Как се грижим за водните ресурси на света

През 2017 г. ние надхвърлихме нашата глобална цел, възстановявайки 150% от използваната вода

2019-3-21

Водата е от съществено значение за живота, природата и нашия бизнес. Тя е основна съставка в повечето от нашите напитки, има важна роля в нашия производствен процес и е необходима за отглеждането на селскостопанските култури, на които разчитаме.

Ето защо днес, в Световния ден на водата, ние се фокусираме върху значението на прясната вода и това, което правим като компания, за да защитим този скъпоценен природен ресурс.

В Компанията Кока-Кола целта ни е насочена към намаляване на водата, която използваме за производството на нашите напитки, рециклиране на отпадъчни води в бутилиращите заводи и възстановяване на всяка капка вода, която влагаме в готовите ни напитки.

Година след година, заедно с нашите бутилиращи партньори, намаляваме водата, която използваме, за да произвеждаме напитки. В Централна и Източна Европа сега използваме 33% по-малко вода, отколкото през 2004 година.

Възстановяваме водата, която използваме

През 2015 г. постигнахме нашата глобална цел за 2020 г. да върнем в природата и общностите всяка капка вода, която използваме. През 2017 г. ние надхвърлихме нашата глобална цел, възстановявайки 150% от използваната вода. Това е около 248 милиарда литра годишно в световен мащаб.

Нашият регион на Централна и Източна Европа е основен фактор за това постижение. През 2017 г. възстановихме 340% от водата, която използвахме в готовите напитки. Това е достатъчно, за да запълни 35 пъти Емпайър Стейт Билдинг или 14 000 олимпийски басейна.

Направихме това чрез 25 водни проекта в 12 страни в нашия регион, като всички наши проекти получиха финансова подкрепа от Фондация Кока-Кола. Имаме две основни водещи програми, които се изпълняват с дългогодишни партньори.

„Жив Дунав“ е нашето седемгодишно партньорство с WWF за възстановяване на жизненоважни влажни зони и заливни низини по река Дунав в Австрия, Унгария, България, Румъния, Сърбия и Хърватия. Този международен речен басейн е от съществено значение за благосъстоянието на местните общности, като осигурява защита от наводнения и отдих.

В райони с оскъдни води в Гърция, Кипър, Малта и Сицилия в Италия ние подкрепяме проекти за събиране на дъждовната вода, пречистване и управление на вода, и повишаваме осведомеността за пестенето на вода чрез нашата Програма за неконвенционални водни ресурси, в партньорство с Global Water Partnership Средиземноморски и местни и национални органи. Миналата година отбелязахме десетата годишнина от това важно партньорство.

„Много се гордеем с това, което постигнахме в Централна и Източна Европа, за да намалим глобалния си воден отпечатък“, казва София Килифи, мениджър за връзки с обществеността и устойчивост на Кока-Кола за Европа. „С много райони, в които има недостиг на вода, ние се сблъскваме със специфични предизвикателства, но успяхме да намерим иновативни и ефикасни съвместни решения. В следващите години бихме искали да продължим нашите проекти и да останем отдадени на хората и планетата.“