HIVATALOS JÁTÉK- ÉS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT „FUZE TEA X TRIPADVISOR – NYERJ EGYEDI KALANDOT 2024” NYEREMÉNYJÁTÉK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1.A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐI 

A „FUZE TEA X TRIPADVISOR – NYERJ EGYEDI KALANDOT 2024” fogyasztói promóció (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezői a Coca‑Cola Services n.v. (1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels; adószám.: 462525791; cégjegyzékszám.: BE0462525791), a Coca‑Cola Magyarország Szolgáltató Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.;  cégjegyzékszám: 13-09-072515; adószám: 12150126-2-13), valamint a Coca‑Cola HBC Magyarország Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.; cégjegyzékszám: 13-09-067506; adószám: 10886861-2-44) (a továbbiakban: „Szervezők”). 

A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervezők, mint adatkezelő (a továbbiakban: "Adatkezelő"), a Nyereményjáték lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a VMLY&R Hungary Nemzetközi Reklámügynökség Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás út 53/C 2. em.; adószám: 10361942243; cégjegyzékszám: 01-09-064225) a továbbiakban: "Lebonyolító"), a Microsoft Co. (székhely: Leopardstown, Dublin), a RackForest Zrt. (székhely: Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001. 1132 Budapest) valamint az OCTAGON (székhely: 40A Orchard Rd, #06-01 The MacDonald House, Singapore 238838) mint a Nyereményjátékban a Szervezők közreműködői (a továbbiakban: „Adatfeldolgozók”) közösen végzik.

A Lebonyolító felelős különösen a következő feladatok teljesítéséért:

 • Adatbázis kezelése 
 • Nyertes kiértesítések, főnyeremény sorsolásának lebonyolítása
 • Játékosokkal való kapcsolattartás
 • Nyertesek adatainak egyeztetése, a nyereményre jogosultság ellenőrzése
 • Nyeremények eljuttatása a nyertesekhez
 • Nyereményjátékkal kapcsolatos online ügyfélszolgálat biztosítása

2. COCA-COLA APPLIKÁCIÓ

A Coca‑Cola applikáció (a továbbiakban: „Applikáció”) a The Coca‑Cola Company márkái promóciós aktivitásainak gyűjtőfelületeként egyszerre akár több márka nyereményjátékát is tartalmazhatja. 

Jelen Nyereményjátékunk a Fuze Tea márka „FUZE TEA X TRIPADVISOR – NYERJ EGYEDI KALANDOT 2024” Nyereményjáték, melyben kizárólag az 5. pontban felsorolt, promóciós címkével ellátott termékek vesznek részt. 

Az Applikációban azonos időben más nyereményjátékok promóciós termékeivel ebben a Nyereményjátékban nem lehet részt venni.

A Szervező korábbi nyereményjátékaihoz kapcsolódó promóciós termékek kupakjainak a korábbi nyereményjátékban fel nem használt kódjait ebben a Nyereményjátékban nem lehet felhasználni.  

3. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK 

A Nyereményjátékban részt vehet minden cselekvőképes, magyarországi lakcímmel rendelkező 18. életévét betöltött, az alábbiakban meghatározott személyi körbe nem eső természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki rendelkezik az Applikációban élő regisztrációval, vagy a Nyereményjáték során letölti az Applikációt és beregisztrál, továbbá aki a Nyereményjáték időtartama alatt vásárol legalább egy (1) darab,  a jelen Játékszabályzat 5. pontjában meghatározott terméket (a továbbiakban: „Termék”) bármely magyarországi üzletben, és feltölti a Termék kupakjában (a továbbiakban: „Kupak”) található 10 vagy 12 karakterből – számokból és betűkből – álló érvényes egyedi promóciós kódot (a továbbiakban: „Kód”). A Kód feltöltése egyben a jelen Játékszabály és Promóciós Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásának minősül. A Kód feltöltése és játékba küldése után jogosulttá válik a nyeremények megnyerésére (a továbbiakban együtt: „Pályázat”).  

A Nyereményjátékban nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Szervezők, a Lebonyolítók, az Adatfeldolgozók, illetve a Nyereményjáték szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek.  2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

A Nyereményjátékban résztvevő Termékeket árusító kereskedelmi egységek, továbbá a Szervezőkkel szerződéses kapcsolatban álló azon gazdálkodó szervezetek, amelyek a Nyereményjáték időtartama alatt a szerződés teljesítése során a Szervezők bármely telephelyén, bármely időtartamban munkát végeznek, illetve ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói szintén nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Nyereményjátékban.

4. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA 

A Nyereményjáték 2024. június 01. 0 óra 00 perctől – 2024. augusztus 31. 23 óra 59 percig tart, a Nyereményjátékban kizárólag ezen időszak alatti kódfeltöltésekkel lehet részt venni, és kizárólag ezen időszak alatt lehet a Nyereményjátékban Pályázatot beküldeni. 

Amennyiben a Nyereményjáték technikai okokból később indul el, úgy ezért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

5. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK

 • 500 ml Fuze Tea Citrom-Citromfű
 • 500 ml Fuze Tea Őszibarack-Hibiszkusz
 • 500 ml Fuze Tea Eper-Aloe Vera
 • 500 ml Fuze Tea Lime-Menta
 • 500 ml Fuze Tea Meggy-Bodzavirág
 • 500 ml Fuze Tea Citrom Zéró
 • 500 ml Fuze Tea Őszibarack-Rózsa Zéró
 • 500 ml Fuze Tea Maracuja Zéró
 • 500 ml Fuze Tea Mangó-Ananász
 • 1,5 L Fuze Tea Citrom-Citromfű
 • 1,5 L Fuze Tea Őszibarack-Hibiszkusz
 • 1,5 L Fuze Tea Eper-Aloe Vera
 • 1,5 L Fuze Tea Lime-Menta
 • 1,5 L Fuze Tea Meggy-Bodzavirág
 • 1,5 L Fuze Tea Citrom Zéró
 • 1,5 L Fuze Tea Őszibarack-Rózsa Zéró
 • 1,5 L Fuze Tea Maracuja Zéró
 • 1,5 L Fuze Tea Mangó-Ananász

Felhívjuk a Játékos figyelmét, hogy a termék megvásárlása előtt győződjön meg annak bontatlanságáról, valamint arról, hogy a Nyereményjátékban résztvevő Fuze Tea A fúzió ereje promociós csomagolású, és promóciós kupakkal ellátott terméket vásárol, és őrizze meg a Kupakról készült fényképet 2024. szeptember 30-ig!

