A Coca‑Cola Szolgáltatási Feltételei

Hatálybalépési dátum: 2022.08.29.

Üdvözöljük! Ön a Coca‑Cola Szolgáltatási Feltételeit olvassa (a továbbiakban: „Feltételek”). 

KÉRJÜK, GONDOSAN OLVASSA ÁT EZT A DOKUMENTUMOT, MERT EZEK A FELTÉTELEK JOGI MEGÁLLAPODÁST KÉPEZNEK A COCA-COLA COMPANY ÉS LEÁNYVÁLLALATAI (EGYÜTTESEN: COCA-COLA VAGY MI ÉS ENNEK NYELVTANI ALAKJAI) ÉS ÖN KÖZÖTT. 

A JELEN FELTÉTELEK BEFOLYÁSOLJÁK AZ ÖN ÉS A COCA-COLA KÖZÖTTI JOGVITÁK RENDEZÉSÉT.

1. BEVEZETÉS

A jelen Feltételek a Coca‑Cola webhelyei, mobilalkalmazásai (Alkalmazások), widgetjei (kisalkalmazásai) és egyéb, a Coca‑Cola által üzemeltetett online és offline szolgáltatások (együttesen: Szolgáltatások) elérésére és használatára vonatkozó feltételeket határozzák meg.  A Szolgáltatásokat a The Coca‑Cola Company (One Coca‑Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313) vállalat biztosítja.

Ezek a feltételek attól függetlenül érvényesek Önre, hogy Ön regisztrált felhasználó, vagy csak bejelentkezés nélkül böngészik. 

A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS FELTÉTELE A JELEN FELTÉTELEK BETARTÁSA ÉS ELFOGADÁSA.   Ha nem ért egyet a jelen Feltételekkel, kérjük, ne használja a Szolgáltatásokat.

Kérjük, olvassa el a Coca‑Cola Fogyasztói Adatvédelmi Tájékoztatóját (vagy bármely más, az Ön rendelkezésére bocsátott adatvédelmi szabályzatot vagy értesítést), hogy tájékozódjon arról, hogyan kezeli a Coca‑Cola a felhasználóktól vagy a felhasználókról gyűjtött személyes adatokat.

2. MIKORTÓL ÉRVÉNYESEK EZEK A FELTÉTELEK?

A jelen Feltételek az új felhasználók számára a fenti Hatálybalépési Dátumon lépnek hatályba.  A Szolgáltatásokat a fenti Hatálybalépési Dátumot megelőzően használó személyek esetében a Hatálybalépési Dátumot követő tíz (10) napig a Feltételek korábbi változatai érvényesek.  

AMIKOR ÖN FIÓKOT HOZ LÉTRE, HOZZÁFÉR A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ ÉS HASZNÁLJA ŐKET, VAGY AMIKOR ELFOGADJA A FELTÉTELEKET, VÁLLALJA A COCA-COLA FELÉ, HOGY JOGOSULT A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁRA, ÉS A JELEN FELTÉTELEKET SAJÁT MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK FOGADJA EL. 

Szolgáltatásaink használatához Önnek a lakóhelyén érvényes törvények szerint nagykorúnak kell lennie, és jogilag képesnek kell lennie arra, hogy kötelező érvényű szerződést kössön a Coca-Colával.  

Ha Ön még nem érte el a lakóhelye szerinti törvényes nagykorúságot, vagy más ok miatt jogilag nem képes kötelező érvényű szerződést kötni, a Szolgáltatások használata előtt szülőjének vagy törvényes gondviselőjének el kell fogadnia a jelen Feltételeket.  Mielőtt elkezdené használni a Szolgáltatásokat, kérje meg szülőjét vagy gondviselőjét, hogy magyarázza el Önnek ezeket a Feltételeket.

SZÜLŐK ÉS TÖRVÉNYES GONDVISELŐK: Ha Ön kiskorú nevében fogadja el a jelen Feltételeket, akkor Ön kijelenti a Coca‑Cola felé, hogy Ön a gyermek szülője vagy törvényes gondviselője; megerősíti, hogy gyermeke nevében elfogadja a jelen Feltételeket, valamint a Coca‑Cola Fogyasztói Adatvédelmi Tájékoztatóját (vagy más, az Ön rendelkezésére bocsátott adatvédelmi szabályzatot vagy értesítést); és teljes felelősséget vállal azzal kapcsolatban, ahogy a gyermeke használja a Szolgáltatásokat és betartja a jelen Feltételeket.

Ha Ön nem jogosult a Szolgáltatások használatára, vagy nem fogadja el a jelen Feltételeket, akkor nem használhatja a Szolgáltatásokat.

3. MIRE VONATKOZNAK EZEK A FELTÉTELEK?  

A jelen Feltételek azokra a Szolgáltatásokra vonatkoznak, amelyekhez a jelen Feltételek kapcsolódnak, vagy amelyekkel kapcsolatban közzétételre kerültek.

A munkavállalók, az állásra jelentkezők, valamint a Coca‑Cola üzletfelei és partnerei számára nyújtott online szolgáltatásokra, ezenkívül a Coca‑Cola vállalati webhelyeinek egyes részeire eltérő feltételek vonatkoznak.  Eltérő feltételek vonatkoznak a Szolgáltatásokkal összekapcsolt vagy azokkal összefüggő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokra (pl. WhatsApp) is. Lásd alább a 12. szakaszt.

A Szolgáltatások bizonyos részeire, például az Alkalmazásokra, promóciókra, értékesítési feltételekre vagy a szöveges üzenetküldő szolgáltatások használatára további feltételek („Kiegészítő Feltételek”) vonatkozhatnak.  Minden Kiegészítő Feltétel a jelen Feltételek részét képezi (a jelen hivatkozással történő beépítés révén).  A Szolgáltatásoknak a Kiegészítő Feltételek hatálya alá eső funkcióinak használatát megelőzően Önnek el kell fogadnia ezeket a Kiegészítő Feltételeket, amikor ezek bemutatásra kerülnek Önnek.  A jelen Feltételek és a Kiegészítő Feltételek egyszerre érvényesek, kivéve, ha a Kiegészítő Feltételek bármely része összeegyeztethetetlen módon ellentmond a jelen Feltételeknek, amely esetben a Kiegészítő Feltételek irányadóak, de kizárólag az ellentmondás vonatkozásában.  

Szöveges üzenetküldő szolgáltatások

A Szolgáltatások egy része szöveges üzenetküldési (SMS vagy MMS) funkciókat kínál.  Miután Ön beleegyezik abba, hogy SMS-üzeneteket kapjon tőlünk, az Ön számára küldött SMS-üzenetek gyakorisága a velünk folytatott tranzakcióitól függ.  A szöveges üzenetküldő szolgáltatásokról úgy iratkozhat le, hogy elküldi a STOP szót a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó speciális mobiltelefonszámra. AZ ÜZENETKÜLDÉS ÉS AZ ADATHASZNÁLAT PÉNZBE KERÜLHET. Minden díjat az Ön mobilszolgáltatója számláz ki, és felé kell rendezni ezeket a díjakat.  A díjcsomagokkal és egyebekkel kapcsolatos információkért forduljon a mobilszolgáltatójához.  A szöveges üzenetküldő szolgáltatásokat „adott állapotukban” biztosítjuk, és előfordulhat, hogy nem minden területen és nem mindig állnak rendelkezésre. 

A SZÖVEGES ÜZENETEK FOGADÁSÁHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSÁVAL ÖN NYILATKOZIK ARRÓL, HOGY MEGÉRTETTE ÉS ELFOGADJA, HOGY A COCA-COLA AUTOMATIKUS TÁRCSÁZÓ RENDSZERT HASZNÁL A SZÖVEGES ÜZENETEK KÉZBESÍTÉSÉRE, ÉS HOGY A SZÖVEGES ÜZENETEK FOGADÁSÁHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSA NEM FELTÉTELE AZ ÁRUK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK MEGVÁSÁRLÁSÁNAK.

4. MÓDOSÍTHATJA-E A COCA-COLA A SZOLGÁLTATÁSOKAT?

A Coca‑Cola folyamatosan fejleszti a Szolgáltatásokat.  A Coca‑Cola új a Szolgáltatásoknak korábban részét nem képező, új funkciókat vezethet be, amelyek javítják a Szolgáltatásokat („Új Funkciók”).  A Coca‑Cola időről időre frissítéseket, hibajavításokat és egyéb változtatásokat is végrehajthat a Szolgáltatásokon, amelyek javítják ezek funkcionalitását és felhasználói élményét („Frissítések”).  A Coca‑Cola fenntartja a jogot arra, hogy Új Funkciókat vezessen vagy ne vezessen be, illetve arra, hogy frissítéseket hajtson végre vagy ne hajtson végre.   Ha az Új Funkciókat a Coca‑Cola díj ellenében nyújtja, lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy eldöntse, kívánja-e használni az Új Funkciókat.  Ha a Coca‑Cola Frissítéseket végez, Ön beleegyezik abba és felhatalmazza a Coca-Colát arra, hogy a Frissítéseket az Ön értesítésével vagy anélkül hajtsa végre.  

