HIVATALOS JÁTÉK- ÉS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT | „A CSODA RECEPTJE” NYEREMÉNYJÁTÉK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA:

1. A nyereményjáték szervezője

A „A csoda receptje” fogyasztói promóció (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezői a Coca‑Cola Services n.v. (1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels; adószám.: 462525791; cégjegyzékszám.: BE0462525791), a Coca‑Cola Magyarország Szolgáltató Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.;  cégjegyzékszám: 13-09-072515; adószám: 12150126-2-13), valamint a Coca‑Cola HBC Magyarország Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.; cégjegyzékszám: 13-09-067506; adószám: 10886861-2-44) (a továbbiakban: „Szervezők”).

A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervezők, mint adatkezelők (a továbbiakban: "Adatkezelő"), a Nyereményjáték lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a VMLY&R Hungary Nemzetközi Reklámügynökség Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás út 53/C 2. em.; adószám: 10361942243; cégjegyzékszám: 01-09-064225) a továbbiakban: "Lebonyolító"), a Microsoft Co. (székhely: Leopardstown, Dublin), a Prodactive World Kft. (székhely:  1116 Budapest, Kondorosi utca 3.) valamint a RackForest Zrt. (székhely: Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001. 1132 Budapest) mint a Nyereményjátékban a Szervezők közreműködői (a továbbiakban: „Adatfeldolgozók”) közösen végzik.

A Lebonyolító felelős különösen a következő feladatok teljesítéséért:

 • Adatbázis kezelése
 • Nyertes kiértesítése
 • Nyeremények sorsolásának lebonyolítása, nyereményre jogosultság ellenőrzése (Prodactive World Kft.)
 • Játékosokkal való kapcsolattartás
 • Nyertesek adatainak egyeztetése
 • Nyeremények eljuttatása a nyertesekhez
 • Nyereményjátékkal kapcsolatos online ügyfélszolgálat biztosítása

2. COCA-COLA APPLIKÁCIÓ

A Coca‑Cola applikáció (a továbbiakban: „Applikáció”) a The Coca‑Cola Company márkái promóciós aktivitásainak gyűjtőfelületeként egyszerre akár több márka nyereményjátékát is tartalmazhatja.

Jelen Nyereményjátékunk a Coca‑Cola márka „A csoda receptje” Nyereményjáték, melyben kizárólag az 5. pontban felsorolt, promóciós címkével ellátott termékek vesznek részt.

Az Applikációban azonos időben más nyereményjátékok promóciós termékeivel ebben a Nyereményjátékban nem lehet részt venni.

A Szervező korábbi nyereményjátékaihoz kapcsolódó promóciós termékek kupakjainak a korábbi nyereményjátékban fel nem használt kódjait ebben a Nyereményjátékban nem lehet felhasználni.

3. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK 

A Nyereményjátékban részt vehet minden cselekvőképes, magyarországi lakcímmel rendelkező 16. életévét betöltött, az alábbiakban meghatározott személyi körbe nem eső természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki rendelkezik az Applikációban élő regisztrációval, vagy a Nyereményjáték során letölti az Applikációt és beregisztrál, továbbá aki a Nyereményjáték időtartama alatt vásárol legalább egy (1) darab,  a jelen Játékszabályzat 5. pontjában meghatározott terméket (a továbbiakban: „Termék”) bármely magyarországi üzletben, és feltölti a Termék kupakjában (a továbbiakban: „Kupak”) található 10 karakterből – számokból és betűkből – álló érvényes egyedi promóciós kódot (a továbbiakban: „Kód”). A Kód feltöltése egyben a jelen Játékszabály és Promóciós Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásának minősül. A Kód feltöltése és játékba küldése után jogosulttá válik a nyeremények megnyerésére (a továbbiakban együtt: „Pályázat”). 

Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott (pl. 18 évnél fiatalabb, de 16 évnél idősebb), úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A Nyereményjátékban 16 évnél fiatalabbak még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, a nyeremény igénybevételéhez el kell juttatnia a TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NYILATKOZATA A JÁTÉKSZABÁLYZATRÓL nyomtatványt kitöltve, aláírva (II. számú mellékletet), emellett a főnyeremény további költségeinek tudomásul vételére szolgáló TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ KÖLTSÉGVÁLLALÓ NYILAZKOZATA nyomtatványát kitöltve, aláírva (III. számú melléklet).

A Nyereményjátékban nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Szervezők, a Lebonyolítók, az Adatfeldolgozók, illetve a Nyereményjáték szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek.  2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

A Nyereményjátékban résztvevő Termékeket árusító kereskedelmi egységek, továbbá a Szervezőkkel szerződéses kapcsolatban álló azon gazdálkodó szervezetek, amelyek a Nyereményjáték időtartama alatt a szerződés teljesítése során a Szervezők bármely telephelyén, bármely időtartamban munkát végeznek, illetve ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói szintén nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Nyereményjátékban.

4. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA 

A Nyereményjáték 2024. január 08. 10 óra 00 perctől – 2024. március 31. 19 óra 00 percig tart, a Nyereményjátékban kizárólag ezen időszak alatti kódfeltöltésekkel lehet részt venni, és kizárólag ezen időszak alatt lehet a Nyereményjátékban Pályázatot beküldeni. 

Amennyiben a Nyereményjáték technikai okokból később indul el, úgy ezért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

5. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK

330ml dobozos Coca‑Cola Zéró

330ml dobozos Coca‑Cola Zéró Cherry

330ml dobozos Coca‑Cola Zéró Lemon

330ml dobozos Coca‑Cola Cherry

330ml dobozos Coca‑Cola

500ml palackos Coca‑Cola

500ml palackos Coca‑Cola Cherry

500ml palackos Coca‑Cola Zéró

500ml palackos Coca‑Cola Zéró Lemon

500ml palackos Coca‑Cola Zéró Cherry

500ml palackos Coca‑Cola Zéró Koffeinmentes

500ml palackos Fanta Narancs

500ml palackos Fanta Citrom-Bodza Zéró

500ml palackos Fanta Szőlő Zéró

500ml palackos Fanta Narancs Zéró

500ml palackos Sprite

500ml palackos Sprite Zéró

1.0L palackos Coca‑Cola

1.0L palackos Fanta Narancs

1.0L palackos Coca‑Cola Zéró

1.0L palackos Coca‑Cola Zéró Koffeinmentes

1.75L palackos Coca‑Cola

1.75L palackos Coca‑Cola Cherry

1.75L palackos Coca‑Cola Zéró

1.75L palackos Coca‑Cola Zéró Lemon

1.75L palackos Coca‑Cola Zéró Koffeinmentes

1.75L palackos Coca‑Cola Zéró Cherry

1.75L palackos Fanta Narancs

1.75L palackos Fanta Citrom-Bodta Zéró

1.75L palackos Fanta Szőlő Zéró

1.75L palackos Fanta Zéró Narancs

1.75L palackos Sprite

1.75L palackos Sprite Zéró

2.0L palackos Coca‑Cola

2.0L palackos Coca‑Cola Zéró

2.0L palackos Fanta Narancs

2.0L palackos Fanta Narancs Zéró

 

Felhívjuk a Játékos figyelmét, hogy a termék megvásárlása előtt győződjön meg annak bontatlanságáról, valamint arról, hogy a Nyereményjátékban résztvevő Coca‑Cola A CSODA RECEPTJE promociós csomagolású, és promóciós kupakkal ellátott terméket vásárol, és őrizze meg a Kupakról készült fényképet 2024. április 30-ig!