5.1. PROMÓCIÓS CSOMAGOLÁS

A Nyereményjátékban kizárólag azon termékek Kódjai vesznek részt, amelyek promóciós csomagolással és promóciós fehér színű Kupakkal rendelkeznek. A promóciós csomagolások termékenként és ízvariációnként eltérőek lehetnek. A csomagolások az alábbi információkat kötelezően tartalmazzák: 

 • "Játssz és nyerj!” felirat a termék elején
 • A promóció időtartama
 • Fehér promóciós kupak
 • „Játssz és Nyerj utazást a TripAdvisorral” felirat,
 • Utazással kapcsolatos ikonok (pl. napernyő, hátizsák, repülőgép, bőrönd stb.)
 • A TripAdvisor logója
 • A Fuze Tea weboldal QR kódja.

6. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A Nyereményjátékban való részvétel feltételei az alábbiak; 

 • a Coca‑Cola Applikációban élő regisztráció (az App letöltésével a Játékos elfogadja az App ÁSZF-ét)
 • legalább  egy (1) darab, 5. pontban meghatározott Termék vásárlása bármely magyarországi üzletben, 
 • majd azt követően a Termék Kupakjában található egyedi Kód feltöltése az App FUZE TEA tematikájú Kódfeltöltés szekciójába, a 4. pontban meghatározott időtartamon belül – a kódfeltöltéssel a Játékos elfogadja a Nyereményjáték Játékszabályzatát és az ehhez kapcsolódó Promóciós Adatvédelmi Tájékoztatót, 
 • valamint a Kupak fényképének megőrzése legalább 2024. szeptember 30-ig. 

Játékos a Kód feltöltésével automatikusan elfogadja a jelen részvételi és játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt és hozzájárul személyes adatainak a Coca‑Cola Applikáció Adatvédelmi Nyilatkozatában, továbbá a Játékszabályzathoz kapcsolódó Promóciós Adatvédelmi Tájékoztatóban leírtak szerinti kezeléséhez.

 

6.1 REGISZTRÁCIÓ

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele az Applikációban történő regisztrációval személyes profil létrehozása.  A regisztráció pontos menetét, annak részleteit az Applikáció Használati Feltételei tartalmazzák. 

Az Applikáció letölthető az App Store-ban és a Google Play Áruházban

Játékos bármikor kérheti, hogy Profilját, valamint az abban tárolt adatait Szervezők haladéktalanul töröljék, amely kérésének Szervezők a beérkezett kérelem észlelését követően haladéktalanul, de maximum 30 napon belül eleget tesznek. Játékos bármikor kérheti Profiljának törlését a https://www.coca-cola.com/hu/hu/about-us/contact-us oldalon található webnyomtatvány segítségével, vagy írásban a hungary@coca-cola.com e-mail címen, valamint a promóció ideje alatt az info@afuzioereje.hu e-mail címen. A webnyomtatvány nyelve alapértelmezettként angol nyelvű, melynek jobb felső sarkában lehet a nyelvet magyar nyelvre váltani. Szervezők Játékos adatainak törlését követően válaszüzenetben haladéktalanul tájékoztatják a Játékost. A Játékos a Nyereményjátékban való részvételre, nyereményre a törlését követően nem jogosult.

A Játékosok a személyes adataik kezelésére, az adatbiztonságra, illetve a Játékosokat az adataik kezelésével összefüggésben megillető jogosultságaira vonatkozó részletes szabályokat az Applikáció Adatvédelmi Nyilatkozatában, illetve a Nyereményjátékra vonatkozó Promóciós Adatvédelmi Tájékoztatóban találják.

 

6.2 PÁLYÁZAT

Játékosnak az Applikációban a FUZE TEA X TRIPADVISOR – NYERJ EGYEDI KALANDOT 2024 tematikájú „Kódfeltöltésnél” a megadott technikai instrukciók figyelembevételével fel kell töltenie a Termék Kupakjában található egyedi, 10 vagy 12 jegyű Kódot. 

A kódfeltöltés az Applikáció menüjéből a Nyeremény menüpontból is elérhető. 

Tekintettel arra, hogy az Applikációban egyidőben több különböző nyereményjáték is folyhat, ezért felhívjuk a Játékos figyelmét, győződjön meg róla, hogy a Fuze Tea x Tripadvisor – Nyerj egyedi kalandot 2024 nyereményjátékhoz tölti fel a kódot. 

Jelen Nyereményjátékban kizárólag az 5. pontban felsorolt promóciós Termékekben szereplő Kódok feltöltése biztosít lehetőséget a Nyereményjátékban való részvételre.

A Termék Kupakjában található egyedi, 10 vagy 12 jegyű Kódot a Fuze Tea x Tripadvisor – Nyerj egyedi kalandot 2024 csempére kattintva, a képernyő alján a piros kupak ikonra kattintva tudja megadni, majd a piros körben lévő fehér pipa gombra kattint. Ezután a Játékosnak a képernyőn felugrik, hogy hány Pontot kapott a kódfeltöltésért.

A Játékos ezután a képernyő alján megjelenő “Próbálj szerencsét” gombra, majd a felugró ablakon a “Tovább” gombra kattint. Ezután a Játékos a piros gombra kattint, nyertesség esetén, a visszaszámlálást követően jelzi az Applikáció, a Játékos jogosult-e a napi nyereményre.

Korábbi nyereményjátékokban feltöltött, de be nem váltott Pontok ebben a Nyereményjátékban nem lesznek már elérhetőek, ezek a megelőző kampányok végezetével törlésre kerültek.

Minden, az 5. pontban meghatározott, kis kiszerelésű (500 ml) Termék Kupakjában található Kód feltöltéséért dupla Pontot (2 db) szerez a Játékos.  

Játékosnak nem kell választania a napi, havi és főnyeremény között, a Kód játékba küldésével vagy napi vagy havi vagy főnyereményt is nyerhet. A napi nyereményeket azok a Játékosok fogják megnyerni, akik az adott nyerő időpontban (óra-perc-másodperc) vagy az adott időpont utáni legközelebbi időpontban kattintanak a nyereményjáték képe alatt található piros "Próbálj szerencsét!” gombra, és töltik fel a Kupakban található Kódot. A napi nyereménytípus megnyeréséhez 1 kódfeltöltés elegendő. 

A Szervező és/vagy a Lebonyolító elektronikus úton bekérheti a feltöltött bármely Kupakról készült fényképet, melyet a Játékosoknak meg kell őrizniük legalább 2024. szeptember 30-ig. Az eredeti Kupakról készült fénykép beküldésére a Játékosnak az arra való felszólítást követően legfeljebb 5 (öt) munkanap áll rendelkezésére. Amennyiben a Játékos a felszólítás ellenére nem mutatja (küldi) be a Szervező/Lebonyolító által bekért eredeti Kupakról készült fényképet határidőn belül, vagy az nem a feltöltött Kódot tartalmazza, vagy, ha az nem felel meg a Játékszabályzatnak, úgy az érintett Pályázat kizárásra kerül a Játékból.

