Уведомление за защита на личните данни

Добре дошли в Уведомлението за защита на личните данни на потребителите на Coca‑Cola („Уведомление за защита на личните данни“). 

The Coca‑Cola Company и нейните дъщерни дружества (наричани заедно „Coca‑Cola“ или „ние“) се отнасят много сериозно към правото Ви на поверителност. Оценяваме това, че ни поверявате личната си информация. Зачитането на поверителността Ви е в основата на нашите взаимодействия с Вас.  

Coca‑Cola борави с личната Ви информация, като се води от следните принципи:

 • Прозрачност

 • Уважение

 • Доверие

 • Справедливост

Дата на влизане в сила: 17 август 2023 г.

В това Уведомление за защита на личните данни е описана личната информация, която Coca‑Cola събира от или за потребителите на уебсайтовете, мобилните приложения („Приложенията“), уиджетите и други онлайн или офлайн услуги, управлявани от Coca‑Cola, (наричани заедно „Услугите“), както и начинът, по който използваме и защитаваме тази лична информация. Това Уведомление за защита на личните данни също така обяснява как потребителите могат да направят избор по отношение на личната си информация.  

Когато използваме термина „лична информация“ в настоящото Уведомление за защита на личните данни, имаме предвид информацията, която идентифицира или може да се използва с цел идентифициране на отделен човек. Това означава, че личната информация включва директни идентификатори (такива като име) и индиректни идентификатори (такива като идентификатор на компютър или мобилно устройство и IP адрес). Когато споменаваме „Вие“ или „потребител“, имаме предвид някой, който използва някоя от услугите. Когато споменаваме „администратор“, имаме предвид физическото или юридическото лице, което определя каква лична информация се събира от или за Вас и как да се използва и защитава тази лична информация.  

Начините, по които събираме, използваме и защитаваме личната Ви информация, са предмет на законите в сила на мястото, в което изпълняваме дейността си. Това означава, че може да имаме различни практики на различните места. За повече информация моля да се запознаете с раздела „Права и избор във връзка с поверителността“, който включва допълнителни описания на Вашите права и нашите задължения в определени основни юрисдикции, както и лицата за контакт.

АКО ИМАТЕ ВЪПРОСИ ОТНОСНО НАЧИНИТЕ, ПО КОИТО COCA-COLA ОБРАБОТВА ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ, МОЛЯ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С PRIVACY@COCA-COLA.COM.

КАКВО СЪДЪРЖА ТОВА УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ? 

Това Уведомление за защита на личните данни обхваща следните раздели:

1. КОГА СЕ ПРИЛАГА ТОВА УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

Това Уведомление за защита на личните данни бе публикувано и влезе в сила за нови потребители на 17 август 2023 г. 

Предходните версии на уведомленията за защита на личните данни на Coca‑Cola са приложими до 27 август 2023 г и са налични при поискване, изпратено до Privacy@coca-cola.com.

2. КЪДЕ СЕ ПРИЛАГА ТОВА УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

Уведомлението за защита на личните данни се прилага спрямо личната информация, събирана от потребителите на услугите, в които това Уведомление за защита на личните данни е публикувано или които съдържат връзка към него, когато Уведомлението за защита на личните данни е изрично посочено в услугите или в случаите, в които Coca‑Cola поиска от Вас да го приемете. Това Уведомление за защита на личните данни също така се прилага по отношение на личната информация, която събираме от потребителите, които се свързват с нас по имейл, телефон или офлайн, като например по време на събития с присъствие на живо.  

Това Уведомление за защита на личните данни също така може да се прилага по отношение на личната информация, предоставяна ни от страна на потребителите, които взаимодействат с нас чрез социалните медии. Моля, свържете се с Privacy@coca-cola.com, в случай че имате въпроси дали това Уведомление за защита на личните данни се прилага по отношение на конкретна лична информация, свързана със социални медии. 

Това Уведомление за защита на личните данни не се прилага по отношение на уебсайтове и други онлайн услуги, управлявани от други организации. За тези други уебсайтове и услуги са приложими собствените им правила за поверителност, а не това Уведомление за защита на личните данни. Моля, запознайте се с тези правила за поверителност, за да знаете как се третира информацията Ви.

3. КАКВИ ВИДОВЕ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРА COCA-COLA И ЗАЩО?

а. Информация, която решите да ни предоставите

Събираме личната информация, която решите да споделите с нас. 

Личната информация, която изберете да ни предоставите, обикновено включва следните видове лична информация. Моля, прегледайте по-долу, за да научите повече във връзка с категориите лична информация, която Coca‑Cola събира, както и защо я събира:

Информация за контакт и за акаунт

Coca‑Cola изисква от Вас собственото и фамилното Ви име, имейл адрес или мобилен телефонен номер, както и датата Ви на раждане, за да създаде акаунт за услугите. Също така може да събираме потребителското име и паролата, възрастта, пощенския адрес, документ за самоличност, издаден от държавата, и друга подобна информация за контакт.

 • За да поддържаме онлайн акаунта Ви, ако изберете да създадете такъв.

 • За да потвърждаваме самоличността Ви и това, че отговаряте на критериите за определени услуги.

 • За да персонализираме работата Ви с услугите.

 • За да Ви бъде предложен достъп до специално съдържание, намаления или други възможности.

 • За да управляваме лотарии, състезания или други промоции, или програма за лоялност.

 • За да бъде завършена покупка или да бъде изпълнена доставка на продукти. 

 • За да Ви изпращаме информация, която считаме, че ще Ви бъде интересна, която понякога се персонализира въз основа на информацията, свързана с акаунта Ви.

 • За да поискаме отзивите Ви, например посредством анкета за нов продукт.

 • За да отговорим на въпросите Ви и да предоставяме услуги на клиентите.

 • За разработки и иновации

 • Когато участвате в събитие с присъствие на живо, като например събития, спонсорирани от или на които Coca‑Cola е домакин, или на дегустация на продукти

Съдържание, генерирано от потребители 

Coca‑Cola събира публикации, коментари, мнения, гласови записи, снимки и видео, които сте избрали да изпращате посредством услугите.

 • За да наблюдаваме онлайн общностите. 

 • За да записваме и да изпълняваме действия във връзка с Ваши коментари и мнения, като например в анкети, запитвания от страна на клиент във връзка с услуга и други полета за свободен текст.

 • За да управляваме участието Ви в промоции, които включват изпращането на съдържание, генерирано от потребители.

 • За да събираме снимки на потребители във връзка с участието в конкретни промоции или други услуги.

Информация, свързана с акаунт в платформа на социална медия

Когато се свързвате с услугите или влизате в тях посредством акаунта си в социална медия, като например Meta и Twitter, ние събираме личната информация, разрешена от платформата на социалната медия и в съответствие с разрешенията за акаунта Ви, като например профилна снимка, имейл, харесвания, интереси, приятели, последователи или подобни списъци.

 • За да персонализираме работата Ви с услугите.

 • За да отговаряме на Ваши коментари и запитвания, публикувани в платформа на социална медия, и да анализираме комуникацията (като туитове и публикации) със или за Coca‑Cola, за да разберем по-добре как потребителите възприемат Coca‑Cola.

(Ако на по-късен етап решите, че не искате да ни предоставяте информацията си от акаунта си в социална медия, моля да промените настройките си за поверителност в този акаунт.)

Данни за местоположението

Точно геолокализиране (GPS), когато е разрешено, чрез операционната система на мобилно устройство.

Приблизително местоположение от IP адрес или връзка с Wi-Fi, Bluetooth или услуга за безжична мрежа, което се събира автоматично, когато използвате услугите.

 • За да персонализираме работата Ви с услугите.

 • За да Ви информираме, когато продукти, промоции или събития се предлагат в близост до Вас, или за да позволим на други потребители да виждат местоположението Ви, когато изберете това разрешение.

 • За да изпращаме географски уместна реклама.

Друга лична информация, споделена чрез услугите

 • За да управляваме онлайн общности.  

 • За да управляваме промоции и други функции на услугите, които Ви позволяват да споделяте личната си информация.

 • За да събираме снимки на потребители във връзка с участието в конкретни промоции или други услуги, като например интелигентните хладилни витрини на Coca‑Cola. 

б. Информация относно използването на нашите приложения

Когато изтеглите и инсталирате някое от нашите приложения, информацията, която събираме, зависи от операционната система на мобилното Ви устройство и от съответните разрешения. Нашите приложения изискват определени функции и данни от мобилните устройства, за да работят. Например ако искате да работите безпроблемно онлайн с дадено приложение, може да е необходимо да събираме и свързваме информация от уеб браузъра Ви.

За да научите повече относно конкретната информация, която се събира от дадено приложение, моля, проверете настройките на устройството или прегледайте информацията за разрешенията, която е налична на съответната платформа (напр. Google Play и App Store), от която сте изтеглили приложението. Някои приложения също така Ви позволяват да проверявате или променяте състоянието за събирането на определени данни от настройките в приложението. Ако промените настройките си, някои от функциите на приложението може да не работят правилно.  

За да спрете събирането на каквато и да е информация посредством приложение, моля да го деинсталирате.

в. Информация, която се събира автоматично по време на използване на услугите

Автоматично събираме определена информация от и относно използването на услугите от компютрите и мобилните устройства на потребителите. Част от автоматично събираната информация е лична информация съгласно някои закони. Тази информация се събира автоматично чрез използването на „бисквитки“, пиксели, уеб маяци и подобни технологии за събиране на данни (наричани събирателно „технология за събиране на данни“).  