 

5.1. PROMÓCIÓS CSOMAGOLÁS

A Nyereményjátékban kizárólag azon termékek Kódjai vesznek részt, amelyek promóciós csomagolással és promóciós fehér színű Kupakkal rendelkeznek. A promóciós csomagolások termékenként és ízvariációnként eltérőek lehetnek. A csomagolások az alábbi információkat kötelezően tartalmazzák:

 • Fehér promóciós kupak,
 • „Játssz és Nyerj!” felirat a promóciós fehér kupakon,
 • „Játssz és Nyerj! 2x-es esély” felirat a promóciós fehér kupakon Zéró termék esetén
 • „Játssz és Nyerj!” felirat a promóciós címkén
 • Promóciós címke,
 • Az Applikáció QR kódja.

6. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A Nyereményjátékban való részvétel feltételei az alábbiak;

 • a Coca‑Cola Applikációban élő regisztráció (az App letöltésével a Játékos elfogadja az App ÁSZF-ét)
 • legalább egy (1) darab, 5. pontban meghatározott Termék vásárlása bármely magyarországi üzletben,
 • majd azt követően a Termék Kupakjában található egyedi Kód feltöltése az App A CSODA RECEPTJE tematikájú Kódfeltöltés szekciójába, a 4. pontban meghatározott időtartamon belül – a kódfeltöltéssel a Játékos elfogadja a Nyereményjáték Játékszabályzatát és az ehhez kapcsolódó Promóciós Adatvédelmi Tájékoztatót,
 • a Kód feltöltéséért kapott pont beváltása az “A CSODA RECEPTJE” tematikájú promócióra,
 • valamint a Kupak fényképének megőrzése legalább 2024. április 30-ig.

Játékos a Kód feltöltésével automatikusan elfogadja a jelen részvételi és játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt és hozzájárul személyes adatainak a Coca‑Cola Applikáció Adatvédelmi Nyilatkozatában, továbbá a Játékszabályzathoz kapcsolódó Promóciós Adatvédelmi Tájékoztatóban leírtak szerinti kezeléséhez.

 

6.1 REGISZTRÁCIÓ

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele az Applikációban történő regisztrációval személyes profil létrehozása.  A regisztráció pontos menetét, annak részleteit az Applikáció Használati Feltételei tartalmazzák.

Az Applikáció letölthető az App Store-ban és a Google Play Áruházban.

Játékos bármikor kérheti, hogy Profilját, valamint az abban tárolt adatait Szervezők haladéktalanul töröljék, amely kérésének Szervezők a beérkezett kérelem észlelését követően haladéktalanul, de maximum 30 napon belül eleget tesznek. Játékos bármikor kérheti Profiljának törlését a https://www.coca-cola.com/hu/hu/about-us/contact-us oldalon található webnyomtatvány segítségével, vagy írásban a hungary@coca-cola.com e-mail címen, valamint a promóció ideje alatt az info@cocacolameals.hu e-mail címen. A webnyomtatvány nyelve alapértelmezettként angol nyelvű, melynek jobb felső sarkában lehet a nyelvet magyar nyelvre váltani. Szervezők Játékos adatainak törlését követően válaszüzenetben haladéktalanul tájékoztatják a Játékost. A Játékos a Nyereményjátékban való részvételre, nyereményre a törlését követően nem jogosult.

A Játékosok a személyes adataik kezelésére, az adatbiztonságra, illetve a Játékosokat az adataik kezelésével összefüggésben megillető jogosultságaira vonatkozó részletes szabályokat az Applikáció Adatvédelmi Nyilatkozatában, illetve a Nyereményjátékra vonatkozó Promóciós Adatvédelmi Tájékoztatóban találják.

 

6.2 PÁLYÁZAT

A Játékos az App főoldalán a „Nyeremények” vagy a “Profil” menüpontra kattintva tudja benyújtani a Pályázatát a megadott technikai instrukciók figyelembevételével.  

A Termék Kupakjában/Nyitófül hátoldalán található egyedi, 10 jegyű Kódot a jobb alsó sarokban található, piros alapon fehér kupakot ábrázoló gombra kattintva tudja megadni, majd a piros alapon fehér pipát ábrázoló gombra kattint. A Kód feltöltése után a Játékos egy (1) pontot kap (Zéró termékben található kód esetén kettő (2) pontot kap).

A Játékos ezután a “Nyeremények” menüponton kiválasztja az “A CSODA RECEPTJE” csempét, és a képernyő alján található piros alapú “Vegyél részt a sorsolásban!” gombra kattint, majd a felugró ablakban megerősíti a “Tovább” gombra kattintva, hogy fel szeretne használni egy pontot a Pályázat Játékba küldéséhez.

Ezután a Játékos egy tombolát kap visszaigazolásként, hogy a Pályázat Játékba küldése sikeres volt. A tombolát a Játékos “Profil” menüpontban a “Nyereményeim” alatt találja.

Tekintettel arra, hogy az Applikációban egyidőben több különböző nyereményjáték is folyhat, ezért felhívjuk a Játékos figyelmét, győződjön meg róla, hogy a Coca‑Cola “A csoda receptje” nyereményjátékhoz tölti fel a kódot.

Jelen Nyereményjátékban kizárólag az 5. pontban felsorolt promóciós Termékekben szereplő Kódok feltöltése biztosít lehetőséget a Nyereményjátékban való részvételre.

Korábbi nyereményjátékokban feltöltött, de be nem váltott pontok ebben a Nyereményjátékban nem lesznek már elérhetőek, ezek a megelőző kampányok végezetével törlésre kerültek.

Játékosnak nem kell választania a napi és heti nyeremény között, a Kód játékba küldésével vagy napi vagy heti nyereményt is nyerhet. A napi és heti nyereményeket azok a Játékosok fogják megnyerni, akiket az adott játéknapot követő első munkanapon (heti nyeremények esetén minden játékhetet követő kedden, amennyiben az munkanap) a Lebonyolító az Adatkezelő segítségével a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsoló program segítségével kisorsol. Mindkét nyereménytípus megnyeréséhez 1 pontbeváltás elegendő, míg a fődíj megnyeréséhez minimum 10 pont beváltása szükséges a nyereményjáték ideje alatt.

