Het festivalseizoen is open

alt

Officieel reglement van de promotieactie ‘Coke Music’ – 2023

Algemene bepalingen

1)      De Coca‑Cola-actie ‘Coke Music’ is een actie die georganiseerd wordt door Coca‑Cola Services nv (hierna ‘Coca‑Cola’ genoemd). Deze actie staat open voor alle personen die woonachtig zijn in België en in het Groothertogdom Luxemburg, met uitzondering van vaste of tijdelijke werknemers van Coca‑Cola Europacific Partners Belgium bv, Coca‑Cola Services nv of één van de vennootschappen die met deze vennootschappen verbonden zijn, één van hun reclamebureaus en de partners van deze promotie, evenals hun gezinnen.

2)      Het is niet mogelijk op een andere dan de in dit reglement beschreven wijze aan deze actie deel te nemen.

3)      Deze actie is uitsluitend geldig van 1 juni 2023 tot en met 31 augustus 2023 in België en in het Groothertogdom Luxemburg. Ze wordt georganiseerd in het kader van een tombola van het OCBS ten bate van de Belgische sport KB 16/02/22 nummer 4120130, hierna de ‘Tombola’ genoemd.

4)      Deze tombola is zonder aankoopverplichting voor België en zonder aankoopverplichting voor het Groothertogdom Luxemburg.

5)      Er zijn twee manieren om aan deze  actie deel te nemen:

 • De deelnemer wenst een tombolaprijs te winnen ( zie de prijzen hieronder ).
 • De deelnemer wenst een Collect&Get-prijs te winnen ( zie de prijzen hieronder).

6)       Onder deelnemer wordt verstaan iedere persoon van ten minste 14 jaar die woonachtig is in Belgiê Of in het Groothertogdom Luxemburg voor de Collect&Get-actie.

7)      Voor de tombola moeten de deelnemers minstens 16 jaar oud zijn om deel te nemen aan de lokale festivals (Werchter, Pukkelpop, Les Ardentes, Dour, HypeODream, Crammerock, Wecandance en Reggae Geel). Zij moeten minstens 18 jaar oud zijn om deel te nemen aan de internationale festivals (‘TML normal day ticket’, ‘Coachella USA’ april 2024, ‘Sziget’, ‘Lollapalooza Berlin’, Untold Roumania en ‘Coke Music Festival Spain’). Degenen die hen vergezellen, moeten ook minstens 16 jaar oud zijn voor de lokale festivals en 18 jaar voor de internationale festivals.

8)      De deelnemer moet te allen tijde zijn identiteit en zijn leeftijd kunnen aantonen, zodat de organisator eventueel misbruik kan controleren en bestraffen.

9)      Om geldig deel te nemen aan deze actie moet de deelnemer de QR-code scannen die aanwezig is op de producten van het deelnemende Coca‑Cola-assortiment (250ml, 330ml, blikjes, 200ml, RGB en kleine PET-formaten tot 1L Coca‑Cola, Coca‑Cola Zero Sugar en Coca‑Cola Flavours) en op het reclamemateriaal dat aanwezig is op het verkooppunt. De deelnemer wordt dan rechtstreeks doorgestuurd op de Coca‑Cola-app als die al geïnstalleerd is. Als dat niet het geval is, moet hij de Coca‑Cola-app downloaden in de App store of Google store en de registratieprocedure volgen (naam, voornaam, e-mailadres, wachtwoord enz.).

10)   Op de homepage staan alle prijzen die te winnen zijn in het kader van de tombola en de Collect&Get. De Music-punten worden verkregen door het Coca‑Cola-spel te spelen al naargelang de behaalde score, met een maximum van 5 X per dag.

11)   Van 01/06/2023 tot en met 31/08/2023 kiest de deelnemer de concerten waarvoor hij wil deelnemen aan de tombola, wetende dat hij 100 ‘MUSIC’-punten moet toevoegen per deelname. Tijdens de hele duur van de tombola kan hij slechts één keer winnen.

