Нашата планета, хората и общностите имат значение

Целта ни е да създаваме по-устойчиво и по-добро споделено бъдеще. Да променим живота на хората, общностите и планетата ни, правейки бизнес по правилния начин. Стремим се да ставаме все по-добра компания, допринасяйки за изграждането на по-силно и по-устойчиво бъдеще за всички нас.

Прилагаме холистичен подход по отношение на устойчивостта, като полагаме грижата на добър стопанин в социален, екологичен и икономически аспект. За да постигнем трансформираща и продължителна промяна, е нужен всеобхватен подход.

Нашата стратегия за устойчивостта ни насочва в усилията ни да оказваме подкрепа и да се ангажираме със забележителните хора, които стоят зад бранда ни – от фермерите до служителите, доставчиците и партньорите при бутилирането, до клиентите и потребителите, до общностите, които са нашият дом – и ни помага да постигаме напредък по отношение на целите си за опазване на околната среда.

Важни сфери, свързани с устойчивостта

Най-актуални новини за устойчивостта

The Coca‑Cola System и The Coca‑Cola Foundation мобилизират усилия в подкрепа на пострадалите от наводненията в Кентъки

DASANI и Sprite подкрепят усилията към устойчивост на опаковките в Северна Америка

Нашите глобални инициативи, икономически, социални и управленски цели и напредък

Доклад за икономическото, социалното и корпоративното управление за 2021 г.

Създаваме брандове и продукти, които хората обичат, като същевременно изграждаме по-устойчиво бъдеще за бизнеса ни и за планетата. Правим всичко това, като оставаме верни на целта си: да предлагаме свежест на света и да постигнем промяна.

Център за ресурси за устойчивост

Тези ресурси предлагат общ преглед на усилията ни, насочени към създаването на по-устойчив бизнес и по-добро бъдеще за всички и които променят живота на хората, общностите и планетата.

Имате още въпроси?