A Szervező és/vagy a Lebonyolító elektronikus úton bekérheti a feltöltött bármely Kupakról készült fényképet, melyet a Játékosoknak meg kell őrizniük legalább 2024. április 30-ig. Az eredeti Kupakról készült fénykép beküldésére a Játékosnak az arra való felszólítást követően legfeljebb 5 (öt) munkanap áll rendelkezésére. Amennyiben a Játékos a felszólítás ellenére nem mutatja (küldi) be a Szervező/Lebonyolító által bekért eredeti Kupakról készült fényképet határidőn belül, vagy az nem a feltöltött Kódot tartalmazza, vagy, ha az nem felel meg a Játékszabályzatnak, úgy az érintett Pályázat kizárásra kerül a Játékból.

Egy Pályázat kizárólag egy (1) Kupak/Nyitófül Kódját tartalmazhatja; illetve egy Kupak/Nyitófül Kódja az Applikációba csak egyszer tölthető fel.

A Nyereményjáték Kódjait kizárólag a Nyereményjáték ideje alatt lehet játékba küldeni.

Érvénytelen Pályázatnak minősül az egyszer már feltöltött Kód újbóli feltöltése akár azonos Játékos, akár másik személy által.

Valamennyi Kód egyedi, így a rendszer csak az élő, a Nyereményjátékban résztvevő Kódokat fogadja el, egy Kódot kizárólag egy alkalommal lehet érvényesen feltölteni. A Szervezők nem fogadják el a véletlenszerűen kiválasztott vagy kitalált számkódokat.

Játékos minden feltöltött Kód után visszaigazolást kap az Applikációban arról, hogy sikeres vagy sikertelen volt a kódfeltöltése.

A Szervezők a nem valós adatokat megadó vagy a Játékszabályzat feltételeinek bármely okból nem megfelelő Játékosokat a Nyereményjátékból kizárhatják.

A Játékos köteles a Nyereményjáték végét követően, 2024. április 30-ig a Pályázatához tartozó egyedi Kóddal ellátott Kupakokról készült fényképeket sértetlen állapotban megőrizni. Szervezők a Nyereményjáték során bármikor elkérhetik és ellenőrizhetik a Pályázathoz tartozó Kupakokról készült fényképeket. Amennyiben a Játékos a Szervezők kérésére nem tudja biztosítani a Pályázathoz tartozó Kupakról készült fényképet, a Szervezők jogosultak a Játékos Pályázatát a Nyereményjátékból kizárni.

Szervezők kizárólag azokat a Pályázatokat tekintik érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Nyereményjátékba.

Bármilyen módon hamisított vagy manipulált, illetve az olvashatatlan Kód érvénytelennek minősül és nem vesz részt a Nyereményjátékban. A Nyereményjátékban részt vevő Pályázatok érvényességével, valamint a Nyereményjáték jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervezők döntése az irányadó. A Szervezők a Pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárják a felelősségét.

Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírás valamelyikének nem felelnek meg, a Nyereményjátékból kizárásra kerülnek.

A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembevételre a Nyereményjátékban, továbbá Szervezők a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárják a Nyereményjátékból.

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése érdekében a Szervezők megvizsgálhatják, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Nyereményjátékból kizárhatja.

A Nyereményjátékból – a Szervezők megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Nyereményjáték szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem valós adatokkal történő regisztrációval vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen résztvevőknek minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyüktől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost, illetve ezen játékosok nyerési esélyeit a leírt magatartásukkal csökkentik. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Nyereményjátékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Nyereményjátékkal összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy kizárják minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely a Szervezők által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett Nyereményjátékukból kizárják azt a Játékost, aki a Nyereményjáték során bizonyítottan a Nyereményjáték app feltörésével, robot-, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra, illetve a Nyereményjáték menetének manipulálására lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A kizárás Szervezők egyoldalú indokolás nélküli írásba foglalt értesítésével hatályosul és a kizárást a Játékos köteles tudomásul venni.

 

6.3 NAPI ÉS HETI NYEREMÉNYEK SORSOLÁSA

A nyereményjáték során összesen 264 (kettőszázhatvannégy) darab napi és heti nyeremény kerül kisorsolásra a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsoló program segítségével.

 • 252 darab napi nyeremény: Edenred/Rewin vásárlási utalvány 10 000 Ft (Tízezer forint) értékben
 • 12 darab heti nyeremény: Electrolux konyhai készülékcsomag

Minden napra 3 darab napi nyeremény, és hetente 1 darab heti nyeremény kerül kisorsolásra. A sorsolás nem nyilvános.

Minden, az 5. pontban meghatározott, Zéró Termék Kupakjában található Kód feltöltéséért dupla esélyt szerez a Játékos a napi vagy heti nyeremény sorsolásában.

A Heti nyereménysorsolások időpontjai és a hozzájuk tartozó pályázási időszakok a következők:

 

Heti sorsolások időpontjai:

1. Heti sorsolás időpontja: 2024.01.16 14:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2024.01.08 és 2024.01.14 között legalább 1 (egy) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

2. Heti sorsolás időpontja: 2024.01.23 14:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2024.01.15 és 20234.01.21 között legalább 1 (egy) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

3. Heti sorsolás időpontja: 2024.01.30 14:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2024.01.22 és 2024.01.28 között legalább 1 (egy) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

4. Heti sorsolás időpontja: 2024.02.06 14:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2024.01.29 és 2024.02.04 között legalább 1 (egy) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

5. Heti sorsolás időpontja: 2024.02.13 14:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2024.02.05 és 2024.02.11 között legalább 1 (egy) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

6. Heti sorsolás időpontja: 2024.02.20 14:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2024.02.12 és 2024.02.18 között legalább 1 (egy) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

7. Heti sorsolás időpontja: 2024.02.27 14:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2024.02.19 és 2024.02.25 között legalább 1 (egy) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

8. Heti sorsolás időpontja: 2024.03.05 14:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2023.02.26 és 2023.03.03 között legalább 1 (egy) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

9. Heti sorsolás időpontja: 2024.03.12 14:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2024.03.04 és 2024.03.10 között legalább 1 (egy) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

10. Heti sorsolás időpontja: 2024.03.19 14:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2024.03.11 és 2024.03.17 között legalább 1 (egy) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

11. Heti sorsolás időpontja: 2024.03.26 14:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2024.03.18 és 2024.03.24 között legalább 1 (egy) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

12. Heti sorsolás időpontja: 2024.04.02 14:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2024.03.25 és 2024.03.31 között legalább 1 (egy) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

A nyereményeket azok a Játékosok fogják megnyerni, akik az adott játéknapot követő első munkanapon (heti nyeremények esetén minden játékhetet követő kedden, amennyiben az munkanap) a Lebonyolító az Adatkezelő segítségével a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsoló program segítségével kisorsol. Fontos, hogy a Kód feltöltéséért kapott Pont Játékba küldésének napja számít, nem pedig a Kód feltöltésének napja.

