HIVATALOS JÁTÉK- ÉS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT | „COCA-COLA NYÁRI PROMÓCIÓ” NYEREMÉNYJÁTÉK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA:

1. A nyereményjáték szervezője

A „A csoda receptje” fogyasztói promóció (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezői a Coca‑Cola Services n.v. (1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels; adószám.: 462525791; cégjegyzékszám.: BE0462525791), a Coca‑Cola Magyarország Szolgáltató Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.;  cégjegyzékszám: 13-09-072515; adószám: 12150126-2-13), valamint a Coca‑Cola HBC Magyarország Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.; cégjegyzékszám: 13-09-067506; adószám: 10886861-2-44) (a továbbiakban: „Szervezők”). 

A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervezők, mint adatkezelők (a továbbiakban: "Adatkezelő"), a Nyereményjáték lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a VMLY&R Hungary Nemzetközi Reklámügynökség Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás út 53/C 2. em.; adószám: 10361942243; cégjegyzékszám: 01-09-064225) a továbbiakban: "Lebonyolító"), a Microsoft Co. (székhely: Leopardstown, Dublin), a Prodactive World Kft. (székhely:  1116 Budapest, Kondorosi utca 3.) valamint a RackForest Zrt. (székhely: Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001. 1132 Budapest) mint a Nyereményjátékban a Szervezők közreműködői (a továbbiakban: „Adatfeldolgozók”) közösen végzik.

A Lebonyolító felelős különösen a következő feladatok teljesítéséért:

 • Adatbázis kezelése
 • Nyertes kiértesítése
 • Nyeremények sorsolásának lebonyolítása, nyereményre jogosultság ellenőrzése
 • Játékosokkal való kapcsolattartás
 • Nyertesek adatainak egyeztetése
 • Nyeremények eljuttatása a nyertesekhez
 • Nyereményjátékkal kapcsolatos online ügyfélszolgálat biztosítása

2. COCA-COLA APPLIKÁCIÓ

A Coca‑Cola applikáció (a továbbiakban: „Applikáció”) a The Coca‑Cola Company márkái promóciós aktivitásainak gyűjtőfelületeként egyszerre akár több márka nyereményjátékát is tartalmazhatja.

Jelen Nyereményjátékunk a Coca‑Cola márka „COCA-COLA NYÁRI PROMÓCIÓ” Nyereményjáték, melyben kizárólag az 5. pontban felsorolt, promóciós címkével ellátott termékek vesznek részt.

Az Applikációban azonos időben más nyereményjátékok promóciós termékeivel ebben a Nyereményjátékban nem lehet részt venni.

A Szervező korábbi nyereményjátékaihoz kapcsolódó promóciós termékek kupakjainak a korábbi nyereményjátékban fel nem használt kódjait ebben a Nyereményjátékban nem lehet felhasználni. 

3. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK 

A Nyereményjátékban részt vehet minden cselekvőképes, magyarországi lakcímmel rendelkező 16. életévét betöltött, az alábbiakban meghatározott személyi körbe nem eső természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki rendelkezik az Applikációban élő regisztrációval, vagy a Nyereményjáték során letölti az Applikációt és beregisztrál, továbbá aki a Nyereményjáték időtartama alatt vásárol legalább egy (1) darab,  a jelen Játékszabályzat 5. pontjában meghatározott terméket (a továbbiakban: „Termék”) bármely magyarországi üzletben, és feltölti a Termék kupakjában (a továbbiakban: „Kupak”) található 10 karakterből – számokból és betűkből – álló érvényes egyedi promóciós kódot (a továbbiakban: „Kód”). A Kód feltöltése egyben a jelen Játékszabály és Promóciós Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásának minősül. A Kód feltöltése és játékba küldése után jogosulttá válik a nyeremények megnyerésére (a továbbiakban együtt: „Pályázat”). 

Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott (pl. 18 évnél fiatalabb, de 16 évnél idősebb), úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A Nyereményjátékban 16 évnél fiatalabbak még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, a nyeremény igénybevételéhez el kell juttatnia a TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NYILATKOZATA A JÁTÉKSZABÁLYZATRÓL nyomtatványt kitöltve, aláírva (II. számú mellékletet), emellett a főnyeremény további költségeinek tudomásul vételére szolgáló TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ KÖLTSÉGVÁLLALÓ NYILAZKOZATA nyomtatványát kitöltve, aláírva (III. számú melléklet).

A Nyereményjátékban nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Szervezők, a Lebonyolítók, az Adatfeldolgozók, illetve a Nyereményjáték szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek.  2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

A Nyereményjátékban résztvevő Termékeket árusító kereskedelmi egységek, továbbá a Szervezőkkel szerződéses kapcsolatban álló azon gazdálkodó szervezetek, amelyek a Nyereményjáték időtartama alatt a szerződés teljesítése során a Szervezők bármely telephelyén, bármely időtartamban munkát végeznek, illetve ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói szintén nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Nyereményjátékban.

4. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA 

A Nyereményjáték 2024. április 01. 10 óra 00 perctől – 2024. augusztus 19. 10 óra 00 percig tart, a Nyereményjátékban kizárólag ezen időszak alatti kódfeltöltésekkel lehet részt venni, és kizárólag ezen időszak alatt lehet a Nyereményjátékban Pályázatot beküldeni. 

Amennyiben a Nyereményjáték technikai okokból később indul el, úgy ezért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

5. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK

 • 0.3L palackos Coca‑Cola
 • 0.3L palackos Coca‑Cola Zéró
 • 330ml dobozos Coca‑Cola
 • 330ml dobozos Coca‑Cola Cherry
 • 330ml dobozos Coca‑Cola Zéró
 • 330ml dobozos Coca‑Cola Zéró Cherry
 • 330ml dobozos Coca‑Cola Zéró Lemon 
 • 500ml palackos Coca‑Cola
 • 500ml palackos Coca‑Cola Zéró
 • 500ml palackos Coca‑Cola Cherry
 • 500ml palackos Coca‑Cola Zéró Lemon
 • 500ml palackos Coca‑Cola Zéró Cherry
 • 500ml palackos Coca‑Cola Zéró Koffeinmentes
 • 1L palackos Coca‑Cola
 • 1L palackos Coca‑Cola Zéró
 • 1L palackos Coca‑Cola Zéró Koffeinmentes
 • 1.75L palackos Coca‑Cola
 • 1.75L palackos Coca‑Cola Cherry
 • 1.75L palackos Coca‑Cola Zéró
 • 1.75L palackos Coca‑Cola Zéró Lemon
 • 1.75L palackos Coca‑Cola Zéró Cherry
 • 2.0L palackos Coca‑Cola
 • 2.0L palackos Coca‑Cola Zéró

 

Felhívjuk a Játékos figyelmét, hogy a termék megvásárlása előtt győződjön meg annak bontatlanságáról, valamint arról, hogy a Nyereményjátékban résztvevő Coca‑Cola nyári promociós csomagolású, és promóciós kupakkal ellátott terméket vásárol, és őrizze meg a Kupakról készült fényképet 2024. szeptember 18-ig!