A Coca‑Cola egy Új Funkciót kizárólag az Ön számára is elérhetővé tehet, hogy Ön kipróbálhassa, mielőtt általánosan elérhetővé válna a nyilvánosság számára.  Az olyan Új Funkciókat, amelyek mások előtt próbálhat ki, „Próbaszolgáltatás”-oknak nevezzük.  A Próbaszolgáltatásokhoz való hozzáférés jogáért cserébe Ön beleegyezik abba, hogy a Coca‑Cola kérésének megfelelően észszerű módon visszajelzést ad a Próbaszolgáltatásokkal kapcsolatban.  A Coca‑Cola fenntartja a jogot a Próbaszolgáltatások előzetes értesítés nélküli módosítására mindaddig, amíg a Próbaszolgáltatások a Szolgáltatások részének minősülnek, valamint annak eldöntésére, hogy a Próbaszolgáltatásokat ne tegye a Szolgáltatások részévé.  

A JELEN FELTÉTELEK EGYÉB, AZ ÖNNEL SZEMBENI FELELŐSSÉGÜNKRE VONATKOZÓ RÉSZEITŐL FÜGGETLENÜL A PRÓBASZOLGÁLTATÁSOKAT „ADOTT ÁLLAPOTUKBAN”, MINDENFÉLE GARANCIA NÉLKÜL BIZTOSÍTJUK, ÉS A (13. PONTBAN MEGHATÁROZOTTAK SZERINTI) COCA-COLA-FELEKET SEMMILYEN FELELŐSSÉG NEM TERHELI AZ ÖN PRÓBASZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ DÖNTÉSÉT ILLETŐEN.  AMENNYIBEN A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK SZERINT A PRÓBASZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN NEM ZÁRHATÓ KI A FELELŐSSÉGÜK, A COCA-COLA-FELEK PRÓBASZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGE KIZÁRÓLAG AZ ÖNNÉL FELMERÜLT KÖZVETLEN KÁRRA KORLÁTOZÓDIK, AZ ÖN ÁLTAL A PRÓBASZOLGÁLTATÁSOKÉRT KIFIZETETT ÖSSZEG EREJÉIG. 

A jelen 4. szakasz egyetlen rendelkezése sem korlátozza a Coca‑Cola azon jogát, hogy korlátozza a Szolgáltatások bizonyos részeihez való hozzáférést, vagy bármikor megszüntesse a Szolgáltatásokat, illetve a Szolgáltatásokon keresztül nyújtott tartalmakat anélkül, hogy erről értesítést kellene küldenie vagy bármilyen kötelezettsége keletkezne Ön felé.  Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a Szolgáltatások mindig teljes mértékben működőképesek legyenek, de a Coca‑Cola nem vállal felelősséget Önnel szemben abban az esetben, ha a Szolgáltatások bármilyen ok miatt nem állnak rendelkezésre.  

5. MÓDOSÍTHATJA-E A COCA-COLA EZEKET A FELTÉTELEKET?

A jelen Feltételek Hatálybalépési Dátuma a jelen weboldal tetején található.  

Előfordulhat, hogy a Coca-Colának a Frissítések vagy Új Funkciók, illetve az alkalmazandó jogszabályok változásainak tükrözése érdekében módosítania kell a jelen Feltételeket.  Amennyiben a Coca‑Cola a jelen Feltételekben a törvényes jogokat csökkentő lényeges módosításokat hajt végre, erről legalább harminc (30) nappal korábban értesítést tesz közzé a Szolgáltatásokban, és e-mailben értesíti a felhasználókat a fiókjukban megadott e-mail-címeken.  Amennyiben Ön nem ért egyet a módosított Feltételekkel, akkor a felmondási idő lejárta előtt törölnie kell fiókját, és fel kell hagynia a Szolgáltatások használatával.  A Szolgáltatások további használata az értesítésben meghatározott felmondási idő lejárta után a módosított Feltételek elfogadásának minősül. 

Nem hajtunk végre olyan változtatásokat, amelyek jelentősen és visszamenőleges hatállyal, értesítés nélkül csökkentik az Ön törvényes jogait, kivéve, ha erre törvényi kötelességünk vagy a Szolgáltatások más felhasználóinak biztosított jogok védelme érdekében kerül sor.  

A módosított Feltételek hatályon kívül helyezik a jelen Feltételekről szóló megállapodásaink, értesítéseink vagy nyilatkozataink minden korábbi változatát.

6. SZÜKSÉG VAN FIÓKRA?

A Coca‑Cola nyilvános webhelyeinek böngészéséhez nem kell fiókot létrehoznia, de a Szolgáltatások teljes körű használatához, például az ajánlatokhoz és egyéb promóciókhoz való hozzáféréshez, vagy a Szolgáltatások „csak tagoknak” szóló részeinek használatához szükség lehet fiókra.  

​​​Fiók létrehozásához Önnek meg kell adnia legalább az e-mail-címét. A Coca‑Cola azt is kérheti, hogy adja meg születési dátumát és lakóhelyét, amennyiben ez szükséges annak ellenőrzéséhez, hogy Ön jogilag köthet-e kötelező érvényű szerződést a Coca-Colával, vagy kérheti, hogy szülője vagy törvényes gondviselője az Ön nevében fogadja el a jelen Feltételeket.  

A Coca‑Cola arra is kérheti Önt, hogy adjon meg további információkat, például a nevét, telefonszámát, preferenciáit, véleményét és egyéb olyan információkat, amelyeket a fiók létrehozásának részeként meg kíván osztani.  Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan kezeljük az Öntől a fiók létrehozása során gyűjtött személyes adatokat, olvassa el a Coca‑Cola Fogyasztói Adatvédelmi Tájékoztatóját (vagy bármely más adatvédelmi szabályzatot vagy értesítést, amelyet a fiók létrehozásakor elfogadott).

Amint azt a Coca‑Cola felelős marketingre vonatkozó irányelveiben is leszögezzük, közvetlenül nem küldünk marketinges anyagokat 13 év alatti (vagy az Ön országának jogszabályaiban előírt minimális életkort el nem érő) gyermekeknek. Ezért a Szolgáltatásokat nem 13 év alatti (vagy az Ön országa jogszabályaiban előírt minimális életkort el nem érő) gyermekek számára ajánljuk, illetve nem az ő használatukra szánjuk.  

Ön vállalja, hogy nem hoz létre fiókot más nevében vagy azzal a szándékkal, hogy más személynek adja ki magát, és nem próbálja meghamisítani a Coca‑Cola által jogosultságellenőrzési céllal vizsgált bármely információt.  A Coca‑Cola fenntartja a jogot arra, hogy megtagadja a regisztrációt, illetve törölje vagy felfüggessze a fiókot, ha bármikor a jelen Feltételek megsértését észleli vagy gyanítja.  Ön nem hozhat létre fiókot, ha a Szolgáltatások használata céljából korábban létrehozott fiókját felfüggesztették vagy megszüntették.  

Ön megígéri, hogy az Ön által a Coca‑Cola részére megadott adatok megfelelnek a valóságnak, pontosak és teljesek, és vállalja, hogy ez mindenkor így is marad.  

Ha a fiók létrehozásakor jelszót kell megadnia, ennek az Ön személyes jelszavának kell lennie.  Ön vállalja, hogy nem adja át más személyeknek a jelszavát, egyéb biztonsági információkat, illetve a Szolgáltatásokhoz való hozzáférést sem tesz lehetővé számukra.  Kérjük, hogy különösen körültekintően járjon el, ha nyilvános vagy megosztott számítógépről fér hozzá a fiókjához, vagy megosztja a készülékét, hogy mások ne láthassák vagy rögzíthessék a jelszavát vagy egyéb személyes adatait.  Ön felelős minden olyan tevékenységért, amely a jelszava használatával történik.

Ön vállalja, hogy haladéktalanul értesít minket a https://www.coca-colacompany.com/contact-us címen, ha jelszavához vagy fiókjához való jogosulatlan hozzáférést vagy ezek jogosulatlan használatát, illetve a biztonsági intézkedések egyéb megsértését észleli vagy gyanítja.