A Kód feltöltését követően a Játékos az Applikációban azonnali értesítést kap, hogy sikeres volt-e a feltöltés. Amennyiben a Játékos nyert, akkor a Lebonyolító a Játékos Applikációban megadott e-mail címén felveszi a kapcsolatot a Játékossal, amire válasz e-mailben meg kell adnia a pontos szállítási címet, nevet és telefonszámot a nyereménye eljuttatása céljából.

Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból érvénytelen a Játékos a Játékból a Pályázatával összefüggő okból kizárásra kerül.

Amennyiben a nyertes Játékos 5 (öt) munkanapon belül nem jelentkezik a nyereményéért, és nem adja meg a nyeremény beváltásához szükséges adatokat, a nyertes Játékos a nyereményre vonatkozó jogosultságát elveszíti, és a nyeremény beváltásának joga a következő Tartaléknyertesre száll. A Tartaléknyertesek a Pályázat kihúzásának sorrendjében válnak jogosulttá a napi vagy heti nyereményre, amennyiben az aktuális nyeremény nyertese vagy az előttük álló Tartaléknyertes i) bármely okból nem teljesíti a jelen Játékszabályzatban foglaltakat, ii) a nyereményt nem veszi át vagy annak átvételét visszautasítja iii) kizárásra kerül, iv) a nyertes Játékos vagy a sorrendben őket megelőző Tartaléknyertes bármely okból kizárásra kerül. A Tartaléknyertesekre egyebekben a nyertesekre vonatkozó rendelkezések irányadók. 

Egy Játékos a különböző típusú nyereményekből csak egyet nyerhet a Nyereményjáték során, azaz kizárólag egy (1) darab napi nyereményt és/vagy egy (1) darab heti nyereményt és/vagy egy (1) darab főnyereményt.

 

6.4 FŐNYEREMÉNY SORSOLÁSA

A Szervezők megbízásából a Prodactive World Kft. a Játék lezárását követően összesen egy (1) db főnyereményt sorsol ki kéttagú sorsoló bizottság előtt, a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsoló program segítségével, 2024. április 11-én délután 14:00 órakor a közjegyző irodában (1122 Budapest, Magyar Jakobinusok tere 4/b. I/5.). A sorsolás nem nyilvános.

A Szervezők fenntartják a mindenkori sorsolás előre meghirdetett időpontjának és/vagy helyszínének megváltoztatási jogát. Az időpontváltozást a Szervezők a Honlapon (a Játékszabályzat módosításával) teszik közzé.

A főnyeremény sorsolásában a Nyereményjáték során minden Játékos részt vehet, aki minimum 10 (tíz) érvényes Pályázatot a játékba feltöltött, függetlenül attól, hogy a Pályázataik korábban nyertek-e napi vagy heti nyereményt. A nyereményjáték során egy Játékos minden további 10 érvényes Pályázatával megnövelheti az esélyét a főnyeremény sorsolásán, azaz például 20 érvényes Pályázat kétszeres esélyt, 30 érvényes Pályázat háromszoros esélyt jelent.

Minden, az 5. pontban meghatározott, Zéró Termék Kupakjában található Kód feltöltéséért, és annak Játékba való küldéséért dupla esélyt szerez a Játékos a főnyeremény sorsolásában. Például 5 db termék várásása után kapott 5 kód nem vesz részt a fődíj sorsoláson. 5 db Zéró termék vásárlása után kapott 5 kód dupla esélyt, vagyis 10 kódot jelent, és egy esélyként vesz részt a fődíj sorsoláson. 10 db Zéró termék vásárlása után kapott 10 kód 20 kódként vesz részt és dupla eséllyel vesz részt a fődíj sorsoláson.

A Szervezők a főnyeremény sorsolásán 5 (öt) db főnyeremény tartaléknyertest (a továbbiakban: Tartaléknyertes) sorsolnak ki.

Sorsolás menete: A Nyereményjátékban minden Játékos részt vesz, aki a nyereményjáték folyamán legalább 10 (tíz) érvényes Pályázatot (Kódot) feltöltött és Játékba küldött az Applikációba. Minden, az 5. pontban meghatározott, Zéró Termék Kupakjában található Kód feltöltéséért dupla esélyt szerez a Játékos a főnyeremény sorsolásában.

A sorsolóprogram a véletlenszerűség elvének megfelelően egy gombnyomásra választja ki a főnyeremény nyertesét, valamint a Tartaléknyerteseket.

A sorsolás minden, a Nyereményjáték teljes ideje alatt érvényesen rögzített és a sorsolás időpontjában a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő Pályázat között történik.

A Tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a főnyereményre, amennyiben az aktuális főnyeremény nyertese vagy az előttük álló Tartaléknyertes bármely okból nem teljesíti a jelen Játékszabályzatban foglaltakat; vagy a nyereményt nem veszi át vagy visszautasítja; vagy kizárásra kerül; vagy a nyertes Játékos vagy az előttük álló Tartaléknyertes bármely okból kizárásra kerül. A Tartaléknyertesekre egyebekben a nyertesekre vonatkozó rendelkezések irányadók.

A főnyeremény megnyerése esetén a Lebonyolító VMLY&R Hungary Kft. a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti a Játékos által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján, amelyről a nyertes Pályázat érkezett, a sorsolást követő legkésőbb 5 munkanapon belül.

A kiértesítést követő 5 munkanapon belül a Nyertesnek a nyertes kiértesítőre válaszolva, e-mailben, meg kell adnia a nyertes kiértesítőben kért adatokat.

Amennyiben a kisorsolt nyertes Játékos beküldött adatainak ellenőrzése során bebizonyosodik, hogy azok nem felelnek meg a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, illetve a nyertes Játékos a Lebonyolító VMLY&R Hungary Kft.-vel az értesítését követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül nem veszi fel a kapcsolatot, nem adja meg adatait, vagy nem elérhető, úgy a nyertes Játékos kizárásra kerül a Nyereményjátékból és elveszti jogosultságát a nyereményére. Ebben az esetben a sorsolás sorrendjében soron következő Tartaléknyertes Játékos lép a helyébe.

A főnyeremény meghatalmazott útján is átvehető. Meghatalmazott lehet minden cselekvőképes természetes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja, valamint az Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat írásban elfogadja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek neve, anyja neve, lakcíme, két tanú aláírása.

