jäätmeteta maailm

Programm „Jäätmeteta maailm“

Meie suurim ambitsioon on jäätmeteta maailm

 

Püüame kokku koguda ja taaskasutada 100% tarbijate kätte jõudnud pakenditest. Samuti üritame saavutada selle, et 50% meie pakenditest oleks valmistatud taaskasutatud või taastuvatest materjalidest. Usume, et ringmajanduse arendamine (majandussüsteem, mille eesmärk on jäätmete vältimine käibes olevate väärtuslike ressursside jätkuva taaskasutamise kaudu) on kõige mõjusam viis pakendite põhjustatud jäätme- ja kliimaprobleemide lahendamiseks.