5.1. PROMÓCIÓS CSOMAGOLÁS

A Nyereményjátékban kizárólag azon termékek Kódjai vesznek részt, amelyek promóciós csomagolással és promóciós fehér színű Kupakkal rendelkeznek. A promóciós csomagolások termékenként és ízvariációnként eltérőek lehetnek. A csomagolások az alábbi információkat kötelezően tartalmazzák:

 • Fehér promóciós kupak,
 • „Játssz és Nyerj!” felirat a promóciós fehér kupakon,
 • „Belépőd a nyár legjobb élményeibe” felirat a promóciós címkén
 • Promóciós címke,
 • Az Applikáció QR kódja.

6. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A Nyereményjátékban való részvétel feltételei az alábbiak;

 • a Coca‑Cola Applikációban élő regisztráció (az App letöltésével a Játékos elfogadja az App ÁSZF-ét)
 • legalább egy (1) darab, 5. pontban meghatározott Termék vásárlása bármely magyarországi üzletben, 
 • majd azt követően a Termék Kupakjában/Nyitófül hátoldalán található egyedi Kód feltöltése az App COCA-COLA nyári promóció tematikájú Kódfeltöltés szekciójába, az általa választott fesztivál csempéjére kattintva, a 4. pontban meghatározott időtartamon belül – a kódfeltöltéssel a Játékos elfogadja a Nyereményjáték Játékszabályzatát és az ehhez kapcsolódó Promóciós Adatvédelmi Tájékoztatót, 
 • a Kód feltöltéséért kapott pont beváltása az “COCA-COLA nyári promóció” tematikájú promócióra,
 • valamint a Kupak/Nyitófül fényképének megőrzése legalább 2024. szeptember 18-ig. 

Játékos a Kód feltöltésével automatikusan elfogadja a jelen részvételi és játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt és hozzájárul személyes adatainak a Coca‑Cola Applikáció Adatvédelmi Nyilatkozatában, továbbá a Játékszabályzathoz kapcsolódó Promóciós Adatvédelmi Tájékoztatóban leírtak szerinti kezeléséhez.

 

6.1 REGISZTRÁCIÓ

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele az Applikációban történő regisztrációval személyes profil létrehozása.  A regisztráció pontos menetét, annak részleteit az Applikáció Használati Feltételei tartalmazzák.

Az Applikáció letölthető az App Store-ban és a Google Play Áruházban.

Játékos bármikor kérheti, hogy Profilját, valamint az abban tárolt adatait Szervezők haladéktalanul töröljék, amely kérésének Szervezők a beérkezett kérelem észlelését követően haladéktalanul, de maximum 30 napon belül eleget tesznek. Játékos bármikor kérheti Profiljának törlését a https://www.coca-cola.com/hu/hu/about-us/contact-us oldalon található webnyomtatvány segítségével, vagy írásban a hungary@coca-cola.com e-mail címen, valamint a promóció ideje alatt az info@cocacolanyar.hu e-mail címen. A webnyomtatvány nyelve alapértelmezettként angol nyelvű, melynek jobb felső sarkában lehet a nyelvet magyar nyelvre váltani. Szervezők Játékos adatainak törlését követően válaszüzenetben haladéktalanul tájékoztatják a Játékost. A Játékos a Nyereményjátékban való részvételre, nyereményre a törlését követően nem jogosult.

A Játékosok a személyes adataik kezelésére, az adatbiztonságra, illetve a Játékosokat az adataik kezelésével összefüggésben megillető jogosultságaira vonatkozó részletes szabályokat az Applikáció Adatvédelmi Nyilatkozatában, illetve a Nyereményjátékra vonatkozó Promóciós Adatvédelmi Tájékoztatóban találják.

 

6.2 PÁLYÁZAT

A Játékos az App főoldalán a „Nyeremények” vagy a “Profil” menüpontra kattintva tudja benyújtani a Pályázatát a megadott technikai instrukciók figyelembevételével.  

A Termék Kupakjában/Nyitófül hátoldalán található egyedi, 10 jegyű Kódot a jobb alsó sarokban található, piros alapon fehér kupakot ábrázoló gombra kattintva tudja megadni, majd a piros alapon fehér pipát ábrázoló gombra kattint. A Kód feltöltése után a Játékos egy (1) pontot kap (300ml, 330ml illetve 500ml-es termékben található kód esetén kettő (2) pontot kap).

A Játékos ezután a “Nyeremények” menüponton kiválasztja az “COCA-COLA nyári promóció” csempét, azon belül pedig melyik nyereményre szeretné beváltani a pontját (Sziget, Strand vagy SZIN fesztivál belépőre, vagy Futball Európa-bajnokság belépőre), és a képernyő alján található piros alapú “Vegyél részt a sorsolásban!” gombra kattint, majd a felugró ablakban megerősíti a “Tovább” gombra kattintva, hogy fel szeretne használni egy pontot a Pályázat Játékba küldéséhez.

Ezután a Játékos egy tombolát kap visszaigazolásként, hogy a Pályázat Játékba küldése sikeres volt. A tombolát a Játékos “Profil” menüpontban a “Nyereményeim” alatt találja.

Tekintettel arra, hogy az Applikációban egyidőben több különböző nyereményjáték is folyhat, ezért felhívjuk a Játékos figyelmét, győződjön meg róla, hogy a Coca‑Cola “nyári promóció” nyereményjátékhoz tölti fel a kódot.

Jelen Nyereményjátékban kizárólag az 5. pontban felsorolt promóciós Termékekben szereplő Kódok feltöltése biztosít lehetőséget a Nyereményjátékban való részvételre.

Korábbi nyereményjátékokban feltöltött, de be nem váltott pontok ebben a Nyereményjátékban nem lesznek már elérhetőek, ezek a megelőző kampányok végezetével törlésre kerültek.

Játékosnak választania kell a nyeremények csempéi között, hogy a napi fesztivál jegyekért, vagy a Futball Európa-bajnokságra szóló extra- és fődíjért játszik a Kód játékba küldésével. A napi nyereményeket azok a Játékosok fogják megnyerni, akiket az adott játéknapot követő első munkanapon a Lebonyolító a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsoló program segítségével kisorsol. A napi és a fődíj nyereménytípus megnyeréséhez 1 pontbeváltás elegendő, míg az extra nyeremény megnyeréséhez minimum 1 db kis kiszerelésű (300ml, 330ml, 500ml) termék Kupakjából/Nyitófül alól származó pont beváltása szükséges a Futball Európa-bajnokság csempéjére kattintva a nyereményjáték ideje alatt.