A nyertes Játékos a Nyereményjátékban való részvételével vállalja, hogy a főnyeremény átadása nyilvános, melyet Szervezők kommunikálhatnak. Amennyiben a nyertes Játékost vagy bármelyik Tartaléknyertes Játékost a regisztráció során megadott elérhetőségei egyikén sem lehet igazoltan elérni a sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül, vagy a főnyeremény átvételét írásban visszautasítja, úgy Pályázata érvénytelennek minősül és helyébe – a kisorsolás sorrendje szerinti – Tartaléknyertes Játékos lép.

A Szervezők a Nyeremény átadásáig zárhatják ki a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített valamely feltételnek.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett Nyereményjátékából kizárják azt a Játékost, aki a Nyereményjáték során bizonyítottan az Applikáció feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

Szervezők szintén kizárhatják a Nyereményjátékból azt a nyertes Játékost, aki nem elérhető. Kérjük, hogy a Nyereményjáték ideje alatt ellenőrizzék a levélszemét (spam) mappát is.

Amennyiben az adott Nyeremény tartaléknyertesei közül egy Tartaléknyertesnek sem lehetséges az adott nyeremény kiadása, a Nyereményt a Szervezők másnak nem ajánlják fel, az adott Nyeremény a Szervezőknek visszaszállításra kerülnek, illetve a Szervezőknél maradnak.

Szervezők és Lebonyolító rögzítik, hogy 2024. április 30-át követően a Nyereményjátékkal, illetve a nyereményekkel kapcsolatos reklamációt nem áll módjukban elfogadni.

 

7. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

7.1 NYEREMÉNYEK

A Nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra:

 

Napi nyeremények – naponta három (3) darab, összesen 252 darab Edenred/Rewin vásárlási utalvány 10 000 Ft (Tízezer forint) értékben.

Részletek:

Felhasználható többek között élelmiszer, szépségápolás, könyv, cipő, ruházat, sportszer, műszaki cikk, háztartási felszerelés vásárlására több mint 30.000 hazai elfogadóhelyen. Az elfogadóhelyek listája itt található: https://rewin.hu/elfogadohely-kereso/

Az utalvány tulajdonosának az tekintendő, akinek az utalvány a birtokában van, ezért javasoljuk a Játékosoknak, hogy ne osszák meg másokkal az utalvány kódját.

Az utalvány beváltható a rajta szereplő érvényességi időpontig.

Az utalvány tulajdonjogát sem a kibocsátó, sem az üzlet nem jogosult vizsgálni. Az utalvány készpénzre nem váltható, értékénél kisebb összegű vásárlás esetén pénzt nem áll a beváltási hely módjában visszaadni. Az utalvány elvesztése, megsemmisülése, csereutalvány igénylésére, illetve értékének visszakövetelésére nem jogosít.

Az utalvány csak egyszer használható fel. Az utalvány értéke a vásárlás végösszegéből kerül levonásra.

A termék további részleteiről az alábbi linken bővebb tájékoztatás található:

https://rewin.hu/

HETI NYEREMÉNYEK – hetente egy (1) darab, összesen 12 darab Electrolux konyhai készülékcsomag.

1 db Electrolux Explore 6 Air Fryer sütőből, 1 db Electrolux Create 5 botmixerből és 1 db Electrolux Create 3 asztali turmixgépből áll.

 

Electrolux Explore 6 Air Fryer sütő részletek:

Technikai jellemzők

Szín: Rozsdamentes acél

Kiegészítő szín: gránitszürke

Teljesítmény (W): 1800

Magasság (mm): 415

Szélesség (mm): 312

Mélység (mm): 373

Kábelhossz (m): 0.9

A termék további részleteiről az alábbi linken bővebb tájékoztatás található:

https://www.electrolux.hu/kitchen/small-kitchen-appliances/fryers/air-fryers/e6af1-6st/

 

Electrolux Create 5 botmixer részletek:

Technikai jellemzők

Szín: rozsdamentes acél

Teljesítmény (W): 1000

Vezérlés: 2

Készülék súlya kiegészítőkkel, csomagolás nélkül (kg): 1.75

A termék további részleteiről az alábbi linken bővebb tájékoztatás található:

https://www.electrolux.hu/kitchen/small-kitchen-appliances/stick-mixers/stick-mixer/e5hb2-8ss/

 

Electrolux Create 3 asztali turmixgép részletek:

Technikai jellemzők

Szín: gránitszürke

Teljesítmény (W): 500

Vezérlés: 10

Készülék súlya kiegészítőkkel, csomagolás nélkül (kg): 2.95

A termék további részleteiről az alábbi linken bővebb tájékoztatás található:

https://www.electrolux.hu/kitchen/small-kitchen-appliances/table-blenders/table-blender/e3tb1-4gg/

 

Főnyeremény – összesen egy (1) darab Toyota C-HR 1.8 Hybrid NG23

Részletek

Felszereltség: Comfort*

Karosszéria: 5 ajtós (SUV)

Szállítható személyek száma: 5

Üzemanyag: benzin (hibrid)

Sebességváltó (automata/manuális) / fokozatok száma: automata, fokozatmentes

Meghajtás (első kerék/hátsókerék/összkerékhajtás (4x4)): első kerék

Hengerűrtartalom (ccm): 1798

Belsőégésű motor teljesítmény (kW): 72 kW, 98 Le

Elektromos motor teljesítménye (kW): 31 kW, 42 Le

Rendszer teljesítménye (kW): 103 kW, 140 Le

EUR besorolás: 6

WLTP kombinált CO2 kibocsátás (g/Km): 103

WLTP kombinált üzemanyag fogyasztás (l/100 km): 4,8-5,0

Gépkocsi színe: hamuszürke (1G3)

Fényezés típusa metál/alap/egyéb: metálfényezés

Kárpit anyag: szövet

Kárpit színe: fekete

Gumiabroncs mérete (amivel a gépkocsi átadásra kerül): 215/60/R17

 

A nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak.

A nyertes Játékosokat SZJA és egyéb adó és járulékfizetési kötelezettség nem terheli, az azokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő adófizetési kötelezettséget a Szervezők vállalják.

A nyeremények szállítási költségét (futárszolgálat díja) a Szervezők viselik.

Szervezőket a Nyeremények fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli.

Szervezők és a Lebonyolító VMLY&R Hungary Kft. fenntartják maguknak a jogot, hogy Játékostól elektronikus úton bekérjék az egyedi kódot tartalmazó kupakról készült fényképet a nyereményre való tényleges jogosultság igazolása céljából, ezért kérjük, a Játékban résztvevő Kupakok fényképeit 2024. április 30-ig őrizzék meg! Felhívjuk a Játékos figyelmét, hogy a termék megvásárlása előtt győződjön meg annak bontatlanságáról!

Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott (pl. 18 évnél fiatalabb, de 16 évnél idősebb), úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A Játékban 16 évnél fiatalabbak még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt. Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott a nyeremény igénybevételéhez el kell juttatnia a TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NYILATKOZATA A JÁTÉKSZABÁLYZATRÓL nyomtatványt kitöltve, aláírva (II. számú mellékletet), emellett a főnyeremény további költségeinek tudomásul vételére szolgáló TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ KÖLTSÉGVÁLLALÓ NYILAZKOZATA nyomtatványát kitöltve, aláírva (III. számú melléklet).

 

7.2 NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE

A Kód feltöltését követően a Játékos az Applikációban azonnali értesítést kap, hogy a kódfeltöltés sikeres volt-e. Amennyiben a Játékos nyert, akkor a Lebonyolító a Játékos Applikációban megadott e-mail címén felveszi a kapcsolatot a Játékossal, amire válasz e-mailben meg kell adnia a pontos szállítási címet, nevet és telefonszámot a nyereménye eljuttatása céljából.

Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból érvénytelen a Játékos a Játékból a Pályázatával összefüggő okból kizárásra kerül.

A Lebonyolító VMLY&R Hungary Kft. a nyertes Játékostól elektronikus úton bekérheti a feltöltött Pályázat adatait tartalmazó eredeti Kupakról készült fényképet a nyereményre való tényleges jogosultság igazolása céljából, ezért a Kupakokat a Játékosoknak meg kell őrizniük legalább 2024. április 30-ig. Az eredeti Kupak fényképének beküldésére a nyertes Játékosnak legfeljebb 5 munkanap áll rendelkezésére a Szervezők ilyen irányú megkeresésének kézhezvételétől számítva az alábbi e-mail címre: info@cocacolameals.hu Tárgy: „A CSODA RECEPTJE”

Amennyiben a nyertes Játékos elmulasztja az eredeti Kupak fényképének beküldését, úgy "nem elérhető"-nek minősül, és kizárásra kerül a Nyereményjátékból.

A főnyeremény megnyerése esetén a Szervezők a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesítik a Játékos által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján, amelyről a nyertes Pályázat érkezett, a sorsolást követő legkésőbb 5 munkanapon belül.

 

7.3 NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI

A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezőkkel, illetve a Lebonyolító VMLY&R Hungary Kft.-vel a nyeremény átvétele érdekében.

 

A napi és heti nyereményt a Lebonyolító VMLY&R Hungary Kft. juttatja el futárszolgálattal. A futárszolgálat munkanapokon 9 és 17 óra között szállítja ki a nyereményeket, ezért a játékosok olyan címet adjanak meg, ahol ebben az intervallumban át tudják venni a nyereményüket.

A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók.

A nyertes Játékosok a Nyereményjátékban való részvételével vállalják, hogy a nevük (keresztnevük és családi nevük kezdőbetűje) az applikációban és a Szervezők egyéb kommunikációs felületein kikommunikálásra kerülhet. 

A nyertes Játékosok nevének (keresztnevük és családi nevük kezdőbetűje) kommunikációjára az „Információk” szekcióban, hetente, továbbá a Nyereményjáték végén kerül sor.

Amennyiben bármely nyertes Játékost vagy bármelyik Tartaléknyertes Játékost a regisztráció során megadott elérhetőségei egyikén sem lehet igazoltan elérni a sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül, vagy a nyeremény átvételét írásban visszautasítja, úgy Pályázata érvénytelennek minősül és helyébe – a Pályázat feltöltésének, vagy főnyeremény esetén a kisorsolás sorrendje szerinti – Tartaléknyertes Játékos lép.

Szervezők és Lebonyolító rögzítik, hogy 2024. április 30-át követően a Nyereményjátékkal, illetve a nyereményekkel kapcsolatos reklamációt nem áll módjukban elfogadni.

8. JOGFENNTARTÁS

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot a Nyereményjáték folyamán, - a változást megelőző legalább 24 órával korábban történő előzetes tájékoztatást követően megváltoztassa.

A Nyereményjáték a 4. pontban meghatározott időtartam lejárta előtt bármikor befejezhető vis maior (így különösen háború, földrengés, katasztrófa, járvány, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor, ideértve azt az esetet, amikor a Szervezők rajtuk kívülálló okok miatt képtelenek gondoskodni a Nyereményjáték megfelelő lebonyolításáról.

A Szervezőket a Nyereményjáték igénybevételéből vagy a Játékszabályzat módosításából, a Nyereményjáték felfüggesztéséből, megtiltásából, szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből eredően felelősség nem terheli, a Szervezők kizárnak minden, a fentiekből eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást, amelyet a Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten tudomásul vesz.

Amennyiben a Nyereményjáték során olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely a Nyereményjáték jogszerű lebonyolítását lehetetlenné teszi vagy veszélyezteti, a Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltessék vagy megszüntessék.

A Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy amennyiben tisztességtelen részvételt vagy visszaélést tapasztalnak a Nyereményjáték 

9. INFORMÁCIÓ A NYEREMÉNYJÁTÉKRÓL 

A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a boltokban elhelyezett szóróanyagokon, valamint az Applikációban, információ kérhető továbbá az info@cocacolameals.hu e-mail címen. A Nyereményjáték hivatalos Játékszabálya az Applikációban található meg, Szervezők minden kommunikáció közül ezt tekintik elsődlegesen irányadónak. A Nyereményjátékkal kapcsolatos kérdések esetén keresse a Nyereményjáték lebonyolításával megbízott VMLY&R Hungary Kft. ügyfélszolgálatát a Nyereményjáték teljes időtartama alatt, hétfőtől-péntekig 9 –17 h között az info@cocacolameals.hu e-mail címen, vagy érdeklődjön az alábbi telefonszámon: 06-24-500-500.

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Szervezők nem fogadnak el elmosódott vagy bármilyen okból sérült, manipulált vagy megrongálódott Kupakot. A hamisított Kupakok érvénytelenek és nem vehetnek részt a Nyereményjátékban, beleértve a Kupak bárminemű manipulációját. A Kupakok érvényességével vagy időbeli elsőként feltöltött jellegével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervezők döntése az irányadó.

A Szervezők, illetve annak bármely leányvállalata, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a Nyeremények hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Nyereményeket megváltoztassa és azokat ugyanolyan vagy nagyobb értékű bármely más nyereménnyel helyettesítse. Erről Szervezők a jelen Játékszabályzat megváltoztatásával nyújtanak tájékoztatást.

A Szervezők nem osztanak szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt osztanak ki, amennyi a jelen Játékszabályzatban szerepel.