Egy Pályázat kizárólag egy (1) Kupak Kódját tartalmazhatja; illetve egy Kupak Kódja az Applikációba csak egyszer tölthető fel. 

A Nyereményjáték Kódjait kizárólag a Nyereményjáték ideje alatt lehet játékba küldeni.

Érvénytelen Pályázatnak minősül az egyszer már feltöltött Kód újbóli feltöltése akár azonos Játékos, akár másik személy által.

Valamennyi Kód egyedi, így a rendszer csak az élő, a Nyereményjátékban résztvevő Kódokat fogadja el, egy Kódot kizárólag egy alkalommal lehet érvényesen feltölteni. A Szervezők nem fogadják el a véletlenszerűen kiválasztott vagy kitalált számkódokat. 

Játékos minden feltöltött Kód után visszaigazolást kap az Applikációban arról, hogy sikeres vagy sikertelen volt a kódfeltöltése. 

A Szervezők a nem valós adatokat megadó vagy a Játékszabályzat feltételeinek bármely okból nem megfelelő Játékosokat a Nyereményjátékból kizárhatják.

A Játékos köteles a Nyereményjáték végét követően, 2024. szeptember 30-ig a Pályázatához tartozó egyedi Kóddal ellátott Kupakokról készült fényképeket sértetlen állapotban megőrizni. Szervezők a Nyereményjáték során bármikor elkérhetik és ellenőrizhetik a Pályázathoz tartozó Kupakokról készült fényképeket. Amennyiben a Játékos a Szervezők kérésére nem tudja biztosítani a Pályázathoz tartozó Kupakról készült fényképet, a Szervezők jogosultak a Játékos Pályázatát a Nyereményjátékból kizárni. 

Szervezők kizárólag azokat a Pályázatokat tekintik érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Nyereményjátékba.

Bármilyen módon hamisított vagy manipulált, illetve az olvashatatlan Kód érvénytelennek minősül és nem vesz részt a Nyereményjátékban. A Nyereményjátékban részt vevő Pályázatok érvényességével, valamint a Nyereményjáték jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervezők döntése az irányadó. A Szervezők a Pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárják a felelősségét. 

Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírás valamelyikének nem felelnek meg, a Nyereményjátékból kizárásra kerülnek.

A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembevételre a Nyereményjátékban, továbbá Szervezők a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárják a Nyereményjátékból. 

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése érdekében a Szervezők megvizsgálhatják, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Nyereményjátékból kizárhatja. 

A Nyereményjátékból – a Szervezők megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Nyereményjáték szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem valós adatokkal történő regisztrációval vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen résztvevőknek minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyüktől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost, illetve ezen játékosok nyerési esélyeit a leírt magatartásukkal csökkentik. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Nyereményjátékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Nyereményjátékkal összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. 

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy kizárják minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely a Szervezők által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. 

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett Nyereményjátékukból kizárják azt a Játékost, aki a Nyereményjáték során bizonyítottan a Nyereményjáték app feltörésével, robot-, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra, illetve a Nyereményjáték menetének manipulálására lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A kizárás Szervezők egyoldalú indokolás nélküli írásba foglalt értesítésével hatályosul és a kizárást a Játékos köteles tudomásul venni.

 

6.3. NAPI NYEREMÉNYEK SORSOLÁSA

A nyereményjáték során összesen 92 (kilencvenkettő) darab napi nyeremény kerül kisorsolásra véletlenszerűen kiválasztott nyerő időpontok alapján.

 • 92 darab napi nyerő időpont, amely esetén a nyeremény: Feldobox digitális ajándékkártya 50 000 Ft (Ötvenezer forint) értékben

Szervezők még a Nyereményjáték megkezdése előtt, elektronikus sorsoló program segítségével határozzák meg a nyereményekhez tartozó véletlenszerűen kiválasztott nyerő időpontokat, minden nap 00 óra 00 perc 00 másodperc és 23 óra 59 perc 59 másodperc között, másodpercnyi pontossággal, a Nyereményjáték teljes időtartamára; összesen 92 (kilencvenkettő) időpontot sorsolva. Minden napra 1 darab napi nyerő időpont kerül kisorsolásra. A sorsolás nem nyilvános.

A nyereményeket azok a Játékosok fogják megnyerni, akik az adott nyerő időpontban (óra-perc-másodperc) vagy az adott időpont utáni legközelebbi időpontban küldik játékba a kódfeltöltésért kapott Pontjukat. 

Amennyiben több Játékos másodpercre azonos időpontban tölt fel Pályázatot, a Szervezők azt a Játékost tekintik nyertesnek, akinek a Pályázatát az Applikáció számítógépes szervere sorrendben elsőként dolgozza fel.

A Kód feltöltését követően a Játékos az Applikációban játékba kell, hogy küldje a kódfeltöltésért kapott Pontját. A játékba küldést követően azonnali értesítést kap, hogy nyert-e napi nyereményt. Amennyiben a Játékos nyert, akkor az Applikáció „Profil Nyereményeim” menüpontjában találja meg a nyeremény beváltásához szükséges információkat: A kiértesítést követő 5 munkanapon belül a nyertes Játékosoknak fel kell tölteniük a kért adatokat, kiválasztva a Coca‑Cola Promóciókat (Promóciók & Coca‑Cola App), majd a Nyeremény beváltását (Nyeremény beváltása) és a Nyeremény típusát (Digitális/Fizikális) a legördülő menüből. Ezt követően meg kell adniuk a Nyereményjátékot, amelyben nyertek (Fuze Tea), a nyeremény típusát, a nyeremény átvételére jogosító kódot, a nevüket, e-mail címüket a https://www.coca-cola.com/hu/hu/about-us/contact-us weboldalon a nyereményük kiszállítása érdekében.

Nyertes Játékos a „Profil Nyereményeim” szekcióban leírtaknak megfelelően tudja nyereményét beváltani: napi nyeremények esetén a Nyertes Játékos egy egyedi kódot tartalmazó digitális utalványt kap, melyet Feldobox vásárlása esetén fel tud használni a digitális utalvány értékének megfelelően. 

Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból érvénytelen a Játékos a Játékból a Pályázatával összefüggő okból kizárásra kerül.

Egy Játékos a különböző típusú nyereményekből csak a következő mennyiséget nyerhet a Nyereményjáték során: kizárólag három (3) darab napi nyereményt és/vagy egy (1) darab havi nyereményt és/vagy egy (1) darab főnyereményt. 

 

6.4. FŐNYEREMÉNY ÉS EXTRA SORSOLÁSA

A nyereményjáték során összesen 3 (három) darab havi nyeremény kerül kisorsolásra a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsoló program segítségével.

 • 3 darab havi nyeremény: belföldi utazás 2 fő részére a megadott helyszínek egyikére

Minden hónapra 1 darab havi nyeremény kerül kisorsolásra. A sorsolás nem nyilvános.