A Szervező és/vagy a Lebonyolító elektronikus úton bekérheti a feltöltött bármely Kupakról készült fényképet, melyet a Játékosoknak meg kell őrizniük legalább 2024. szeptember 18-ig. Az eredeti Kupakról készült fénykép beküldésére a Játékosnak az arra való felszólítást követően legfeljebb 5 (öt) munkanap áll rendelkezésére. Amennyiben a Játékos a felszólítás ellenére nem mutatja (küldi) be a Szervező/Lebonyolító által bekért eredeti Kupakról készült fényképet határidőn belül, vagy az nem a feltöltött Kódot tartalmazza, vagy, ha az nem felel meg a Játékszabályzatnak, úgy az érintett Pályázat kizárásra kerül a Játékból.

Egy Pályázat kizárólag egy (1) Kupak/Nyitófül Kódját tartalmazhatja; illetve egy Kupak/Nyitófül Kódja az Applikációba csak egyszer tölthető fel.

A Nyereményjáték Kódjait kizárólag a Nyereményjáték ideje alatt lehet játékba küldeni.

Érvénytelen Pályázatnak minősül az egyszer már feltöltött Kód újbóli feltöltése akár azonos Játékos, akár másik személy által.

Valamennyi Kód egyedi, így a rendszer csak az élő, a Nyereményjátékban résztvevő Kódokat fogadja el, egy Kódot kizárólag egy alkalommal lehet érvényesen feltölteni. A Szervezők nem fogadják el a véletlenszerűen kiválasztott vagy kitalált számkódokat.

Játékos minden feltöltött Kód után visszaigazolást kap az Applikációban arról, hogy sikeres vagy sikertelen volt a kódfeltöltése.

A Szervezők a nem valós adatokat megadó vagy a Játékszabályzat feltételeinek bármely okból nem megfelelő Játékosokat a Nyereményjátékból kizárhatják.

A Játékos köteles a Nyereményjáték végét követően, 2024. szeptember 18-ig a Pályázatához tartozó egyedi Kóddal ellátott Kupakokról készült fényképeket sértetlen állapotban megőrizni. Szervezők a Nyereményjáték során bármikor elkérhetik és ellenőrizhetik a Pályázathoz tartozó Kupakokról készült fényképeket. Amennyiben a Játékos a Szervezők kérésére nem tudja biztosítani a Pályázathoz tartozó Kupakról készült fényképet, a Szervezők jogosultak a Játékos Pályázatát a Nyereményjátékból kizárni.

Szervezők kizárólag azokat a Pályázatokat tekintik érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Nyereményjátékba.

Bármilyen módon hamisított vagy manipulált, illetve az olvashatatlan Kód érvénytelennek minősül és nem vesz részt a Nyereményjátékban. A Nyereményjátékban részt vevő Pályázatok érvényességével, valamint a Nyereményjáték jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervezők döntése az irányadó. A Szervezők a Pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárják a felelősségét.

Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírás valamelyikének nem felelnek meg, a Nyereményjátékból kizárásra kerülnek.

A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembevételre a Nyereményjátékban, továbbá Szervezők a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárják a Nyereményjátékból.

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése érdekében a Szervezők megvizsgálhatják, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Nyereményjátékból kizárhatja.

A Nyereményjátékból – a Szervezők megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Nyereményjáték szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem valós adatokkal történő regisztrációval vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen résztvevőknek minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyüktől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost, illetve ezen játékosok nyerési esélyeit a leírt magatartásukkal csökkentik. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Nyereményjátékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Nyereményjátékkal összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy kizárják minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely a Szervezők által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett Nyereményjátékukból kizárják azt a Játékost, aki a Nyereményjáték során bizonyítottan a Nyereményjáték app feltörésével, robot-, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra, illetve a Nyereményjáték menetének manipulálására lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A kizárás Szervezők egyoldalú indokolás nélküli írásba foglalt értesítésével hatályosul és a kizárást a Játékos köteles tudomásul venni.

 

6.3. NAPI NYEREMÉNYEK SORSOLÁSA

A nyereményjáték során összesen 1470 (ezernégyszázhetven) darab napi nyeremény kerül kisorsolásra a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsoló program segítségével.

 • Naponta 3 db, összesen 366 darab Sziget fesztivál belépő:

Sziget fesztivál időpontja: 2024. augusztus 7-12., Budapest, Óbudai Hajógyári Sziget
Választható egészen: 2024. április 1. és július 31. között;

 • Naponta 4 db, összesen 548 darab Strand fesztivál belépő:

Strand fesztivál időpontja: 2024. augusztus 22-24., Zamárdi
Választható egészen: 2024. április 1. és augusztus 15. között.

 • Naponta 4 db, összesen 560 darab SZIN fesztivál belépő:

SZIN fesztivál időpontja: 2024. augusztus 28-31., Szeged
Választható egészen: 2024. április 1. és augusztus 18. között.

 

Minden napra 3 darab Sziget fesztivál, 4 darab Strand fesztivál és 4 darab SZIN fesztivál belépő kerül kisorsolásra. A sorsolás nem nyilvános.

Minden, az 5. pontban meghatározott, kis kiszerelésű (300ml, 330ml, 500ml) Termék Kupakjában található Kód feltöltéséért dupla esélyt szerez a Játékos a napi- vagy főnyeremény sorsolásában.

A nyereményeket azok a Játékosok fogják megnyerni, akik az adott játéknapot követő első munkanapon a Lebonyolító a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsoló program segítségével kisorsol. Fontos, hogy a Kód feltöltéséért kapott Pont Játékba küldésének napja számít, nem pedig a Kód feltöltésének napja.

A Kód feltöltését követően a Játékos az Applikációban azonnali értesítést kap, hogy sikeres volt-e a feltöltés. Amennyiben a Játékos nyert, akkor a Lebonyolító a Játékos Applikációban megadott e-mail címén felveszi a kapcsolatot a Játékossal, amire válasz e-mailben kell jelentkeznie a nyereményéért a nyertességének véglegesítése és a nyereménye eljuttatása céljából.

Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból érvénytelen a Játékos a Játékból a Pályázatával összefüggő okból kizárásra kerül.

Amennyiben a nyertes Játékos 5 (öt) munkanapon belül nem jelentkezik a nyereményéért, és nem adja meg a nyeremény beváltásához szükséges adatokat, a nyertes Játékos a nyereményre vonatkozó jogosultságát elveszíti, és a nyeremény beváltásának joga a következő Tartaléknyertesre száll. A Tartaléknyertesek a Pályázat kihúzásának sorrendjében válnak jogosulttá a napi nyereményre, amennyiben az aktuális nyeremény nyertese vagy az előttük álló Tartaléknyertes i) bármely okból nem teljesíti a jelen Játékszabályzatban foglaltakat, ii) a nyereményt nem veszi át vagy annak átvételét visszautasítja iii) kizárásra kerül, iv) a nyertes Játékos vagy a sorrendben őket megelőző Tartaléknyertes bármely okból kizárásra kerül. A Tartaléknyertesekre egyebekben a nyertesekre vonatkozó rendelkezések irányadók. 

