Naše nové uzávery sú odteraz neodnímateľné.

Vďaka tomu sa fľaša zrecykluje spolu s uzáverom. Nový uzáver zostáva pripevnený k fľaši, takže uľahčuje zber a recykláciu. Takto ho nestratíte a môžete ho opäť ľahko zavrieť.

Vychutnajte si Coca‑Cola, ponechajte vrchnák pripevnený a recyklujte celé balenie. Je to síce nový zvyk, ale chuť a zážitok, ktorý očakávate od svojich obľúbených Coca‑Cola nápojov, zostáva rovnaký!

Nové uzávery majú inovatívny dizajn a predstavujú dôležitý míľnik v našej stratégii udržateľného rozvoja.

Fakta a mýty o našich nových neodnímateľných vrchnákoch

Nie je to pravda, vrchnáky sa pri recyklácii oddeľujú a následne drvia. Sú hodnotným materiálom napríklad pri výrobe inštalačného materiálu, paliet, kontajnerov, škatúľ a ďalších produktov. Je dobré najmä na to, aby sa vrchnáky dostali až k samotnej recyklácii. A aby sa tak stalo, je potrebné, aby boli spojené s fľašou a zbytočne neskončili v komunálnom odpade ako sa to dnes často deje.

Zavedenie neodnímateľných vrchnákov nariaďuje od roku 2024 európska legislatíva, ktorá je záväzná pre všetky členské štáty. Niektorí výrobcovia si túto povinnosť splnili s menším predstihom, aby svoj záväzok začali dodržiavať načas a využívali výhody neodnímateľných vrchnákov už skôr.

Nie je to pravda. Pred uvedením na trh sme zrealizovali rozsiahly prieskum a testovanie medzi spotrebiteľmi. To preto, aby sme zabezpečili, že fľaše s našim inovovaným a trvalo pripojenými vrchnákmi budú praktické, hygienické, bezpečné a ľahko použiteľné. Pre najpohodlnejšiu konzumáciu úplne odklopte vrchnák.

Na trhu sa v rovnakom čase budú objavovať nápoje s pôvodným uzáverom, ale niektoré už s novým vrchnákom. Postupne sa však nápoje s bežným uzáverom dopredajú a na trhu budú už len fľaše s neodnímateľným uzáverom.

Dôvodom, prečo vznikli neodnímateľné vrchnáky, je naozaj snaha znížiť množstvo voľne pohodeného odpadu a vrchnáky následne recyklovať a materiál znovu využiť na niečo iné. Pre zákazníka sa však nič nemení a svoj obľúbený nápoj si vychutná aj naďalej, a bez obmedzení.

Nejde o pravdivé tvrdenie. Primárnym účelom neoddeliteľných vrchnákov je, že sú po celý čas pripojené k fľaši a spoločne putujú do recyklácie. Pri testovaní sme narazili aj na praktické benefity. Napríklad, ľudia s telesným znevýhodnením alebo šoféri môžu jednou rukou fľašu znovu zatvoriť.

Máte ďalšie otázky?