Остави kanaчkama прикрепена за по-лесно събиране за рециклиране. Coca-Cola ORIGINAL TASTE

Системата на кока-кола в българия преминава към прикрепени към пластмасовите бутилки капачки, за да улесни събирането и рециклирането на опаковките

2023-2-16

Заедно е по-добре - fuzetea, Coca-Cola ORIGINAL TASTE & FANTA

Инициативата е в изпълнение на Директивата на ЕС, касаеща пластмасата за еднократна употреба, и следва да бъде напълно завършена до 2024 г.

Системата на Кока-Кола в България започва поетапно да въвежда нови прикрепени към бутилките капачки, за да бъде подготвена за влизането в сила на Европейския регламент относно пластмасите за еднократна употреба, чиито изисквания за продуктов дизайн на капачката ще се прилагат от 3 юли 2024г.

Целта на инициативата е капачката и бутилката да бъдат събирани заедно, като по този начин се допринася за рециклирането на повече цели опаковки и за намаляването на пластмасовите отпадъци. Нововъведението се реализира в съответствие с глобалната стратегия на Кока-Кола за „Свят без отпадъци“.

От 2021 г. Кока-Кола предприе поетапен подход за преминаване към нови производствени линии и въвеждането на пластмасови бутилки с прикрепени капачки в цяла Европа, като компанията продължава да работи със своите европейски бутилиращи компании, включително CCEP и Coca‑Cola HBC. Двете бутилиращи компании започнаха да провеждат пилотни проекти и да тестват първите внедрявания през 2021 г. и ще продължат да въвеждат тази иновация на всички пазари преди крайния срок през 2024 г.

Изпълнението от страна на Системата на Кока-Кола в България на разпоредбите в Директивата на ЕС относно намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда започна още в началото на 2022 г. Минерална вода „Банкя“ бе първата, която премина към прикрепени към бутилките капачки с цел увеличаване на събирането и рециклирането на опаковки. Новият дизайн на капачките е поредният етап от пътя на Кока-Кола към устойчиви опаковки и глобалния ангажимент до 2030 г. да събира и рециклира по една бутилка или кен за всяка продадена бутилка или кен, както и да постигне по-успешен и бърз напредък по отношение премахването на отпадъците от опаковки.

Системата на Кока-Кола в страната продължава да отчита резултати, и да доказва, че мисията ѝ за „Свят без отпадъци“ е постижима. Докладът ѝ за устойчиво развитие у нас за 2020-2021 г. показва, че сто процента от опаковките на всички Кока-Кола продукти вече са рециклируеми. Благодарение на олекотяването на бутилките на своите продукти през 2021 г. компанията е спестила над 11500 тона пластмаса при производството на пластмасови бутилки, намалявайки тяхното тегло, което се равнява на над 58 млн. бутилки Coca‑Cola 0.500 мл. Всички спестени материали са спомогнали значително за предотвратяването на изпускане в атмосферата на над 2 500 тона въглеродни емисии. Системата на Кока-Кола в България отчете и предсрочно изпълнение на една от ключовите си цели до 2025 г., а именно намаляване на преките въглеродни емисии с 30%, като спести общо над 90 483 тона емисии от цялостната си дейност в страната за периода 2020-2021 г.

Важен етап от иновациите в областта на устойчивото развитие за Кока-Кола

Новата система за отваряне на бутилките с прикрепена капачка е същата като тази на стандартната бутилка. Иновацията обаче се състои в пръстена, който обгръща гърлото на бутилката и който с помощта на езиче държи капачката прикрепена към опаковката, след като бъде отвита, осигурявайки идеално отворено положение, като същевременно позволява и херметично затваряне.

Новите капачки са изработени от полиетиленова смола с висока плътност (HDPE), материал, различен от този на бутилката, съставена от PET. Този материал също е рециклируем, което гарантира рециклирането на цялата опаковка.

Нововъведението е свързано с висока степен на техническа сложност. Дизайнът на новото решение за прикрепена капачка е резултат от огромните усилия, време и инвестиции на екипите за научноизследователска и развойна дейност на Кока-Кола в Европа. Работейки в сътрудничество с дизайнери и доставчици, разработихме решение за опаковка, което е лесно и практично за използване и предлага на потребителите удобно и приятно изживяване, като същевременно гарантира безопасността и качеството на напитките на Кока-Кола и намалява въздействието на опаковката върху околната среда.

След задълбочени потребителски тестове новото затваряне е предпочитано от гледна точка на дизайн, комфорт и удобство.

Улесняване на събирането, рециклирането и насърчаването на кръговата икономика

Кока-Кола споделя стремежа на ЕС за намаляване на отпадъците от опаковки до нула. Като част от стратегията си за постигане на „Свят без отпадъци“, до 2030 г. компанията си поставя за цел да събира по една бутилка или кен за всяка продадена на пазара опаковка. Освен това, Кока-Кола се стреми да намали използването на първични суровини при производството на опаковки, да увеличи използването на рециклирани материали, да премине към опаковки, които могат да се рециклират на 100%, като същевременно инвестира в иновации, за да направи опаковките си по-устойчиви.

Кока-Кола осъзнава, че постигането на „Свят без отпадъци“ изисква сътрудничество и партньорство - с индустрията, рециклиращите организации, институциите, други заинтересовани страни и потребителите. Новите капачки носят ясно послание с цел да се увеличи рециклирането и да се събират повече бутилки с капачки. Знаейки, че заедно можем да осъществим промяната.

Крайната цел е да се създаде кръгова икономика за опаковките, при която всяка бутилка и всяка капачка се събират, рециклират и използват повторно, за да се превърнат в нов продукт, като се намалява въглеродният отпечатък върху природата и се гарантира, че нито една опаковка не се превръща в боклук в околната среда.