Prijzen van de tombola:

 • 42 X 2 TML normal day ticket (21, 22, 23, 28, 29,30 juli 2023) (Minimumleeftijd 18 jaar) Waarde per persoon € 140.                   
 • 1 X 2 Coachella USA april 2024 (Minimumleeftijd 18 jaar) Waarde € 9.100.
 • 1 X 2 Sziget Hungary (11 -13 augustus 2023) (Minimumleeftijd 18 jaar) Waarde € 3.190.
 • 1 X 2 Lollapalooza Berlin (9-10 sept 2023) (Minimumleeftijd 18 jaar) Waarde € 3.530.
 • 1 X 2 Coke Music Festival Spain (sept 2023) (Minimumleeftijd 18 jaar) Waarde € 2.800.
 • 1 X 2 Untold (Roemenië) 3 tot en met 6 augustus. (Minimumleeftijd 18 jaar) Waarde € 3.530.
 • 10X 2 Werchter (30 juni tot en met 3 juli 2023) € 292 per persoon.
 • 10 X 2 Pukkelpop (18 tot en met 21 augustus 2023) € 265 per persoon.
 • 10 X 2 Les Ardentes (7 tot en met 10 juli 2023) € 292 per persoon.
 • 10 X 2 Dour (13 tot en met 17 juli 2023) € 233 per persoon.
 • 10 x 2 HypeODream (11 juli 2023) € 49,50 per persoon.
 • 10 x 2 HypeODream (12 juli 2023) € 69,50 per persoon.
 • 1 x 2 Crammerock (2-3 september 2023) € 66 per persoon.
 • 1 x 2 Wecandance  (5-12 augustus 2023) € 68,75 per persoon.
 • 1 x 2 Alcatraz (12 augustus 2023) € 89 per persoon.
 • 1 x 2 Reggae Geel (5 augustus 2023) € 58,75 per persoon.

                                             

           De trekking wordt verricht op basis van de data van de festivals.

12)   Van 01/08/2023 tot en met 31/08/2023 kies de deelnemer de prijzen waarvoor hij wil deelnemen aan de Collect&Go,wetende dat hij MUSIC-punten moet toevoegen per deelnamen. Tijdens de hele duur van de Collect&Get kan hij slechts één keer winnen.

13)   De prizen kunnen niet worden omgeruild of uitbetaald in geld.

14)   De leveringstermijnen worden voor alle artikelen vermeld op de website.

15)   De winnaars van Coke Music-Collect&Get zullen hun volledig contactgegevens( voornaam,naam,geboortedatum en adres  en hun telefoonnummer moeten bevestigen. Wijzigingen Achteraf zijn niet toegestaan en zullen worden opgevat als afzien van de prijs.Indien  de winnaars niet reageren na een herinnering, verliezen zij hun prijs en wordt de pris opnieuw in het spel gebracht. Deze gegevens zullen worden doorgegeven aan het leveringsbedrijf warmee Coca‑Cola samenwerkt, zodat de winnaars hun prijs kunnen ontvangen.

                   

Prijzen van de Collect&Get:                            Music punten

 

 • 104 T-shirts Coca‑Cola                                   2000
 • 152 Tank Top Coca‑Cola                                 1500
 • 147 Crop Top Coca‑Cola                                 1500
 •  95 Hoodies Coca‑Cola                                  3000

Specifieke voorwaarden voor de festivals

16)   De winnaars worden definitief tot winnaar uitgeroepen na verificatie van hun contactgegevens en hun leeftijd.  De deelnemer moet te allen tijde zijn identiteit kunnen aantonen, zodat de organisator eventueel misbruik kan controleren en bestraffen.

17)   De bestemmingen kunnen variëren als gevolg van veranderingen in de veiligheids- of waarschuwingsniveaus of aanbevelingen van de Belgische of Luxemburgse overheid. Coca‑Cola behoudt zich het recht voor om deze bestemmingen in te trekken.

18)   De details van het verloop van de reis zullen op een later tijdstip aan de winnaars worden meegedeeld door het reisbureau, dat rechtstreeks contact met hen zal opnemen. Zij ontvangen alle informatie in verband met de prijzen waarop zij recht hebben, waarbij alle toeslagen ten laste van de winnaar komen.

19)   De winnaars van ‘Coke Music’ moeten hun volledige contactgegevens (voornaam, naam, geboortedatum en adres) en hun telefoonnummer bevestigen, voor henzelf en degenen die hen vergezellen. Zij moeten ook, voor henzelf en degenen die hen vergezellen, een kopie van hun identiteitskaart, paspoort (geldig tot meer dan 6 maanden na het einde van het festival) en geldig visum voor het gewonnen festival opsturen.  Wijzigingen achteraf zijn niet toegestaan en zullen worden opgevat als afzien van de prijs. Indien de winnaars niet reageren na een herinnering, verliezen zij hun prijs en wordt de prijs opnieuw in het spel gebracht. Deze gegevens en documenten zullen worden doorgegeven aan het leveringsbedrijf waarmee Coca‑Cola samenwerkt, zodat de winnaars hun prijs kunnen ontvangen. Alle reizigers moeten ervoor zorgen dat zij aan alle administratieve en wettelijke gezondheidsvoorschriften voldoen (vaccins enz.). Paspoort, visum en gezondheidsvoorwaarden vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van elke reiziger.

