzajúcich rokoch sa mnohé projekty realizovali v odľahlých a vidieckych oblastiach. Nové projekty budú prebiehať v Maďarsku (horná časť záplavovej oblasti Tisy) a v Českej republike (Krušné hory).

Zároveň bude Coca‑Cola v Európe v rámci partnerstva Living Danube Partnership presadzovať a propagovať zodpovedné hospodárenie s vodou a hľadať nové príležitosti pre spoločné iniciatívy. Coca‑Cola HBC podporí správu vodných zdrojov v povodí rieky Iskar v Bulharsku, pričom sa zameria na lepšie využívanie pôdy a vody v dodávateľskom reťazci a sekvestráciu uhlíka (proces zachytávania a viazania oxidu uhličitého v atmosfére).   

Podľa WWF-CEE sa do roku 2021, keď bola ukončená prvá fáza partnerstva Living Danube Partnership, obnovilo s podporou Nadácie The Coca‑Cola Foundation, EÚ a štátnych fondov približne 5 462 hektárov vidieckych mokradí, riek a záplavových oblastí, čím sa podarilo doplniť približne 13,45 milióna m3 vody ročne. Takéto partnerstvá nabádajú globálne spoločenstvo na zlepšenie hospodárenia s vodou tým, že demonštrujú a podporujú zodpovedné spravovanie vodných zdrojov.

 

O WWF

WWF (Svetový fond na ochranu prírody) predstavuje jednu z najväčších nezávislých ochranárskych organizácií na svete, ktorá má viac ako 5 miliónov podporovateľov a globálnu sieť pôsobiacu vo viac ako 100 krajinách. Poslaním WWF je zastaviť úpadok prírodného prostredia planéty a budovať budúcnosť, v ktorej budú ľudia žiť v harmónii s prírodou, a to zachovaním svetovej biodiverzity, zabezpečením udržateľného využívania obnoviteľných prírodných zdrojov a podporou znižovania znečistenia či plytvania zdrojmi.

WWF-CEE patrí do globálnej siete WWF a podporuje jej poslanie v siedmich krajinách strednej a východnej Európy. Medzi členské organizácie patria WWF-Bulharsko, WWF-Maďarsko, WWF-Rumunsko, WWF-Slovensko, WWF-Ukrajina a WWF v Česku.

O Nadácii The Coca‑Cola Foundation 

Poslaním Nadácie The Coca‑Cola Foundation je pomáhať komunitám vo všetkých krajinách kde spoločnosť Coca‑Cola pôsobí a kde žijú a pracujú naši zamestnanci. Podporujeme transformačné myšlienky a inštitúcie, ktoré riešia náročné globálne výzvy a zanechávajú merateľný a trvalý dopad. Naše dotácie sú zamerané na udržateľný prístup k čistej vode, odolnosť voči klimatickým zmenám, pripravenosť na katastrofy a reakciu na ne, obehové hospodárstvo, posilnenie ekonomického postavenia a na záležitosti týkajúce sa našej miestnej komunity. Od založenia v roku 1984 udelila Nadácia The Coca‑Cola Foundation v rámci svojho poslania granty v hodnote viac ako 1,5 miliardy dolárov na posilnenie komunít na celom svete.

O společnosti The Coca‑Cola Company

The Coca‑Cola Company je největším výrobcem nápojů na světě, který nabízí více než 500 značek perlivých i neperlivých nápojů svým spotřebitelům ve více než 200 zemích. Coca‑Cola neustále vyvíjí a vylepšuje své portfolio, například snížením cukru v nápojích nebo představováním nových inovativních výrobků na trhu. Společnost usiluje i o snížení dopadu na životní prostředí, a to obnovou vody používané ve výrobě a podporou recyklace. Společně se stáčecími společnostmi zaměstnává více jak 700 000 lidí a pomáhá přinášet ekonomické příležitosti místním komunitám po celém světě. Více informací naleznete na webu https://www.coca-colacompany.com. Také můžete sledovat Twitter, Instagram, Facebook nebo LinkedIn.