7. SZÁMÍT FEL DÍJAT A COCA-COLA A SZOLGÁLTATÁSOKÉRT?

A Szolgáltatások általában ingyenesek.   Ha a Szolgáltatások bizonyos funkcióiért valaha is fizetni kell, a Coca‑Cola választási lehetőséget biztosít Önnek arra vonatkozóan, hogy kívánja-e használni a fizetős funkciókat.

Bizonyos Szolgáltatások lehetővé teszik Coca‑Cola termékek vásárlását.  A vásárlásokat a vásárláskor elérhető külön értékesítési feltételek szabályozzák – kérjük, olvassa el őket figyelmesen. 

Egyedül Ön viseli a Szolgáltatások használatával kapcsolatos valamennyi díjat, terhelést és egyéb költséget, beleértve a Szolgáltatások eléréséhez és használatához szükséges berendezések és internetkapcsolat vagy mobiltelefon-szolgáltatás díját.  Ha Ön a mobileszközén keresztül éri el és használja a Szolgáltatásokat, elfogadja, hogy a mobilszolgáltatója által felszámított valamennyi díj kizárólag Önt terheli.

8. KI A SZOLGÁLTATÁSOK TULAJDONOSA?

A Coca‑Cola és Ön közötti kapcsolatban a Coca‑Cola és harmadik fél licencadói az egyedüli és kizárólagos tulajdonosai a Szolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi jognak, jogcímnek és érdekeltségnek, beleértve a Szolgáltatásokon keresztül elérhető valamennyi tartalmat és ezek kialakítását, összeállítását és elrendezését, valamint az azokhoz fűződő valamennyi szellemi tulajdonjogot (Szolgáltatások Tartalma).   Ez azt jelenti, hogy a Szolgáltatások tulajdonosa, valamint a Szolgáltatások Tartalmának tulajdonosa vagy licencelője a Coca‑Cola, Ön pedig a saját összes Felhasználói Tartalmának tulajdonosa, az alábbiakban leírtak szerint. 

A Szolgáltatások Tartalma magában foglalja a Coca‑Cola nevet és minden kapcsolódó nevet, logót, termék- és szolgáltatásnevet, dizájnt és szlogent (Coca‑Cola-védjegyek).  Ön nem használhat Coca‑Cola-védjegyeket a Coca‑Cola előzetes írásbeli engedélye nélkül.  A Coca‑Cola vagy harmadik felek minden más neve, logója, termék- és szolgáltatásneve, dizájnja, szlogenje vagy jelmondata, amely a Szolgáltatásokon vagy Szolgáltatásokban jelenik meg, a hozzájuk tartozó tulajdonosok védjegye.  

Ön a jelen Feltételekben kifejezetten meghatározottak kivételével semmilyen joggal, licenccel vagy felhatalmazással nem rendelkezik a Szolgáltatások Tartalma tekintetében.  A Szolgáltatásokat nemzetközi szerzői jogok, védjegyek, szabadalmak, üzleti titkok és egyéb alkalmazandó szellemi és más tulajdonjogok védik.  Az egyértelműség kedvéért Ön vállalja, hogy nem teszi a következőket (és nem engedi meg harmadik félnek, hogy a következőket tegye): 

 • Nem távolít el a Szolgáltatásokban található semmilyen szerzői jogra, védjegyre vagy egyéb tulajdonjogra vonatkozó értesítést.

 • A Coca‑Cola kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem hoz létre és/vagy nem tesz közzé saját adatbázist, amely a Szolgáltatások egyes részeit tartalmazza.

 • Nem sokszorosítja, terjeszti, módosítja, hoz létre származékos műveket, jelenít meg nyilvánosan, adja elő nyilvánosan, közli újra, tölti le, tárolja vagy továbbítja a Szolgáltatások Tartalmát, kivéve a jelen Feltételekben kifejezetten engedélyezett eseteket.

 • Nem használ semmilyen robotot, keresőrobotot, kereső/letöltő alkalmazást vagy más automatizált eszközt, folyamatot vagy módszert a Szolgáltatások bármely részének elérésére, lekérésére, adatainak kinyerésére vagy indexelésére.

 • Más módon sem szegi vagy sérti meg a Coca‑Cola vagy harmadik fél licencadóinak a Szolgáltatások Tartalmával kapcsolatos tulajdonjogait.

Ön a saját Felhasználói Tartalmainak tulajdonosa, de a Coca‑Cola számára biztosítja a felhasználásuk jogát.

A Szolgáltatások fórumokat és egyéb interaktív funkciókat tartalmazhatnak, amelyek lehetővé teszik Önnek és más felhasználóknak, hogy tartalmakat vagy anyagokat (együttesen: Felhasználói Tartalmak) tegyenek közzé, küldjenek be, jelenítsenek meg vagy továbbítsanak.  Az Ön által létrehozott Felhasználói Tartalmak az Ön tulajdonát képezik, kivéve, ha a beküldött Felhasználói Tartalmakra vonatkozó feltételek másként rendelkeznek. 

Ön megérti és tudomásul veszi, hogy saját maga felelős a Felhasználói Tartalmaiért, beleértve azok jogszerűségét, megbízhatóságát, pontosságát és megfelelőségét.

Függetlenül attól, hogy Ön a Szolgáltatásokon vagy a Coca‑Cola közösségi médiaoldalain keresztül küld be Felhasználói Tartalmakat, Ön a Coca‑Cola (beleértve a Szolgáltatások működtetését segítő beszállítóinkat és minden egyes jogutódunkat és megbízottunkat) számára korlátlan, örökös, az egész világra kiterjedő, nem kizárólagos, jogdíjmentes, teljes mértékben kifizetett jogot és licencet (és többszintű allicencelésre vonatkozó jogot) biztosít az Ön Felhasználói Tartalmainak részben vagy egészben történő felhasználására, tárolására, sokszorosítására, módosítására, nyilvános megjelenítésére, előadására, lefordítására, terjesztésére és harmadik felek számára történő egyéb módon történő közzétételére, bármely céllal és bármely jelenleg ismert vagy később kifejlesztett médiában, a jogszabályok által megengedett mértékben (Felhasználói Tartalmak Licence).  A jelen Feltételekben a Coca‑Cola számára biztosított Felhasználói Tartalmak Licence nem ruházza át a személyhez fűződő jogokat. HA NEM KÍVÁNJA A COCA-COLÁNAK MEGADNI A FELHASZNÁLÓI TARTALMAK LICENCÉT, NE KÜLDJÖN BE FELHASZNÁLÓI TARTALMAKAT.

Ha Ön Felhasználói Tartalmakat küld be, azzal kijelenti és garantálja a Coca‑Cola számára, hogy:

 • Ön birtokolja vagy ellenőrzi a Felhasználói Tartalmakhoz fűződő valamennyi jogot, és jogosult megadni a Coca‑Cola számára a jelen Feltételekben fentebb leírt jogokat és engedélyeket.

 • Az Ön Felhasználói Tartalmai nem sértik más személyek vagy szervezetek jogait, például a magánélethez és a szellemi tulajdonhoz fűződő, valamint személyiségi jogaikat.

 • Az Ön Felhasználói Tartalmai a valóságnak megfelelőek és pontosak. 

 • Minden Felhasználói Tartalma megfelel a jelen Feltételeknek és az összes vonatkozó törvénynek, szabálynak és előírásnak.

A Felhasználói Tartalmainak meg kell felelniük a következő szabályoknak:

 • Nem tartalmazhatnak becsületsértő, obszcén, illetlen, sértő, visszaélésszerű, zaklató, erőszakos, gyűlöletkeltő, uszító vagy más módon kifogásolható anyagot.

 • Nem népszerűsíthetnek szexuálisan explicit vagy pornográf anyagokat, erőszakot, illetve fajon, valláson, nemzetiségen, fogyatékosságon, nemen, szexuális irányultságon, nemi identitáson vagy életkoron alapuló megkülönböztetést.

 • Nem vezethetnek félre és nem is szándékozhatnak félrevezetni senkit.

 • Nem népszerűsíthetnek semmilyen illegális tevékenységet, illetve nem támogathatnak, népszerűsíthetnek vagy segíthetnek semmilyen jogellenes cselekedetet.

 • Nem tüntethetik fel hamisan az Ön személyazonosságát vagy bármely személyhez vagy szervezethez való tartozását, és nem kelthetik azt a benyomást, hogy az Ön Felhasználói Tartalmai a Coca‑Cola vagy bármely más személy vagy szervezet által támogatottak, ha ez nem felel meg a valóságnak.

Ha úgy véli, hogy valamelyik Felhasználói Tartalom sérti a jelen Feltételeket, kérjük, értesítsen minket a https://www.coca-colacompany.com/contact-us oldalon keresztül, feltüntetve az adott Felhasználói Tartalom leírását és annak helyét a Szolgáltatásokban vagy a Coca‑Cola közösségimédia-felületein.  Amennyiben a jogszabályok ezt lehetővé teszik, Ön kötelezettséget vállal arra, hogy kártalanítja a Coca-Colát minden olyan követelésért, amelyet harmadik fél támaszt a Coca-Colával szemben az Ön Felhasználói Tartalmai miatt, vagy azokkal összefüggésben.

Ön adott esetben dönthet úgy, hogy a Felhasználói Tartalmak mellett ötleteket, javaslatokat vagy egyéb visszajelzéseket is küld a Coca-Colának a Szolgáltatásokkal kapcsolatban (Visszajelzés).  Ha ötletet szeretne benyújtani, kérjük, látogasson el webhelyünkre a https://www.coca-colacompany.com/contact-us/submit-an-idea címen, és tekintse meg az ott található információkat.  Visszajelzései az Ön tulajdonát képezik, de azzal, hogy a Coca‑Cola rendelkezésére bocsátja őket, hozzájárul, hogy ezennel teljes mértékben kifizetett, jogdíjmentes, örökös, visszavonhatatlan, az egész világon érvényes, nem kizárólagos és teljes mértékben továbblicencelhető jogot és licencet biztosít a Coca‑Cola számára a Visszajelzései felhasználására, sokszorosítására, előadására, bemutatására, terjesztésére, átdolgozására, módosítására, újraformázására, származékos művek létrehozására és bármilyen más módon történő hasznosítására.  Ön tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy a Coca‑Cola az Ön előzetes írásbeli engedélye nélkül felhasználhatja a Visszajelzéseket a Szolgáltatásokban abban az esetben, ha nem azonosítható be közvetlenül, hogy a Visszajelzés Öntől származik.  Minden Visszajelzést úgy tekintünk, hogy nem minősül bizalmasnak és nem áll szabadalmi oltalom alatt.

9. MELYEK A SZOLGÁLTATÁSOK ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSI MÓDJAI?

A jelen Feltételek betartása mellett a Coca‑Cola kizárólag nem kereskedelmi célú felhasználás céljára személyes, korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható és visszavonható jogot biztosít Önnek a Szolgáltatások elérésére és használatára, valamint egyes Alkalmazások egy (1) példányának letöltésére.

Ön a Szolgáltatásokat kizárólag jogszerű, személyes és nem kereskedelmi célokra használhatja, és nem használhatja őket csalárd célokra vagy bármilyen jogellenes tevékenységgel kapcsolatban.  A fentiek korlátozása nélkül Ön nem bátoríthat harmadik felet a következőkre, nem engedélyezheti harmadik fél számára a következőket, és nem is kísérelheti meg engedélyezni a következőket:

 • jogosulatlan hozzáférés szerzése (vagy ennek megkísérlése) a Szolgáltatásokhoz vagy a Coca‑Cola számítógépes rendszereihez vagy hálózataihoz hackelés, jelszóbányászat vagy más módszer révén, vagy bármely számítógépes vagy biztonsági hálózat biztonságának megsértése;

 • a Szolgáltatások olyan módon történő használata, amelyről Ön tudja vagy tudnia kellene, hogy károsíthatja, működésképtelenné teheti, túlterhelheti a Coca‑Cola szervereit vagy hálózatait, vagy azok működését akadályozhatja;

 • hátrányosan megkülönböztetni másokat, őket zaklatni, fenyegetni, megtéveszteni, zavarba hozni, bántani vagy bosszúságot, kellemetlenséget vagy aggodalmat okozni nekik, vagy más módon zavarni (vagy megpróbálni zavarni) bármely más félt a Szolgáltatások használatában és élvezetében;

 • a Szolgáltatások használata Önön kívül bárki más nevében;

 • a Szolgáltatások bármely részének másolása, módosítása, átdolgozása, lefordítása, visszafejtése, dekódolása, illetve a levezetésük vagy hozzáférésük más módon való megkísérlése;

 • a Szolgáltatásokban található, szerzői jogokra, védjegyekre vagy egyéb tulajdonjogokra vonatkozó értesítések eltávolítása, vagy bármely harmadik fél szellemi tulajdonjogának más módon való megszegése vagy megsértése;

 • bármilyen robot, keresőrobot, kereső/letöltő alkalmazás vagy más automatizált eszköz, folyamat vagy módszer használata a Szolgáltatások bármely részének elérésére, lekérésére, adatainak kinyerésére vagy indexelésére;  

 • a Szolgáltatásokat vagy a Szolgáltatások bármely részét vagy funkcióját harmadik fél számára bérbe adni, lízingelni, kölcsönadni, eladni, allicencbe adni, engedményezni, terjeszteni, közzétenni, átruházni vagy más módon hozzáférhetővé tenni bármely okból;

 • a Szolgáltatások részét képező weboldalak bármely részének újraformázása vagy keretbe foglalása („framing”), beleértve a termékek viszonteladásának vagy terjesztésének szándékát is; 

 • a Szolgáltatások használata jogosulatlan vagy kéretlen reklám- vagy promóciós tartalmak küldésére. 

A Coca‑Cola fenntartja a jogot, hogy a vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben és a Coca‑Cola Adatvédelmi Tájékoztatójának (vagy bármely más, az Ön rendelkezésére bocsátott adatvédelmi szabályzatnak vagy értesítésnek) megfelelően figyelemmel kísérje és rögzítse a Szolgáltatásokban végzett tevékenységeket.  

A Coca‑Cola saját belátása szerint dönthet úgy, hogy értesítés nélkül megszünteti az Ön hozzáférését a Szolgáltatásokhoz (bármely más, a Coca‑Cola rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőség alkalmazása mellett), ha észszerű megfontolás alapján úgy véli, hogy Ön a Szolgáltatások használata során nem tartja be a jelen Feltételeket.

10. VANNAK KIFEJEZETTEN AZ ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK?

A jelen 10. szakaszban kifejezetten meghatározott esetek kivételével a jelen Feltételek az Alkalmazásaink letöltésére és használatára is érvényesek.  

A webhelyekkel ellentétben a mobilalkalmazások szoftverek, amelyeket Ön letölthet és telepíthet a mobileszközére.  Még ha le is tölti őket a mobileszközére, az Alkalmazások licenceltek – nem veheti meg őket.  Ön nem szerez tulajdonjogot és más jogokat az Alkalmazásokkal kapcsolatban, kivéve az Alkalmazásoknak a jelen Feltételekkel összhangban történő használatára vonatkozó jogot.  

Az Alkalmazások egyetlen példányát töltheti le az Ön tulajdonában lévő vagy más módon az Ön ellenőrzése alá tartozó mobileszközre, kizárólag saját személyes, nem kereskedelmi célú használatra.  Ahhoz, hogy bizonyos funkciókat biztosítsanak Önnek, egyes Alkalmazásoknak hozzá kell férniük az Ön mobilkészülékének különböző funkcióihoz és adataihoz.  Ha részleteseben is tájékozódni szeretne arról, hogy az Alkalmazások hogyan kezelik a személyes adatokat, kérjük, tekintse meg a Coca‑Cola Adatvédelmi Tájékoztatóját (vagy más adatvédelmi szabályzatot vagy értesítést, amelyet az Alkalmazás letöltésekor bocsátottak az Ön rendelkezésére).

Előfordulhat, hogy az Alkalmazásokban és a Szolgáltatások többi részében nem pontosan ugyanaz a tartalom szerepel.

Előfordulhat, hogy az Alkalmazásokat időről időre fejlesztjük és frissítéseket biztosítunk hozzájuk (a 4. szakaszban meghatározottak szerint).  Amikor a mobileszköz csatlakozik az internethez, a mobileszköz beállításaitól függően az Alkalmazás automatikusan letölti és telepíti az összes elérhető Frissítést, vagy Ön értesítést kaphat a rendelkezésre álló Frissítésekről, ill. jelzést kaphat arról, hogy Frissítéseket tölthet le és telepíthet.  Ön vállalja, hogy letölti és telepíti az összes Frissítést, továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy adott esetben az Alkalmazás nem működik megfelelően, ha ezt nem teszi meg.  Az Alkalmazás minden Frissítése az Alkalmazás és a Szolgáltatások részének minősül, és a jelen Feltételek hatálya alá tartozik.

A Coca‑Cola fenntartja az Alkalmazásokkal kapcsolatos valamennyi jogot, jogcímet és érdekeltséget, beleértve a Coca‑Cola-védjegyeket (a 8. pontban meghatározottak szerint), valamint az azokban foglalt vagy azokhoz kapcsolódó, a Coca‑Cola és Ön között fennálló minden egyéb szerzői jogot, védjegyet és egyéb szellemi tulajdonjogot, kivéve, ha a jelen Feltételek kifejezetten biztosítják az Ön számára ezeket a jogokat.

Amikor Ön letölti bármelyik Alkalmazást az Apple App Store-ból vagy a Google Play Áruházból (ezek úgynevezett Alkalmazás platformok), tudomásul veszi és elfogadja, hogy:

 • A Coca‑Cola és az Alkalmazásplatform közötti viszonyban kizárólag a Coca‑Cola felelős az Alkalmazásokért.

 • Az Alkalmazásplatform nem köteles karbantartási és támogatási szolgáltatásokat nyújtani az Alkalmazásokkal kapcsolatban.

 • Ha valamelyik Alkalmazásunk nem felel meg valamely alkalmazandó garanciának: (i) Ön értesítheti erről az Alkalmazásplatformot, és az Alkalmazásplatform visszatérítheti az Alkalmazás vételárát (ha volt), (ii) amennyire csak ezt a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik, az Alkalmazásplatformot semmilyen egyéb szavatossági kötelezettség nem terheli az Alkalmazásokkal kapcsolatban, és (iii) a Coca‑Cola és az Alkalmazásplatform közül a Coca‑Cola viseli a garanciának való meg nem felelésből eredő egyéb követeléseket, veszteségeket, felelősségeket, károkat, költségeket vagy kiadásokat.

 • Az Alkalmazásplatform nem felelős azért, hogy az Ön Alkalmazásokkal, illetve az Alkalmazások birtoklásával és használatával kapcsolatos bármely követelésével foglalkozzon.

 • Ha harmadik fél azt állítja, hogy az Alkalmazás sérti egy másik fél szellemi tulajdonjogát, az Alkalmazásplatform és a Coca‑Cola viszonyában a Coca‑Cola felel a szellemi tulajdonjog megsértésére vonatkozó bármely ilyen állítás kivizsgálásáért, az ellene való védekezésért, továbbá rendezéséért és teljesítéséért. 

 • Az Alkalmazásplatform és leányvállalatai harmadik félként kedvezményezettjei a vonatkozó felhasználási feltételeknek, mivel azok az Alkalmazás használatára vonatkozó licenchez kapcsolódnak. Miután Ön elfogadja a Feltételeket, az Alkalmazásplatformnak joga van arra (és úgy tekintendő, hogy Ön elfogadja ezt a jogot), hogy érvényesítse az Ön adott Alkalmazáshoz kapott licencével kapcsolatos felhasználási feltételeket Önnel mint harmadik fél kedvezményezettel szemben.

 • Az Alkalmazás használata során be kell tartania valamennyi harmadik fél feltételét is, amelyek az Alkalmazásplatformon keresztül vonatkoznak Önre.

Ha szeretne többet megtudni az Alkalmazások által gyűjtött konkrét adatokról, ellenőrizze mobilkészüléke beállításait, vagy tekintse meg azon Alkalmazásplatform tájékoztatóit, amelyről az Alkalmazást letöltötte.  Ha le szeretné állítani egy Alkalmazás összes adatgyűjtési tevékenységét, távolítsa el az Alkalmazást.

Ön ezennel kijelenti és garantálja, hogy: (i) Ön nem tartózkodik olyan országban, amely az Egyesült Államok kormányának embargója alatt áll, vagy amelyet az Egyesült Államok kormánya „terrorizmust támogató” országként jelölt meg; és (ii) Ön nem szerepel az Egyesült Államok kormánya által tiltott vagy korlátozott felek listáján.

 

11. MIKOR LÉPNEK HATÁLYBA EZEK A FELTÉTELEK?  ÉS MIKOR SZŰNNEK MEG?

A jelen Feltételek akkor lépnek hatályba, amikor Ön egy fiók létrehozásával, egy Alkalmazás letöltésével vagy bármely olyan Szolgáltatás használatával, amelyhez a jelen Feltételek kapcsolódnak, tudomásul veszi őket (a 2. szakaszban említett kivételtől eltekintve).  A jelen Feltételek az Ön vagy a Coca‑Cola általi felmondásukig érvényesek.  

Ön bármikor és bármilyen okból beszüntetheti a Szolgáltatások használatát.  Ha törölni szeretné fiókját, lépjen kapcsolatba a Coca-Colával a 15. pontban megadott elérhetőségeken és/vagy távolítsa el az adott Alkalmazás(oka)t.  

Ha javítani vagy törölni szeretné a fiókjához kapcsolódó személyes adatait, kérjük, olvassa el a Coca‑Cola Fogyasztói Adatvédelmi Tájékoztatójának „Az Ön választási lehetőségei” című részét (vagy más, az Ön rendelkezésére bocsátott vagy hozzáférhetővé tett adatvédelmi szabályzatot vagy értesítést). 

A Coca‑Cola azonnal és automatikusan, értesítés nélkül megszüntetheti fiókját, ha Ön megsérti a Szolgáltatások használatára vonatkozó bármely jogszabályi előírást.  A Coca‑Cola fenntartja annak jogát, hogy értesítés nélkül megszüntesse a fiókat és a hozzáférést a Szolgáltatásokhoz, ha észszerű megfontolás alapján úgy véli, hogy egy felhasználó a Szolgáltatások használatakor megsérti a jelen Feltételeket.

A Coca‑Cola bármikor, előzetes értesítés nélkül felfüggesztheti az Ön hozzáférését a Szolgáltatásokhoz, törölheti fiókját vagy felmondhatja a jelen Feltételeket, ha a biztonság megsértését észleli vagy gyanítja, vagy ha a Coca‑Cola beszünteti a Szolgáltatások bármelyikének nyújtását vagy támogatását, amit a Coca‑Cola saját belátása szerint megtehet.

Igyekszünk Önt előre értesíteni, mielőtt megszüntetnénk hozzáférését a Szolgáltatásokhoz, hogy le tudja tölteni a fontos felhasználói információkat (a törvények és a jelen Feltételek által megengedett mértékben), de előfordulhat, hogy ezt nem tesszük meg, ha úgy ítéljük meg, hogy ez nehezen kivitelezhető, jogellenes, nem járul hozzá valakinek a biztonságához, vagy más módon sérti a Coca‑Cola jogait vagy tulajdonát.

A jelen Feltételek megszűnésével a Coca‑Cola által biztosított jogok is megszűnnek, és Önnek be kell szüntetnie a Szolgáltatások használatát, valamint törölnie kell az Alkalmazások minden példányát a mobileszközéről.

A jelen Feltételek bármely olyan rendelkezése, amelynek jellegénél fogva érvényben kell maradnia a jelen Feltételek megszűnése után is, a megszűnés után is fennmarad.  Példaként említjük, hogy az alábbi rendelkezések mindegyike érvényben marad a megszűnés után is: a felelősségünk mindenfajta korlátozása, a tulajdonjoggal vagy szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos feltételek, az Ön felénk fennálló, esetleges fizetési kötelezettségei, valamint a közöttünk felmerülő vitákkal kapcsolatos feltételek.  A megszűnés nem korlátozza és nem is fogja korlátozni a Coca‑Cola vagy az Ön törvény vagy méltányosság alapján járó jogait és jogorvoslati lehetőségeit.

 

12. KI A FELELŐS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKÉRT?

A Szolgáltatások hivatkozásokat tartalmaznak harmadik felek (beleértve marketingügynökségi partnereinket és közösségi médiaplatformokat) által biztosított más weboldalakra és erőforrásokra, harmadik felek üzenetküldő szolgáltatásaira (pl. WhatsApp) és hirdetésekre (együttesen: Kapcsolódó Szolgáltatások).  A Coca-Colának nem áll módjában ellenőrizni és nem is ellenőrzi a Kapcsolódó Szolgáltatásokat, még akkor sem, ha egyes Kapcsolódó Szolgáltatások lehetővé teszik az Ön számára, hogy adatait exportálja beléjük, mint például a közösségi média „tetszik” és „megosztás” funkciói.  Kérjük, gondosan tanulmányozza az összes kapcsolt szolgáltatás adatvédelmi irányelveit és egyéb felhasználási feltételeit.  Ha Ön úgy dönt, hogy igénybe veszi bármelyik Kapcsolódó Szolgáltatást, akkor ezt kizárólag saját felelősségére és a Kapcsolódó Szolgáltatásokra vonatkozó feltételek alapján, nem pedig a jelen Feltételek szerint teszi.

A Szolgáltatások olyan harmadik féltől származó szoftvert tartalmazhatnak, amely a nyílt forráskódokra vonatkozó vagy más hasonló licencek alapján általánosan ingyenesen elérhető (Harmadik Féltől Származó Szoftver).  Bár az Ön számára nyújtott Szolgáltatások a jelen Feltételek hatálya alá tartoznak, a Szolgáltatások részét képező, Harmadik Féltől Származó Szoftverekre más licencek vagy felhasználási feltételek vonatkozhatnak, amelyekről adott esetben tájékoztatjuk Önt.

13. MI KORLÁTOZZA A COCA-COLA JELEN FELTÉTELEK SZERINTI FELELŐSSÉGÉT?

A Coca‑Cola által kizárt garanciák

AHOL A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK EZT LEHETŐVÉ TESZIK, A SZOLGÁLTATÁSOKAT „ADOTT ÁLLAPOTUKBAN”, MINDEN ESETLEGES HIBÁJUKKAL ÉS HIÁNYOSSÁGUKKAL EGYÜTT, VALAMINT MINDENFÉLE GARANCIA NÉLKÜL NYÚJTJUK. 

AMENNYIRE EZT HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK LEHETŐVÉ TESZIK, A COCA-COLA A SAJÁT NEVÉBEN, VALAMINT KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI, LICENCADÓI, TARTALOMSZOLGÁLTATÓI ÉS BESZÁLLÍTÓI (EGYÜTTESEN: COCA-COLA-FELEK) NEVÉBEN KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDEN KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS, TÖRVÉNYES VAGY EGYÉB GARANCIÁT A SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A JOGCÍMBITORLÁSRA ÉS A JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ MINDEN HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT, VALAMINT A KERESKEDÉSBŐL, A TELJESÍTÉS MENETÉBŐL, A HASZNÁLATBÓL VAGY A KERESKEDELMI GYAKORLATBÓL EREDŐ GARANCIÁKAT. A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL EGYIK COCA-COLA-FÉL SEM NYÚJT SEMMILYEN GARANCIÁT, NEM VÁLLAL SEMMILYEN KÖTELEZETTSÉGET, ILLETVE NEM TESZ SEMMIFÉLE NYILATKOZATOT ARRA VONATKOZÓAN, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELNEK AZ ÖN IGÉNYEINEK, ELÉRIK A KÍVÁNT EREDMÉNYEKET, KOMPATIBILISEK VAGY EGYÜTTMŰKÖDNEK MÁS SZOFTVEREKKEL, RENDSZEREKKEL VAGY SZOLGÁLTATÁSOKKAL, MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL MŰKÖDNEK, MEGFELELNEK A TELJESÍTMÉNYRE VAGY MEGBÍZHATÓSÁGRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOKNAK, VAGY HIBAMENTESEK, ILLETVE HOGY BÁRMELY HIBA VAGY HIÁNYOSSÁG KIJAVÍTHATÓ VAGY KIJAVÍTÁSRA KERÜL.

EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, ILLETVE A FOGYASZTÓK ÉRVÉNYES TÖRVÉNYES JOGAINAK KORLÁTOZÁSÁT, ÍGY ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK EGY RÉSZE VAGY EGÉSZE NEM VONATKOZIK ÖNRE.

A Coca‑Cola felelősségének korlátozása

A Coca‑Cola a jelen Feltételek rendelkezéseinek megfelelően, észszerű keretek között felel a Coca‑Cola által a jelen Feltételek lényeges megszegése által okozott közvetlen és előrelátható károkért.  

Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben a Coca‑Cola  nem felelős és nem is vállal felelősséget a következőkért: 

 • előre nem látható károk, beleértve a következményes károkat is;

 • példaértékű vagy büntető jellegű károk;

 • a Szolgáltatások használatával kapcsolatban elmaradt nyereség, üzleti veszteség, szerződés elvesztése, üzletmenet megszakadása, elvárt megtakarítás, goodwill vagy üzleti lehetőség elvesztése;

 • vírusok vagy más rosszindulatú szoftverek, amelyek a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés révén tudják kifejteni hatásukat, illetve a Szolgáltatásokban bekövetkező hibák, zavarok, késések vagy fennakadások;

 • bármely harmadik fél cselekedeteivel kapcsolatos veszteségek, beleértve a Kapcsolódó Szolgáltatások használatát vagy használhatatlanságát.

A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ETTŐL KIFEJEZETTEN ELTÉRŐ RENDELKEZÉSE HIÁNYÁBAN A COCA-COLA-FELEK TELJES FELELŐSSÉGE ÖNNEL SZEMBEN A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL EREDŐ VAGY AZZAL KAPCSOLATOS, ILLETVE A JELEN FELTÉTELEKBŐL EREDŐ VAGY AZOKKAL KAPCSOLATOS ÖSSZES KÖVETELÉSÉRT SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADJA MEG A SZÁZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI DOLLÁR (100,00  $) ÉRTÉKET, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A KÖVETELÉS SZERZŐDÉS ALAPJÁN, SZERZŐDÉSEN KÍVÜL, ILLETVE MÁS OK MIATT MERÜL FEL.

A jelen Feltételek egyetlen rendelkezésének sem célja, hogy jogellenes módon kizárja vagy korlátozza a felelősségünket, beleértve a gondatlanságunk által okozott halálért vagy személyi sérülésért, illetve a csalárd félrevezetésért vagy más szándékos magatartásért való felelősséget.  AMENNYIBEN A FENTI KORLÁTOZÁSOK BÁRMELYIKE ÉRVÉNYTELENNEK BIZONYUL, A COCA-COLA-FELEK TELJES FELELŐSSÉGE MINDEN KÁRÉRT, VESZTESÉGÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN TÍPUSÚ VAGY TERMÉSZETŰ KERESET ESETÉN A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKRE KORLÁTOZÓDIK.

FOGYASZTÓKÉNT ÖN A LAKÓHELYE SZERINT HATÁLYOS TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSBAN KÖTELEZŐ JELLEGGEL BIZTOSÍTOTT JOGOKAT ÉLVEZI.  A JELEN FELTÉTELEK SEMMILYEN RENDELKEZÉSE NEM BEFOLYÁSOLJA ÖNT MINT FOGYASZTÓT ABBAN, HOGY A HELYI TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSRA HAGYATKOZZON, AZ ABBAN BIZTOSÍTOTT JOGAIVAL ÉLJEN.

14. HOGYAN KOMMUNIKÁL A COCA-COLA A FOGYASZTÓKKAL?

Amikor Ön a Szolgáltatásokat használja vagy e-mailt küld nekünk, elektronikus úton kommunikál velünk.  Az Ön választásától és fiókbeállításaitól függően többféle módon is kommunikálhatunk Önnel elektronikus úton, például e-mailben, szöveges üzenetben vagy egy Alkalmazás push-értesítései útján, illetve az Alkalmazásban vagy más módon a Szolgáltatásokon keresztül közzétett üzenetben.  E kommunikációk egy része automatikus, más részük pedig alapértelmezés szerint a Szolgáltatások részeként kerül kiküldésre.  Időről időre hozzáadhatunk vagy eltávolíthatunk bizonyos típusú kommunikációkat.  A fiókbeállításokban megadhatja, hogy kíván-e kapni bizonyos jellegű elektronikus kommunikációkat.  Bár Ön letilthat bizonyos kommunikációkat, szükség esetén mégis küldhetünk Önnek értesítéseket, hogy a Szolgáltatások bizonyos részeit biztosítani tudjuk Önnek, például értesítést küldhetünk egy biztonsági incidensről.

Ön elfogadja, hogy minden olyan megállapodás, értesítés, közlés és egyéb kommunikáció, amelyet elektronikus úton küldünk Önnek, megfelel minden olyan jogi követelménynek, amely szerint az ilyen kommunikációnak írásban kell történnie, kivéve, ha a kötelezően alkalmazandó jogszabályok kifejezetten más kommunikációs formát írnak elő. Bizonyos elektronikus kommunikációkért a szolgáltatója díjat számíthat fel. 

Ha az Ön e-mail-címe vagy egyéb elérhetőségei megváltoznak, Ön felelős azért, hogy erről a Coca-Colát tájékoztassa. Ha módosul az e-mail-címe, az a tőlünk érkező összes kommunikációt érinti.

Bizonyos kommunikációk az Ön fiókjával kapcsolatos információkat tartalmazhatnak, például egy jelszó-visszaállítási kérelem esetében.  Bárki, aki hozzáférhet az Ön e-mail-fiókjához vagy mobileszközéhez, megtekintheti az ilyen kommunikációk tartalmát.

Amikor marketing- vagy promóciós célú üzeneteket küldünk Önnek, ezt az Ön hozzájárulása alapján tesszük, amint és amikor szükséges.  Az egyes marketingcélú e-mailek láblécében található leiratkozási linkre kattintva Ön is szabályozhatja, hogy e-mailben milyen reklámcélú üzeneteket kapjon tőlünk. 

15. HOGYAN LÉPHETEK KAPCSOLATBA A COCA-COLÁVAL?

Ha a jelen Feltételekkel, a Coca‑Cola Fogyasztói Adatvédelmi Tájékoztatójával vagy a Coca‑Cola által feldolgozott személyes adatokkal összefüggésben kapcsolatba szeretne lépni a Coca-Colával, látogasson el a  https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form weboldalra.

Kapcsolatba léphet velünk írásban a The Coca‑Cola Company, P.O. box 1734, Atlanta, GA 30301, Egyesült Államok címen, hívhat minket az 1.800.GET.COKE (1.800.438.2653) telefonszámon, vagy használhatja a Szolgáltatásokon keresztül elérhetővé tett bármely más, az egyes országokban érvényes elérhetőségeinket.

Ha a Coca-Colával az Adatvédelmi Tájékoztatójával és azzal összefüggésben kíván kapcsolatba lépni, hogy hogyan kezeli a felhasználóktól vagy a felhasználókról gyűjtött személyes adatokat, kérjük, használja a Coca‑Cola Fogyasztói Adatvédelmi Tájékoztatójában megadott elérhetőségeket.

16. EGYÉB

a. A jelen Feltételek (beleértve a Coca‑Cola Fogyasztói Adatvédelmi Tájékoztatóját vagy más, az Ön rendelkezésére bocsátott Adatvédelmi Tájékoztatóját vagy értesítést) tartalmazzák a Coca‑Cola és Ön között létrejött egyetlen és teljes megállapodást a Szolgáltatások és az azokkal kapcsolatos ügyek tekintetében, és helyébe lépnek minden korábbi és egyidejű, a Szolgáltatásokkal kapcsolatos írásbeli vagy szóbeli megállapodásnak és megegyezésnek.

b. Ön elfogadja, hogy billentyűzet, egér vagy más eszköz használata egy gomb vagy ikon kiválasztására vagy hasonló műveletre, illetve bármilyen tudomásul vétel vagy hozzájárulás más módon történő megadása a Coca‑Cola számára az Ön elektronikus aláírásának minősül, amely egyenértékű az Ön írásos aláírásával.  Ön elfogadja továbbá, hogy az Ön elektronikus aláírásának hitelesítéséhez nincs szükség harmadik fél általi ellenőrzésre. Ön továbbá elfogadja, hogy elektronikus aláírásának a Szolgáltatásokkal kapcsolatos minden egyes használata az Ön elektronikus aláírásának időpontjában érvényes Szolgáltatási Feltételek elfogadását jelenti. 

c. A jelen Feltételek kedvezményezettjei a Coca‑Cola és Ön, illetve a Coca‑Cola és az Ön jogutódjai és megbízottjai, ezenkívül a Feltételek mindannyiukat kötelezik.

d. A Coca‑Cola a jelen Feltételeket (részben vagy egészben) átruházhatja a jogutódjára, Ön viszont nem ruházhatja át a Feltételeket a Coca‑Cola előzetes kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül.  

e. Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezését egy illetékes bíróság vagy más illetékes szerv bármilyen okból érvénytelennek,  törvénytelennek vagy végrehajthatatlannak ítéli, az adott rendelkezést törölni kell, vagy érvényét, amennyire csak lehet, korlátozni kell, hogy a fennmaradó rendelkezések ugyanúgy hatályba maradjanak, mintha a végrehajthatatlan vagy érvénytelen rendelkezést nem alkalmazták volna.

f. A Coca‑Cola által a jelen Feltételekben meghatározott bármely feltételről vagy kikötésről való lemondás nem minősül az adott feltételről vagy kikötésről való további vagy folyamatos lemondásnak, illetve bármely más feltételről való lemondásnak.  Ha a Coca‑Cola nem érvényesíti a jelen Feltételek szerinti valamely jogot vagy rendelkezést, az nem jelenti az adott jogról vagy rendelkezésről való lemondást. 

g. A jelen Feltételek egyetlen rendelkezése sem létesít a Coca‑Cola és Ön között partnerséget, közös vállalatot, ügynökséget vagy más hasonló kapcsolatot.

h. Ha a Coca‑Cola vagy Ön a jelen Feltételek szerinti bármely kötelezettségének teljesítésében akadályoztatva van, vagy annak nem tud eleget tenni olyan okból, amely az erre a rendelkezésre hivatkozó fél észszerű befolyásán kívül esik, az érintett fél teljesítési kötelezettsége meghosszabbodik az ilyen okból eredő késedelem vagy teljesítésére való képtelenség időtartamára.  

i. A címek és feliratok csak a szövegben való könnyebb eligazodást szolgálják.  Hacsak a szövegkörnyezet másként nem rendelkezik vagy nem teszi egyértelművé, a „beleértve”, „magába foglalja”, „különösen”, „például”, „mint” vagy bármely hasonló kifejezés használata illusztrációként értelmezendő, és nem korlátozza az ezeket a szavakat megelőző vagy követő szavak, leírások, meghatározások, kifejezések vagy kifejezések értelmét. 

17. VITARENDEZÉS

A Coca‑Cola nagyra értékeli, ha lehetőséget kap arra, hogy a Szolgáltatásokkal kapcsolatos bármilyen problémát közvetlenül Önnel közreműködve oldja meg.  Ha szeretné felhívni a figyelmünket egy ügyre, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő weboldalon keresztül: https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form.

Ön beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatások használatából eredő vagy azokkal kapcsolatos vitákat, követeléseket és a követelésekre jogalapot adó ügyeket (Jogvitákat) a jelen 17. szakaszban foglaltak szerint rendezi.  Az alábbi joghatósági rendelkezésekre is figyelemmel, a jelen Feltételekre és a Szolgáltatások Ön általi használatára az Egyesült Államok Georgia államának törvényei az irányadók, tekintet nélkül a jogválasztási rendelkezésekre.

Az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény alkalmazása kifejezetten kizárt.

A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN: ÖN ELFOGADJA, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOKBÓL EREDŐ VAGY AZOKKAL KAPCSOLATOS BÁRMILYEN, KÖVETELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGALAPOT ANNAK FELMERÜLÉSÉT KÖVETŐ EGY (1) ÉVEN BELÜL KELL ÉRVÉNYESÍTENIE. ELLENKEZŐ ESETBEN A JOGALAP VÉGLEGESEN ELÉVÜL.

Kanadai fogyasztók: Ön és a Coca‑Cola megállapodnak abban, hogy a jelen Feltételekre Ontario tartomány törvényei és a kanadai törvények az irányadók, és azokkal összhangban értelmezendők.  Ön elfogadja, hogy a jelen Feltételekből eredő vagy azokkal kapcsolatos bármely jogi vagy méltányossági keresetet kizárólag az Ontario állambeli Torontóban található tartományi vagy szövetségi bíróságok elé lehet beterjeszteni, továbbá Ön ezennel elfogadja és aláveti magát ezen bíróságok kizárólagos személyes illetékességének bármely ilyen peres eljárás lefolytatása céljából. 

Európai unióbeli fogyasztók: Ha Ön az EU-ban lakik, a jelen Feltételekkel kapcsolatos fogyasztóvédelmi jogainak érvényesítése érdekében a lakóhelye szerinti EU-tagállamban nyújthat be keresetet.  Az Európai Bizottság egy online vitarendezési platformot is biztosít, amelyet a következő oldalon érhet el: https://ec.europa.eu/consumers/odr  Fogyasztói jogairól itt találhat bővebb felvilágosítást.  

Olasz fogyasztók:  Az Ön és köztünk a jelen Feltételekkel kapcsolatban felmerülő bármely jogvitában kizárólag az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróságok illetékesek.  A jelen Feltételekkel kapcsolatos bármely jogvita rendezése érdekében Ön peren kívüli eljárást is kezdeményezhet (a 2005. szeptember 6-i 206. sz. olasz fogyasztóvédelmi törvény 141–141. szakaszának megfelelően). Például igénybe veheti vagy referenciaként használhatja a fent említett európai online vitarendezési platformot.

Bangladesi, bhutáni, indiai, Maldív-szigeteki, nepáli és Srí Lanka-i fogyasztók:  A jelen Feltételekre és a Szolgáltatások Ön általi használatára az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti jog az irányadó, tekintet nélkül a jogválasztási rendelkezésekre. A szokásos tartózkodási helye szerint illetékes bíróságok kizárólagos joghatósággal rendelkeznek a jelen Feltételekből eredő, azokkal kapcsolatos vagy azokat érintő valamennyi jogvitában.