20)   De winnaars moeten beschikbaar zijn om naar het evenement te gaan op de door de sponsor opgegeven data, anders wordt de prijs verbeurdverklaard.

21)   De sponsor is niet verantwoordelijk als een gepland evenement wordt vertraagd, uitgesteld of geannuleerd om welke reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, pandemieën, epidemieën, lokale epidemieën, noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid en quarantaines, en de tickets zullen niet worden terugbetaald aan de winnaar.

22)   Door de prijs te aanvaarden, stemt de winnaar ermee in zich te houden aan alle voorwaarden en beperkingen vermeld op het ticket van het evenement en door de organisator van het evenement.

23)   De winnaar begrijpt en aanvaardt dat de sponsor het recht heeft om, naar eigen goeddunken, een winnaar of zijn gast te diskwalificeren en van een activiteit te verwijderen indien het gedrag van de winnaar of gast op enig moment niet coöperatief is, storend is of schade kan veroorzaken of veroorzaakt aan de persoon, de eigendom of de reputatie van de sponsor, en in een dergelijk geval zal de winnaar nog steeds als enige verantwoordelijk zijn voor alle belastingen en andere kosten in verband met de prijs.

24)   De winnaar en zijn gast zullen alle gevraagde informatie betreffende de persoonlijke inlichtingen die de uitgifte van de tickets en de accommodatie mogelijk maken, met name paspoort, geboortedatum, nationaliteit, COVID-19-vaccinatiestatus, in het gevraagde formaat verstrekken.

25)   De winnaar en zijn gast begrijpen dat de verstrekte accommodatie een gedeelde kamer met eenpersoonsbedden (2) zal zijn.

26)   Coca‑Cola is niet verantwoordelijk als de winnaar zijn ticket niet gebruikt op de dag van het evenement.

27)   Coca‑Cola is niet verantwoordelijk voor activiteiten die onafhankelijk door de winnaar op de festivallocatie worden georganiseerd of voor persoonlijk georganiseerde externe excursies in de plaatselijke stad.

28)   Het verkrijgen van visa of toeristenkaarten is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de winnaar en zijn gast en alle bijbehorende kosten zijn voor rekening van de winnaar. 

29)   De winnaar en zijn reisgenoot zijn zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van een reisverzekering, geldige paspoorten en alle andere documenten die nodig zijn voor een internationale reis.

30)   De winnaar en zijn gasten mogen op geen enkele wijze beperkt zijn in hun mogelijkheden of in hun recht om van en naar de bestemming van het festival of het land van vertrek te reizen. Het recht om de toegang tot een van beide landen te weigeren berust bij de paspoortcontrole en de autoriteiten van de landen.  Coca‑Cola aanvaardt geen verantwoordelijkheid om zich ervan te vergewissen dat de winnaar of zijn gast in staat zijn om te reizen en is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten indien de toegang wordt geweigerd door de paspoortcontrole of de autoriteiten van het land.

31)   De winnaar en zijn reisgenoot zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wet- en regelgeving van het land van bestemming.

32)   De winnaar en zijn reisgenoot zijn verantwoordelijk voor de naleving van alle COVID-19-vereisten gesteld door de sponsor, de vervoersmaatschappij, de hotels/accommodaties, de locaties van evenementen of andere verkopers die diensten aanbieden als onderdeel van de reisprijs. Niet-naleving van de COVID-19-vereisten kan leiden tot het verlies van een deel of het geheel van de prijs.

33)   De gewonnen prijzen zijn strikt persoonlijk en mogen op geen enkele wijze aan derden worden overgedragen, verkocht of geruild. De prijzen mogen niet worden overgedragen, geruild of omgezet in contant geld.

34)   Coca‑Cola behoudt zich het recht voor om de prijs door een prijs van gelijke of grotere waarde te vervangen indien de opgegeven prijs om welke reden dan ook niet beschikbaar is.

35)    Vanaf de begindatum van de promotie is er een inherent risico van blootstelling aan COVID-19 tijdens de reizen en op elke openbare plaats waar mensen aanwezig zijn. COVID-19 is een besmettelijke ziekte die kan leiden tot ernstige ziekte en de dood. Door deze prijs te aanvaarden en de festivals bij te wonen, nemen de winnaar en zijn gast vrijwillig alle risico's op zich die gepaard gaan met de blootstelling aan COVID-19.

Wettelijke bepalingen

Deelname aan deze actie impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement, inclusief alle latere beslissingen die de organisatoren in geval van overmacht kunnen nemen om de goede uitvoering ervan te garanderen.