Egy Játékos a fő- és extra típusú nyereményekből csak egyet nyerhet a Nyereményjáték során, azaz kizárólag egy (1) darab extra nyereményt és/vagy egy (1) darab főnyereményt.

 

6.4. FŐNYEREMÉNY ÉS EXTRA SORSOLÁSA

A Szervezők megbízásából a VMLY&R Hungary Kft. a Játék folyamán összesen egy (1) db főnyereményt és egy (1) db extra nyereményt sorsol ki kéttagú sorsoló bizottság előtt, a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsoló program segítségével, 2024. május 31-én délelőtt 10:00 órakor (extra nyeremény) és 2024. június 14.-én délelőtt 10:00 órakor (főnyeremény) a közjegyző irodában (1126 Budapest, Németvölgyi út 18). A sorsolások nem nyilvánosak. 

A Szervezők fenntartják a mindenkori sorsolás előre meghirdetett időpontjának és/vagy helyszínének megváltoztatási jogát. Az időpontváltozást a Szervezők a Honlapon (a Játékszabályzat módosításával) teszik közzé.

A főnyeremény sorsolásában a Nyereményjáték során minden Játékos részt vehet, aki minimum 1 (egy) érvényes Pályázatot a játékba feltöltött az Applikáció “Coca‑Cola nyári promóció” tematikájú nyereményjáték Futball Európa-bajnokság csempéjénél, függetlenül attól, hogy a Pályázataik korábban nyertek-e napi vagy extra nyereményt.

Minden, az 5. pontban meghatározott, kis kiszerelésű (300ml, 330ml, 500ml) Termék Kupakjában/Nyitófüle alatt található Kód feltöltéséért, és annak Játékba való küldéséért dupla esélyt szerez a Játékos a főnyeremény sorsolásában.

Az extra nyeremény sorsolásában a Nyereményjáték során minden Játékos részt vehet, aki minimum 1 (egy) érvényes kis kiszerelésű (300ml, 330ml, 500ml) termékből Kupakjából/Nyitófülének hátoldaláról származó Pályázatot a játékba feltöltött az Applikáció “Coca‑Cola nyári promóció” tematikájú nyereményjáték Futball Európa-bajnokság csempéjénél, függetlenül attól, hogy a Pályázataik korábban nyertek-e napi vagy főnyereményt. Extra nyereményért kizárólag a kis kiszerelésű (300ml, 330ml, 500ml) termékek Kódjaival lehet részt venni a sorsolásban.

A Szervezők a főnyeremény és az extra nyeremény sorsolásán 5-5 (öt-öt) db főnyeremény és extra nyeremény tartaléknyertest (a továbbiakban: Tartaléknyertes) sorsolnak ki.

Fődíj sorsolás menete: A Nyereményjátékban minden Játékos részt vesz, aki a nyereményjáték folyamán legalább 1 (egy) érvényes Pályázatot (Kódot) feltöltött és Játékba küldött az Applikációba a “Coca‑Cola nyári promóció” tematikájú nyereményjáték Futball Európa-bajnokság csempéjénél. Minden, az 5. pontban meghatározott, kis kiszerelésű (300ml, 330ml, 500ml) Termék Kupakjában található Kód feltöltéséért dupla esélyt szerez a Játékos a főnyeremény sorsolásában.

Extra nyeremény sorsolás menete: A Nyereményjátékban minden Játékos részt vesz, aki a nyereményjáték folyamán legalább 1 (egy) érvényes Pályázatot (Kódot) feltöltött és Játékba küldött kis kiszerelésű termék (300ml, 330ml, 500ml) Kupakjából/Nyitófül hátoldaláról az Applikációba a “Coca‑Cola nyári promóció” tematikájú nyereményjáték Futball Európa-bajnokság csempéjénél. Extra nyereményért kizárólag a kis kiszerelésű (300ml, 330ml, 500ml) termékek Kódjaival lehet részt venni a sorsolásban.

A sorsolóprogram a véletlenszerűség elvének megfelelően egy gombnyomásra választja ki a főnyeremény nyertesét, valamint a Tartaléknyerteseket.

A sorsolás minden, a Nyereményjáték teljes ideje alatt érvényesen rögzített és a sorsolás időpontjában a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő Pályázat között történik.

A Tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a főnyereményre és az extra nyereményre, amennyiben az aktuális főnyeremény vagy extra nyeremény nyertese vagy az előttük álló Tartaléknyertes bármely okból nem teljesíti a jelen Játékszabályzatban foglaltakat; vagy a nyereményt nem veszi át vagy visszautasítja; vagy kizárásra kerül; vagy a nyertes Játékos vagy az előttük álló Tartaléknyertes bármely okból kizárásra kerül. A Tartaléknyertesekre egyebekben a nyertesekre vonatkozó rendelkezések irányadók.

A főnyeremény és az extra nyeremény megnyerése esetén a Lebonyolító VMLY&R Hungary Kft. a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti a Játékos által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján, amelyről a nyertes Pályázat érkezett, a sorsolást követő legkésőbb 5 munkanapon belül.

A kiértesítést követően extra nyeremény esetén 5 munkanapon, fődíj esetén 2 munkanapon belül a Nyertesnek a nyertes kiértesítőre válaszolva, e-mailben, meg kell adnia a nyertes kiértesítőben kért adatokat. 

Amennyiben a kisorsolt nyertes Játékos beküldött adatainak ellenőrzése során bebizonyosodik, hogy azok nem felelnek meg a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, illetve a nyertes Játékos a Lebonyolító VMLY&R Hungary Kft.-vel az értesítését követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül nem veszi fel a kapcsolatot, nem adja meg adatait, vagy nem elérhető, úgy a nyertes Játékos kizárásra kerül a Nyereményjátékból és elveszti jogosultságát a nyereményére. Ebben az esetben a sorsolás sorrendjében soron következő Tartaléknyertes Játékos lép a helyébe.

A nyertes Játékos a Nyereményjátékban való részvételével vállalja, hogy a főnyeremény és az extra nyeremény átadása nyilvános, melyet Szervezők kommunikálhatnak. Amennyiben a nyertes Játékost vagy bármelyik Tartaléknyertes Játékost a regisztráció során megadott elérhetőségei egyikén sem lehet igazoltan elérni a sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül (főnyeremény esetén 2 (kettő) munkanapon belül), vagy a főnyeremény átvételét írásban visszautasítja, úgy Pályázata érvénytelennek minősül és helyébe – a kisorsolás sorrendje szerinti – Tartaléknyertes Játékos lép.