Информацията, която събираме автоматично, включва:

 • информация за Вашия компютър или мобилно устройство, като например вид на устройството и идентификационен номер, вид на браузъра, доставчик на интернет услуги, мобилна мрежа и операционна система;

 • IP адрес и широко географско местоположение (напр. местоположение на ниво държава или град); 

 • начина, по който компютърът или мобилното устройство взаимодействат с услугите, включително датата и часа, когато е бил осъществен достъп до услугите, заявките за търсене и резултатите, кликванията и движенията с мишката, достъпа до определени уебстраници, кликваните връзки и гледаните видеоклипове;

 • измервания на трафика и употребата;

 • данни относно сайтове или услуги на трети страни, до които е бил осъществен достъп преди взаимодействие с услугите, които се използват с цел по-уместни рекламни услуги за потребителите;

 • взаимодействията с нашите маркетингови комуникации, като например дали и кога се отваря имейл от Coca‑Cola.

г. Информация, събирана от трети страни

От време на време получаваме лична информация от трети страни, която използваме, за да научим повече относно нашите потребители, да персонализираме работата на потребителите и по-ефективно да популяризираме и подобряваме услугите.

Видовете лична информация, която събираме от трети страни, са:

 • Лична информация, свързана с покупки. Покупките с платежни карти се обработват от обслужващи плащанията дружества – трети страни. Coca‑Cola няма достъп до пълни номера на банкови сметки, кредитни или дебитни карти.  

 • Лична информация, която е налична по търговски път от доставчици на маркетингови услуги или която се събира от маркетингови партньори посредством кампании и събития и която се използва, за да се идентифицират лица, които може да се интересуват да научат повече за Coca‑Cola, и за да допълни личната информация, с която вече разполагаме.

 • Лична информация, която получаваме от рекламните партньори – трети страни, която ни помага да предоставяме по-уместни реклами.  

 • Лична информация, споделена с Coca‑Cola от бутилиращите партньори.

 • Лична информация от общодостъпни източници. 

 • Лична информация от правоприлагащи или други органи на публичната администрация (но само в редки случаи).

Може да комбинираме информация, с която Coca‑Cola разполага относно Вас, или да комбинираме данни от източници на данни – трети страни. Изискваме всеки доставчик на данни – трета страна, да потвърди, че споделянето на лична информация с Coca‑Cola е прозрачно за потребителите, както и че е другояче законно.

д. Друга информация, събирана с Ваше съгласие

Може да Ви попитаме дали сте съгласни да събираме определен вид лична информация, за да можете да участвате в нови дейности, да получавате специално съдържание или да изпробвате нови функции. Съгласно някои закони за поверителност Coca‑Cola се задължава да получи съгласие, преди да има право да събира и използва лична информация. Моля, вижте раздел 9 за подробности.

4. КАК ИЗПОЛЗВА COCA-COLA ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ?

Coca‑Cola използва личната информация, за да предоставя и подобрява услугите, да управлява бизнеса си, да защитава потребителите и да прилага законовите ни права.  

Използваме лична информация, за да предоставяме, персонализираме и подобряваме услугите (във всеки един случай съгласно разрешеното от приложимото законодателство), включително:

 • да създаваме и актуализираме потребителските акаунти и да изпълняваме заявките на потребителите;

 • да централизираме личната информация на потребителите в база от данни, управлявана от трета страна от наше име, и да добавяме информация, събирана от трети страни;

 • да изпращаме маркетингова и немаркетингова комуникация до потребителите; 

 • да осъществяваме комуникацията между потребителите, като например онлайн общности;

 • за насочено рекламиране (също така понякога наричано персонализирано рекламиране или рекламиране въз основа на интереси) въз основа на информация, генерирана от онлайн активността на потребителите, като посещение на уебсайтове, които съдържат реклами или „бисквитки“ на наши рекламни партньори, някои от които са въз основа на географско местоположение;  

 • да научим повече относно потребителите, за да можем да им препоръчваме съдържание, което според нас може да заинтересува определени потребители;

 • за управление на промоции и програми за лоялност; 

 • за обслужване на клиенти; 

 • за анализиране на начина, по който потребителите взаимодействат с услугите, и тенденциите при активността, за да можем да разработваме нови функции и съдържание, които отговарят на очакванията на потребителите;

 • да подобряваме услугите и работата на потребителите с тях;

 • за анализ на данни, проучвания, разработване на продукти и машинно обучение, с което имаме възможност да разбираме по-добре потребителите си и да им предлагаме иновации; 

 • за наблюдение и тестване на услугите, включително отстраняването на оперативни проблеми;

 • за създаване на анонимизирани данни, които не са предмет на това Уведомление за защита на личните данни, които се използват за подобряване на продуктите и услугите на Coca‑Cola и подобни бизнес цели и които другояче са разрешени от договора и закона;

 • да откриваме и предпазваме от измами, неупълномощено използване или злоупотреба с услугите;

 • за управление на риска и подобни административни цели, като например наблюдение и прилагане на спазването на споразумения с потребителите, както и спазване на други закони, приложими по отношение на Coca‑Cola. 

5. ИЗПОЛЗВА ЛИ COCA-COLA „БИСКВИТКИ“ И ДРУГА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ?

Използваме „бисквитки“ и друга технология за събиране на данни, за да разпознаваме Вас и устройството(ата) Ви, когато използвате услугите, и за да събираме лична информация за Вас.  

Някои уебсайтове, които са част от услугите, имат определени известия относно „бисквитките“ и друга технология за събиране на данни, които са приложими за конкретни уебсайтове и потребители. Ако посетите уебсайт на Coca‑Cola с известие относно „бисквитки“, тогава е приложимо известието относно „бисквитките“ на този уебсайт.

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се изпращат до или до които се осъществява достъп от уеб браузъра Ви или твърдия диск на компютъра Ви. Обикновено „бисквитката“ съдържа името на домейна (местоположението в интернет), от който произхожда „бисквитката“, „срокът на действие“ на „бисквитката“ (т.е. за какъв период е валидна) и уникален номер или подобен идентификатор, генерирани на случаен принцип. „Бисквитката“ може също така да съдържа информация относно компютъра или устройството Ви, като например настройки, история на сърфирането и активността по време на използване на услугите.

Coca‑Cola също така използва „пиксели“ (наричани понякога уеб маяци). Пикселите са прозрачни изображения, които могат да събират информация относно отварянето на имейли и използването на уебсайтове за различни уебсайтове и в течение на времето. 

„Бисквитките“, поставени от Coca‑Cola в услугите, се наричат „бисквитки“ на първа страна“. „Бисквитките“, поставени в услугите от друга страна, се наричат „бисквитки“ на трета страна“. „Бисквитките“ на трети страни активират функции или функционалности на трети страни във или посредством услугите, като например автоматизиране на анализа и маркетинга. Страните, които поставят „бисквитките“ на трети страни, могат да разпознаят устройството Ви, когато го използвате, за да осъществите достъп до услугите, а също така и когато го използвате, за да посещавате определени други уебсайтове.  За да научите повече относно „бисквитките“ като цяло, посетете www.allaboutcookies.org.

Някои уеб браузъри (включително Safari, Internet Explorer, Firefox и Chrome) внедряват функцията Do Not Track (DNT) или подобна функция, която сигнализира на уебсайта, че съответният потребител не иска да се проследяват неговата активност и поведение онлайн.  Ако уебсайт, който отговаря на съответния DNT сигнал, получи такъв сигнал, браузърът блокира за този уебсайт възможността да събира определена информация от кеша на браузъра. Не всички браузъри предлагат опцията DNT и DNT сигналите не са еднакви. Поради тази причина много оператори на уебсайтове, включително и Coca‑Cola, все още не отговарят на DNT сигнали.

Защо Coca‑Cola използва „бисквитки“ и друга технология за събиране на данни?

Някои „бисквитки“ се изискват задължително, за да е възможно функционирането на услугите. Други „бисквитки“ ни позволяват да проследяваме интересите на потребителите с цел насочено рекламиране и за подобряване на работата с услугите.

Видове „бисквитки“, които се използват от услугите, и защо се използват:

 • Строго задължителните „бисквитки“ са необходими, за да работят услугите.

 • „Бисквитките“ за ефективността или за анализ събират информация относно това как се използват услугите, за да можем да ги анализираме и подобряваме. Обикновено „бисквитките“ за ефективността или за анализ остават на компютъра Ви, след като затворите браузъра, докато не ги изтриете.

 • Рекламните „бисквитки“ се използват, за да бъдат рекламните съобщения към Вас по-уместни, като ни помагат да показваме реклами, базирани на предположени интереси, предотвратяват показването на една и съща реклама твърде често и осигуряват правилното показване на рекламите за рекламодателя.

 • „Бисквитките“ на социални медии позволяват на потребителите да взаимодействат по-лесно с платформите на социалните медии. Не упражняваме контрол върху медийните „бисквитки“ и те не ни дават възможност за достъп до акаунтите Ви в социалните медии без Ваше разрешение. Моля, запознайте се с правилата за поверителност на платформата на съответната социална медия, за до получите информация относно използването на „бисквитки“.  

Технологията за събиране на данни позволява на Coca‑Cola да наблюдава моделите в трафика от една уебстраница към друга, да доставя или да комуникира с „бисквитките“, да разбира дали потребителите посещават услугите, след като видят онлайн реклама, показана на уебсайт на трета страна, да подобрява ефективността на услугите и да измерва успеха на маркетинговите ни кампании по имейл. Правилата на Coca‑Cola относно „бисквитките“ (налични в определени юрисдикции) описват използването на технология за събиране на данни от страна на Coca‑Cola.  

Където е разрешено от приложимото законодателство, услугите използват Google Анализ за насочено рекламиране (което Google понякога нарича „ремаркетинг“). Google използва „бисквитки“, които Google разпознава, когато потребителите посещават различни уебсайтове. Събраните данни посредством „бисквитките“ на Google помагат на Coca‑Cola да анализира начина, по който се използват услугите, и – за някои услуги и в някои юрисдикции – да персонализира маркетинговата комуникация и цифровото рекламиране.