36)   Om de verdeling van de prijzen te garanderen, behoudt Coca‑Cola zich het recht voor om het mechanisme van deze actie aan te passen gedurende de promotieperiode.

37)   Deze actie wordt onder het toezicht geplaatst van meester Indekeu, gerechtsdeurwaarder te 1000 Brussel, Grote Hertstraat 2, die toezicht zal houden op de gehele operatie. Zijn beslissingen zijn onherroepelijk en zonder beroep.

38)   De gegevens die worden verzameld bij het aanmaken van het profiel, het gebruik ervan en/of de deelname aan deze promotie worden beheerd en gecontroleerd door Coca‑Cola Services nv, Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel, in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving en het privacybeleid van Coca‑Cola dat beschikbaar is op deze website met het oog op het beheer van de deelname aan deze actie, tenzij de deelnemer uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn persoonsgegevens voor andere doeleinden. De deelnemer heeft recht op toegang tot zijn gegevens en kan, indien nodig, verzoeken deze te corrigeren of te wissen door een e-mail te sturen naar cocacolabe@coca-cola.com. Bovendien aanvaarden de winnaars dat de persoonsgegevens die nodig zijn voor de toekenning van de prijs worden doorgegeven aan het reisbureau waarmee Coca‑Cola samenwerkt, waarvan de volledige details zullen worden meegedeeld bij het reserveren van de prijs.

39)   Coca‑Cola kan de deelname van een of meer deelnemer(s) opschorten en annuleren in geval van verdacht gedrag dat kan bestaan uit, maar niet beperkt is tot: verdenking van fraude, gebruik van een geautomatiseerd antwoordsysteem, verbinding van meerdere personen en verschillende computerstations met gebruikmaking van dezelfde identificatiecode, d.w.z. hetzelfde profiel dat in de inschrijvingsdatabank van de website is geregistreerd, een ongewoon winstpercentage, een poging tot inbraak op de servers van het organiserende bedrijf, verveelvoudiging van accounts enz.

40)   Coca‑Cola kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor:

 • ongevallen, verliezen, laattijdige leveringen, kosten en schade van welke aard of oorzaak dan ook, als gevolg van deelname aan deze actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs, meer bepaald, maar niet beperkt tot, elk risico dat verbonden is aan de reis naar, in en vanuit de gewonnen bestemming, in welke vorm dan ook;
 • door derden veroorzaakte verliezen en/of vertragingen, in welke vorm dan ook;
 • drukfouten of fouten op de deelnemende verpakkingen; - fouten of weglatingen van het reisbureau;
 • de eventuele onmogelijkheid voor de reizigers om op de vastgestelde datum te reizen; eventuele extra kosten en/of verblijfs- of vervoerskosten - anders dan de kosten die uitdrukkelijk in dit reglement worden genoemd als zijnde ten laste van Coca‑Cola - die de winnaar (en de persoon die hem vergezelt) mogelijk moet dragen als gevolg van zijn deelname aan de actie, zijn aanvaarding van de prijs en zijn gebruik ervan;
 • elk geval van overmacht dat het de winnaars onmogelijk maakt van de prijs te genieten, hetzij op het gebied van vervoer, tijdens de reis of enigerlei ander evenement; 
 • de annulering of verandering van data of locatie of bijkomende voorwaarden met betrekking tot de prijs of het evenement waaruit de prijs bestaat, als gevolg van een beslissing buiten de controle van Coca‑Cola, hetzij door de organisatoren van de prijs, de autoriteiten, of de winnaar zelf;
 • de onmogelijkheid voor de reizigers om naar hun bestemming te vertrekken ten gevolge van een beslissing van de autoriteiten, een weigering van de autoriteiten, het niet verschijnen van de reizigers op de dag van vertrek op de aangegeven tijdstippen, het ontbreken of de ongeldigheid van een visum of paspoort of gezondheidsvoorwaarden of enig ander voor het vertrek vereist document.

41)   Deze bepaling is niet van toepassing in geval van grove nalatigheid of opzet van de organisatoren, hun vertegenwoordigers of agenten.

42)   Voor zover de bepaling van de winnaar uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerd proces, kan Coca‑Cola niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele tekortkomingen in computernetwerken, verliezen, vertragingen of technische storingen veroorzaakt door het internet of de technische dienstverleners die betrokken zijn bij de overdracht van gegevens en de hosting van de website.

43)   Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en zal worden geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met het Belgisch recht volgens het KB 3518358.  Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze actie en die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Brussel. Elke bepaling die onwettig of ongeldig zou worden verklaard, wordt geacht niet afdwingbaar te zijn, onverminderd de overige bepalingen van dit reglement.