Устойчивият бизнес на Кока-Кола в България

Във всеки един момент осъзнаваме нашата роля като водеща компания и въздействието, което имаме и можем да имаме за света около нас

2019-5-27

Устойчивото развитие е от съществено значение за компанията Кока-Кола. Усилията в тази посока са част от дългосрочната стратегия на компанията да се развива по правилния начин, утвърждавайки се като отговорен производител на цялостно портфолио от разнообразни напитки. Във всеки един момент осъзнаваме нашата роля като водеща компания и въздействието, което имаме и можем да имаме за света около нас.
Усилията ни за устойчивост се споделят напълно от цялата система на Кока-Кола, включително от над 220 независими партньори от бутилиращите компании и повече от 700 000 служители от целия свят.

Постигане на оптимално използване на водните ресурси е сред основните приоритети на Кока-Кола в България, става ясно от представения днес Доклад за устойчиво развитие за 2018 г. Сред акцентите в него са спестените в производствените центрове в Костинброд и Банкя 29 млн. литра вода, рециклираните 95% от генерираните в производството отпадъци и 556 работни дни, които служители на Системата на Кока-Кола са посветили на доброволчество.
По време на официалното представяне на доклада изпълнителният директор на Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България - Юрг Буркхалтер и изпълнителният директор на Кока-Кола България Евелин Де Лирснайдер представиха основните акценти от устойчивата политика на Системата на Кока-Кола в България. В събитието участваха още Жаклин Цочева – директор „Публични комуникации и връзки с обществеността“, Милена Завалова – директор „Производствени центрове“ в Кока-Кола ХБК България, Боян Рашев – управляващ партньор в denkstatt България. В специален дискусионен панел Анна Габровска – директор „Човешки ресурси“ в Кока-Кола ХБК България и студенти, сред които и популярният влогър Крис Захариев, разговаряха за очакванията на младите хора у нас към бъдещите си работодатели по отношение на социалните каузи, които припознават и подкрепят.

Информацията в доклада представя целите, начина на управление и резултатите, постигнати по отношение на най-важните теми за компанията и заинтересованите страни за миналата година и доказва, че един от най-големите световни производители на безалкохолни напитки цели използваното количество вода да е само толкова, колкото наистина е необходимо.
Кока-Кола се стреми да намалява използваното количество вода във всеки етап от производството на продуктите, както и да я употребява повторно. Благодарение на непрекъснатите дългосрочни усилия в тази посока, както и на подобрения в производствения процес през последните 7 години, през 2018 г. компанията успя да постигне рекордно понижение, използвайки само 1,76 литра вода за производството на 1 литър напитка. Това е с 5% по-малко в сравнение с миналата година и се равнява на повече от 29 млн. литра спестена вода за цялата година или средното годишно потребление на питейна вода на 800 българи. Само за 2018 г. компанията успява да използва повторно и близо 40 млн. литра вода.
„Като водеща компания на българския пазар, вярваме че наша роля е да бъдем отговорни към околната среда, за да я запазим за бъдещите поколения. Гордеем се, че в последното десетилетие успяхме да извървим дългия път на подобряване на процесите и технологиите, за да постигнем амбициозните цели за устойчивост, които си поставяме. Увеличихме рециклирането на генерираните отпадъци в производствените центрове и значително намалихме използваната вода“, сподели Юрг Буркхалтер, изпълнителен директор на Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани в България.
Кока-Кола е първата компания в страната, която въведе рециклиране и на мокрите етикети от напитките в стъклени бутилки. Благодарение на тази инициатива и оползотворяването на утайките от пречистването на отпадните води в производствения център в Костинброд, през 2018 г. компанията успя да рециклира 95% от генерираните отпадъци в производството, отбелязвайки ръст от над 24% от 2010 г. насам.
Освен разумното използване на ресурси, компанията регулярно идентифицира и оценява темите, като следва добрите практики според GRI стандартите за оценка. В отчета са включени оценка на приноса на бизнеса, веригата на доставки, тенденциите на местния и международните пазари и политики, както и проследява как всеки един от тези аспекти влияе върху устойчивостта на бизнеса в страната.

През 2018 г. Системата на Кока-Кола в България е инвестирала и над 360 хил. лева в инициативи в подкрепа на обществото. В допълнение 1 139 служители на компаниите от Системата се включиха в обществено значими проекти и дариха близо 4 450 часа като доброволци по каузи, в които вярват. Това се равнява на общо 556 работни дни или заетост на 1 служител за 2 години и 3 месеца само по доброволчески дейности.
Инициативите в тази посока бяха отличени със седем награди в областта на Корпоративната социална отговорност през изминалата година, както и с престижната награда в категория „Най-добра партньорска #YouthEmpowered инициатива“ на Групата Кока-Кола Хеленик. Тази награда постави България на първо място сред всички 28 държави, в които компанията оперира. Кампанията, реализирана у нас през последните 3 години, цели изграждане на по-доброто бъдеще чрез качествено образование, развиването на потенциала на младите хора и тяхната подготовка за успешен кариерен път. През изминалата година в рамките на инициативата 2875 ученици и студенти участваха в обучителни сесии за развиване на личностни качества и основни бизнес компетенции в 13 населени места (с. Ведраре, Гоце Делчев, Костенец, Костинброд, Лом, Монтана, Пловдив, Първомай, Самоков, Своге, София, Стара Загора и Търговище). Техни ментори станаха общо 93-ма професионалисти от бизнеса, НПО сектора, образованието и сферата на предприемачеството.

Може да разгледате Доклада за устойчиво развитие за 2018 тук..