Minden, az 5. pontban meghatározott, kis kiszerelésű (500 ml) Termék Kupakjában található Kód feltöltéséért dupla Pontot (2 db) szerez a Játékos.

A Havi nyereménysorsolások időpontjai és a hozzájuk tartozó pályázási időszakok a következők:

Havi sorsolások időpontjai: 

1. Havi sorsolás időpontja: 2024.07.02 14:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2024.06.01 és 2024.06.30 között legalább 1 (egy) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

2. Havi sorsolás időpontja: 2024.08.02 14:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2024.07.01 és 2024.07.31 között legalább 1 (egy) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

3. Heti sorsolás időpontja: 2024.09.03 14:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2024.08.01 és 2024.08.31 között legalább 1 (egy) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

A nyereményeket azok a Játékosok fogják megnyerni, akik az adott játékhónap utáni sorsoláson a Lebonyolító a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsoló program segítségével kisorsol. Fontos, hogy a Kód feltöltéséért kapott Pont Játékba küldésének napja számít, nem pedig a Kód feltöltésének napja.

A Kód feltöltését követően a Játékos az Applikációban azonnali értesítést kap, hogy sikeres volt-e a feltöltés. Amennyiben a Játékos nyert havi nyereményt, akkor a Lebonyolító a Játékos Applikációban megadott e-mail címén felveszi a kapcsolatot a Játékossal, amire válasz e-mailben meg kell adnia a kért adatokat a nyereménye véglegesítése céljából. 

Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból érvénytelen a Játékos a Játékból a Pályázatával összefüggő okból kizárásra kerül.

Amennyiben a nyertes Játékos 5 (öt) munkanapon belül nem jelentkezik a nyereményéért, és nem adja meg a nyeremény átvételéhez szükséges adatokat, a nyertes Játékos a nyereményre vonatkozó jogosultságát elveszíti, és a nyeremény beváltásának joga a következő Tartaléknyertesre száll. A Tartaléknyertesek a Pályázat kihúzásának sorrendjében válnak jogosulttá a havi nyereményre, amennyiben az aktuális nyeremény nyertese vagy az előttük álló Tartaléknyertes i) bármely okból nem teljesíti a jelen Játékszabályzatban foglaltakat, ii) a nyereményt nem veszi át vagy annak átvételét visszautasítja iii) kizárásra kerül, iv) a nyertes Játékos vagy a sorrendben őket megelőző Tartaléknyertes bármely okból kizárásra kerül. A Tartaléknyertesekre egyebekben a nyertesekre vonatkozó rendelkezések irányadók.  

6.5 FŐNYEREMÉNY SORSOLÁSA

A Szervezők megbízásából a VMLY&R Hungary Kft. a Játék lezárását követően összesen egy (1) db főnyereményt sorsol ki kéttagú sorsoló bizottság előtt, a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsoló program segítségével, 2024. szeptember 5-én délután 15:00 órakor a közjegyző irodában (1126 Budapest, Németvölgyi út 18). A sorsolás nem nyilvános. 

A Szervezők fenntartják a mindenkori sorsolás előre meghirdetett időpontjának és/vagy helyszínének megváltoztatási jogát. Az időpontváltozást a Szervezők a Honlapon (a Játékszabályzat módosításával) teszik közzé.

A főnyeremény sorsolásában a Nyereményjáték során minden Játékos annyi Pályázattal vehet részt, amennyi Kódot a játékba feltöltött.  

Minden, az 5. pontban meghatározott, kis kiszerelésű (500 ml) Termék Kupakjában található Kód feltöltéséért dupla Pontot (2 db) szerez a Játékos a nyeremények sorsolásában.  

A Szervezők a főnyeremény sorsolásán 5 (öt) db főnyeremény tartaléknyertest (a továbbiakban: Tartaléknyertes) sorsolnak ki. 

Sorsolás menete: A Nyereményjátékban minden Játékos érvényes Pályázataival (Pont játékba küldésével) vesz részt. 

A sorsolóprogram a véletlenszerűség elvének megfelelően egy gombnyomásra választja ki a főnyeremény nyertesét, valamint a Tartaléknyerteseket.

A sorsolás minden, a Nyereményjáték teljes ideje alatt érvényesen rögzített és a sorsolás időpontjában a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő Pályázat között történik.

A Tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a főnyereményre, amennyiben az aktuális főnyeremény nyertese vagy az előttük álló Tartaléknyertes bármely okból nem teljesíti a jelen Játékszabályzatban foglaltakat; vagy a nyereményt nem veszi át vagy visszautasítja; vagy kizárásra kerül; vagy a nyertes Játékos vagy az előttük álló Tartaléknyertes bármely okból kizárásra kerül. A Tartaléknyertesekre egyebekben a nyertesekre vonatkozó rendelkezések irányadók.

A főnyeremény megnyerése esetén a Lebonyolító VMLY&R Hungary Kft. a nyertes Játékosokat a nyereményről elektronikus úton értesíti a Játékos által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján, amelyről a nyertes Pályázat érkezett, a sorsolást követő legkésőbb 5 munkanapon belül. 

A kiértesítést követő 5 munkanapon belül a Nyerteseknek a nyertes kiértesítőre válaszolva, e-mailben, meg kell adniuk a nyertes kiértesítőben kért adatokat. 

Amennyiben a kisorsolt nyertes Játékos beküldött adatainak ellenőrzése során bebizonyosodik, hogy azok nem felelnek meg a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, illetve a nyertes Játékos a Lebonyolító VMLY&R Hungary Kft.-vel az értesítését követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül nem veszi fel a kapcsolatot, nem adja meg adatait, vagy nem elérhető, úgy a nyertes Játékos kizárásra kerül a Nyereményjátékból és elveszti jogosultságát a nyereményére. Ebben az esetben a sorsolás sorrendjében soron következő Tartaléknyertes Játékos lép a helyébe.

A nyertes Játékos a Nyereményjátékban való részvételével vállalja, hogy a főnyeremény átadása nyilvános, melyet Szervezők kommunikálhatnak. Amennyiben a nyertes Játékost vagy bármelyik Tartaléknyertes Játékost a regisztráció során megadott elérhetőségei egyikén sem lehet igazoltan elérni a sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül, vagy a főnyeremény átvételét írásban visszautasítja, úgy Pályázata érvénytelennek minősül és helyébe – a kisorsolás sorrendje szerinti – Tartaléknyertes Játékos lép.

A Szervezők a Nyeremény átadásáig zárhatják ki a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített valamely feltételnek. 

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett Nyereményjátékából kizárják azt a Játékost, aki a Nyereményjáték során bizonyítottan az Applikáció feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

Szervezők szintén kizárhatják a Nyereményjátékból azt a nyertes Játékost, aki nem elérhető. Kérjük, hogy a Nyereményjáték ideje alatt ellenőrizzék a levélszemét (spam) mappát is.

