Actie ondernemen voor een duurzame toeleveringsketen

Actie ondernemen voor een duurzame toeleveringsketen

Respect voor mensenrechten is van cruciaal belang voor de duurzaamheid van Coca‑Cola wereldwijd en de gemeenschappen waarin we actief zijn. Bij Coca‑Cola Europacific Partners (CCEP) zetten we ons in om ervoor te zorgen dat onze partners binnen onze waardeketen met waardigheid en respect worden behandeld.

Ons mensenrechtenbeleid

Het mensenrechtenbeleid van CCEP steunt op: 

  • de internationale mensenrechtenbeginselen die zijn opgenomen in de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights 
  • de Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie over fundamentele principes en rechten op het werk
  • het Global Compact van de Verenigde Naties 

Het beleid is van toepassing op CCEP en de bedrijven die we bezitten. Maar ook op de entiteiten die we beheren en de bedrijven waarin we een minderheidsbelang hebben.

In 2021 hebben we ons mensenrechtenbeleid herbekeken. Enerzijds om de verbrede focus van CCEP weer te geven. Anderzijds om in te spelen op de specifieke kenmerken van onze nieuwe bedrijfstakken in Australië, de Stille Oceaan en Indonesië (API). Daarbij hebben we rekening gehouden met grondbezit, watervoorraden en milieueffecten.

Maak je je zorgen? Doe een melding

Merk je een schending op van de mensenrechten of de milieubescherming bij Coca‑Cola Europacific Partners? Of heb je er aanwijzingen voor? Neem dan contact met ons op.

Hier  vind je meer informatie over het melden van zulke problemen.

Mijlpalen van onze inzet voor de mensenrechten

Downloads en Links