A Szervezők a Nyeremény átadásáig zárhatják ki a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített valamely feltételnek.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett Nyereményjátékából kizárják azt a Játékost, aki a Nyereményjáték során bizonyítottan az Applikáció feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

Szervezők szintén kizárhatják a Nyereményjátékból azt a nyertes Játékost, aki nem elérhető. Kérjük, hogy a Nyereményjáték ideje alatt ellenőrizzék a levélszemét (spam) mappát is.

Amennyiben az adott Nyeremény tartaléknyertesei közül egy Tartaléknyertesnek sem lehetséges az adott nyeremény kiadása, a Nyereményt a Szervezők másnak nem ajánlják fel, az adott Nyeremény a Szervezőknek visszaszállításra kerülnek, illetve a Szervezőknél maradnak.

Szervezők és Lebonyolító rögzítik, hogy 2024. szeptember 18-át követően a Nyereményjátékkal, illetve a nyereményekkel kapcsolatos reklamációt nem áll módjukban elfogadni.

7. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

7.1 NYEREMÉNYEK

A Nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra:

Napi nyeremények – összesen 1470 darab fesztivál belépő.

Részletek:

A Nyereményjáték során az alábbi belépők kerülnek véletlenszerű elosztásra:

Összesen 1470 (ezernégyszázhetven) darab napijegyet van lehetőség nyerni az alábbi időszakokban, melyet a Játékos választ ki a Pályázatának beküldése során az Appban a „Coca‑Cola nyári promóció” szekcióban.

 • Naponta 3 db, összesen 366 darab Sziget fesztivál belépő:

Sziget fesztivál időpontja: 2024. augusztus 7-12., Budapest, Óbudai Hajógyári Sziget
Választható egészen: 2024. április 1. és július 31. között;

 • Naponta 4 db, összesen 548 darab Strand fesztivál belépő:

Strand fesztivál időpontja: 2024. augusztus 22-24., Zamárdi
Választható egészen: 2024. április 1. és augusztus 15. Között.

 • Naponta 4 db, összesen 560 darab SZIN fesztivál belépő:

SZIN fesztivál időpontja: 2024. augusztus 28-31., Szeged
Választható egészen: 2024. április 1. és augusztus 18. között.

 

Egy adott Pályázatban megjelölt nyereménytípus és fesztivál a későbbiekben nem módosítható, más fesztiválra nem változtatható, azonban egy újabb Pályázat benyújtásakor a Játékos ismét pályázhat a még elérhető fesztiváljegyekért a kiválasztott nyereményre kattintva. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt 1 (egy) darab napi nyereményt (fesztiváljegyet) nyerhet fesztiválonként.

Amennyiben az adott fesztivál az igénylés időpontjában már teltházas a kiválasztott napra, akkor a Szervezők és/vagy Lebonyolítók haladéktalanul felveszik a nyertes Játékossal a kapcsolatot a jegy dátumának módosítása érdekében. Teltházas rendezvényre a Szervezők nem biztosítanak jegyet.

A nyeremények másra át nem ruházhatóak, készpénzre át nem válthatóak.

Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott (pl. 18 évnél fiatalabb, de 16 évnél idősebb), úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A Játékban 16 évnél fiatalabbak még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, a nyeremény igénybevételéhez el kell juttatnia a TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NYILATKOZATA A JÁTÉKSZABÁLYZATRÓL nyomtatványt kitöltve, aláírva (II. számú melléklet).

A nyertes Játékosokat SZJA és egyéb adó és járulékfizetési kötelezettség nem terheli, az azokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő adófizetési kötelezettséget a Szervezők vállalják.

Szervezőket a nyeremények fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli.

 

Főnyeremény – összesen egy (1) darab páros belépő a németországi Futball Európa-bajnokság döntőjére

Részletek

A nyeremény tartalmazza:

 • Repjegy 2 fő részére Berlinbe, Németországba
 • Szállás 2 fő részére
 • Belépőjegy 2 fő részére a Futball Európa-bajnokság döntőjére

Az utazás felhasználási feltételek, információk:

 • A Nyertes biztosítja a szervezőt arról, hogy elmúlt 18 éves, a kísérő személy azonban lehet 18 éven aluli személy is, de 16 évnél nem fiatalabb.
 • Az utazás készpénzre nem váltható. A Nyertes véglegesítése után a partner utazási iroda veszi fel a kapcsolatot a Nyertessel a részletek egyeztetésére.
 • Az utazás másra át nem ruházható.
 • A meccs időpontja: 2024.07.14. Az utazás pontos időpontjával kapcsolatban a partner utazási iroda veszi fel a kapcsolatot a Nyertessel.
 • A Nyertes biztosítja Szervezőt arról, hogy egészségileg alkalmas az utazásra, és nincs olyan ismert betegsége, amely megakadályozná, hogy részt vegyen ezen az utazáson vagy annak egyedi élményeiben.
 • A Nyertes biztosítja Szervezőt arról, hogy érvényes útlevéllel rendelkezik, amennyiben az úticél azt megköveteli.
 • A nyeremény költőpénzt, transzfert, étkezést, és egyéb a fent említett tételeken túlmenő dolgokat nem tartalmaz.
 • A stadionba való belépéshez a stadion szabályzata alapján nem szükséges előzetes regisztráció.

 

EXTRA NYEREMÉNY – összesen egy (1) darab páros belépő a Németország-Magyarország meccsre a Futball Európa-bajnokságra

Részletek:

A nyeremény tartalmazza:

 • Belépőjegy 2 fő részére a Németország-Magyarország Futball Európa-bajnokság meccsre

Az utazás felhasználási feltételek, információk:

 • A Nyertes biztosítja a szervezőt arról, hogy elmúlt 18 éves, a kísérő személy azonban lehet 18 éven aluli személy is, de 16 évnél nem fiatalabb.
 • A nyeremény készpénzre nem váltható. A Nyertes véglegesítése után a Lebonyolító küldi el a jegyeket digitális úton a Nyertes regisztrációkor megadott e-mail címére.
 • A jegyek másra át nem ruházható.
 • A meccs időpontja és helyszíne: 2024.06.19., Stuttgart
 • A nyeremény a jegyeken túl további dolgokat nem tartalmaz.
 • A stadionba való belépéshez a stadion szabályzata alapján nem szükséges előzetes regisztráció.

A nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak.

A nyertes Játékosokat SZJA és egyéb adó és járulékfizetési kötelezettség nem terheli, az azokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő adófizetési kötelezettséget a Szervezők vállalják.

Szervezőket a Nyeremények fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli.

Szervezők és a Lebonyolító VMLY&R Hungary Kft. fenntartják maguknak a jogot, hogy Játékostól elektronikus úton bekérjék az egyedi kódot tartalmazó kupakról készült fényképet a nyereményre való tényleges jogosultság igazolása céljából, ezért kérjük, a Játékban résztvevő Kupakok fényképeit 2024. szeptember 18-ig őrizzék meg! Felhívjuk a Játékos figyelmét, hogy a termék megvásárlása előtt győződjön meg annak bontatlanságáról!

Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott (pl. 18 évnél fiatalabb, de 16 évnél idősebb), úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A Játékban 16 évnél fiatalabbak még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt. Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott a nyeremény igénybevételéhez el kell juttatnia a TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NYILATKOZATA A JÁTÉKSZABÁLYZATRÓL nyomtatványt kitöltve, aláírva (II. számú mellékletet), emellett a főnyeremény további költségeinek tudomásul vételére szolgáló TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ KÖLTSÉGVÁLLALÓ NYILAZKOZATA nyomtatványát kitöltve, aláírva (III. számú melléklet).

 

7.2 NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE

A Kód feltöltését követően a Játékos az Applikációban azonnali értesítést kap, hogy a kódfeltöltés sikeres volt-e. Amennyiben a Játékos nyert, akkor a Lebonyolító a Játékos Applikációban megadott e-mail címén felveszi a kapcsolatot a Játékossal, amire válasz e-mailben meg kell adnia a pontos szállítási címet, nevet és telefonszámot a nyereménye eljuttatása céljából.

Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból érvénytelen a Játékos a Játékból a Pályázatával összefüggő okból kizárásra kerül.

A Lebonyolító VMLY&R Hungary Kft. a nyertes Játékostól elektronikus úton bekérheti a feltöltött Pályázat adatait tartalmazó eredeti Kupakról készült fényképet a nyereményre való tényleges jogosultság igazolása céljából, ezért a Kupakokat a Játékosoknak meg kell őrizniük legalább 2024. szeptember 18-ig. Az eredeti Kupak fényképének beküldésére a nyertes Játékosnak legfeljebb 5 munkanap áll rendelkezésére a Szervezők ilyen irányú megkeresésének kézhezvételétől számítva az alábbi e-mail címre: info@cocacolanyar.hu Tárgy: „COCA-COLA NYÁRI PROMÓCIÓ”

Amennyiben a nyertes Játékos elmulasztja az eredeti Kupak fényképének beküldését, úgy "nem elérhető"-nek minősül, és kizárásra kerül a Nyereményjátékból.

A főnyeremény és extra nyeremény megnyerése esetén a Szervezők a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesítik a Játékos által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján, amelyről a nyertes Pályázat érkezett, a sorsolást követő legkésőbb 5 munkanapon belül.

 

7.3 NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI

A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezőkkel, illetve a Lebonyolító VMLY&R Hungary Kft.-vel a nyeremény átvétele érdekében.

A napi, heti és extra nyereményt a Lebonyolító VMLY&R Hungary Kft. juttatja el digitális úton a Játékos regisztrációkor megadott e-mail címére.

A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók.

A nyertes Játékosok a Nyereményjátékban való részvételével vállalják, hogy a nevük (keresztnevük és családi nevük kezdőbetűje) az applikációban és a Szervezők egyéb kommunikációs felületein kikommunikálásra kerülhet. 

A nyertes Játékosok nevének (keresztnevük és családi nevük kezdőbetűje) kommunikációjára az „Információk” szekcióban, hetente, de legkésőbb a Nyereményjáték végén kerül sor.

Amennyiben bármely nyertes Játékost vagy bármelyik Tartaléknyertes Játékost a regisztráció során megadott elérhetőségei egyikén sem lehet igazoltan elérni a sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül (főnyeremény esetén 2 (kettő) munkanapon belül), vagy a nyeremény átvételét írásban visszautasítja, úgy Pályázata érvénytelennek minősül és helyébe – a Pályázat feltöltésének, vagy főnyeremény esetén a kisorsolás sorrendje szerinti – Tartaléknyertes Játékos lép.

Szervezők és Lebonyolító rögzítik, hogy 2024. szeptember 18-át követően a Nyereményjátékkal, illetve a nyereményekkel kapcsolatos reklamációt nem áll módjukban elfogadni.

8. JOGFENNTARTÁS

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot a Nyereményjáték folyamán, - a változást megelőző legalább 24 órával korábban történő előzetes tájékoztatást követően megváltoztassa.

A Nyereményjáték a 4. pontban meghatározott időtartam lejárta előtt bármikor befejezhető vis maior (így különösen háború, földrengés, katasztrófa, járvány, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor, ideértve azt az esetet, amikor a Szervezők rajtuk kívülálló okok miatt képtelenek gondoskodni a Nyereményjáték megfelelő lebonyolításáról.

A Szervezőket a Nyereményjáték igénybevételéből vagy a Játékszabályzat módosításából, a Nyereményjáték felfüggesztéséből, megtiltásából, szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből eredően felelősség nem terheli, a Szervezők kizárnak minden, a fentiekből eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást, amelyet a Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten tudomásul vesz.

Amennyiben a Nyereményjáték során olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely a Nyereményjáték jogszerű lebonyolítását lehetetlenné teszi vagy veszélyezteti, a Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltessék vagy megszüntessék.

A Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy amennyiben tisztességtelen részvételt vagy visszaélést tapasztalnak a Nyereményjáték 

9. INFORMÁCIÓ A NYEREMÉNYJÁTÉKRÓL 

A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a boltokban elhelyezett szóróanyagokon, valamint az Applikációban, információ kérhető továbbá az info@cocacolanyar.hu e-mail címen. A Nyereményjáték hivatalos Játékszabálya az Applikációban található meg, Szervezők minden kommunikáció közül ezt tekintik elsődlegesen irányadónak. A Nyereményjátékkal kapcsolatos kérdések esetén keresse a Nyereményjáték lebonyolításával megbízott VMLY&R Hungary Kft. ügyfélszolgálatát a Nyereményjáték teljes időtartama alatt, hétfőtől-péntekig 9 –17 h között az info@cocacolanyar.hu e-mail címen, vagy érdeklődjön az alábbi telefonszámon: 06-24-500-500.

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Szervezők nem fogadnak el elmosódott vagy bármilyen okból sérült, manipulált vagy megrongálódott Kupakot. A hamisított Kupakok érvénytelenek és nem vehetnek részt a Nyereményjátékban, beleértve a Kupak bárminemű manipulációját. A Kupakok érvényességével vagy időbeli elsőként feltöltött jellegével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervezők döntése az irányadó.

A Szervezők, illetve annak bármely leányvállalata, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a Nyeremények hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Nyereményeket megváltoztassa és azokat ugyanolyan vagy nagyobb értékű bármely más nyereménnyel helyettesítse. Erről Szervezők a jelen Játékszabályzat megváltoztatásával nyújtanak tájékoztatást.

A Szervezők nem osztanak szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt osztanak ki, amennyi a jelen Játékszabályzatban szerepel.