Egyesült királyságbeli fogyasztók: A jelen Feltételekre és azok tárgyára Anglia és Wales törvényei vonatkoznak, és ezekkel összhangban értelmezendők. Ön és mi egyetértünk abban, hogy Anglia és Wales bíróságai kizárólagos joghatósággal rendelkeznek (kivéve, ha Ön észak-írországi lakos, mivel ekkor Észak-Írországban is indíthat eljárást, vagy ha Ön skóciai lakos, amely esetben Skóciában is indíthat eljárást).

Egyesült államokbeli fogyasztók:

Választott bíróságok és jogszabályok:  A Jogvitákat kizárólag az Amerikai Választottbírósági Szövetség (American Arbitration Association, AAA) elé kell terjeszteni, hogy a fogyasztói választottbírósági szabályzatuk alapján tárgyalják meg. Ha az AAA bármilyen okból nem tudja vagy nem akarja lefolytatni a választottbírósági eljárást a jelen feltételeknek megfelelően, Ön és mi egy másik választott bíróságot választunk az Egyesült Államok hatályos jogszabályainak gyűjteménye 9. címének 5. paragrafusa:

„Kötelező (egyéni) választottbírósági eljárások” alapján. Ön elfogadja, hogy a közöttünk felmerülő vitás kérdéseket kizárólag egyéni (nem csoportos) választottbírósági eljárás keretében kell rendezni. A felek szándékai szerint a szövetségi választottbírósági törvénynek kötelező ereje lesz rájuk nézve az Egyesült Államok hatályos jogszabályainak gyűjteménye 9. címének 1. és azt követő paragrafusai szerint. A választottbírósági eljárás azt jelenti, hogy nem lesz sem esküdtszék, sem bíró.

A választottbírósági eljárás hatálya: A választott bíróság kizárólag a jelen Feltételek alkalmazásával dönt a Jogvitával kapcsolatos valamennyi kérdésben. A választott bíróság dönti el azt is, hogy bármely Jogvita vagy ügy választottbírósági eljárás tárgyát képezi-e. A választott bíróságnak nincs jogköre arra, hogy bármely Jogvitát csoportos keresetként, tömeges keresetként vagy reprezentatív keresetként tárgyaljon. A választott bíróság jogköre nem terjed ki arra, hogy Önön vagy rajtunk kívül bárkinek is jogorvoslatot biztosítson.

Kivétel a választottbírósági eljárás alól (kis értékű követelések bírósága): A kis értékű követelések bírósága előtt teljes mértékben rendezhető vitákat nem kell választott bíróság elé terjeszteni.

Helyszínválasztás (Fulton megye, Georgia): Ön elfogadja, hogy a vitás kérdéseket kizárólag a Georgia állambeli Fulton megyében tárgyalják, kivéve, ha a felek másként állapodnak meg, vagy a választott bíróság másként határoz. Ön beleegyezik abba, hogy Georgia állam joghatósága minden tekintetben érvényesül.

Jogválasztás (Georgia): A jelen Feltételekre és a Szolgáltatások Ön általi használatára Georgia állam (Egyesült Államok) törvényei az irányadók, tekintet nélkül a jogválasztási rendelkezésekre. Azonban annak eldöntésére, hogy a Jogvita választottbírósági eljárás tárgyát képezi-e, valamint a választottbírósági eljárás lefolytatására kizárólag a szövetségi választottbírósági törvény az irányadó, az Egyesült Államok hatályos jogszabályainak gyűjteménye 9. címének 1. és azt követő paragrafusai szerint.

Választottbírósági eljárásban rendelkezésre álló jogorvoslatok: A választott bíróság az ügyre vonatkozó törvény(ek)nek megfelelően bármilyen jogorvoslatot, enyhítést vagy eredményt megítélhet, amelyet rendes bíróság is megítélt volna a feleknek, beleértve az ügyvédi díjak és költségek térítésének odaítélését, kivéve a bírósági kötelezést.

Bírósági kötelezés: A választott bíróság nem ítélhet meg bírósági kötelezést. Ha a Jogvitában bármelyik fél bírósági kötelezést kér, a választott bíróság lefolytatja a Jogvita eldöntésére irányuló eljárást, pénzbeli kártérítést ítél meg (ha szükséges), majd a bírósági kötelezésért folyamodó fél új keresetet nyújthat be a Georgia állambeli Fulton megye állami vagy szövetségi bíróságán, kizárólag a bírósági kötelezés ügyében. A választott bíróság ténymegállapításai és jogi következtetései nem nyújthatók be bizonyítékként, és nem képeznek precedenst ebben a későbbi eljárásban.

CSOPORTOS KERESETRŐL VALÓ LEMONDÁS

Ahol a hatályos jogszabályok az ilyen lemondást lehetővé teszik, valamint az Egyesült Államokban Ön és a Coca‑Cola abban állapodnak meg, hogy bármely vitarendezési eljárás kizárólag egyéni alapon, és nem csoportos, összevont vagy reprezentatív perben, kollektív igényérvényesítés keretében kerül lefolytatásra.  Mindketten lemondunk az esküdtszéki tárgyaláshoz való jogunkról. 

18. JOGHATÓSÁG-SPECIFIKUS FELTÉTELEK 

AZ ALÁBBIAKBAN A FOGYASZTÓI JOGOKRÓL ÉS VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEKRŐL NYÚJTUNK TÁJÉKOZTATÁST AZ EGYES JOGHATÓSÁGOK ESETÉBEN.  JAVASOLJUK, HOGY TEKINTSE ÁT A VONATKOZÓ SZAKASZOKAT.  

Kaliforniai fogyasztók: Ha Ön 18 év alatti kaliforniai lakos, joga van kérni az Ön által a Szolgáltatásokban nyilvánosságra hozott Felhasználói Tartalmak eltávolítását. Felhasználói Tartalmainak eltávolítását kérheti a Coca-Colától a <email> címen, a „California Minor User Content Removal” (Kaliforniai kiskorú felhasználói tartalmainak eltávolítása) tárgysorral.  Felhívjuk figyelmét, hogy az eltávolítási jog nem abszolút érvényű, hanem csak az Ön által eredetileg közzétett Felhasználói Tartalmakra vonatkozik, azok mások általi későbbi megosztására vagy közzétételére nem, továbbá nem vonatkozik az Önt illetően mások által megosztott tartalmakra sem. Az eltávolítási jog nem vonatkozik arra az esetre sem, ha Ön díjazásban vagy egyéb ellenszolgáltatásban részesült a Felhasználói Tartalmak közzétételéért. A Coca‑Cola nem tudja biztosítani a Felhasználói Tartalmak teljes körű eltávolítását az internetről.  

Ha Ön kaliforniai lakos, és szeretné kérni, hogy a Coca‑Cola törölje az Önre vonatkozóan tárolt személyes adatokat, tekintse meg a Coca‑Cola Adatvédelmi Tájékoztatójának Kaliforniára vonatkozó részét.

Ha a Szolgáltatások bármikor elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak minősülnek (a kaliforniai polgári törvénykönyv 1789.3. szakasza szerint), a kaliforniai lakosok jogosultak az alábbi speciális fogyasztói jogokra vonatkozó tájékoztatásra:

A Szolgáltatások biztosítója: The Coca‑Cola Company, One Coca‑Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313.

Amennyiben a Szolgáltatások elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak minősülnek, Ön a  https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form weboldalon keresztül elküldött e-mailben panaszt tehet a Szolgáltatásokkal kapcsolatban, vagy további tájékoztatást kérhet a Szolgáltatások használatával kapcsolatban. Kapcsolatba léphet velünk írásban a The Coca‑Cola Company, P.O. box 1734, Atlanta, GA 30301, Egyesült Államok címen, vagy hívhat minket az 1.800.GET.COKE (1.800.438.2653) telefonszámon.

Minden egyesült államokbeli fogyasztó:  Az 1998. évi digitális millenniumi szerzői jogi törvény („DMCA”) szerinti szerzőijog-sértések bejelentésének módjáról a DMCA-szabályzatunkban olvashat.

Német fogyasztók:  A jelen Feltételek nem korlátozzák és nem zárják ki a Coca‑Cola súlyos gondatlanság esetén fennálló felelősségét a németországi székhelyű felhasználókkal szemben.  A Német Reklámszövetség (Deutscher Werberat, ZAW) szabályainak megfelelően a Coca‑Cola nem folytat 14 év alatti fogyasztóknak szóló reklám- vagy marketingtevékenységet. Ezért a Szolgáltatások nem a 14 éves életkort még be nem töltött gyermekekre irányulnak, illetve nem az ő használatukra szánjuk.