Amennyiben az adott Nyeremény tartaléknyertesei közül egy Tartaléknyertesnek sem lehetséges az adott nyeremény kiadása, a Nyereményt a Szervezők másnak nem ajánlják fel, az adott Nyeremény a Szervezőknek visszaszállításra kerülnek, illetve a Szervezőknél maradnak. 

Szervezők és Lebonyolító rögzítik, hogy 2024. szeptember 30-át követően a Nyereményjátékkal, illetve a nyereményekkel kapcsolatos reklamációt nem áll módjukban elfogadni.

7. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

7.1 NYEREMÉNYEK

A Nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra:

NAPI NYEREMÉNYEK – naponta egy (1) darab, összesen 92 darab Feldobox digitális ajándékkártya 50 000 Ft (Ötvenezer forint) értékben.

Részletek:  

Az ajándékkártya kizárólag a Feldobox weboldalán (https://www.feldobox.hu/index.php) váltható be 2025. augusztus 31-ig. Bármely Feldobox élménycsomag vásárlására, akár több csomagra is beváltható a keretösszeg erejéig a Feldobox honlapján. Drágább élménycsomag választása esetén bankkártyás kiegészítő fizetés mellett szintén felhasználható a digitális ajándékkártya.  

A digitális ajándékkártya tulajdonosának az tekintendő, akinek az egyedi azonosító kódok a birtokában vannak, ezért javasoljuk a Játékosoknak, hogy ne osszák meg másokkal az ajándékkártyán szereplő sorozatszámot és PIN kódot.  

A digitális ajándékkártya tulajdonjogát a kibocsátó nem jogosult vizsgálni. A digitális ajándékkártya készpénzre nem váltható, értékénél kisebb összegű vásárlás esetén pénzt nem áll az online shop módjában visszaadni. A digitális ajándékkártya elvesztése, megsemmisülése, cserekártya igénylésére, illetve értékének visszakövetelésére nem jogosít.  

A digitális ajándékkártya felhasználható az esetlegesen akciós Feldobox élménycsomagok vásárlása esetén is. A digitális ajándékkártya nem vonható össze más kuponokkal vagy kedvezményekkel, viszont az élménycsomagokra történő beváltás során a Feldobox ajándékkártyáról a honlapon szereplő aktuális ár kerül levonásra. 

Egy vásárlás alkalmával egy digitális ajándékkártya használható fel. A digitális ajándékkártya azonosító kódja a keretösszeg teljes “elköltéséig” használható fel a lejárati dátumot megelőzően. 

Az ajándékkártyát javasoljuk minél előbb a Feldobox weboldalán (https://www.feldobox.hu/index.php) aktiválni, ekkor a kártyabirtokos látja az elérhető egyenleget és a lejárai dátumot, ami előtt be kell váltani a kártyát. Az aktiváláskor megadott e-mail címre minden tranzakcióról információt küld a rendszer a kártyabirtokos részére. 

HAVI NYEREMÉNYEK – havonta 1 (egy) darab, összesen 3 (három) darab 

Belföldi utazás 2 fő részére 

Részletek: 

A nyeremény tartalmazza: 

 • A nyertes Játékos a következő úticélok közül választhat: Budapest, Lillafüred 
 • Vonatjegy 2 fő részére Economy osztályon a kiválasztott úticélra 
 • Szállás 2 fő részére a kiválasztott úticélon 
 • Programok a kiválasztott úticélon 
 • Étkezés a szálláson 
 • 200 USD értékű költőpénz 

Budapesti utazás részletei: 

 • 3 nap, 2 éjszaka 
 • Szállás: 5 csillagos szállodában (Hotel Clark Budapest), reggelivel, kétágyas elhelyezéssel (vagy hasonlóval) 
 • 2 db program a nyertes választása szerint az alábbiak közül: 
 • Széchenyi fürdő belépő 
 • Városnéző hajókázás a Dunán 
 • 45 perces vezetett túra a Parlamentben 
 • Vezetett túra és ételkóstoló a Nagy Vásárcsarnokban 
 • Vezetett túra a Pálvölgyi cseppkőbarlangban 

Lillafüred utazás részletei: 

 • 3 nap, 2 éjszaka 
 • Szállás: 4 csillagos szállodában (Hotel Palota Lillafüred), reggelivel és vacsorával, kétágyas elhelyezéssel (vagy hasonlóval) 
 • 2 db program a nyertes választása szerint az alábbiak közül: 
 • Túra a lillafüredi erdei kisvasúthoz 
 • Vezetett túra az Anna barlanghoz vagy a Szent István barlanghoz 
 • Belépő a lillafüredi libegő parkba 
 • Belépő az Ellipsum Élmény és Strandfürdő Miskolctapolcába 

Az utazás felhasználási feltételek: 

 • Az utazás kizárólag a TripAdvisoron keresztül váltható be, készpénzre nem váltható. A Nyertes véglegesítése után a partner utazási iroda felveszi a kapcsolatot a Nyertessel a részletek egyeztetésének céljából. 
 • Az utazás másra át nem ruházható. 
 • Az utazás a kiértesítéstől számított egy éven belül használható fel. 
 • Minden nyertes maga választhat a két opció közül, hogy melyik utazást választja. 
 • A Nyertes biztosítja Szervezőt arról, hogy egészségileg alkalmas az utazásra, és nincs olyan ismert betegsége, amely megakadályozná, hogy részt vegyen ezen az utazáson vagy annak egyedi élményeiben. 

FŐNYEREMÉNY – összesen egy (1) db 

Külföldi utazás 2-4 fő részére (választott út típusától függően) 

A nyeremény tartalmazza: 

 • A nyertes Játékos a következő úticélok és típusok közül választhat: Baráti utazás Görögországba, Családi utazás Portugáliába, Páros utazás Thaiföldre 
 • Repülőjegy Economy osztályon a kiválasztott úticélra 
 • Szállás a kiválasztott úticélon 
 • Programok a kiválasztott úticélon 
 • Transzfer a repülőtér és a szállás között 
 • Étkezés 
 • Költőpénz 

Baráti görög utazás részletei: 

 • 5 nap, 4 éjszaka 
 • 3 fő 
 • Retúr repjegy 3 fő részére Santorinire (mind a 3 utas egy repülővel utazik, ugyanoda érkezik, és ugyanonnan indul vissza) 
 • Transzfer a reptér és a szállás között 
 • Szállás: 1 éjszaka 4 csillagos szállodában Santorinin, reggelivel, 2x kétágyas elhelyezéssel az első éjszakán 
 • 500 USD értékű költőpénz 
 • Programok: 
  • 4 napos privát katamarános hajóút a Kükládok szigetcsoportra (Santorini, Sikinos, Ios) Santoriniről indulva, és ugyanoda érkezve 
  • Santorini programlehetőségek: Santorini Vulkán, Red Beach, White Beach, Hot Springs 
  • Sikinos programlehetőség: vezetett túra a szigeten 
  • Ios programlehetőség: Chora városnézés 

Családi portugál utazás részletei: 

 • 4 nap, 3 éjszaka 
 • 4 fő 
 • Retúr repjegy 4 fő részére Madeirára (mind a 4 utas egy repülővel utazik, ugyanoda érkezik, és ugyanonnan indul vissza) 
 • Transzfer a reptér és a szállás között 
 • Szállás: 3 éjszaka 4 csillagos szállodában a Pestana Carlton Madeira Premium Ocean Resort-ban, reggelivel, 2x kétágyas elhelyezéssel VAGY 1x családi szobában 
 • 1500 USD értékű költőpénz 
 • Programok: 
  • Kanyontúra 4 fő részére  
  • Delfin és bálnales egy környezetbarát katamaránon 4 fő részére 
  • Monte Palace Madeira felfedezése a családdal 
  • Egynapos utazás a gyönyörű természetbe: Pico do Arieiro, Ribeiro Frio, Fortress of Faial, stb. 
  • Kerámia workshop az Arttia Pottery studioban 
  • Belépő a 3D Fun Art Museum Funchal-ba 

Páros thaiföldi utazás részletei: 

 • 6 nap, 5 éjszaka 
 • 2 fő 
 • Retúr repjegy 2 fő részére Krabira, Thaiföldre (mind a 2 utas egy repülővel utazik, ugyanoda érkezik, és ugyanonnan indul vissza) 
 • Transzfer a reptér és a szállás között 
 • Szállás: 5 éjszaka 5 csillagos szállodában a Banyan Tree Krabi -ban, reggelivel 
 • 500 USD értékű költőpénz 
 • Programok: 
  • Romantikus hajókázás egybekötve snorkelinggel és fürdési lehetőséggel a ragyogó vízben, több sziget meglátogatásával  
  • Elefántok megfürdetése és közös fürdés Krabin 
  • Tandem kajakozás mangrove-fák és félreeső lagúnák között Ao Thalane-nál 
  • Túrázás, felfedezés és úszás Khao Phanom Bencha National Park vízeséseinél 

Az utazás felhasználási feltételek: 

 • Az utazás kizárólag a TripAdvisoron keresztül váltható be, készpénzre nem váltható. A Nyertes véglegesítése után a partner utazási iroda felveszi a kapcsolatot a Nyertessel a részletek egyeztetésének céljából. 
 • Az utazás másra át nem ruházható. 
 • Az utazás a kiértesítéstől számított egy éven belül használható fel. 
 • A nyertes maga választhat az opciók közül, hogy melyik utazást választja. 
 • A Nyertes biztosítja Szervezőt arról, hogy egészségileg alkalmas az utazásra, és nincs olyan ismert betegsége, amely megakadályozná, hogy részt vegyen ezen az utazáson vagy annak egyedi élményeiben. 

A nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak. 

A nyertes Játékosokat SZJA és egyéb adó és járulékfizetési kötelezettség nem terheli, az azokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő adófizetési kötelezettséget a Szervezők vállalják. 

Szervezőket a Nyeremények fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli. 

Szervezők és a Lebonyolító VMLY&R Hungary Kft. fenntartják maguknak a jogot, hogy Játékostól elektronikus úton bekérjék az egyedi kódot tartalmazó kupakról készült fényképet a nyereményre való tényleges jogosultság igazolása céljából, ezért kérjük, a Játékban résztvevő Kupakok fényképeit 2024. szeptember 30-ig őrizzék meg! Felhívjuk a Játékos figyelmét, hogy a termék megvásárlása előtt győződjön meg annak bontatlanságáról!

 

7.2 NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE 

A Kód feltöltését követően a Játékos az Applikációban azonnali értesítést kap, hogy nyert-e napi nyereményt. Amennyiben a Játékos nyert, akkor az Applikáció „Profil Nyereményeim” menüpontjában találja meg a nyeremény beváltásához szükséges információkat.  

Nyertes Játékos a „Profil Nyereményeim” szekcióban leírtaknak megfelelően tudja nyereményét beváltani: napi nyeremények esetén a Nyertes Játékos egy egyedi kódot tartalmazó digitális utalványt kap, melyet Feldobox vásárlása esetén fel tud használni a digitális utalvány értékének megfelelően. 

Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból érvénytelen a Játékos a Játékból a Pályázatával összefüggő okból kizárásra kerül. 

A Lebonyolító VMLY&R Hungary Kft. a nyertes Játékostól elektronikus úton bekérheti a feltöltött Pályázat adatait tartalmazó eredeti Kupakról készült fényképet a nyereményre való tényleges jogosultság igazolása céljából, ezért a Kupakokat a Játékosoknak meg kell őrizniük legalább 2024. szeptember 30-ig. Az eredeti Kupak fényképének beküldésére a nyertes Játékosnak legfeljebb 5 munkanap áll rendelkezésére a Szervezők ilyen irányú megkeresésének kézhezvételétől számítva az alábbi e-mail címre: info@afuzioereje.hu Tárgy: „FUZE TEA X TRIPADVISOR – NYERJ EGYEDI KALANDOT 2024”.   

Amennyiben a nyertes Játékos elmulasztja az eredeti Kupak fényképének beküldését, úgy "nem elérhető"-nek minősül, és kizárásra kerül a Nyereményjátékból. 

A havi és a főnyeremény megnyerése esetén a Szervezők a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesítik a Játékos által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján, amelyről a nyertes Pályázat érkezett, a sorsolást követő legkésőbb 5 munkanapon belül. 

 

7.3 NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI 

A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezőkkel, illetve a Lebonyolító VMLY&R Hungary Kft.-vel a nyeremény átvétele érdekében.  

A nyertes Játékos részére a napi nyereménytípus az applikáción belül a „Profilom Nyereményeim” szekcióban kerül átadásra. A napi nyereménytípus egy egyedi kódot biztosít, mellyel az ajándék beváltható. A beváltás menetét a „Profilom Nyereményeim” szekció is tartalmazza. 

A havi és a főnyereményt a Lebonyolító VMLY&R Hungary Kft. juttatja a regisztráció során megadott e-mail címen, elektronikus úton. 

A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók. 

A nyertes Játékosok a Nyereményjátékban való részvételével vállalják, hogy a nevük (keresztnevük és családi nevük kezdőbetűje) az applikációban és a Szervezők egyéb kommunikációs felületein kikommunikálásra kerülhet.   

A nyertes Játékosok nevének (keresztnevük és családi nevük kezdőbetűje) kommunikációjára a „Információk” szekcióban, hetente, de legkésőbb a Nyereményjáték végén kerül sor.  

Amennyiben a főnyeremény nyertes Játékost vagy a főnyeremény bármelyik Tartaléknyertes Játékosát a regisztráció során megadott elérhetőségei egyikén sem lehet igazoltan elérni a sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül, vagy a főnyeremény átvételét írásban visszautasítja, úgy Pályázata érvénytelennek minősül és helyébe – a kisorsolás sorrendje szerinti – Tartaléknyertes Játékos lép. 

Szervezők és Lebonyolító rögzítik, hogy 2024. szeptember 30-át követően a Nyereményjátékkal, illetve a nyereményekkel kapcsolatos reklamációt nem áll módjukban elfogadni.

8. JOGFENNTARTÁS

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot a Nyereményjáték folyamán, - a változást megelőző legalább 24 órával korábban történő előzetes tájékoztatást követően megváltoztassa. 

A Nyereményjáték a 4. pontban meghatározott időtartam lejárta előtt bármikor befejezhető vis maior (így különösen háború, földrengés, katasztrófa, járvány, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor, ideértve azt az esetet, amikor a Szervezők rajtuk kívülálló okok miatt képtelenek gondoskodni a Nyereményjáték megfelelő lebonyolításáról. 

A Szervezőket a Nyereményjáték igénybevételéből vagy a Játékszabályzat módosításából, a Nyereményjáték felfüggesztéséből, megtiltásából, szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből eredően felelősség nem terheli, a Szervezők kizárnak minden, a fentiekből eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást, amelyet a Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten tudomásul vesz. 

Amennyiben a Nyereményjáték során olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely a Nyereményjáték jogszerű lebonyolítását lehetetlenné teszi vagy veszélyezteti, a Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltessék vagy megszüntessék.  

A Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy amennyiben tisztességtelen részvételt vagy visszaélést tapasztalnak a Nyereményjáték során, úgy a visszaélést elkövető Játékost kizárják a Nyereményjátékból. 

9. INFORMÁCIÓ A NYEREMÉNYJÁTÉKRÓL 

A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a boltokban elhelyezett szóróanyagokon, valamint az Applikációban, információ kérhető továbbá az info@afuzioereje.hu e-mail címen. A Nyereményjáték hivatalos Játékszabálya az Applikációban található meg, Szervezők minden kommunikáció közül ezt tekintik elsődlegesen irányadónak. A Nyereményjátékkal kapcsolatos kérdések esetén keresse a Nyereményjáték lebonyolításával megbízott VMLY&R Hungary Kft. ügyfélszolgálatát a Nyereményjáték teljes időtartama alatt, hétfőtől-péntekig 9 –17 h között az info@afuzioereje.hu e-mail címen, vagy érdeklődjön az alábbi telefonszámon: 06-24-500-500.

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Szervezők nem fogadnak el elmosódott vagy bármilyen okból sérült, manipulált vagy megrongálódott Kupakot. A hamisított Kupakok érvénytelenek és nem vehetnek részt a Nyereményjátékban, beleértve a Kupak bárminemű manipulációját. A Kupakok érvényességével vagy időbeli elsőként feltöltött jellegével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervezők döntése az irányadó.

A Szervezők, illetve annak bármely leányvállalata, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a Nyeremények hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Nyereményeket megváltoztassa és azokat ugyanolyan vagy nagyobb értékű bármely más nyereménnyel helyettesítse. Erről Szervezők a jelen Játékszabályzat megváltoztatásával nyújtanak tájékoztatást.

A Szervezők nem osztanak szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt osztanak ki, amennyi a jelen Játékszabályzatban szerepel.

A promóciós címkék és kupakok, továbbá a hirdetési anyagok megjelenési, illetve nyomtatási hibáiért a Szervezők, illetve a The Coca‑Cola Company és annak leányvállalatai, valamint a Nyereményjátékban résztvevő üzletek és vendéglátóipari egységek, továbbá mindezek tulajdonosai, vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A hamisított promóciós Kupakok / Kódok érvénytelenek és nem vehetnek részt a Játékban, beleértve a promóciós Kupakok felületének bárminemű manipulációját. A Nyereményjátékban résztvevő Kupakok és a bennük levő egyedi, 10 vagy 12 jegyű Kódok érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervezők döntése az irányadó. A Szervezők a Kupakok és a bennük levő egyedi, 10 vagy 12 jegyű Kódok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárják a felelősségüket.

A Játékosok a jelen Nyereményjátékban való részvételével tudomásul veszik és önkéntesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a Nyereményjáték időtartama alatt, az általuk bármely közösségi felületükön közzétett, és a #FuzeTea #afuzioereje #ezafuzioereje #5perceskaland #nyerjegyedikalandot #FuzeTeaxTripadvisor hashtaggel ellátott tartalmakat a Szervezők, illetve a The Coca‑Cola Company, díjmentesen, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül jogosultak saját közösségi felületeiken megosztani a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett, valamint kijelentik, hogy hozzájárulásuk megfelelő előzetes tájékoztatáson alapult.

A nyertes Játékosok azzal, hogy elfogadják a szabályzatot, hozzájárulnak ahhoz is, hogy a Szervezők az általuk feltöltött fotókat korlátozás nélkül felhasználhatják a saját online felületeiken. A nyertes Játékosok a kép feltöltésével kifejezetten kijelentik és szavatolnak azért, hogy az általuk feltöltött fotók, mint szerzői művek tekintetében korlátozás nélkül és önállóan jogosultak a jelen Játékszabályzatban meghatározott jognyilatkozatokat megtenni és a jelen Játékszabályzatban meghatározott felhasználási jogokat a Szervezők részére biztosítani.

A nyertes Játékosok a Játékban történő részvétellel kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a Szervezőkkel szemben harmadik személy jogai, így különösen szerzői jogai megsértése miatt kártérítési vagy bármilyen egyéb igénnyel lép fel, a Játékosok kötelesek a Szervezőket ezen igények alól haladéktalanul és teljeskörűen mentesíteni, a kártérítésként vagy egyébként fizetett összeget a részükre haladéktalanul megtéríteni. 

A Játékos részvételével elfogadja, hogy a Szervezők a nyereményeket nyilvános program keretében is átadhatják, továbbá publikálhatják vagy ismertethetik a nyertes Játékos nevén felül adott esetben fotóját, illetve a vele a nyereménnyel kapcsolatban készített média interjú tartalmát. Így a nyertes Játékos a Nyereményjátékban való részvételével elfogadja, hogy a Szervezők, mint Adatkezelők a Nyereményjátékkal összefüggésben nyilvánosságra hozzák a róluk készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket, melyek a jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett, az Adatkezelési tájékoztatóban rögzítettek szerint az alábbi felületeken valósulhatnak meg: az Adatkezelők honlapján, közösségi média felületein, nyomtatott és elektronikus reklámanyagaiban, belső intranetén.

A Nyeremények másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók. 

A Szervezők, illetve a Lebonyolítók kizárják a felelősségét minden, az Applikációt, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások, és/vagy meghibásodás esetére. Tehát amennyiben az Applikáció, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás és/vagy meghibásodás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervezők, illetve a Lebonyolítók semminemű felelősséget nem vállalnak.

Szervezők, illetve Lebonyolítók kizárják a felelősségüket az Applikáció rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve lehetőség szerint megszüntessék.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve felfüggeszthesse vagy kizárja a Játékost és a nyereményének átadását leállítsa. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Nyereményjátékkal összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.

A Szervezők a nyeremények átadásáig zárhatják ki a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Nyereményjáték során bizonyítottan az Applikáció feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni. 

A Fuze Tea a The Coca‑Cola Company bejegyzett védjegye. 

Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassák a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett.

Mellékletek:

I. sz. melléklet: Promóciós Adatvédelmi tájékoztató

Az Applikációhoz kapcsolódó Használati Feltételek, Adatvédelmi Nyilatkozat, valamint az Adatvédelmi beállítások az Applikációban a „Még több” menüpont alatt érhetők el.

 

Budapest, 2024. június 1. 

Coca‑Cola Services n.v.

Coca‑Cola Magyarország Szolgáltató Kft.

Coca‑Cola HBC Magyarország Kft. 

PROMÓCIÓS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az Adatkezelők és az Adatfeldolgozók „FUZE TEA X TRIPADVISOR – NYERJ EGYEDI KALANDOT 2024” Nyereményjáték során kezelt adatokat az Adatvédelmi Nyilatkozat alapján kezelik és dolgozzák fel. 

Ezen szabályzat a „FUZE TEA X TRIPADVISOR – NYERJ EGYEDI KALANDOT 2024” Nyereményjátékkal kapcsolatosan az alábbiakkal kerül kiegészítésre.

 

Az adatkezelés célja:

A Játék lebonyolítása keretében az alábbi célokból kezelünk adatokat:

 • Nyereményjáték szervezése, lebonyolítása, nyeremények kézbesítése nyertesek részére, kapcsolattartás;

 • nyertesek nevének a közzététele;

 • a weboldal felhasználhatóságának és minőségének elemzése;

 • panaszkezelés, csalások felderítése, jogi igényérvényesítés.

Az adatkezelés jogalapja, jogos érdekek:

 

A Játékos adatait az alábbi jogalapok alapján kezeljük a Játék keretében:

 • Hozzájárulás - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján - promóciós játék szervezésével, reklámüzenetek küldésével, a Játékossal való kapcsolattartással, valamint a nyertesek fotójának, róluk készült videó közzétételével összefüggésben. Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 • Jogos érdek - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján- Az Adatkezelő jogos érdekének tekinti, hogy a Nyereményjátékkal kapcsolatosan a program tisztaságát és a visszaéléseket megelőzzék, illetve az Adatkezelő márkájának jó hírnevét megőrizzék, ezért visszaélés gyanúja esetén a Nyereményjáték bármely Játékosát nyilatkozattételre, személyazonossága igazolására hívhatja fel, továbbá visszaélés gyanúja esetén bárkit kizárhat a Játékból, mely döntéssel és adatmegőrzéssel kapcsolatos adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekén alapul.

 • A nyereményjáték kapcsán felmerülő esetleges jogi igényérvényesítés szintén az Adatkezelő jogos érdekén alapul.

 • A weboldal felhasználhatóságának és minőségének elemzése szintén jogos érdeken alapul.

 • Jogi kötelezettség: - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pontja alapján - adózási, számviteli okokból, panaszkezelés vagy hatósági, vagy bírósági megkeresés alapján lehet kötelező a Játékos adatainak kezelése.

Adatok megőrzése:

A Játékos személyes adatait a Játékban való részvétele időtartama alatt őrizzük meg. A panaszkezelés esetén a 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-a szerint a panasszal kapcsolatos adatokat és panaszról felvett jegyzőkönyvet az Adatkezelő három évig köteles megőrizni. A Nyertesek számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ban meghatározott adataira a jogszabály értelmében nyolc évig terjedő megőrzési idő vonatkozik.

A nyertes Játékos nevét a nyereményjáték lezárultát követő 30 napig őrizzük meg.

Játékos bármikor kérheti, hogy Profilját, valamint az abban tárolt adatait Szervezők haladéktalanul töröljék, amely kérésének Szervezők a beérkezett kérelem észlelését követően haladéktalanul, de maximum 30 napon belül eleget tesznek. Játékos bármikor kérheti Profiljának törlését a https://www.coca-cola.com/hu/hu/about-us/contact-us oldalon található webnyomtatvány segítségével, vagy írásban a hungary@coca-cola.com e-mail címen, valamint a promóció ideje alatt az info@afuzioereje.hu e-mail címen. A webnyomtatvány nyelve alapértelmezettként angol nyelvű, melynek jobb felső sarkában lehet a nyelvet magyar nyelvre váltani. Szervezők Játékos adatainak törlését követően válaszüzenetben haladéktalanul tájékoztatják a Játékost. A Játékos a Nyereményjátékban való részvételre, nyereményre a törlését követően nem jogosult.

Kik férnek hozzá a Játékos személyes adataihoz?

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban részletezett Adatfeldolgozókon túl, az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából az alábbi adatfeldolgozók végzik:

 • VMLY&R Hungary Nemzetközi Reklámügynökség Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás út 53. C. 2. em.) az adatfeldolgozás célja: a nyereményjáték lebonyolítása 

 • Microsoft Co. (székhely: Leopardstown, Dublin), az adatfeldolgozás célja: a VMLY&R Nemzetközi Reklámügynökség Kft. informatikai hátterének biztosítása 

 • Dr. Ferenczy Réka Közjegyzői Irodája (székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 18. 1. em. 7.), a főnyereménysorsolás technikai hátterének biztosítsa 

 • Dr. Ferenczy Réka Közjegyzői Irodája (székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 18. 1. em. 7.), az adatfeldolgozás célja: a főnyeremény sorsolóprogram hosting szolgáltatása  

 • RackForest Zrt. (székhely: Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001. 1132 Budapest), az adatfeldolgozás célja: ügyfélszolgálati levelezés hostingolása 

 • TripAdvisor LLC. (székhely: 400 1st Avenue, Needham, MA 02494), az adatfeldolgozás célja a havi és a főnyeremény biztosítása

 • OCTAGON (székhely: 40A Orchard Rd, #06-01 The MacDonald House, Singapore 238838), az adatfeldolgozás célja: a havi és a főnyeremény szervezése

 

Budapest, 2024. június 1. 

Coca‑Cola Services n.v.

Coca‑Cola Magyarország Szolgáltató Kft. 

Coca‑Cola HBC Magyarország Kft.