В услугите също така са вградени видеоклипове от YouTube (дружество на Google) чрез фрейминг. Това означава, че след като кликнете върху бутона, за да пуснете видео от YouTube чрез услугите, се създава връзка между услугите и сървърите на YouTube. След това HTML връзка, предоставена от YouTube, се вмъква в кода на услугите, за да се създаде рамка за възпроизвеждане. След това видеоклипът, съхранен в сървърите на YouTube, се възпроизвежда чрез рамката в услугите. YouTube също така получава информация, която уведомява платформата, че понастоящем използвате услугите: Вашия IP адрес, информация за браузъра, оперативната система и настройките на устройството, което използвате, URL адреса на текущата уебстраница, посетените преди това уебстраници, ако сте последвали дадена връзка, и видеоклипа, който сте гледали. Ако сте влезли в профила си за YouTube, информацията може да бъде свързана с потребителския Ви профил за YouTube. Можете да предотвратите това свързване, като излезете от профила си за YouTube, преди да използвате услугите, и като изтриете съответните „бисквитки“.

За повече информация относно това как Google събира, използва и споделя информацията Ви, моля, посетете декларацията за поверителност на Google.

За повече информация относно това как Google използва „бисквитки“ в рекламирането, моля, посетете страницата за рекламни услуги на Google.  

За да не може Google Анализ да събира данните Ви, трябва да инсталирате добавката за браузър на Google за изключване.  

За да изключите реклами от Google, които са насочени към интересите Ви, използвайте настройките си за Google Ads.

Ако се намирате в ЕИП, Швейцария или Обединеното кралство, моля, отбележете, че ако разрешите „бисквитките“ на Google в центъра за предпочитания относно поверителността на Coca‑Cola, генерираната от тези „бисквитки“ информация относно използването на услугите ще се предава към и ще се съхранява от Google на сървъри в Съединените щати. Coca‑Cola използва технологични инструменти, включително инструмента на Google за анонимизиране на IP адреси, за да изключва последната част от IP адреса Ви, преди данните да се предадат от страна на Google към Съединените щати, както и инструменти на Google за деактивиране на споделянето на данни, сигнали от Google и настройки за User-ID в Google Анализ за определени юрисдикции. Google няма да свързва IP адреси с други данни, съхранявани от Google.  

От името на Coca‑Cola Google ще използва данните, описани по-горе, за да съставя отчети, които ще помагат на Coca‑Cola да управлява и предоставя услугите.

Вашият избор на „бисквитки“

Имате право да изберете дали да приемете, или да откажете „бисквитки“. Можете да настроите браузъра си да отказва всички „бисквитки“ или да посочва, когато е настроена „бисквитка“. (Повечето браузъри приемат „бисквитките“ автоматично, но Ви дават възможност да ги деактивирате. Трябва да имате предвид обаче, че някои от функциите на услугите може да не функционират правилно без „бисквитки“.)  

Както бе отбелязано по-горе, Google има разработена добавка за браузър за изключване, ако искате да се откажете от „бисквитките“, използвани за Google Анализ. Можете да изтеглите и инсталирате тази добавка за уеб браузъра си оттук https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Може да откажете използването на тези „бисквитки“, като изберете подходящите настройки за браузъра си.

В някои юрисдикции са налице и правила за „бисквитките“, които са отделни от и допълват това Уведомление за защита на личните данни, както и инструменти за управление на „бисквитки“. Моля, вижте раздел 9 за подробности. 

6. КАК СПОДЕЛЯ COCA-COLA ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ?

Coca‑Cola споделя лична информация с хора и бизнеси, които ни помагат да управляваме услугите и да извършваме бизнес дейността си, и когато имаме законното право за това или сме задължени да направим това. Също така споделяме лична информация, когато потребител поиска да я споделим. Изискваме получателите на лична информация от нас да спазват това Уведомление за защита на личните данни, освен ако и докато потребителите не бъдат информиране, че е в сила различно уведомление или известие за защита на личните данни. 

Coca‑Cola споделя лична информация със следните категории получатели:

 • професионални съветници, като адвокати, счетоводители, застрахователи и експерти по информационна сигурност и криминалистика. 

 • доставчици на маркетингови услуги, които помагат за популяризирането на Услугите (като например имейл маркетинг) и периодично допълват личната информация, с която вече разполагаме. Например компанията Meta получава и използва определени данни, свързани с използването на услугите, за да ни помага да предоставяме персонализирано рекламиране на нейните платформи и да анализираме ефективността на това рекламиране.  

 • доставчици на услуги, за да могат да извършват услуги от наше име, включително анализ на данни, безопасност на данните, дейности за електронна търговия, анкети, проучвания, управление на промоции, предложения и програми за лоялност, и да ни помагат другояче да изпълняваме бизнес дейността си. Някои от тези доставчици на услуги имат глобални отговорности. 

 • доставчици на облачни услуги.

 • потенциални или настоящи приобретатели или инвеститори и техните професионални съветници във връзка с настоящо или предложено сливане, придобиване или инвестиране в цялата или част от нашата бизнес дейност. Ще полагаме всички усилия, за да гарантираме, че условията на настоящото Уведомление за защита на личните данни ще се прилагат по отношение на личната информация след транзакцията или че потребителите ще получат предварително известие относно промените в обработването на личната информация. 

 • дъщерни дружества и бутилиращи партньори на Coca‑Cola.

 • компетентни правоприлагащи органи, държавни регулатори и съдилища, когато считаме, че разкриването на информация е необходимо с цел (i) спазване на закона, (ii) упражняване, установяване или защитаване на законови права, или (iii) защита на жизненоважни интереси на потребители, бизнес партньори, доставчици на услуги или друга трета страна. 

 • други трети страни с Ваше разрешение.

Ако споделяме лична информация, ние изискваме от получателя да борави с личната информация в съответствие с настоящото Уведомление за защита на личните данни и нашите изисквания за поверителност и сигурност. 

7. КАК ЗАЩИТАВА COCA-COLA ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ?

Coca‑Cola полага грижи за сигурността и защитата на личната информация, която ни е поверена. Използваме различни мерки, които ни помагат да защитаваме личната информация от неупълномощен достъп и употреба.

Coca‑Cola използва технически, физически и административни защитни мерки, предназначени за защита на личната информация, която обработваме. Нашите защитни мерки са разработени, за да предоставят ниво на сигурност, което съответства на риска при обработването на личната Ви информация, и включват (както е приложимо) мерки за гарантиране на непрекъсната поверителност, цялост, наличност и устойчивост на обработващите системи, както и процедура за регулярно тестване, анализ и оценяване на ефективността на техническите и организационните мерки, за да се гарантира сигурността на обработката на лична информация. Coca‑Cola не е в състояние обаче да елиминира напълно рисковете за сигурността, свързани с обработването на лична информация.  

Вие носите отговорност за поддържане на сигурността на данните за влизане в акаунта Ви. Coca‑Cola ще третира достъпа до услугите посредством данните за достъп до акаунта Ви като упълномощена от вас. 

Coca‑Cola може да прекрати използването от Ваша страна на всички или част от услугите без известие, ако заподозрем или установим пробив в сигурността.  Ако смятате, че сигурността на информация, която сте предоставили на Coca‑Cola или във Вашия акаунт, е нарушена, моля да ни информирате незабавно на адрес Privacy@coca-cola.com.

Ако разберем, че е налице пробив, който засяга сигурността на личната Ви информация, ще Ви уведомим за това съгласно изискванията на приложимото законодателство. Когато е разрешено от приложимото законодателство, Coca‑Cola ще предостави това уведомление чрез имейл адреса, свързан с акаунта Ви, или по друг разрешен начин, свързан с акаунта Ви.

НЕУПЪЛНОМОЩЕНИЯТ ДОСТЪП ДО ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И ДО УСЛУГИТЕ – ВКЛЮЧИТЕЛНО СКРЕЙПИНГ – Е ЗАБРАНЕН И МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО.

8. ЗА КАКЪВ ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ ЗАПАЗВА COCA-COLA ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ?

Запазваме личната информация за потребител толкова дълго, колкото е активен акаунтът на този потребител или колкото е необходимо за целите, описани по-горе. Също така запазваме личната информация толкова дълго, колкото е необходимо за спазване на законовите задължения, разрешаване на спорове или прилагане на споразуменията ни. 

Възнамеряваме да поддържаме личната Ви информация точна и актуална. Съхраняваме личната информация, с която боравим съгласно с това Уведомление за защита на личните данни, в съответствие с правилата ни за запазване на данните. Когато определяме срока за съхранение, вземаме предвид различни критерии, като вида на продуктите и услугите, които сте заявили или Ви се предоставят, естеството и продължителността на взаимоотношенията ни с Вас и задължителните срокове на съхранение съгласно приложимото законодателство. В края на съответния срок на съхранение ние или заличаваме или анонимизираме личната информация, или, ако не сме в състояние да изтрием или анонимизираме личната информация, я отделяме и съхраняваме по надежден начин, докато изтриването и анонимизирането на тази информация стане възможно.  

След като анонимизираме личната информация, тя престава да бъде лична информация. Използваме анонимизираните данни съгласно приложимото законодателство и договорите.

9. КАКЪВ Е ИЗБОРЪТ, КОЙТО СЕ ПРЕДЛАГА ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ?

Можете да изберете как да борави Coca‑Cola с личната Ви информация. Можете да упражните правото си на поверителност, като се свържете с Coca‑Cola по начина, посочен в раздел 9, или с помощта на различните инструменти, предоставяни от Coca‑Cola. В някои случаи възможността, с която разполагате за достъп до или контрол върху личната информация, е ограничена от приложимото законодателство.

Предпочитания за мобилни устройства

Мобилните операционни системи и платформите за приложения (напр. Google Play, App Store) имат настройки за разрешения по отношение на конкретни видове данни и известия от мобилни устройства, като например за достъп до контактите, услугите за геолокализиране и насочени известия. Можете да използвате настройките на мобилното си устройство, за да се съгласите или откажете събирането на определена информация и/или насочените известия. Също така някои приложения може да имат настройки, които Ви разрешават да променяте разрешенията и насочените известия. При някои приложения промяната на настройките може да доведе до неправилното функциониране на определени функционалности на приложението.

Можете да спрете събирането на каквато и да е информация от страна на приложението, като го деинсталирате. Ако деинсталирате приложението, моля, не забравяйте да проверите настройките на операционната си система, за да потвърдите, че уникалният идентификатор и всяка друга активност, свързани с използването на приложението от Ваша страна, са изтрити от мобилното Ви устройство. 

Отказ от имейли и текстови съобщения от Coca‑Cola

За да спрете получаването на промоционални имейли от Coca‑Cola, моля, кликнете върху връзката „Прекратяване на абонамента“ в долната част на имейла. След като се откажете, може да продължите да получавате непромоционални известия, като разписки за покупки или административна информация за акаунта Ви.  

От настройките на акаунта си може също да имате възможност да промените предпочитанията си за известия, като например насочени известия от приложение.  

За да спрете получаването на промоционални текстови съобщения (SMS или MMS), моля, изпратете текстово съобщение до Coca‑Cola, с което да посочите, че искате да спрете да получавате промоционални текстови съобщения от нас. В допълнение може да ни информирате, както е посочено в раздела „Връзка с нас“. Моля, посочете какви видове комуникация не желаете да получавате повече, както и съответния телефонен номер, адрес или имейл адрес. Ако се откажете от получаването на маркетингови съобщения от нас, може да продължим да Ви изпращаме важни административни съобщения, като например имейли относно акаунта и покупките Ви.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРАВАТА И ИЗБОРА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ЮРИСДИКЦИИ Е ПРЕДОСТАВЕНА В КРАЯ НА НАСТОЯЩОТО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ПРЕПОРЪЧВАМЕ ВИ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ СЪС СЪОТВЕТНИТЕ РАЗДЕЛИ.  

АКО СЕ НАМИРАТЕ В ЮРИСДИКЦИЯ СЪС ЗАКОНИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, КОИТО ВИ ПРЕДЛАГАТ ПРАВА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, КОИТО НЕ СА ОПИСАНИ В НАСТОЯЩОТО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС НА АДРЕС PRIVACY@COCA-COLA.COM. Уважаваме Вашите права на поверителност и ще направим всичко възможно, за да изпълним исканията Ви.

10. КАК ЗАЩИТАВА COCA-COLA ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ДЕЦАТА?

За някои от Услугите се прилагат възрастови ограничения, което означава, че може да Ви задаваме въпроси с цел да потвърдим възрастта Ви, преди да Ви разрешим да използвате съответните услуги.  

В съответствие с нашата декларация за отговорен маркетинг, Coca‑Cola не извършва директен маркетинг за продуктите си към деца на възраст под 13 години. Също така не събираме лична информация онлайн от деца, освен ако не е разрешено от приложимото законодателство. В случай че научите, че дете ни е предоставило лична информация без родителско съгласие или по начин, който не е разрешен от закона, моля да се свържете с отговорното ни лице по поверителността на адрес privacy@coca-cola.com. След като бъдем уведомени, ще предприемем всички стъпки, за да премахнем личната информация на детето съгласно изискванията на приложимото законодателство.

11. ПРЕДАВА ЛИ COCA-COLA ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ДРУГИ ДЪРЖАВИ? 

Coca‑Cola може да предава лична информация през границите до всички места, където ние и нашите доставчици и партньори извършваме бизнес дейност. Тези други места може да имат закони за защита на данните, които се различават от (и в някои случаи предоставят по-ниска степен на защита) законите в мястото, където пребивавате.   

Ако личната Ви информация е предадена през граница от нас или от наше име, ние използваме подходящи защитни мерки да защитаваме личната Ви информация в съответствие с това Уведомление за защита на личните данни и приложимото законодателство. Тези защитни мерки включват съгласието за стандартни договорни клаузи или образци на договори за пренасяне на лична информация между дъщерните дружества на Coca‑Cola и между нашите доставчици и партньори. Когато съществуват и могат да бъдат приложени, тези договори изискват нашите дъщерни дружества, доставчици и партньори да защитават личната информация в съответствие с приложимите закони за поверителност.   

За информация относно стандартните ни договорни клаузи или други защитни мерки за транснационални предавания на лична информация моля да се свържете с нашия отдел за поверителност на адрес privacy@coca-cola.com. 

12. КОГА СЕ ПРОМЕНЯ ТОВА УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

Може да актуализираме това Уведомление за защита на личните данни периодично в отговор на променящите се правни, технически или бизнес условия. Най-актуалната версия е налична винаги чрез Услугите.

Когато актуализираме това Уведомление за защита на личните данни, ще публикуваме актуализираната версия и ще променим датата на влизане в сила по-горе. Също така ще вземем подходящите мерки да Ви информираме предварително относно значителни промени, които смятаме, че засягат правата Ви за поверителност, за да имате възможност да прегледате промененото Уведомление за защита на личните данни, преди то да влезе в сила. Ако приложимите закони за поверителност изискват съгласие от Ваша страна, ще потърсим съгласието Ви относно промените, преди промененото Уведомление за защита на личните данни да бъде приложено спрямо Вас. Моля, проверявайте редовно настоящото Уведомление за защита на личните данни, за да сте запознати с актуализираната версия.

13. ПРАВА И ИЗБОР ВЪВ ВРЪЗКА С ПОВЕРИТЕЛНОСТТА В ОПРЕДЕЛЕНИ ЮРИСДИКЦИИ

Жители на държави от Африка

Жители на Южна Африка. Личната информация, която се събира от Вас, се изисква, за да имате достъп до услугите. Ако не предоставите тази лична информация, може да не получите достъп или да не използвате някоя или всички от услугите. Съгласно Protection of Personal Information Act 4 от 2013 г. (POPIA) личната информация на юридически лица е също защитена; ето защо, в случай че достъпът до приложенията или уебсайта се осъществява от името на юридическо лице, личната информация на това юридическо лице също ще бъде защитена.

Директен маркетинг: Цялата електронна комуникация за директен маркетинг ще се изпраща до Вас (докато не се откажете), когато:

 • се съгласявате да получавате комуникация за директен маркетинг в съответствие с POPIA; или

 • сме получили личната Ви информация във връзка с продажбата към Вас на някой от продуктите или услугите ни, за да можем да комуникираме с Вас относно други наши продукти или услуги. Можете да изберете да се откажете от получаването на тази маркетингова комуникация, като използвате връзката за отказ от абонамент или се свържете с нас чрез информацията за контакт по-долу.

Вашите права: Имате правото на следните неща относно личната си информация:

 • да питате без заплащане дали Coca‑Cola съхранява лична информация за Вас;

 • да изисквате запис или описание на личната информация, която Coca‑Cola съхранява за Вас, в съответствие с процеса, посочен в ръководството за PAIA, което е достъпно на адрес coca-cola.co.za; 

 • да поискате от Coca‑Cola да актуализира или коригира неправилна или непълна лична информация за Вас;

 • да поискате Coca‑Cola да спре да използва личната Ви информация без значение от причината;

 • да възразите срещу обработването на личната Ви информация;

 • да поискате от Coca‑Cola да изтрие личната Ви информация;

 • да поискате от Coca‑Cola да ограничи начина на използване, споделяне и други начини на обработване на личната Ви информация;

 • да поискате от Coca‑Cola да предаде копие от личната Ви информация на Вас или на трета страна, избрана от Вас.

Може (а в някои случаи сме задължени) да проверим самоличността Ви, преди да сме в състояние да предприемем действия във връзка с искането Ви за упражняване на правата Ви за поверителност.  

Как да се свържете с нас, за да упражните правата си на поверителност: За да упражните правата си на поверителност, моля, свържете се с Coca‑Cola, като използвате една от следните опции:

 • изпратете ни имейл на следния адрес: CCSAINFO@COCA-COLA.COM

 • обадете ни се на телефонен номер 0860112526

 • пишете ни на следния пощенски адрес: Coca‑Cola Africa (Proprietary) Limited, Oxford and Glenhove, 116 Oxford Road, Houghton Estate, Johannesburg, 2198 for the attention of the Legal Team.

Имате право да подадете оплакване пред регулатора на информацията (Южна Африка) по имейл на адрес POPIAComplaints@inforegulator.org.za

Други подробности за обработката: Също така ние събираме автоматично следната информация:

 • Поведенчески данни: Информация, която се получава от комбинацията между идентификатора на устройството Ви и системните събития, която може да се използва с цел установяване на тенденции и модели при поведението и за изпращане на маркетингова комуникация до Вас, свързана със събитията, в които сте участвали, в съответствие с изискванията за директен маркетинг на POPIA, като например предварително получаване на съгласието Ви.
 • Данни за участие: Лична информация, свързана с данни относно участието в промоционални състезания, награди, анкети, промоции с незабавна печалба, конкурси и други видове промоции (напр. вид на промоцията, дата и час на участие в промоцията, резултат от участието в промоцията, информация, необходима за връчване на наградата).
 • Информация от анализ: Може да събираме данни от анализ или да използваме инструменти за анализ на трети страни, като например Google Анализ, с чиято помощ да измерваме тенденциите при трафика и използването на услугите и да научим повече за демографските характеристики и поведението на нашите потребители.

Също така разрешаваме на онлайн рекламни мрежи на трети страни, компании социални медии и други услуги на трети страни да събират информация относно използването на услугите от страна на потребителите с течение на времето, за да може да пускат или показват реклами в услугите, които потребителят използва, както и на други устройства, използвани от него.

Услугите може да включват функции на социални медии, като например бутона „Харесва ми“ на Meta, LinkedIn, Snapchat, Instagram, Twitter или други уиджети. Тези компании социални медии може да разпознават потребителя и да събират информация относно посещенията му на услугите, и може да поставят „бисквитки“ или да използват други проследяващи технологии. Взаимодействията на потребителя с тези функции се уреждат от правилата за поверителност на тези компании, върху които нямаме контрол. Показваме насочени реклами на потребителите чрез платформи на социални медии, като например Meta, Twitter, Google+ и други, с предварителното съгласие на потребителя. Meta, Twitter и Google предлагат програми за рекламиране въз основа на интереси, които ни предоставят възможност да рекламираме директно на потребители, които са проявили интерес към Услугите, докато тези потребители са в платформата на съответната социална медия, или на групи от други потребители, които споделят сходни белези, като подобни търговски интереси и демографски характеристики. Тези реклами са предмет на правилата за поверителност на тези компании социални медии, които ги предоставят.

За някои от услугите използваме инструменти на трети страни, за да наблюдаваме информацията относно практическата работа на потребителите. Тези инструменти автоматично събират информация за използването, включително кликванията и движенията с мишката, превъртането на страницата и текстовете, въведени във формулярите на уебсайта. Събраната информация не съдържа пароли, подробности за плащанията или друга чувствителна лична информация. Използваме тази информация за анализ и оптимизиране на сайтовете и за подобряване на използваемостта им. Не разрешаваме тази информация да бъде споделяна със или използвана от трети страни за техните собствени цели.

Нашите доставчици, осигуряващи рекламиране онлайн и по имейл, може да използват пиксели, уеб маяци, прозрачни GIF файлове или други подобни технологии във връзка с услугите, за да съдействат за управлението на нашите рекламни кампании онлайн или по имейл и за увеличаване на ефективността на тези кампании. Например ако доставчик е поставил уникална „бисквитка“ в компютъра на потребителя, той може да използва пиксели, уеб маяци, прозрачни GIF файлове или други подобни технологии, за да разпознава „бисквитката“, когато потребителят посещава услугите, и да научава кои от онлайн рекламите ни са довели потребителя в услугите, като доставчикът може да ни предоставя и друга информация за употреба от наша страна. Може да свързваме другата информация, предоставяна ни от нашите доставчици, с личната информация за потребителя, която сме събрали предварително.

Може да използваме рекламни компании – трети страни, за да показваме реклами в услугите. Тези компании може да използват информация (която не включва името, адреса, имейл адреса или телефонния номер на потребителя) относно посещението на потребителя на услугите, за да предоставят реклами за стоки и услуги, от които потребителят може да се интересува.

Може да свързваме или комбинираме активността на потребителя и информацията, събрана от него посредством услугите, с информацията, която събираме автоматично с помощта на проследяващи технологии. Това ни дава възможност да предоставяме персонализирана практическа работа на съответния потребител независимо от това как той взаимодейства с нас посредством услугите.

 • Жители на Кения 

Във вида, в който се предоставят на лицата в Кения, услугите не събират, не съхраняват и не четат данни за местоположението чрез GPS, Wi-Fi или триангулиране на безжичната мрежа. Събира се анонимизиран идентификатор на приложението, генериран на случаен принцип, който се използва за установяване на близостта на потребителя до точки за продажба и за изпращане на промоционални съобщения за конкретното местоположение и намаления, предлагани в местоположения в близост.

Жители на Аржентина

Агенцията за достъп до публична информация в ролята си на регулиращ законов орган 25.326 е отговорна за получаването на оплаквания и сигнали от жителите на Аржентина, които смятат, че правата им на поверителност са били нарушени.

Собственикът на личните данни има правото да упражни правото си на достъп на интервали, не по-малки от шест месеца, освен ако не е демонстриран законен интерес за тази цел в съответствие с член 14, параграф 3 на Закон № 25.326. 

Заинтересованите страни може да упражнят правото си на достъп, коригиране или заличаване, като изпратят искане до: Servicios y Productos para Bebidas Refrescantes SRL – Vedia 4090 – C.A.B.A. – Argentina- Attn: 
Responsable de Bases de Datos. 

Физическите лица трябва да прикачат копие от националния си документ за самоличност, а законните представители трябва да прикачат документация, която доказва валидността на юридическото представителство. Всяко искане трябва да обяснява причината за него: Coca‑Cola ще отговори на искането за достъп в рамките на десет (10) календарни дни, а за искания за коригиране, актуализиране или заличаване на лични данни Coca‑Cola ще отговори в рамките на пет (5) работни дни.

Жители на Австралия

Въпреки че по принцип личната Ви информация се съхранява в централна база с потребителски данни на сървъри, разположени в Австралия, Coca‑Cola може също така да съхранява личната Ви информация в системи на свои дъщерни дружества и доставчици в други държави, като например Съединените американски щати, Нова Зеландия, Сингапур и други, когато е необходимо.

Изискваме от третите страни, които съхраняват лична информация, да са в съответствие със законите за поверителност на Австралия и настоящото Уведомление за защита на личните данни и да използват личната Ви информация единствено за целите, за които е била предоставена.

Ако искате да получите достъп до личната си информация или да я коригирате, или имате въпроси или опасения относно настоящото Уведомление за защита на личните данни, или ако имате опасения, че поверителността Ви може да е била нарушена, моля, свържете се с нас по един от следните начини: 

Имейл: privacyofficerau@coca-cola.com

Телефон: Свържете се с нашия информационен център за потребители на номер 1800 025 123 (в Австралия)

По пощата: Attn: Privacy Officer 

Coca Cola South Pacific Pty Limited 

GPO Box 388 

North Sydney, NSW 2059 

Онлайн: Използвайте раздела „Връзка с нас“ на адрес https://cokeurl.com/ofdogj и посочете, че искането Ви е свързано с поверителността.

Ще Ви отговорим възможно най-скоро, но във всеки случай в рамките на 30 дни след получаване на първоначалното Ви искане.

Ако Coca‑Cola разполага с основателни причини да не изпълни Вашето искане, свързано с личната Ви информация, ще Ви предоставим писмено обяснение и механизмите, които може да следвате, ако искате да подадете оплакване във връзка с този отказ.

Администраторът на личната Ви информация е:

Coca Cola South Pacific Pty Limited

Имейл: privacyofficerau@coca-cola.com 

Телефон: Свържете се с нашия информационен център за потребители на номер 1800 025 123 (в Австралия) 

По пощата: Attn: Privacy Officer  

Coca Cola South Pacific Pty Limited  

GPO Box 388  

North Sydney, NSW 2059  

Регулаторът за защита на поверителността е:

Office of the Australian Information Commissioner

По пощата: GPO Box 5218 Sydney NSW 2001

Адрес: 175 Pitt Street Sydney NSW 2000

Тел.: 1300 363 992

Факс: 61 2 9284 9666

Имейл: foi@oaic.gov.au

Уебсайт: https://www.oaic.gov.au/

Жители на Бразилия

Правата Ви на поверителност съгласно LGPD са описани на https://cokeurl.com/3vyz08.  

За да упражните правата си на поверителност, моля

 • Попълнете формуляра на адрес https://cokeurl.com/j8o5id

 • Изпратете имейл на адрес encarregado.lgpd@coca-cola.com

 • По пощата на адрес Praia de Botafogo, 374, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, ZIP Code: 22.250-907, attn: Flavio Mattos dos Santos

Администраторът на личната Ви информация е Recofarma Indústria do Amazonas Ltda.

Регулаторът за защита на поверителността е Autoridade Nacional de Proteção de Dados, https://www.gov.br/anpd/pt-br.

За уебсайтовете, насочени към жителите на Бразилия, Coca‑Cola има правила за „бисквитките“, които са отделно от настоящото Уведомление за защита на личните данни. Моля, прегледайте съответния уебсайт на Coca‑Cola.

Жители на Съединените щати (CA, CO, CT, UT, VA)

Жители на Калифорния. Това известие за поверителност за Калифорния („Известие за поверителност за Калифорния“) се прилага за обработването от страна на Coca‑Cola на лична информация на жителите на щата Калифорния („Потребителите в Калифорния“) съгласно изискванията на California Consumer Privacy Act от 2018 г. и неговите изменения (CCPA).

Ако сте потребител в Калифорния, това известие за поверителност за Калифорния е създадено, за да Ви помогне да разберете категориите лична информация, която събираме за Вас, откъде получаваме тази лична информация, защо я обработваме, с кого я споделяме и правата, които имате, да научите и контролирате личната информация за Вас. Ако това известие за поверителност за Калифорния и някое от останалите условия в нашето Уведомление за защита на личните данни са в противоречие, тогава известието за поверителност за Калифорния контролира обработването на личната информация за потребителите в Калифорния. Това известие за поверителност за Калифорния не е приложимо за служителите, външните изпълнители, изпълнителите на проекти по договор или кандидатите за работа на Coca‑Cola. 

Известие при събиране

За целите на CCPA обичайно Coca‑Cola е в ролята на „бизнес“ по отношение на личната Ви информация. Бизнесът е подобен на администратор на лични данни, което означава, че Coca‑Cola определя как и защо се борави с личната информация, която Coca‑Cola събира от или за Вас.  

Известието при събиране на лична информация описва практиките ни при събиране на лична информация, когато изпълняваме ролята на бизнес, включително посочва и списък с категориите лична информация, която събираме, целите, за които събираме личната информация, и източниците, от които събираме лична информация.

Въпреки че по-горе в настоящото Уведомление за защита на личните данни обясняваме каква лична информация събираме и защо го правим, CCPA изисква да направим определени оповестявания, като използваме категориите лична информация, които се използват в определението за лична информация в CCPA.   

Категория: Идентификатори

Източник: Директно от Вас

Цел: Осъществяване на услугите за реклама и маркетинг

Трети страни: Доставчици на услуги, включително доставчици на маркетингови услуги, дъщерни дружества и бутилиращи партньори, други трети страни

Категория: Категории лична информация, посочени в California Customer Records statute (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))

Източник: Директно от Вас

Цел: Осъществяване на услугите за реклама и маркетинг

Трети страни: Доставчици на услуги, включително доставчици на маркетингови услуги, дъщерни дружества и бутилиращи партньори, други трети страни

Категория: Защитени характеристики за класифициране съгласно законите на Калифорния или федералните закони

Източник: Директно от Вас

Цел: Осъществяване на услугите за реклама и маркетинг

Трети страни: Доставчици на услуги, включително доставчици на маркетингови услуги, дъщерни дружества и бутилиращи партньори, други трети страни

Категория: Търговска информация

Източник: Директно от Вас

Цел: Осъществяване на услугите 

Трети страни: Доставчици на услуги, включително доставчици на маркетингови услуги, дъщерни дружества и бутилиращи партньори, други трети страни

Категория: Биометрични данни, които представляват информация за Вашите физиологични, биологични или поведенчески характеристики

Източник: Coca‑Cola не събира тази информация към датата на влизане в сила

Цел: Coca‑Cola не събира тази информация към датата на влизане в сила

Трети страни: Coca‑Cola не събира тази информация към датата на влизане в сила

Категория: Активност в интернет или друга електронна мрежа

Източник: Директно от Вас, автоматично събиране по време на използване на услугите

Цел: Осъществяване на услугите 

Трети страни: Доставчици на услуги, включително доставчици на маркетингови услуги, дъщерни дружества и бутилиращи партньори, други трети страни

Категория: Данни за геолокация

Източник: Директно от Вас, автоматично събиране по време на използване на услугите

Цел: Осъществяване на услугите 

Трети страни: Доставчици на услуги, други трети страни

Категория: Аудио, електронна, визуална или сходна информация

Източник: Директно от Вас

Цел: Осъществяване на услугите 

Трети страни: Доставчици на услуги

Категория: Професионална или свързана с трудовата заетост информация

Източник: Директно от Вас, от трети страни

Цел: Осъществяване на услугите, реклама и маркетинг

Трети страни: Доставчици на услуги, включително доставчици на маркетингови услуги, дъщерни дружества и бутилиращи партньори

Категория: Заключения въз основа на други категории, за да се създаде профил за потребител в Калифорния  

Източник: Coca Cola

Цел: Реклама и маркетинг

Трети страни: Доставчици на услуги, включително доставчици на маркетингови услуги, дъщерни дружества и бутилиращи партньори, други трети страни

Когато събираме точна информация за геолокацията за целите на осъществяване на услуга, която сте заявили, се счита, че събираме данни, които се третират като „чувствителни“ съгласно законите на Калифорния. Използването на тези данни от наша страна с цел осъществяване на услуга, която сте заявили, е в съгласие с разрешените бизнес цели в California Civil Code § 1798.100 et seq. и регламентите за прилагането им.

Въпреки че сме разкрили лична информация пред трети страни, на нас в действителност не ни е известно, че сме продали или споделили такава информация на лице, което на възраст под 16 години.

Правата на потребителите в Калифорния

CCPA предлагат на потребителите в Калифорния следните основни права на поверителност:

 • Право на достъп до информацията: Имате право да поискате достъп до личната информация, събирана за Вас, и информация относно източника на тази информация, целите, за които я събираме, и третите страни и доставчиците на услуги, с които я споделяме.

 • Право на заявка за заличаване: Имате право да поискате от нас да изтрием определена лична информация, която сме събрали от Вас.

 • Право на корекция: Имате право да коригирате неправилна лична информация за себе си. Обърнете внимание, че заявките за корекция подлежат на някои ограничения, и че при определени обстоятелства може да изтрием, вместо да коригираме личната Ви информация.

 • Право на отказ от продажба на лична информация към трети страни: Оповестяването от наша страна на личната Ви информация пред доставчици на реклами и анализ – трети страни, може да представлява продажба съгласно определени щатски закони, а в Калифорния може също така да представлява „споделяне“ (което е термин, който се използва за обозначаване на споделяне на информация за рекламни цели). До степента, до която използването от наша страна представлява продажба или споделяне на личната Ви информация, имате правото да се откажете, като (а) активирате сигнала за предпочитанието за отказ или глобалния контрол на поверителността на браузъра си, който се разпознава от нашите уебсайтове, насочени към САЩ, (б) се откажете от „бисквитки“ в центъра за предпочитания във връзка с „бисквитките“ в нашите уебсайтове, насочени към САЩ, или (в) изпратите заявка за отказ на адрес https://cokeurl.com/0y7811. 

 • Право на защита от дискриминация: Няма да упражняваме дискриминация спрямо Вас за упражняване на някое от правата Ви съгласно CCPA. Няма да Ви отказваме стоки или услуги, ако упражнявате правата си; няма да Ви начисляваме различна цена или тарифа за стоки и услуги, включително чрез предоставяне на отстъпки или други ползи, или да начисляваме глоби, защото сте упражнили правата си; няма да Ви предлагаме различно ниво или качество на стоките и услугите, защото сте упражнили правата си; и няма да внушаваме, че може да получите различна цена или тарифа за стоки или услуги, или различно ниво на качество на стоките и услугите в резултат на упражняването на правата Ви.

За да изпратите искане за упражняване на правата си на поверителност в Калифорния, моля:

 • кликнете тук

 • обадете се на безплатен номер 1-800-438-2653

За да изпратите искането си, моля, подгответе своето име, имейл адрес и място на пребиваване. Може да упълномощите друго лице (Ваш представител) да изпрати искането от Ваше име.

Стремим се да изпълняваме исканията толкова бързо, колкото е разумно изпълнимо на практика и в съгласие с приложимото законодателство. Моля, имайте предвид, че може да е необходимо допълнително време за проверка и изпълнение на исканията, изпратени от представители. Ако имате акаунт при нас, може също така да извършвате определени промени директно чрез профилната страница на акаунта. Моля, обърнете внимание, че промените, които правите в профилната страница на акаунта си посредством услугите, е възможно невинаги да бъдат отразени в части на услугите, които предоставяме.

Моля, имайте предвид:

 • Може (а в някои случаи сме задължени) да проверим самоличността Ви, преди да сме в състояние да предприемем действия във връзка с искането Ви за упражняване на правата Ви на поверителност в Калифорния. След като получим и обработим заявката Ви, ще се свържем с Вас посредством имейл адреса, предоставен в искането Ви, с инструкции как да потвърдите самоличността си, след което ще проверим за съвпадаща информация в записите си.  

 • Може да не изпълним част или цялото Ви искане – например определена информация, която събираме, може да не е включена в Известието за поверителност за Калифорния, като например публична информация, предоставена от правителствен орган, или информация, обхваната от различен закон за поверителност. При такава ситуация в отговора си до Вас ще Ви обясним защо не изпълняваме искането Ви.

Известие за финансов стимул

Може да предлагаме отстъпки или други ползи на потребителите, регистрирани в определени програми за награди или промоции, включително, но без ограничение до: (1) Потребителите могат да се откажат от промоции по имейл от Coca‑Cola, като изпратят имейл адреса си чрез Сайта. Допълнителните условия са публикувани там. (2) Потребителите могат да снимат и качват кодове sip & scan („отпий и сканирай“) за достъп до награди, лотарии и други събития. Потребителите, които са влезли в акаунта си на Coke.com, докато участват в sip & scan, може да запазят и използват тези награди. Допълнителна информация е налична на адрес https://cokeurl.com/xbv6bl. (3) Потребителите могат да създадат акаунт за Coca‑Cola и да получат 15% отстъпка за първата си поръчка от магазина на Coca‑Cola. (4) Потребителите могат да се регистрират за акаунт и да получат безплатни или намалени продукти. (5) Потребителите могат да участват в социални промоции, конкурси или лотарии на Coca‑Cola за шанс да получат ползите, описани във всяка такава промоция.  

По принцип Coca‑Cola не определя парична или друга стойност за личната информация на потребителите и активността ни във връзка с промоциите се променя постоянно. До степента, до която законите на Калифорния изискват да бъде определена стойност за такива програми или за разликата в цените или услугите, които включват, Coca‑Cola оценява личната информация, която се събира и използва във всяка отделна програма, като равностойна на стойността на отстъпките или другите финансови облаги, предоставяни в такава програма, на базата на практичните и добросъвестни усилия за оценка на съвкупна база на цялата събрана информация: (1) вида на личната информация, събрана във всяка програма (напр. имейл адрес), (2) използването на такава информация от Coca‑Cola във връзка с маркетинговата дейност на компанията, (3) диапазона на предоставените отстъпки (които може да зависят от покупките на всеки потребител съгласно такива оферти), (4) броя на лицата, регистрирани в съответните програми, и (5) продуктите, за които могат да бъдат приложени ползите (като например разлика в цената). Тези стойности могат да се променят с течение на времето. Имайте предвид, че това описание не съдържа отказ от каквато и да било собствена или бизнес поверителна информация, включително търговски тайни, а също така не създава представителство по отношение на общоприетите счетоводни принципи или финансови отчетни стандарти.

Различен закон на Калифорния разрешава на жителите на Калифорния да изискват известие, което да оповестява категориите лична информация относно Вас, която сме споделили с трети страни за техните цели за директен маркетинг през предходната календарна година. Към този момент Coca‑Cola не споделя лична информация с трети страни за целите на техния директен маркетинг.

Жители на Вирджиния, Колорадо, Кънектикът и Юта. Законите за поверителност в тези щати предоставят на потребителите определени права във връзка с личните им данни. Coca‑Cola ще уважи тези права за всеки жител на САЩ. Те включват:

 • Право на достъп до информацията: Имате право на достъп до личната си информация и да получите копие от нея.

 • Право на заявка за заличаване: Имате право да поискате от нас да изтрием определена лична информация, предоставена от Вас или получена за Вас.

 • Право на корекция: Имате правото да коригирате неточностите в личните си данни.

 • Право на отказ: Нашето оповестяване на личната Ви информация пред доставчици на реклами и услуги – трети страни, може да представлява продажба съгласно законите на някои щати. В допълнение, използваме „бисквитки“, за да показваме насочени реклами. Имате правото да се откажете от тези активности, като (а) активирате сигнала за предпочитанието за отказ или глобалния контрол на поверителността на браузъра си, който се разпознава от нашите уебсайтове, насочени към САЩ, (б) се откажете от „бисквитки“ в центъра за предпочитания във връзка с „бисквитките“ в нашите уебсайтове, насочени към САЩ, или (в) изпратите заявка за отказ на адрес https://cokeurl.com/0y7811.

В допълнение, жителите на Вирджиния, Колорадо и Кънектикът могат да обжалват решение във връзка със заявки за поверителността им като потребители, като се свържат с нас на адрес privacy@coca-cola.com.

Жители на Канада

Coca‑Cola събира, използва и оповестява лична информация за целите, посочени в нашето Уведомление за защита на личните данни и за всички допълнителни цели, разрешени от закона, чрез известие до Вас и Вашето изрично или подразбиращо се съгласие.

Разполагате с определени права по отношение на информацията за Вас. За достъп или корекция на личната Ви информация моля да попълните формуляра на следния адрес: https://cokeurl.com/0y7811. Моля, имайте предвид, че е възможно да проверим самоличността Ви, преди да предприемем действия във връзка със заявката Ви. 

За жителите на Квебек: Лицето, отговорно за защитата на личната информация на лицата с жителство в Квебек, е Лариса Барбара Лоуренсо, с която можете да се свържете по имейл на адрес privacy@coca-cola.com.

Жители на Чили

В съответствие с изискванията на чилийския Закон за защита на данните ще се събира съгласие за всяка активност, предприета от Coca‑Cola, която е свързана с лицата, защитени от чилийския Закон за защита на данните.

Чилийският Закон за защита на данните предлага следните права на поверителност:

 • Искане за информация относно обработването на лични данни.

 • Искане за корекция на неправилни или непълни лични данни. 

 • Искане за заличаване на лични данни, ако са били съхранени без правно основание или не са актуални.

 • Искане за заличаване или блокиране на лични данни, както е приложимо, ако личните данни са били предоставени доброволно или ако са използвани за комуникация с търговски характер и лицето вече не желае да бъде включено в съответния регистър нито постоянно, нито временно.

 • Възразяване срещу използването на лични данни за целите на рекламата, маркетинговите проучвания или събирането на мнения.

 • Оттегляне на съгласие за обработването на лични данни във всеки един момент с бъдещо действие. Въпреки това отбележете, че оттеглянето на съгласието може да означава, че бъдещото използване на някои или всички от услугите може да не е възможно.

Администраторът на личната Ви информация е Recofarma Indústria do Amazonas Ltda. 

Жители на Континентален Китай

Моля, вижте отделното ни Уведомление за защита на личните данни на адрес https://cokeurl.com/cgs82t.

За жители на ЕИП, Обединеното кралство и Швейцария

Администратор на лични данни

Администраторът на лични данни (т.е. субектът Coca‑Cola, който определя целта и средствата за обработване на личната Ви информация) за личната информация, събирана във връзка с използването на услугите в Европейското икономическо пространство, Обединеното кралство и Швейцария, е NV Coca‑Cola Services SA, дружество с адрес на регистрация Chaussée de Mons 1424, 1070 Брюксел.  

Обработване

Обработването на личната Ви информация от страна на Coca Cola е описано в настоящото Уведомление за защита на личните данни, включително:

 • събираната лична информация и защо се събира (раздел 2);

 • как Coca‑Cola използва личната Ви информация (раздел 4) и как я споделя (раздел 5);

 • за какъв срок от време съхранява Coca‑Cola личната Ви информация (раздел 8). 

Правни основания за обработването от страна на Coca Cola

Правните основания за обработването на личната Ви информация от страна на Coca Cola са в зависимост от контекста, в който се събира и обработва личната информация. Най-общо, събираме лична информация само когато (i) Coca‑Cola се нуждае от личната информация, за да изпълни договор с Вас (като например нашите условия за ползване), в който случай ще Ви уведомим дали предоставянето на лична информация е задължително и относно възможния резултат за Вас, ако не предоставите личната информация; 

(ii) когато разполагаме със съгласието да направим това (което съгласие можете да оттеглите по всяко време посредством информацията за връзка по-долу); или 

(iii) когато обработването е в наш законен бизнес интерес и не е отменено от правата на поверителност и други фундаментални права и свободи на потребителите (когато например обработваме лична информация с цел предотвратяване на измамна употреба на услугите).

Ако събираме и използваме лична информация, позовавайки се на законните си интереси (или тези на трета страна), този интерес е предоставянето на услугите и комуникацията с Вас относно услугите, както и за отговор на запитвания, подобряването на услугите, запознаването на потребителите с нови функции или управление, или предприемане на маркетингови дейности и подобни търговски интереси, за да Ви предоставяме услугите. Може да имаме други законни интереси и, ако е уместно, ще представим ясно нашите законни интереси в подходящия момент.

В някои случаи може също така да сме задължени по закон да събираме лична информация от потребителите. Ако поискаме от Вас да предоставите лична информация с цел постигане на съответствие със законово изискване, ще направим това ясно в уместния момент и ще Ви уведомим дали е задължително да предоставите личната си информация, както и относно евентуалните последствия, ако не предоставите личната си информация.

Ако имате въпроси или се нуждаете от повече информация относно правните основания, въз основа на които събираме и използваме личната Ви информация, моля, свържете се с нас на адрес privacy@coca-cola.com.

Правила за „бисквитките“

В ЕИП, Обединеното кралство и Швейцария Coca‑Cola има правила за „бисквитките“, които са отделно от настоящото Уведомление за защита на личните данни. За повече информация, моля, проверете уебсайта на Coca‑Cola, който използвате.

Права на субекта на данни

До степента, предоставена от ОРЗД, разполагате със следните права във връзка с личната информация, която се отнася за Вас:

 • Право на достъп до личната Ви информация

 • Право на коригиране (напр. корекция, актуализиране)

 • Право на заличаване 

 • Право на ограничаване на обработването 

 • Право на преносимост на данните (напр. получаване на електронно копие от личната информация за целите на предаването ѝ към друга организация)

 • Право на оттегляне на съгласието по всяко време 

Ако желаете да осъществите достъп, коригирате, актуализирате, спрете, ограничите, възразите или изтриете личната информация, която сте предоставили по-рано на Coca‑Cola или искате да получите електронно копие на личната си информация за целите на предаването ѝ към друга компания (където това право на преносимост на данните е предоставено по закон), моля, изпратете искането си, както следва:

 • По пощата на този адрес: Consumer Interaction Centre, PO Box 73229, London E14 1RP

 • Нашето длъжностно лице по защита на данните за ЕС е на разположение на dpo-europe@coca-cola.com

В искането си моля да посочите ясно каква лична информация бихте искали да бъде променена, дали искате личната Ви информация да бъде премахната от базата ни с данни или други ограничения, които бихте искали да наложите по отношение на използването от наша страна на личната Ви информация. С цел Ваша защита ще проверим самоличността Ви и географския регион на пребиваването Ви, преди да изпълним искането Ви. Ще се съобразим с Вашето искане толкова бързо, колкото е разумно изпълнимо на практика и в сроковете съгласно приложимото законодателство.

Моля, имайте предвид, че често пъти се налага да запазим определена лична информация за целите на поддържане на отчетност и/или за извършването на транзакции, които сте започнали, преди да изпратите искането си (напр. когато правите покупка или участвате в промоция, може да не сте в състояние да промените или заличите предоставената си лична информация, преди да бъде завършена покупката или промоцията). Също така може да не заличим определена лична информация поради правни основания.

Начин на връзка с органите по защита на данните

Органи на ЕС по защита на данните

Имате право да подадете оплакване относно начина, по който обработваме личната Ви информация, пред съответния орган на ЕС за защита на данните. Моля, кликнете тук за повече информация.  

Регулатор за защита на данните в Швейцария

Office of the Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC)

Feldeggweg 1

CH - 3003 Berne

Тел.: 41 (0)58 462 43 95 (пон – пет, от 10:00 ч. до 12:00 ч.)

Факс: 41 (0)58 465 99 96

https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/contact/address.html

Регулатор за защита на данните в Обединеното кралство

Information Commissioner's Office (ICO)

Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow Cheshire SK9 5AF

Телефон: 0303 123 1113

Факс: 01625 524510

https://ico.org.uk/global/contact-us/

Жители на Индия

Приложимият закон, уреждащ правилата за поверителност, е IT Act, 2000 и Правилата за разумните правила и процедури за сигурност и чувствителните лични данни или информация от 2011 г. и в замяна на 
Правилата за информационните технологии (Насоките относно посредниците) от 2011 г., издадени съгласно IT Act, 2000.

Имейл адресът на назначеното от Coca Cola India Private Limited (CCIPL) отговорно лице за жалбите: grievanceofficerprivacyindia@coca-cola.com

Регистриран офис на CCIPL: Plot No. 1109-1110, Village Pirangut, Taluka Mulshi, Distt. Pune

Корпоративен офис на CCIPL: 1601-1701, One Horizon Center, DLF Golf Course Road, Phase V, Sector 43, Gurgaon, Haryana

Жители на Япония

Моля, вижте отделното ни Уведомление за защита на личните данни на адрес https://cokeurl.com/rb7p5c.

Жители на Мексико

Известието за поверителност на Coca‑Cola за Мексико се прилага за обработването на лична информация на жители на Мексико съгласно изискванията на мексиканския закон LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

Моля, вижте отделното ни Уведомление за защита на личните данни на адрес https://cokeurl.com/4utd7g.

Администраторът на личната Ви информация е: Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia, S. de R.L de C.V., The Coca‑Cola Export Corporation, Sucursal En México, Rubén Darío 115, Col. Bosque de Chapultepec, CP 11580, CDMX. Тел.: +5255 5262 200

Регулаторът за защита на данните е Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.  

Ако имате въпроси относно известието за поверителност на Coca‑Cola за Мексико, моля да се свържете с нас по имейл: avisodeprivacidad@coca-cola.com.mx.

Жители на Филипините

Coca Cola не събира пълната дата на раждане от потребителите във Филипините. Coca Cola ще поиска родителско съгласие, когато Coca‑Cola съзнателно обработва лична информация на потребители на възраст под 18 години. 

Администраторът на лични данни е Coca‑Cola Far East Ltd. (регионална оперативна централа във Филипините) и The Coca‑Cola Export Corporation (подразделение във Филипините).

Жители на Южна Корея

Моля, вижте отделното ни Уведомление за защита на личните данни на адрес https://cokeurl.com/eljncr.

Жители на Тайланд

Thailand Personal Data Protection Act от 2019 г. се прилага по отношение на обработването на лична информация на жители на Тайланд. 

Администраторът на личната Ви информация е Coca‑Cola (Thailand) Ltd. Моля, свържете се с privacythailand@coca-cola.com, в случай че имате въпроси.

Следва обобщение на правата Ви на защита на данните:

Имате право на достъп до личната информация.

Имате право да получите потвърждение дали обработваме Ваша лична информация, да получите копие от личната информация, която съхраняваме в ролята си на администратор, както и да получите определена друга информация относно как и защо обработваме личната Ви информация.

Имате право на коригиране/промяна на личната информация.

Имате право да поискате личната Ви информация да бъде променена или коригирана там, където е неправилна, (например ако промените името или адреса си), както и правото да бъде допълнена, ако личната информация е непълна. Когато е възможно на практика, след като бъдем уведомени, че обработена от нас лична информация вече не е правилна, ще я актуализираме, както е уместно, на базата на актуализираната Ви информация. 

Имате право на заличаване на информация/право „да бъдеш забравен“.

Имате право да поискате заличаване на личната Ви информация в следните случаи: 

 • Личната информация вече не е необходима във връзка с целите, за които е била събирана и обработвана. 

 • Нашите правни основания за обработването са съгласие, Вие оттегляте съгласието си и вече не разполагаме със законно основание за обработване. 

 • Нашите правни основания за обработването са това, че обработването е необходимо за законни интереси, преследвани от нас или трета страна, Вие възразявате срещу обработването от наша страна, а ние не разполагаме с императивно правно основание. 

 • Вие възразявате срещу обработването за целите на директния маркетинг. 

 • Вашата лична информация е била обработена неправомерно. 

 • Вашата лична информация трябва да бъде заличена, за да се съобразим със законово задължение, на което подлежим.

Правото Ви на ограничаване на обработването 

Имате правото да ограничите обработването на личната Ви информация от наша страна в следните случаи: 

 • Оспорвате точността на личната информация, която обработваме за Вас. Трябва да ограничим обработването на оспорваната информация, докато не проверим точността на личната Ви информация. 

 • Личната информация трябва да бъде заличена или унищожена, но вместо това изисквате ограничение на използването на тази лична информация.  

 • Вече не е необходимо да се съхранява личната информация за целите на събирането, но искате от нас да съхраняваме тази лична информация за целите на образуването, съответствието или изпълнението на правни искове или за целите на защитата на правни искове.  

 • Личната информация изчаква потвърждение на правните основания да бъде обработвана, потвърждение на необходимостта ѝ за правни искове (образуване, съответствие, изпълнение или защита) или на необходимостта за нас да изпълняваме задача в обществен интерес. 

Правото да възразите срещу обработването

Имате правото да възразите срещу обработването на личната Ви информация от наша страна в следните случаи 

 • Личната информация е била събрана за нуждите на: 

 • изпълнението на задача от наша страна за целите на обществения интерес или упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, и законните интереси на Coca‑Cola.

 • събирането, използването или оповестяването на такава лична информация се извършва за целите на директния маркетинг. 

 • събирането, използването или оповестяването на личната информация се извършва за целите на научни, исторически или статистически проучвания. 

Бележка: Запазваме си правото да отхвърлим искането Ви, ако можем да докажем, че (i) съществуват убедителни законови причини за обработването на личната информация или че е необходима за образуването, съответствието, изпълнението или защитата на правни искове, или (ii) обработването на личната Ви информация за целите на научните, исторически или статистически проучвания на резултатността от задача, изпълнена с оглед на публичния интерес. 

Правото Ви на преносимост на информацията

Имате правото да получите личната информация, което сте ни предоставили, а също така имате правото и да изпращате информацията към друга организация (или да поискате от нас да направим това, ако е техническо разумно), при което:  

 • нашето правно основание за обработването на личната информация е съгласие или необходимост за изпълнението на договора ни с Вас и  

 • обработването се извършва по автоматичен път. 

Право на оттегляне на съгласието

Когато обработваме лична информация въз основа на съгласие, отделните лица имат право да оттеглят съгласието си по всяко време. По принцип не обработваме лична информация въз основа на съгласие (тъй като обикновено можем да се позовем на правни основания).  

Регулаторът за защита на поверителността е:

Thailand Personal Data Protection Commission

Ministry of Digital Economy and Society

Адрес: No. 120, Moo 3, The Government Complex, Tower B, Changwattana Road, Lak Si, Bangkok, Thailand, Bangkok

Тел.: 662-142-1033, 662-141-6993

Имейл: pdpc@mdes.go.th

Уебсайт: https://www.mdes.go.th/mission/82

Жители на Турция

Coca Cola Ви предоставя правото на преглед, корекция, актуализиране или промяна на личната информация, която сте предоставили по-рано. За да упражните правата си, моля

В искането си моля да посочите ясно каква лична информация бихте искали да бъде променена, дали искате личната Ви информация да бъде премахната от базата ни с данни или други ограничения, които бихте искали да наложите по отношение на използването от наша страна на личната Ви информация. С цел Ваша защита може да е необходимо да потвърдим самоличността Ви и географския регион на пребиваването Ви, преди да изпълним искането Ви. Ще се съобразим с Вашето искане толкова бързо, колкото е разумно изпълнимо на практика и в сроковете съгласно приложимото законодателство.

* * * * *

Следва допълнителна информация за дружеството на Coca‑Cola, което ще влезе в ролята на администратор на личната Ви информация в зависимост от мястото Ви на обичайно пребиваване:

Бангладеш

Coca‑Cola Bangladesh Beverages Limited

Crystal Palace (11th Floor), Rd 140, Dhaka 1212, Bangladesh

Кралство Бутан

TASHI BEVERAGES LIMITED

POST BOX # 267, PASAKHA BHUTAN.

00975-77190300 (O)

Чили

Coca‑Cola de Chile S.A

Avenida Presidente 

Kennedy 5757 Piso 12 

Las Condes, Santiago

Колумбия

Coca‑Cola Bebidas de Colombia, S.A.

AK45 #103-60. Piso 8.

Bogotá, Colombia.

Тел.: 638-6600

Регулатор за защита на поверителността:

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)

https://www.sic.gov.co

Carrera 13 No. 27 - 00, Pisos 1 y 3

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 910165

contactenos@sic.gov.co

Коста Рика

Coca‑Cola Industrias SRL

Plaza Tempo, Oficinas Corporativas, Escazú, Sab José, Costa Rica

Регулатор за защита на поверителността:

Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB). 

prodhab.go.cr. 

San Pedro de Montes de Oca, Alameda, Avenida 7 y calle 49, edificio Da Vinci.

Sistema Costarricense de Información Jurídica (pgrweb.go.cr)

Доминиканска република

Distrito La Hispaniola Compañía De Servicios, S.R.L.,

Avenida Winston Churchill, Torre Acrópolis, Piso 12, Ensanche Piantini

Attn: Santiago Carrasco

Еквадор

Coca‑Cola de Ecuador. S.A.

Republica de El Salvador N36.230 y Naciones Unidas. Edificio Citibank Piso 1.

Quito, Ecuador

Тел.: 593 2 382 622

Attn: Mariana Rosalba

Индонезия

PT Coca‑Cola Indonesia

South Quarter Tower B, Penthouse Floor, Jl. R. A. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan

Република Малдиви

Male Aerated Water Company

5GH7+CG8, Boduthakurufaanu Magu, Malé, Maldives

Непал

Bottlers Nepal Limited and Bottlers Nepal

Bottlers Nepal Limited, 
Balaju Industrial District, Balaju, 
Kathmandu, Nepal, P.O. Box: 2253

+977-01-4352986, +977-01-4352988

Bottlers Nepal (Terai) Limited, 
Gondrang, Bharatpur-9, Chitwan, 
Nepal, P.O. Box: 20

+977-056420216

Перу

Coca‑Cola Servicios de Perú, S.A.

República de Panamá 4050. Surquillo. Lima, Perú.

Тел.: (511) 411-4200

Attn: Maria Sol Jares

Регулатор за защита на поверителността:

Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales

https://www.gob.pe/anpd

Scipión Llona 350 Miraflores - Lima - Perú

protegetusdatos@minjus.gob.pe

Филипини

Coca‑Cola Far East Ltd. (Philippines Regional Operating Headquarters)

24th Floor, Six/NEO Bldg., 5th Ave cor. 26th Street, Bonifacio Global City, Taguig

The Coca‑Cola Export Corporation (Philippines Branch)

24th Floor Net Lima 

Building 5th Avenue corner 26th S

treet Bonifacio Global City Taguig, 

Manila, 1634 Philippines

Шри Ланка

Coca‑Cola Beverages Sri Lanka Limited 

B214, Biyagama Road, Colombo, Sri Lanka

Украйна

Coca‑Cola Ukraine Limited LLC

139 Velyka Vasylkivska Street, 13 floor

Velyka Vasylkivska Kyiv, 03150 

Украйна

Виетнам

Coca‑Cola Southeast Asia, Inc.

235 Dong Khoi Street, District 1, Ho Chi Minh City