A promóciós címkék és kupakok, továbbá a hirdetési anyagok megjelenési, illetve nyomtatási hibáiért a Szervezők, illetve a The Coca‑Cola Company és annak leányvállalatai, valamint a Nyereményjátékban résztvevő üzletek és vendéglátóipari egységek, továbbá mindezek tulajdonosai, vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A hamisított promóciós Kupakok / Kódok érvénytelenek és nem vehetnek részt a Játékban, beleértve a promóciós Kupakok felületének bárminemű manipulációját. A Nyereményjátékban résztvevő Kupakok és a bennük levő egyedi, 10 jegyű Kódok érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervezők döntése az irányadó. A Szervezők a Kupakok és a bennük levő egyedi, 10 jegyű Kódok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárják a felelősségüket.

A Játékosok a jelen Nyereményjátékban való részvételével tudomásul veszik és önkéntesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a Nyereményjáték időtartama alatt, az általuk bármely közösségi felületükön közzétett, és a  #CocaCola #CocaColaZéró #NyissACsodára #csodareceptje hashtaggel ellátott tartalmakat a Szervezők, illetve a The Coca‑Cola Company, díjmentesen, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül jogosultak saját közösségi felületeiken megosztani a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett, valamint kijelentik, hogy hozzájárulásuk megfelelő előzetes tájékoztatáson alapult.

A nyertes Játékosok azzal, hogy elfogadják a szabályzatot, hozzájárulnak ahhoz is, hogy a Szervezők az általuk feltöltött fotókat korlátozás nélkül felhasználhatják a saját online felületeiken. A nyertes Játékosok a kép feltöltésével kifejezetten kijelentik és szavatolnak azért, hogy az általuk feltöltött fotók, mint szerzői művek tekintetében korlátozás nélkül és önállóan jogosultak a jelen Játékszabályzatban meghatározott jognyilatkozatokat megtenni és a jelen Játékszabályzatban meghatározott felhasználási jogokat a Szervezők részére biztosítani.

A nyertes Játékosok a Játékban történő részvétellel kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a Szervezőkkel szemben harmadik személy jogai, így különösen szerzői jogai megsértése miatt kártérítési vagy bármilyen egyéb igénnyel lép fel, a Játékosok kötelesek a Szervezőket ezen igények alól haladéktalanul és teljeskörűen mentesíteni, a kártérítésként vagy egyébként fizetett összeget a részükre haladéktalanul megtéríteni.

A Játékos részvételével elfogadja, hogy a Szervezők a nyereményeket nyilvános program keretében is átadhatják, továbbá publikálhatják vagy ismertethetik a nyertes Játékos nevén felül adott esetben fotóját, illetve a vele a nyereménnyel kapcsolatban készített média interjú tartalmát. Így a nyertes Játékos a Nyereményjátékban való részvételével elfogadja, hogy a Szervezők, mint Adatkezelők a Nyereményjátékkal összefüggésben nyilvánosságra hozzák a róluk készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket, melyek a jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett, az Adatkezelési tájékoztatóban rögzítettek szerint az alábbi felületeken valósulhatnak meg: az Adatkezelők honlapján, közösségi média felületein, nyomtatott és elektronikus reklámanyagaiban, belső intranetén.

A Nyeremények másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók.

A Szervezők, illetve a Lebonyolítók kizárják a felelősségét minden, az Applikációt, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások, és/vagy meghibásodás esetére. Tehát amennyiben az Applikáció, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás és/vagy meghibásodás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervezők, illetve a Lebonyolítók semminemű felelősséget nem vállalnak.

Szervezők, illetve Lebonyolítók kizárják a felelősségüket az Applikáció rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve lehetőség szerint megszüntessék.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve felfüggeszthesse vagy kizárja a Játékost és a nyereményének átadását leállítsa. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Nyereményjátékkal összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.

A Szervezők a nyeremények átadásáig zárhatják ki a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Nyereményjáték során bizonyítottan az Applikáció feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A Coca‑Cola a The Coca‑Cola Company bejegyzett védjegye.

Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassák a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett.

 

Mellékletek:

I. sz. melléklet: Promóciós Adatvédelmi tájékoztató

Az Applikációhoz kapcsolódó Használati Feltételek, Adatvédelmi Nyilatkozat, valamint az Adatvédelmi beállítások az Applikációban a „Még több” menüpont alatt érhetők el.

II. sz. melléklet: Törvényes képviselő nyilatkozata a játékszabályzatról

III. sz. melléklet: Törvényes képviselő költségvállalási nyilatkozata

PROMÓCIÓS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az Adatkezelők és az Adatfeldolgozók „A CSODA RECEPTJE” Nyereményjáték során kezelt adatokat az Adatvédelmi Nyilatkozat alapján kezelik és dolgozzák fel.

Ezen szabályzat a „A CSODA RECEPTJE” Nyereményjátékkal kapcsolatosan az alábbiakkal kerül kiegészítésre.

 

Az adatkezelés célja:

A Játék lebonyolítása keretében az alábbi célokból kezelünk adatokat:

 • Nyereményjáték szervezése, lebonyolítása, nyeremények kézbesítése nyertesek részére, kapcsolattartás;
 • nyertesek nevének a közzététele;
 • a weboldal/applikáció felhasználhatóságának és minőségének elemzése;
 • panaszkezelés, csalások felderítése, jogi igényérvényesítés.

Az adatkezelés jogalapja, jogos érdekek:

 

A Játékos adatait az alábbi jogalapok alapján kezeljük a Játék keretében:

 • Hozzájárulás - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján - promóciós játék szervezésével, reklámüzenetek küldésével, a Játékossal való kapcsolattartással, valamint a nyertesek fotójának, róluk készült videó közzétételével összefüggésben. Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 • Jogos érdek - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján- Az Adatkezelő jogos érdekének tekinti, hogy a Nyereményjátékkal kapcsolatosan a program tisztaságát és a visszaéléseket megelőzzék, illetve az Adatkezelő márkájának jó hírnevét megőrizzék, ezért visszaélés gyanúja esetén a Nyereményjáték bármely Játékosát nyilatkozattételre, személyazonossága igazolására hívhatja fel, továbbá visszaélés gyanúja esetén bárkit kizárhat a Játékból, mely döntéssel és adatmegőrzéssel kapcsolatos adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekén alapul.
 • A nyereményjáték kapcsán felmerülő esetleges jogi igényérvényesítés szintén az Adatkezelő jogos érdekén alapul.
 • A weboldal felhasználhatóságának és minőségének elemzése szintén jogos érdeken alapul.
 • Jogi kötelezettség: - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pontja alapján - adózási, számviteli okokból, panaszkezelés vagy hatósági, vagy bírósági megkeresés alapján lehet kötelező a Játékos adatainak kezelése.

Adatok megőrzése:

A Játékos személyes adatait a Játékban való részvétele időtartama alatt őrizzük meg. A panaszkezelés esetén a 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-a szerint a panasszal kapcsolatos adatokat és panaszról felvett jegyzőkönyvet az Adatkezelő három évig köteles megőrizni. A Nyertesek számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ban meghatározott adataira a jogszabály értelmében nyolc évig terjedő megőrzési idő vonatkozik.

A nyertes Játékos nevét a nyereményjáték lezárultát követő 30 napig őrizzük meg.

Játékos bármikor kérheti, hogy Profilját, valamint az abban tárolt adatait Szervezők haladéktalanul töröljék, amely kérésének Szervezők a beérkezett kérelem észlelését követően haladéktalanul, de maximum 30 napon belül eleget tesznek. Játékos bármikor kérheti Profiljának törlését a https://www.coca-cola.com/hu/hu/about-us/contact-us oldalon található webnyomtatvány segítségével, vagy írásban a hungary@coca-cola.com e-mail címen, valamint a promóció ideje alatt az info@cocacolameals.hu e-mail címen. A webnyomtatvány nyelve alapértelmezettként angol nyelvű, melynek jobb felső sarkában lehet a nyelvet magyar nyelvre váltani. Szervezők Játékos adatainak törlését követően válaszüzenetben haladéktalanul tájékoztatják a Játékost. A Játékos a Nyereményjátékban való részvételre, nyereményre a törlését követően nem jogosult.

Kik férnek hozzá a Játékos személyes adataihoz?

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban részletezett Adatfeldolgozókon túl, az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából az alábbi adatfeldolgozók végzik:

 • VMLY&R Hungary Nemzetközi Reklámügynökség Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás út 53. C. 2. em.) az adatfeldolgozás célja: a nyereményjáték lebonyolítása
 • Prodactive World Kft. (1116 Budapest, Kondorosi utca 3.) az adatfeldolgozás célja: a nyertesek sorsolása
 • Microsoft Co. (székhely: Leopardstown, Dublin), az adatfeldolgozás célja: a VMLY&R Nemzetközi Reklámügynökség Kft. informatikai hátterének biztosítása
 • Dr. Ligeti Erika Közjegyzői Irodája (székhely: 1122 Budapest, Magyar Jakobinusok tere 4/b. I/5.), az adatfeldolgozás célja: a főnyeremény sorsolása
 • RackForest Zrt. (székhely: Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001. 1132 Budapest), az adatfeldolgozás célja: ügyfélszolgálati levelezés hostingolása
 • GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.), az adatfeldolgozás célja: a nyeremények kiszállításának biztosítása
 • GLS IT SERVICES GMBH (székhely: Gls Germany-str. 1-7 Neuenstein, 36286 Germany), az adatfeldolgozás célja a GLS General Logistics System Hungary Kft. csomagkezelési rendszerének biztosítása

 

Budapest, 2024. január 8.

Coca‑Cola Services n.v.

Coca‑Cola Magyarország Szolgáltató Kft.

Coca‑Cola HBC Magyarország Kft.

 

 

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NYILATKOZATA A JÁTÉKSZABÁLYZATRÓL

 

Alulírott

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NEVE: 

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ LAKCÍME: 

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ SZÜLETÉSI HELYE ÉS IDEJE:  

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ TELEFONSZÁMA (mobil): 

KISKORÚ NEVE: 

KISKORÚ ESETLEGESEN ELTÉRŐ LAKCÍME: 

KISKORÚ SZÜLETÉSI HELYE ÉS IDEJE: 

KISKORÚ TELEFONSZÁMA (mobil): 

 

Alulírott a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy hozzájárulok a felügyeletem alatt álló fent nevezett kiskorú a Coca‑Cola Magyarország Szolgáltató Kft., a Coca‑Cola HBC Magyarország Kft., valamint a Coca‑Cola Services n.v. által 2024. január 08. és 2024. március 31. napja között szervezett „A CSODA RECEPTJE” megnevezésű nyereményjátékban részt vegyen, a játékszabályzatot, valamint adatvédelmi tájékoztatót elfogadja, továbbá, hogy a fent nevezett kiskorú nyertessége esetén nyereményét átvegye és az ehhez szükséges nyilatkozatokat megtegye, iratokat bemutassa. Az ezzel kapcsolatos esetleges valamennyi felelősséget kizárólagosan vállalom. Nyilatkozom, hogy a Nyereményjáték játékszabályzatát és adatvédelmi tájékoztatóját megismertem és azt teljes egészében mind magamra, mind a fent nevezett kiskorúra nézve kötelezőként elfogadom.

Kijelentem, hogy a kiskorúval kapcsolatosan a jelen nyilatkozat megtételére jogosult vagyok.

____________________, 2024. ...............................

 

ALÁÍRÁS (mint törvényes képviselő): ……………………………………………….........................................

 

Előttünk, mint tanúk előtt (2 fő):

 

NÉV:

 

NÉV:

 

LAKCÍM:

 

LAKCÍM:

 

ALÁÍRÁS:

 

ALÁÍRÁS:

 

 

 

 

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ KÖLTSÉGVÁLLALÓ NYILAZKOZATA

 

Alulírott

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NEVE: 

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ LAKCÍME: 

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ SZÜLETÉSI HELYE ÉS IDEJE:  

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ TELEFONSZÁMA (mobil): 

KISKORÚ NEVE: 

KISKORÚ ESETLEGESEN ELTÉRŐ LAKCÍME: 

KISKORÚ SZÜLETÉSI HELYE ÉS IDEJE: 

KISKORÚ TELEFONSZÁMA (mobil):                                                                                                               

 

Alulírott a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem és vállalom, hogy amennyiben a felügyeletem alatt álló fent nevezett kiskorú a Coca‑Cola Magyarország Szolgáltató Kft., a Coca‑Cola HBC Magyarország Kft., valamint a Coca‑Cola Services n.v. által 2024. január 8. és 2024. március 31. napja között szervezett „A csoda receptje” megnevezésű Nyereményjátékban részt vesz és megnyeri a Toyota C-HR 1.8 Hybrid NG23 személygépjármű főnyereményt, akkor az annak átvételével, és fenntartásával kapcsolatos közvetlen költségeket (pl. regisztrációs adó, átírás, okmányirodai ügyintézés, kötelező felelősségbiztosítás) viselésem, amennyiben arra a kiskorú játékos nyertes nem képes. 

 

Kijelentem, hogy a kiskorúval kapcsolatosan a jelen nyilatkozat megtételére jogosult vagyok.

____________________, 2024. ...............................

 

ALÁÍRÁS (mint törvényes képviselő): ……………………………………………….........................................

 

Előttünk, mint tanúk előtt (2 fő):

 

NÉV:

 

NÉV:

 

LAKCÍM:

 

LAKCÍM:

 

ALÁÍRÁS:

 

ALÁÍRÁS: