Хората са важни

Вярваме, че разнообразното, равнопоставено и приобщаващо работно място ни прави по-силни като компания, дава ни възможност да създаваме по-добро споделено бъдеще за служителите и общностите, осигурявайки достъп до равни възможности и изграждайки чувство на принадлежност към работното място и обществото.
 

От много време сме осъзнали, че бизнесът ни е толкова силен, колкото и общностите, на които служим с гордост. За това – в допълнение на грижата за служителите ни – работим, за да окажем положително влияние върху живота на потребителите, клиентите и общностите в целия свят.

Предприемаме действия, чрез които да създаваме по-добро споделено бъдеще, инвестирайки в икономически възможности, разнообразие, равнопоставеност и приобщаване и дарявайки чрез The Coca‑Cola Foundation.

Социални области във фокуса на вниманието ни

Нашите глобални инициативи и цели за устойчивост и напредък

РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Тези ресурси предлагат общ преглед на усилията ни, насочени към създаването на по-устойчив бизнес и по-добро споделено бъдеще, чрез които променяме живота на хората, общностите и планетата.