A promóciós címkék és kupakok, továbbá a hirdetési anyagok megjelenési, illetve nyomtatási hibáiért a Szervezők, illetve a The Coca‑Cola Company és annak leányvállalatai, valamint a Nyereményjátékban résztvevő üzletek és vendéglátóipari egységek, továbbá mindezek tulajdonosai, vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A hamisított promóciós Kupakok / Kódok érvénytelenek és nem vehetnek részt a Játékban, beleértve a promóciós Kupakok felületének bárminemű manipulációját. A Nyereményjátékban résztvevő Kupakok és a bennük levő egyedi, 10 jegyű Kódok érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervezők döntése az irányadó. A Szervezők a Kupakok és a bennük levő egyedi, 10 jegyű Kódok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárják a felelősségüket.

A Játékosok a jelen Nyereményjátékban való részvételével tudomásul veszik és önkéntesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a Nyereményjáték időtartama alatt, az általuk bármely közösségi felületükön közzétett, és a  #CocaCola #CocaColaZéró #NyissACsodára #CocaColaNyar hashtaggel ellátott tartalmakat a Szervezők, illetve a The Coca‑Cola Company, díjmentesen, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül jogosultak saját közösségi felületeiken megosztani a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett, valamint kijelentik, hogy hozzájárulásuk megfelelő előzetes tájékoztatáson alapult.

A nyertes Játékosok azzal, hogy elfogadják a szabályzatot, hozzájárulnak ahhoz is, hogy a Szervezők az általuk feltöltött fotókat korlátozás nélkül felhasználhatják a saját online felületeiken. A nyertes Játékosok a kép feltöltésével kifejezetten kijelentik és szavatolnak azért, hogy az általuk feltöltött fotók, mint szerzői művek tekintetében korlátozás nélkül és önállóan jogosultak a jelen Játékszabályzatban meghatározott jognyilatkozatokat megtenni és a jelen Játékszabályzatban meghatározott felhasználási jogokat a Szervezők részére biztosítani.

A nyertes Játékosok a Játékban történő részvétellel kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a Szervezőkkel szemben harmadik személy jogai, így különösen szerzői jogai megsértése miatt kártérítési vagy bármilyen egyéb igénnyel lép fel, a Játékosok kötelesek a Szervezőket ezen igények alól haladéktalanul és teljeskörűen mentesíteni, a kártérítésként vagy egyébként fizetett összeget a részükre haladéktalanul megtéríteni.

A Játékos részvételével elfogadja, hogy a Szervezők a nyereményeket nyilvános program keretében is átadhatják, továbbá publikálhatják vagy ismertethetik a nyertes Játékos nevén felül adott esetben fotóját, illetve a vele a nyereménnyel kapcsolatban készített média interjú tartalmát. Így a nyertes Játékos a Nyereményjátékban való részvételével elfogadja, hogy a Szervezők, mint Adatkezelők a Nyereményjátékkal összefüggésben nyilvánosságra hozzák a róluk készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket, melyek a jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett, az Adatkezelési tájékoztatóban rögzítettek szerint az alábbi felületeken valósulhatnak meg: az Adatkezelők honlapján, közösségi média felületein, nyomtatott és elektronikus reklámanyagaiban, belső intranetén.

A Nyeremények másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók.

A Szervezők, illetve a Lebonyolítók kizárják a felelősségét minden, az Applikációt, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások, és/vagy meghibásodás esetére. Tehát amennyiben az Applikáció, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás és/vagy meghibásodás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervezők, illetve a Lebonyolítók semminemű felelősséget nem vállalnak.

Szervezők, illetve Lebonyolítók kizárják a felelősségüket az Applikáció rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve lehetőség szerint megszüntessék.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve felfüggeszthesse vagy kizárja a Játékost és a nyereményének átadását leállítsa. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Nyereményjátékkal összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.

A Szervezők a nyeremények átadásáig zárhatják ki a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Nyereményjáték során bizonyítottan az Applikáció feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A Coca‑Cola a The Coca‑Cola Company bejegyzett védjegye.

Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassák a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett.

 

Mellékletek:

I. sz. melléklet: Promóciós Adatvédelmi tájékoztató

Az Applikációhoz kapcsolódó Használati Feltételek, Adatvédelmi Nyilatkozat, valamint az Adatvédelmi beállítások az Applikációban a „Még több” menüpont alatt érhetők el.

 

II. sz. melléklet: Törvényes képviselő nyilatkozata a játékszabályzatról

 

III. sz. melléklet: Törvényes képviselő költségvállalási nyilatkozata

Budapest, 2024. április 1.

Coca‑Cola Services n.v.

Coca‑Cola Magyarország Szolgáltató Kft.

Coca‑Cola HBC Magyarország Kft. 

PROMÓCIÓS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az Adatkezelők és az Adatfeldolgozók „COCA-COLA NYÁRI PROMÓCIÓ” Nyereményjáték során kezelt adatokat az Adatvédelmi Nyilatkozat alapján kezelik és dolgozzák fel.

Ezen szabályzat a „COCA-COLA nyári promóció” Nyereményjátékkal kapcsolatosan az alábbiakkal kerül kiegészítésre.

 

Az adatkezelés célja:

A Játék lebonyolítása keretében az alábbi célokból kezelünk adatokat:

 • Nyereményjáték szervezése, lebonyolítása, nyeremények kézbesítése nyertesek részére, kapcsolattartás;
 • nyertesek nevének a közzététele;
 • a weboldal/applikáció felhasználhatóságának és minőségének elemzése;
 • panaszkezelés, csalások felderítése, jogi igényérvényesítés.

Az adatkezelés jogalapja, jogos érdekek:

 

A Játékos adatait az alábbi jogalapok alapján kezeljük a Játék keretében:

 • Hozzájárulás - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján - promóciós játék szervezésével, reklámüzenetek küldésével, a Játékossal való kapcsolattartással, valamint a nyertesek fotójának, róluk készült videó közzétételével összefüggésben. Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 • Jogos érdek - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján- Az Adatkezelő jogos érdekének tekinti, hogy a Nyereményjátékkal kapcsolatosan a program tisztaságát és a visszaéléseket megelőzzék, illetve az Adatkezelő márkájának jó hírnevét megőrizzék, ezért visszaélés gyanúja esetén a Nyereményjáték bármely Játékosát nyilatkozattételre, személyazonossága igazolására hívhatja fel, továbbá visszaélés gyanúja esetén bárkit kizárhat a Játékból, mely döntéssel és adatmegőrzéssel kapcsolatos adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekén alapul.
 • A nyereményjáték kapcsán felmerülő esetleges jogi igényérvényesítés szintén az Adatkezelő jogos érdekén alapul.
 • A weboldal felhasználhatóságának és minőségének elemzése szintén jogos érdeken alapul.
 • Jogi kötelezettség: - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pontja alapján - adózási, számviteli okokból, panaszkezelés vagy hatósági, vagy bírósági megkeresés alapján lehet kötelező a Játékos adatainak kezelése.

Adatok megőrzése:

A Játékos személyes adatait a Játékban való részvétele időtartama alatt őrizzük meg. A panaszkezelés esetén a 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-a szerint a panasszal kapcsolatos adatokat és panaszról felvett jegyzőkönyvet az Adatkezelő három évig köteles megőrizni. A Nyertesek számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ban meghatározott adataira a jogszabály értelmében nyolc évig terjedő megőrzési idő vonatkozik.

A nyertes Játékos nevét a nyereményjáték lezárultát követő 30 napig őrizzük meg.

Játékos bármikor kérheti, hogy Profilját, valamint az abban tárolt adatait Szervezők haladéktalanul töröljék, amely kérésének Szervezők a beérkezett kérelem észlelését követően haladéktalanul, de maximum 30 napon belül eleget tesznek. Játékos bármikor kérheti Profiljának törlését a https://www.coca-cola.com/hu/hu/about-us/contact-us oldalon található webnyomtatvány segítségével, vagy írásban a hungary@coca-cola.com e-mail címen, valamint a promóció ideje alatt az info@cocacolanyar.hu e-mail címen. A webnyomtatvány nyelve alapértelmezettként angol nyelvű, melynek jobb felső sarkában lehet a nyelvet magyar nyelvre váltani. Szervezők Játékos adatainak törlését követően válaszüzenetben haladéktalanul tájékoztatják a Játékost. A Játékos a Nyereményjátékban való részvételre, nyereményre a törlését követően nem jogosult.

Kik férnek hozzá a Játékos személyes adataihoz?

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban részletezett Adatfeldolgozókon túl, az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából az alábbi adatfeldolgozók végzik:

 • VMLY&R Hungary Nemzetközi Reklámügynökség Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás út 53. C. 2. em.) az adatfeldolgozás célja: a nyereményjáték lebonyolítása
 • Microsoft Co. (székhely: Leopardstown, Dublin), az adatfeldolgozás célja: a VMLY&R Nemzetközi Reklámügynökség Kft. informatikai hátterének biztosítása
 • Dr. Ferenczy Réka Közjegyzői Irodája (székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 18. 1. em. 7.), a főnyereménysorsolás technikai hátterének biztosítsa
 • Dr. Ferenczy Réka Közjegyzői Irodája (székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 18. 1. em. 7.), az adatfeldolgozás célja: a főnyeremény sorsolóprogram hosting szolgáltatása 
 • RackForest Zrt. (székhely: Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001. 1132 Budapest), az adatfeldolgozás célja: ügyfélszolgálati levelezés hostingolása
 • OCTAGON (székhely: 40A Orchard Rd, #06-01 The MacDonald House, Singapore 238838), az adatfeldolgozás célja: a főnyeremények szervezése

 

Budapest, 2024. április 1. 

Coca‑Cola Services n.v.

Coca‑Cola Magyarország Szolgáltató Kft.

Coca‑Cola HBC Magyarország Kft.

 

 

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NYILATKOZATA A JÁTÉKSZABÁLYZATRÓL

 

Alulírott

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NEVE: 

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ LAKCÍME: 

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ SZÜLETÉSI HELYE ÉS IDEJE:  

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ TELEFONSZÁMA (mobil): 

KISKORÚ NEVE: 

KISKORÚ ESETLEGESEN ELTÉRŐ LAKCÍME: 

KISKORÚ SZÜLETÉSI HELYE ÉS IDEJE: 

KISKORÚ TELEFONSZÁMA (mobil): 

 

Alulírott a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy hozzájárulok a felügyeletem alatt álló fent nevezett kiskorú a Coca‑Cola Magyarország Szolgáltató Kft., a Coca‑Cola HBC Magyarország Kft., valamint a Coca‑Cola Services n.v. által 2024. április 01. és 2024. augusztus 18. napja között szervezett „COCA-COLA NYÁRI PROMÓCIÓ” megnevezésű nyereményjátékban részt vegyen, a játékszabályzatot, valamint adatvédelmi tájékoztatót elfogadja, továbbá, hogy a fent nevezett kiskorú nyertessége esetén nyereményét átvegye és az ehhez szükséges nyilatkozatokat megtegye, iratokat bemutassa. Az ezzel kapcsolatos esetleges valamennyi felelősséget kizárólagosan vállalom. Nyilatkozom, hogy a Nyereményjáték játékszabályzatát és adatvédelmi tájékoztatóját megismertem és azt teljes egészében mind magamra, mind a fent nevezett kiskorúra nézve kötelezőként elfogadom.

Kijelentem, hogy a kiskorúval kapcsolatosan a jelen nyilatkozat megtételére jogosult vagyok.

____________________, 2024. ...............................

 

ALÁÍRÁS (mint törvényes képviselő): ……………………………………………….........................................

 

Előttünk, mint tanúk előtt (2 fő):

 

NÉV:

 

NÉV:

 

LAKCÍM:

 

LAKCÍM:

 

ALÁÍRÁS:

 

ALÁÍRÁS:

 

 

 

 

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ KÖLTSÉGVÁLLALÓ NYILAZKOZATA

 

Alulírott

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NEVE: 

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ LAKCÍME: 

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ SZÜLETÉSI HELYE ÉS IDEJE:  

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ TELEFONSZÁMA (mobil): 

KISKORÚ NEVE: 

KISKORÚ ESETLEGESEN ELTÉRŐ LAKCÍME: 

KISKORÚ SZÜLETÉSI HELYE ÉS IDEJE: 

KISKORÚ TELEFONSZÁMA (mobil):                                                                                                               

 

Alulírott a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem és vállalom, hogy amennyiben a felügyeletem alatt álló fent nevezett kiskorú a Coca‑Cola Magyarország Szolgáltató Kft., a Coca‑Cola HBC Magyarország Kft., valamint a Coca‑Cola Services n.v. által 2024. április 1. és 2024. augusztus 18. napja között szervezett „COCA-COLA nyári promóció” megnevezésű Nyereményjátékban részt vesz és megnyeri a 2 fős utazást a németországi Futball Európa-bajnokság döntőjére főnyereményt, akkor az annak átvételével, és az utazással járó egyéb  közvetlen költségeket (pl. transzfer, étkezés, költőpénz) viselem, amennyiben arra a kiskorú játékos nyertes nem képes. 

Kijelentem, hogy a kiskorúval kapcsolatosan a jelen nyilatkozat megtételére jogosult vagyok.

____________________, 2024. ...............................

 

ALÁÍRÁS (mint törvényes képviselő): ……………………………………………….........................................

 

Előttünk, mint tanúk előtt (2 fő):

 

NÉV:

 

NÉV:

 

LAKCÍM:

 

LAKCÍM:

 

ALÁÍRÁS:

 

ALÁÍRÁS: