„FŐZÜNK EGYÜTT?” NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA, VALAMINT PROMÓCIÓS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

FIGYELEM:

Ezen játékszabályt 2023.09.04. napon a Szervező megváltoztatta.

A változás a 6.1 pont szerint, amelyben a Wolt kupon érvényességi ideje módosult.

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

„Főzünk együtt?” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték) szervezője a
Coca‑Cola Services n.v. (1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels; adószám.: 462525791; cégjegyzékszám.: BE0462525791), a Coca‑Cola Magyarország Szolgáltató Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.; cégjegyzékszám: 13-09-072515; adószám: 12150126-2-13), valamint a Coca‑Cola HBC Magyarország Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.; cégjegyzékszám: 13-09-067506; adószám: 10886861-2-44)

(a továbbiakban:     ).

A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervezők, mint adatkezelők (a továbbiakban: "Adatkezelők"), a Nyereményjáték lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a VMLY&R Hungary Nemzetközi Reklámügynökség Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás út 53/C 2. em.; adószám: 10361942243; cégjegyzékszám: 01-09-064225) és a Bang Bang Ideas Kft. (székhely: 2096 Üröm, Tücsök köz 1/C. 2. em. 11.; levelezési cím: 1393 Budapest, Pf. 341.; e-mail:  info@nyissacsodasfogasokra.hu ), a továbbiakban: "Lebonyolítók"), közösen végzik.

Az adatkezelésre vonatkozó részletes szabályokat a jelen Részvételi- és Játékszabályzat mellékletét (továbbiakban: Játékszabály) képező Promóciós Adatvédelmi Tájékoztató (Továbbiakban: Adatvédelmi tájékoztató) tartalmazza.

 

A Lebonyolítók felelősek különösen a következő feladatok teljesítéséért:

 • Adatbázis kezelése (VMLY&R Hungary Nemzetközi Reklámügynökség Kft.)
 • Nyertes kiértesítések (VMLY&R Hungary Nemzetközi Reklámügynökség Kft., Bang Bang Ideas Kft.)
 • Játékosokkal való kapcsolattartás (Bang Bang Ideas Kft.)
 • Nyertesek adatainak egyeztetése, a nyereményre jogosultság ellenőrzése (Bang Bang Ideas Kft.)
 • Nyeremények eljuttatása a nyertesekhez (Bang Bang Ideas Kft.)
 • Nyereményjátékkal kapcsolatos online ügyfélszolgálat biztosítása (Bang Bang Ideas Kft.)

2. COCA‑COLA APPLIKÁCIÓ ÉS REGISZTRÁCIÓ

A Coca‑Cola applikáció (a továbbiakban: „Applikáció”) a The Coca‑Cola Company márkái promóciós aktivitásainak gyűjtőfelületeként egyszerre akár több márka nyereményjátékát is tartalmazhatja.

Jelen Nyereményjátékunk a Coca‑Cola márka nyereményjátéka, melyben kizárólag a 3.1. pontban felsorolt, 3.2. pontban meghatározott csomagolási leírásnak megfelelő, promóciós címkével ellátott termékek vesznek részt.

Jelen Játékszabályzat kizárólag a Coca‑Cola „Főzünk együtt?” tematikájú Nyereményjáték Játék- és Részvételi Szabályzatát tartalmazza. Más nyereményjáték promóciós termékeivel ebben a Nyereményjátékban nem lehet részt venni.

Google applikáció áruházban (Google Play):

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cocacola.app.cee

Apple applikáció áruházban (App Store):

https://apps.apple.com/hu/app/coca-cola/id1451072799?l=hu

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele az Applikációban történő regisztrációval személyes profil (a továbbiakban: Profil) létrehozása. A regisztráció pontos menetét, annak részleteit az Applikáció Használati Feltételei tartalmazzák, amely elérhető az applikáció letöltésekor.

Játékos bármikor kérheti, hogy Profilját, valamint az abban tárolt adatait Szervezők haladéktalanul töröljék, amely kérésének Szervezők a beérkezett kérelem észlelését követően haladéktalanul, de maximum 30 napon belül eleget tesznek. Játékos bármikor kérheti Profiljának törlését a https://www.coca-cola.hu/rolunk/kapcsolat oldalon található webnyomtatvány segítségével, vagy írásban a hungary@coca-cola.com e-mail címen, valamint a Nyereményjáték ideje alatt az info@nyissacsodasfogasokra.hu e-mail címen. A webnyomtatvány nyelve alapértelmezettként angol nyelvű, melynek jobb felső sarkában lehet a nyelvet magyar nyelvre váltani. Szervezők a Játékos adatainak törlését követően válaszüzenetben haladéktalanul tájékoztatják a Játékost. A Játékos a Nyereményjátékban való részvételre, nyereményre a törlését követően nem jogosult.

A Játékosok a személyes adataik kezelésére, az adatbiztonságra, illetve a Játékosokat az adataik kezelésével összefüggésben megillető jogosultságaira vonatkozó részletes szabályokat az Applikáció Adatvédelmi Nyilatkozatában, illetve a Nyereményjátékra vonatkozó Promóciós Adatvédelmi Tájékoztatóban találják.

3. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

3.1. A Játékban kizárólag azok a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint magyar állampolgársággal rendelkező, 16. életévüket betöltött, cselekvőképes, a 3.11. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személyek (a továbbiakban: Játékos vagy Pályázó) vehetnek részt, akik a Játék 4. pontban írt időtartama alatt,

3.1.1. rendelkeznek az Applikációban élő regisztrációval, vagy a Nyereményjáték során letöltik az Applikációt és beregisztrálnak (továbbiakban: Regisztráció),

és

3.1.2. promóciós terméket árusító magyarországi üzletben vásárolnak legalább 1 (egy) darabot a promóciós kupakkal ellátott (továbbiakban: Kupak) alábbi Coca‑Cola termékek közül:

 • Original Coca‑Cola (1 literes)
 • Original Coca‑Cola (1,75 literes)
 • Original Coca‑Cola (2 literes)
 • Zéró Coca‑Cola (1 literes)
 • Zéró Coca‑Cola (1,75 literes)
 • Zéró Coca‑Cola (2 literes)

bővebben a Játékszabályzat 1. sz. mellékletében, (a továbbiakban együtt: Termék),

és

3.1.2. a Termék Kupakjában található promóciós 10 jegyű alfanumerikus kódot (a továbbiakban: Kód) az 5.1. pontban meghatározott játékmenet alapján feltöltik a Profiljukba,

és

3.1.3. a Nyereményátékban való részvételével, illetve a Regisztrációval egyidejűleg elfogadják a jelen Játékszabályzatban leírt valamennyi feltételt,

és

abban az esetben pedig, ha a Játékosokat a jelen Játékszabály alapján nyertesként sorsolják ki (továbbiakban: Nyertes), és a Játékszabály 6.4. pontjában meghatározottak alapján megküldik a jelen Játékszabályzatban meghatározott módon a nyeremény átvételéhez szükséges adatokat a Szervező kérésére, akkor a Játékszabálynak megfelelő Nyereményben részesülhetnek.

A Játékosok minimum 1 (egy) db Kód érvényes feltöltését követően Azonnali nyereményben részesülnek (továbbiakban: Azonnali nyeremény), és amennyiben a Nyereményjáték a Heti sorsoláshoz tartozó játékhét során, vagy Havi sorsoláshoz tartozó játékhónap során legalább 10 (tíz) darab Kódot töltenek fel, akkor részt vehetnek az adott heti és havi nyeremények sorsolásán (továbbiakban: Heti és havi nyeremények), illetve 1 (egy) darab Kódfeltöltéssel részt vehetnek a főnyeremény sorsolásán is (továbbiakban: Főnyeremény). Heti és havi sorsolások és hozzájuk tartozó időszakok meghatározása a Játékszabály 5.3. pontja alapján értendő.

3.2. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a 4. pontban megjelölt Játék időtartama előtt, alatt és után a promóciós Kóddal ellátott csomagolású termékekkel párhuzamosan „hagyományos”, promóciós Kóddal nem ellátott termékek is elérhetőek a boltokban. A Nyereményjátékban kizárólag a 3.1.1. pontban meghatározott, promóciós Kóddal ellátott csomagolású, a jelen Játékszabályzat 1. számú mellékletében felsorolt Termékek vesznek részt.

A Nyereményjátékban kizárólag a promóciós kupakkal ellátott termékek vesznek részt.

A Szervező felhívja a Játékos figyelmét, hogy a termék megvásárlása előtt győződjön meg annak bontatlanságáról, valamint arról, hogy a Nyereményjátékban promóciós Kupakkal rendelkező terméket vásárol. A promóciós termékek kupakjai ezüst színűek, megtalálható rajta a „Nyerj a kupakkal!” szlogen, és a belseje 10 (tíz) jegyű alfanumerikus kódot rejt, és a termék címkén QR kód található a következő promóciós felhívással: „Ha eszel, jöhet mellé egy Coca‑Cola! Szkenneld be a Coke app QR-t és játssz a kóddal a nyereményekért!”

3.3. A Nyereményjátékban kizárólag azon termékek Kódjai vesznek részt, amelyek promóciós csomagolással rendelkeznek, azaz a csomagolások az ezüst kupakkal rendelkező termékek, amelyek 10 (tíz) jegyű alfanumerikus kódot tartalmaznak, valamint a terméken promóciós információkat tartalmazó címke található.

3.4. Egy Játékos a Nyereményjáték időtartama alatt kizárólag egyszer jogosult regisztrálni az Applikációban. A Játékos a Nyereményjáték során a Kódokat kizárólag egyszer jogosult felhasználni.

Egy Játékos a Játék időtartama alatt korlátlan számú Kód beküldésére jogosult (Továbbiakban: Pályázat), azaz korlátlan számú promóciós Kódot jogosult feltölteni az Applikációban. Amennyiben ugyanazt a Kódot a Játékos többször tölti fel, úgy Szervező az első feltöltött Kódot regisztrálja, a további, ugyanazon Kódot tartalmazó feltöltéseket törli és a Nyereményjáték során nem tekintendő új Pályázatnak.

3.5. A Nyertes az Applikációban értesítést kap, amennyiben a jelen Játékszabályzatnak megfelelően küldte be Pályázatát. Azonnali ajándék estében az Applikációban, Heti, Havi és Főnyeremény esetében pedig emailben kapja értesítését.

Heti, Havi és Főnyeremény esetén a Lebonyolító a Nyerteseket a sorsolásokat követően elektronikus üzenet (e-mail) formájában (a továbbiakban: Üzenet) értesíti. Az értesítések tartalmazzák az ajándék átvételéhez szükséges további kéréseket, lépéseket. A Nyertesnek az értesítés megküldését követően a megadott 5 (öt) napon belül vissza kell jeleznie a Nyeremény átvétele érdekében.

A Nyereményjátékban részt vevő Kódok érvényességével, valamint a Nyereményjáték jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.

A Szervező a Kódok tulajdonjogával, eltulajdonításával, illetve elvesztésével kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja a jelenlegi és minden jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

3.6. A Játékosok a Regisztráció során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező, illetve Lebonyolító érdekkörén kívül eső technikai problémákért a Szervezőt, illetve a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

3.7. A Játékszabályzatnak egyebekben megfelelő, de nem valós Kódot tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembevételre a Nyereményjátékban.

3.8. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Nyereményjátékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

3.9. Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat automatikusan kizárja a Nyereményjátékból. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Nyereményjátékból kizárhatja. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Nyereményjátékba.

3.10. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

3.11. A Nyereményjátékban nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Szervező, a Lebonyolítók, az Adatfeldolgozók, illetve a Nyereményjáték szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek.  2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

A Nyereményjátékban résztvevő Termékeket árusító kereskedelmi egységek, továbbá a Szervezőkkel szerződéses kapcsolatban álló azon gazdálkodó szervezetek, amelyek a Nyereményjáték időtartama alatt a szerződés teljesítése során a Szervezők bármely telephelyén, bármely időtartamban munkát végeznek, illetve ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói szintén nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Nyereményjátékban.

3.12. A Nyereményjátékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Nyereményjáték szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem valós Kóddal vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék.

Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost.

Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, illetve hamis, vagy hamisított Kódot használnak fel a Nyereményjátékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket.

A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Nyereményjátékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.

4. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

A Nyereményjáték 2023. április 01. 10 óra 00 perctől 2023. október 31. 23 óra 59 percig tart.

A Nyereményjátékban kizárólag ezen időszak alatti kódfeltöltésekkel lehet részt venni, és kizárólag ezen időszak alatt lehet a Nyereményjátékban Pályázatot beküldeni.

A promóciós Kódok feltöltésének határideje: 2023. október 31. 23 óra 59 perc.

Amennyiben a Nyereményjáték technikai okokból később indul el, úgy ezért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

5. A NYEREMÉNYJÁTÉK MENETE, A PÁLYÁZAT

5.1 A feltöltés menete

A Játékos az Applikáció főoldalán a „Nyerj” csempére, vagy a „Nyeremények” menüpontra kattintva kiválasztja az „Főzünk együtt?” nyereményjátékot.

A Termék Kupak belsejére nyomtatva található egyedi, 10 (tíz) jegyű Kódot a jobb oldalon található, piros alapon fehér nyílra kattintva tudja megadni, majd a „Feltöltöm” gombra kattint.

A Játékos ezután a képernyőn megjelenő piros gombra kattint, nyertesség esetén, a visszaszámlálást követően jelzi az Applikáció, a Játékos mely nyereményre jogosult.

Tekintettel arra, hogy az Applikációban egyidőben több különböző nyereményjáték is folyhat, a rendszer automatikusan felismeri a futó nyereményjátékok feltöltött kódjait.

Korábbi nyereményjátékokban feltöltött, de be nem váltott Kódok ebben a Nyereményjátékban nem lesznek már elérhetőek, ezek a megelőző kampányok végezetével törlésre kerültek.

Játékosnak nem kell választania a nyeremény között, a Pályázat beküldésével Azonnali nyereményt, Havi Nyereményt, Heti nyereményt és Főnyereményt is nyerhet.

A Nyereményjáték Kupak Kódjait kizárólag a Nyereményjáték ideje alatt lehet Játékba küldeni.

Valamennyi Kód egyedi, így a rendszer csak az élő, a Nyereményjátékban résztvevő Kódokat fogadja el, egy Kódot kizárólag egy alkalommal lehet érvényesen feltölteni. A Szervezők nem fogadják el a véletlenszerűen kiválasztott vagy kitalált számkódokat.

Játékos minden feltöltött Kód után visszaigazolást kap az Applikációban arról, hogy sikeres vagy sikertelen volt a kódfeltöltése. Az Applikáció használata során felmerülő technikai problémák esetén a Kapcsolat (https://www.coca-cola.hu/rolunk/kapcsolat) weboldalon kérhet további támogatást.

5.2. Azonnali nyeremények

A Nyereményjáték időtartama alatt minden Kódfeltöltésért a Játékosok Azonnali nyereményt kapnak. A nyeremények leírása bővebben ezen játékszabály a 6.1. pontjában található. Az Azonnali nyereményeket digitális kód formában kapják meg a Nyertesek a feltöltés követően. Az Azonnali ajándék nyeremény az Applikációban elérhető a „Profil” „Nyereményeim” szekcióban.

5.3. Heti és havi nyeremények

5.3.1. Szervező a Játék a Nyereményjáték során az 6.2. pontban meghatározott egyes Heti és havi nyeremények sorsol. A Játékosok minimum 10 (tíz) Pályázat beküldését követően lehetőséget kapnak az adott Heti és adott Havi nyeremények megnyerésére, azaz részt vesznek az adott Heti és adott Havi nyeremények sorsolásán. A Játékos növelheti esélyét az adott Heti és adott Havi nyeremények sorsolásán egyenesen arányosan, ha a minimális pályázati mennyiség többszörösét tölti fel.

A Heti és havi nyereménysorsolások időpontjai és a hozzájuk tartozó pályázási időszakok a következők:

Heti sorsolások időpontjai:

1. Heti sorsolás időpontja: 2023.04.11 12:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2023.04.01 és 2023.04.09 között legalább 10 (tíz) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

2. Heti sorsolás időpontja: 2023.04.17 12:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2023.04.10 és 2023.04.16 között legalább 10 (tíz) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

3. Heti sorsolás időpontja: 2023.04.24 12:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2023.04.17 és 2023.04.23 között legalább 10 (tíz) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

4. Heti sorsolás időpontja: 2023.05.02 12:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2023.04.24 és 2023.04.30 között legalább 10 (tíz) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

5. Heti sorsolás időpontja: 2023.05.08 12:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2023.05.01 és 2023.05.07 között legalább 10 (tíz) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

6. Heti sorsolás időpontja: 2023.05.15 12:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2023.05.08 és 2023.05.14 között legalább 10 (tíz) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

7. Heti sorsolás időpontja: 2023.05.22 12:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2023.05.15 és 2023.05.21 között legalább 10 (tíz) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

8. Heti sorsolás időpontja: 2023.05.30 12:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2023.05.22 és 2023.05.28 között legalább 10 (tíz) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

9. Heti sorsolás időpontja: 2023.06.05 12:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2023.05.29 és 2023.06.04 között legalább 10 (tíz) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

10. Heti sorsolás időpontja: 2023.06.12 12:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2023.06.05 és 2023.06.11 között legalább 10 (tíz) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

11. Heti sorsolás időpontja: 2023.06.19 12:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2023.06.12 és 2023.06.18 között legalább 10 (tíz) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

12. Heti sorsolás időpontja: 2023.06.23 12:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2023.06.19 és 2023.06.25 között legalább 10 (tíz) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

13. Heti sorsolás időpontja: 2023.07.03 12:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2023.06.23 és 2023.07.02 között legalább 10 (tíz) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

14. Heti sorsolás időpontja: 2023.07.10 12:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2023.07.03 és 2023.07.09 között legalább 10 (tíz) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

15. Heti sorsolás időpontja: 2023.07.17 12:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2023.07.10 és 2023.07.16 között legalább 10 (tíz) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

16. Heti sorsolás időpontja: 2023.07.24 12:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2023.07.17 és 2023.07.23 között legalább 10 (tíz) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

17. Heti sorsolás időpontja: 2023.07.31 12:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2023.07.24 és 2023.07.30 között legalább 10 (tíz) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

18. Heti sorsolás időpontja: 2023.08.07 12:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2023.7.31 és 2023.08.06 között legalább 10 (tíz) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

19. Heti sorsolás időpontja: 2023.08.14 12:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2023.08.07 és 2023.08.13 között legalább 10 (tíz) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

20. Heti sorsolás időpontja: 2023.08.21 12:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2023.08.14 és 2023.08.20 között legalább 10 (tíz) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

21. Heti sorsolás időpontja: 2023.08.28 12:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2023.08.21 és 2023.08.27 között legalább 10 (tíz) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

22. Heti sorsolás időpontja: 2023.09.04 12:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2023.08.28 és 2023.09.03 között legalább 10 (tíz) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

23. Heti sorsolás időpontja: 2023.09.11 12:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2023.09.04 és 2023.09.10 között legalább 10 (tíz) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

24. Heti sorsolás időpontja: 2023.09.18 12:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2023.09.11 és 2023.09.17 között legalább 10 (tíz) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

25. Heti sorsolás időpontja: 2023.09.25 12:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2023.09.18 és 2023.09.24 között legalább 10 (tíz) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

26. Heti sorsolás időpontja: 2023.10.02 12:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2023.09.25 és 2023.10.01 között legalább 10 (tíz) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

27. Heti sorsolás időpontja: 2023.10.09 12:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2023.10.02 és 2023.10.08 között legalább 10 (tíz) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

28. Heti sorsolás időpontja: 2023.10.16 12:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2023.10.09 és 2023.10.15 között legalább 10 (tíz) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

29. Heti sorsolás időpontja: 2023.10.24 12:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2023.10.16 és 2023.10.22 között legalább 10 (tíz) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

30. Heti sorsolás időpontja: 2023.10.30 12:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2023.10.23 és 2023.10.29 között legalább 10 (tíz) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

31. Heti sorsolás időpontja: 2023.11.02 12:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2023.10.30 és 2023.10.31 között legalább 10 (tíz) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

Havi sorsolások időpontjai:

 1. Havi sorsolás időpontja: 2023.05.02 13:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2023.04.01 és 2023.04.30. között legalább 10 (tíz) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

2. Havi sorsolás időpontja: 2023.06.01 13:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2023.05.01 és 2023.05.31. között legalább 10 (tíz) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

3. Havi sorsolás időpontja: 2023.07.01 13:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2023.06.01 és 2023.06.30. között legalább 10 (tíz) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

4. Havi sorsolás időpontja: 2023.08.01 13:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2023.07.01 és 2023.07.31. között legalább 10 (tíz) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

5. Havi sorsolás időpontja: 2023.09.01 13:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2023.08.01 és 2023.08.31. között legalább 10 (tíz) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

6. Havi sorsolás időpontja: 2023.10.01 13:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2023.09.01 és 2023.09.30. között legalább 10 (tíz) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

7. Havi sorsolás időpontja: 2023.11.02 13:00 óra. A sorsoláson azok a Játékosok vehetnek részt, akik 2023.10.01 és 2023.10.31. között legalább 10 (tíz) darab promóciós Kódot töltöttek fel.

5.3.2. Egy Játékos egy Heti és havi nyereményből típusonként maximum 1 (egy) darabot nyerhet meg a promóció során. Amennyiben Játékos az adott Heti és havi nyeremény típusból korábban már 1 (egy) darabot megnyert, úgy Pályázata érvénytelen és az adott Heti és havi nyeremény típus a tartaléknyertest illeti meg az 6.2. pont alapján. (Továbbiakban: Tartaléknyertes)

5.3.3. A Heti és havi nyeremények nyertesének meghatározása véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással történik. A sorsolásokon a Heti és havi nyertes mellett 10-10 tartalék nyertes is kisorsolásra kerül. A tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válhatnak Nyertessé, amennyiben az eredeti Nyertes Pályázata a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint érvénytelenné válik. A sorsolások nem nyilvánosak. A sorsolás lebonyolításának menetét minden esetben a Lebonyolító jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás során. A sorsolás helyszíne a Lebonyolító fióktelepe: Bang Bang Ideas Kft. 1055 Budapest, Szent István krt. 27, II. emelet 2. ajtó.

Heti sorsolás esetén a Lebonyolító 1 (egy) fő Heti nyertest sorsol, és 10 (tíz) fő tartaléknyertest.

Havi sorsolás esetén a Lebonyolító 1 (egy) fő Havi nyertest sorsol, és 10 (tíz) fő tartaléknyertest.

A nyertes Játékosnak a nyertességtől számítva 5 napja van szállítási adatait megadni az Applikációban. (Továbbiakban: Havi és heti nyertesek)

5.4. Főnyeremény

5.4.1. A Játékosok a Játék teljes időtartama alatt összesen minimum 1 (egy) Kód feltöltését követően lehetőséget kapnak a Főnyeremény megnyerésére, azaz részt vesznek a Főnyeremény sorsolásán.

A Főnyeremény sorsolásában minden Pályázat részt vesz, függetlenül attól, hogy az adott Pályázattal a Játékos már nyert Azonnali vagy Heti és havi nyereményt.

A Játékos növelheti esélyét a Főnyeremény sorsolásán egyenesen arányosan, ha a minimális pályázati mennyiség, vagyis a minimálisan szükséges kódmennyiség többszörösét tölti fel.

5.4.2. A Főnyeremény sorsolás időpontja: 2023. november 9. 13:00 óra. A sorsolás helyszíne: 1149 Budapest, Kövér Lajos u. 51/A – Dr. Kardos Ferenc Közjegyzői Irodája, a sorsolás közjegyző jelenlétében történik. A sorsoláson 1 (egy) fő Főnyeremény nyertes mellett 10 (tíz) fő Tartaléknyertes is kisorsolásra kerül. A Tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válhatnak Nyertessé, amennyiben az eredeti Nyertes, illetve az előttük álló Tartaléknyertesek Pályázata a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint érvénytelenné válik. A Tartaléknyertesek értesítése sorsolási sorrendben történik. A sorsolások nem nyilvánosak. A sorsolás lebonyolításának menetét minden esetben a Lebonyolító jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás során.

A sorsolóprogram a véletlenszerűség elvének megfelelően egy gombnyomásra választja ki a Főnyeremény nyertesét, valamint a Tartaléknyerteseket.

A Szervezők fenntartják a mindenkori sorsolás előre meghirdetett időpontjának és/vagy helyszínének megváltoztatási jogát. Az időpontváltozást a Szervezők a www.coca-cola.hu weboldalon (Továbbiakban: Weboldal) és az Applikációban (a Játékszabályzat módosításával) teszik közzé.

5.5. Érvénytelen Pályázat

Érvénytelen Pályázatnak minősül különösen, amennyiben:

 • a Pályázó nem töltötte be a 16. életévét;
 • a Pályázó nem magyar állampolgár;
 • a Pályázó nem magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy;
 • a Regisztráló nem természetes személy;
 • a Játékos Coca‑Cola Applikációban élő regisztrációval nem rendelkezik (az Applikáció letöltésével a Játékos elfogadja az Applikáció ÁSZF-ét),
 • a Játékos közvetlenül, vagy közvetetten a Szervező, a Lebonyolító, az Adatfeldolgozókkal, illetve a Nyereményjáték szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek.  2. pontjában meghatározott hozzátartozói;
 • a Pályázó a nyereményről történő értesítést követően 10 munkanapon belül nem jelzi igényét a Szervező vagy Lebonyolító felé a Weboldalon oldalon található e-mail-es elérhetőségen vagy Applikáción keresztül;
 • a Játékos a Termékeket árusító kereskedelmi egységek, továbbá a Szervezőkkel szerződéses kapcsolatban álló azon gazdálkodó szervezetek, amelyek a Nyereményjáték időtartama alatt a szerződés teljesítése során a Szervezők bármely telephelyén, bármely időtartamban munkát végez, illetve ezek tulajdonosa, vezető tisztségviselője, munkavállalója, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, vagy mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozója.
 • a Nyertes a Regisztráció során tévesen adta meg saját adatait, és a Nyeremény átadása ennek következtében meghiúsul;
 • a Játékos kérelmezi a Szervezőtől, vagy a Lebonyolítótól az adatai kezelésének megszüntetését;
 • a Nyertes bizonyíthatóan csoportos összejátszással vesz részt a Nyereményjátékban, vagyis egy Regisztrációval több személy is játszik;
 • a Játékos a jelen Játékszabályzat 3.5. pontjában foglaltak szerint a Nyereményjátékjáték során bármilyen módon hamisítja vagy manipulálja a Kódokat és/vagy csalást követ el;
 • amennyiben a Nyertes két alkalommal történő kézbesítés során sem veszi át a nyereményét.

6. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

6.1. Azonnali nyeremények

Minden érvényes Pályázatot követően, azaz Kódfeltöltést követően a következő ajándék:

Amennyiben a Pályázat beküldési ideje 2023. április 01. és 2023. július 03. 7 óra 59 perc közötti vagy 2023. szeptember 04. és 2023. október 31. közötti időszakra esik:

WOLT kedvezmény kód:

A kód digitális formában átvehető az Applikációban a profilban.

A kód 500 Ft értékű Wolt kreditet ér, mely a Wolt applikációban vagy a www.wolt.com weboldalon belül az étterem profilján meghatározott minimum kosárérték mellett használható fel.

A kód a profilon belül a promóciós kód megadása menüpontban érvényesíthető a Wolt applikációban.

Érvényessége 2023. 10. 31. 23:59, vagy a kódbeírást követő 7 nap. A kód kizárólag házhozszállításos rendelésekhez vehető igénybe, és csak abban az esetben, ha a felhasználónak aktuálisan nincsen a profilján más promócióból származó kredit vagy token (azaz ingyenes alapdíjas kiszállítás). Amennyiben rendelkezik korábbi promócióból kapott kredittel vagy tokennel, úgy csak annak felhasználását vagy lejártát követően tudja az ezen promócióból kapott kódját beírni a profiljára. A kódok nem összevonhatók. A beváltási időszak alatt a kódok gyűjthetőek, viszont az egyenleg limit miatt egy rendeléshez csak egy nyereménykód lesz felhasználható.Részletes és további információk elérhetők a szolgáltató Általános Szerződési Feltételek dokumentációjában a www.wolt.com oldalon.

Amennyiben a Pályázat beküldési ideje 2023. július 03. 8 óra 00 perc és 2023. szeptember 03. közötti időszakra esik:

MOL Fresh Corner kedvezmény kód:

A kód digitális formában átvehető az Applikációban a profilban.

A kuponkód felhasználásának menete lépésekben:

1. A Fresh Corner kupon kód digitális formában megtalálható a Coca‑Cola Applikációban a “Profilom” menüre kattintva. A kód jobb oldalán található másolás ikonra kattintva vágólapra másolható, majd “Beváltom” gombra kattintva, a link a felhasználót átnavigálja a MOL Move promóciós oldalára.

2. Az előzőleg vágólapra másolt Fresh Corner kupon kódnak a MOL Move promóciós oldalon megjelölt adatbeviteli mezőbe másolása szükséges.

3. Ezt követően, a MOL Move promóciós oldal bezárása nélkül, meg kell nyitni a MOL Move applikációt, és a vonalkódot ábrázoló ikonra kattintással a MOL Move kártyaszám megjeleníthető. Hosszan kattintva a vonalkód alatti számsorra, vágólapra másolható a felhasználó kártyaszáma.

4. Visszalépve a MOL Move promóciós oldalára, a MOL Move kártyaszám megjelölt adatbeviteli mezőbe másolása szükséges.

5. A “Regisztrálok a kuponért” gombra kattintással aktiválható a MOL Move appban az ajándék Coca‑Cola Zéró kuponkód.

6. A MOL Move-ban kiosztott Fresh Corner ajándék Coca‑Cola Zéró kupon a MOL Move ÁSZF szerint használható fel. A felhasználás során a vásárláskor a Fresh Corner friss szendvics vagy panini mellé még a tranzakcióban, vagyis a vásárlás közben, kérhető a 0,5 literes Coca‑Cola Zéró termék is. Ezt követően váltható be kupon. A tranzakció végét követően, vagyis a vásárlást követően, a kedvezmény visszamenőleg már nem érvényesíthető.

A MOL Fresh Corner ajánlatában részt vevő termékek és ajándék termékek készlete és elérhetősége egyes üzletekben átmenetileg eltérő lehet, de a Szervező és Partnere törekszik a folyamatos ellátás fenntartására.

A kód felhasználható a MOL Move applikációban, a „kuponok” menüpontban.

A kupon felhasználásakor a MOL Fresh Corner magyarországi üzletekben egy darab 0,5 literes Coca‑Cola Zéró (tetszőleges ízben) ajándéktermékre jogosít MOL Fresh Corner friss szendvics vagy panini vásárlása esetén.

Egy darab kupon egy darab friss szendvics vagy panini vásárlása esetén felhasználható. A kupon egy alkalommal felhasználható a MOL Move applikációban.

A MOL Move ÁSZF szerint a kupon beváltáshoz tartozó vásárlásról ÁFÁ-s számla kiállítására nincs lehetőség.

A Fresh Corner kuponajánlat 2023. július 3. 08 óra 00 perctől 2023. szeptember 3. 23 óra 59 percig tart. A nem folyamatos nyitvatartású töltőállomások esetében 2023. július 3. 8 óra 00 perctől 2023. szeptember 3. zárásig.

A MOL Move kupon felhasználható 2023. szeptember 10. éjfélig, vagy az adott MOL Fresh Corner üzlet nyitvatartásáig.

További részletek a MOL Fresh Corner üzletekről, az applikációról és a felhasználásról elérhető bővebb a https://freshcorner.hu/hu/mol-move weboldalon.

A MOL Move applikációval, a MOL Fresh Corner üzletekkel és MOL Fresh Corner szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő kérdés, észrevétel és panasz esetén a https://freshcorner.hu/hu/mol-move weboldal ügyfélszolgálati elérhetőségein kérhető bővebb tájékoztatás. A Szervező a MOL Move alkalmazásra és szolgáltatásaira vonatkozóan semmilyen felelősséget nem vállal.

A promócióban résztvevő MOL Fresh Corner üzletek listája ezen Játékszabály 3. sz. mellékletben találhatók.

A MOL Fresh Corner üzletekben elérhető és a promócióban résztevő szendvics ajánlatokról bővebb információ a https://freshcorner.hu/hu/szendvicsek elérhető. A Fresh Corner üzletekben a friss szendvics és panini kínálat eltérhet!

A MOL Move applikációval, a MOL Fresh Corner üzletekkel és MOL Fresh Corner szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő kérdés, észrevétel és panasz esetén keresse fel a MOL Move ügyfélszolgálatát a hello@molmove.hu e-mail címen vagy telefonon a +36 (1) 886 50 00 számon, munkaidőben (hétfő-csütörtök: 8 és 16, péntek: 8 és 15 óra között), valamint a MOL.hu kapcsolati oldalán található elérhetőségeken.

Az Fresh Corner ajánlatban a következő Coca‑Cola termékek vesznek részt:

 • Coca‑Cola Zéró 500ml
 • Coca‑Cola Zéró-Koffeinmentes 500ml
 • Coca‑Cola Cherry Coke Zéró 500ml
 • Coca‑Cola Zéró Lemon 500ml

(a továbbiakban együttesen: Azonnali nyeremény)

6.2. Heti, havi nyeremények és Főnyeremények

6.2.1. A Játékban kiosztásra kerül:

Heti nyereményekből, összesen 31 db;

 • 10 (tíz) darab Smeg kenyérpirító 10 (tíz) darab:
 • Típus: TSF01RDEU
 • Szín: Piros
 • Bővebb információ:

https://www.smeg.com/hu/products/TSF01RDEU

 • 11 (tizenegy) darab Smeg botmixer, összesen 11 (tizenegy) darab
 • Típus: HBF22RDEU
 • Szín: Piros
 • Bővebb információ:

https://www.smeg.com/hu/products/HBF02RDEU

A heti nyeremények sorsolási sorrendje:

1. hét: 1 db Smeg kenyérpirító

2. hét: 1 db Smeg kenyérpirító

3. hét: 1 db Smeg kenyérpirító

4. hét: 1 db Smeg kenyérpirító

5. hét: 1 db Smeg kenyérpirító

6. hét: 1 db Smeg kenyérpirító

7. hét: 1 db Smeg kenyérpirító

8. hét: 1 db Smeg kenyérpirító

9. hét: 1 db Smeg kenyérpirító

10. hét: 1 db Smeg kenyérpirító

11. hét: 1 db Smeg citromfacsaró  

12. hét: 1 db Smeg citromfacsaró

13. hét: 1 db Smeg citromfacsaró

14. hét: 1 db Smeg citromfacsaró

15. hét: 1 db Smeg citromfacsaró

16. hét: 1 db Smeg citromfacsaró

17. hét: 1 db Smeg citromfacsaró

18. hét: 1 db Smeg citromfacsaró

19. hét: 1 db Smeg citromfacsaró

20. hét: 1 db Smeg citromfacsaró

21. hét: 1 db Smeg botmixer

22. hét: 1 db Smeg botmixer

23. hét: 1 db Smeg botmixer

24. hét: 1 db Smeg botmixer

25. hét: 1 db Smeg botmixer

26. hét: 1 db Smeg botmixer

27. hét: 1 db Smeg botmixer

28. hét: 1 db Smeg botmixer

29. hét: 1 db Smeg botmixer

30. hét: 1 db Smeg botmixer

31. hét: 1 db Smeg botmixer

Havi nyereményekből, összesen 7 db;

 • Havonta 1 (egy) darab, összesen 7 darab
 • Típus: SMF03RDEU
 • Szín: Piros
 • Bővebb információ:

https://www.smeg.com/hu/products/SMF03RDEU

(a továbbiakban együttesen: Heti és havi nyeremények)

Főnyeremények (összesen 1 db):

egy napos főző workshop Főrdős Zé-vel a Street Kitchen stúdiójában:

A főnyeremény nyertes 1 (egy) fő, aki a rendezvényre 9 (kilenc) fő társaságában vehet részt, vagyis 1+9 főre szól a nyeremény.

A workshop időpontja 2023. november 1. és 2023 november 30. között. A Nyertes és a Szervező előzetes egyeztetése lapaján kerül meghatározásra a rendezvény pontos napja.

Az workshop időtartama 9:00 és 19:00 között, a szervező által meghatározott tematikában.

A rendezvény helyszíne: Street Kitchen Stúdió - Lunchbox Produkciós Kft. 1116 Bp., Fehérvári út 108-112

Az ajándék átadása sorsolást követően, voucher formájában történi elektronikus úton, vagyis emailben, amely voucher minden információt tartalmaz a beváltás menetéről.

(a továbbiakban: Főnyeremény)

A Nyeremények változásának és azok színeinek változtatásának jogát a Szervező a promóció teljes időtartama alatt fenntartja!

6.3. Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata érvénytelennek minősül, a Szervező a sorsolás alapján Tartaléknyertest választ nyertesnek. A Főnyeremény Tartaléknyerteseiről külön rendelkezik a Játékszabályzat.

Amennyiben a Főnyeremény nyertes Játékos Pályázata érvénytelen, Szervező a Főnyeremény sorsolás során meghatározott Tartaléknyertest választhatja nyertesnek.

6.4. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

6.5. A Pályázat beküldését követően a Játékos emailben a sorsolást követő 2 (kettő) munkanapon belül értesítést kap, hogy nyert-e Heti és Havi nyereményt. (továbbiakban: Értesítés).

A kiértesítést követő 5 (öt) napon belül a Nyerteseknek a nyeremény átvételére jogosító Kódot, a nevüket, valamint a pontos szállítási címüket és telefonszámukat a nyereményük kiszállítása érdekében. Amennyiben a Heti és havi nyeremény nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból érvénytelen a Játékos a Nyereményjátékból a Pályázatával összefüggő okból kizárásra kerül.

A nyertes Játékosnak a nyertességtől számítva 5 (öt) napja van szállítási adatait megadni, ellenkező esetben a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül és Szervező Tartaléknyertest jelöl ki. Amennyiben Lebonyolító a nyertes Játékost a Regisztráció során megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül, vagy a Játékos az értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. Szervező e körben kizárja kártérítési, illetve egyéb felelősségét.

A Főnyeremény megnyerése esetén a Lebonyolító Bang Bang Ideas Kft. a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti a Játékos által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján, amelyről a nyertes Pályázat érkezett, a sorsolást követő legkésőbb 5 napon belül. A kiértesítést követő 10 napon belül a Nyertesnek a nyertes kiértesítőre válaszolva, e-mailben, meg kell adnia a nyertes kiértesítőben kért adatokat.

6.6. A Heti és havi nyereményeket a Lebonyolító futárszolgálattal juttatja el az adott Nyertesnek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre.

A futárszolgálat a nyeremény kézbesítését kétszer kísérli meg, legkésőbb a Nyereményjáték végét követő 90 (kilencven) naptári napon belül.

A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben, Küldeményforgalmi Üzletszabályzatában foglaltak szerint sor kerüljön.

Ha a Játékos jelen pontban írt együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget és így a nyeremény átadása a nyertes részére meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető.

Amennyiben a nyeremény visszaérkezik a Lebonyolítóhoz (nem kereste, ismeretlen cím, elégtelen cím vagy egyéb megjelöléssel) a Szervező a nyeremény átvételére újabb lehetőséget, a második kézbesítés megkísérlését követően nem tud biztosítani. Szervező e körben kizárja kártérítési, illetve egyéb felelősségét.

A futárszolgálattal kapcsolatos információk elérhetők a következő weboldalon: https://www.sprinter.hu/segedanyagok/dijakaszf/

A Főnyeremény meghatalmazott útján is átvehető. Meghatalmazott lehet minden cselekvőképes természetes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja, valamint az Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat írásban elfogadja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek neve, anyja neve, lakcíme, két tanú aláírása.

6.7. A nyeremények kézbesítése során a kiszállító futár a csomag átvételéért nem jogosult pénzt kérni. Amennyiben erre mégis sor kerül, Szervező felhívja a nyertes Játékos figyelmét, hogy a csomagot ne vegye át és jelentse ezt a info@nyissacsodasfogasokra.hu e-mail címen, valamint a nyereményt a futárral vitesse be a területileg hozzá tartozó letéti központba. Ez esetben a nyereményt a futárszolgálat ismételten, díjmentesen kiszállítja a nyertes Játékos részére, abban az esetben is, ha a jelen pontban foglaltakra a futár által történő második kézbesítés során kerül sor.

6.8. Amennyiben a nyeremény a kiszállítás során megsérül, Szervező felhívja a nyertes Játékos figyelmét, hogy a csomagot ne vegye át, hanem a futárral vetessen fel erről jegyzőkönyvet a helyszínen és a csomagot küldje vissza Lebonyolító részére az ügy kivizsgálása érdekében. A nyertes Játékosnak a csomag átvétele előtt joga van jelezni a futár számára, hogy tegye lehetővé a termék megtekintését annak érdekében, hogy a sérülésmentesség maximálisan megállapítható legyen. Játékosnak a csomag átvételét követően vagy jegyzőkönyv hiányában a Szervező és Lebonyolító a nyereményre, a nyeremény sérült jellegére vonatkozóan reklamációt nem fogad el.

6.9. A Szervező kizárja a Nyereményjátékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

7. ADÓZÁS

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget Coca‑Cola Magyarország Szolgáltató Kft. viseli. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli, vele szemben a résztvevők semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja. A nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget a Szervező viseli.

8. INFORMÁCIÓ A NYEREMÉNYJÁTÉKRÓL

8.1. A Nyereményjátékról részletes információk az Applikációban.

8.2. A résztvevők kérdéseiket, illetve észrevételeiket elküldhetik a info@nyissacsodasfogasokra.hu email címre, vagy felvehetik a kapcsolatot a Lebonyolítóval a +36-1-610-8952 információs vonalon (elérhető: hétköznap 9:00 és 17:30 között).

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1. A Pályázatok Játékosoknak felróható hiányosságáért/hibájáért/pontatlanságáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

9.2. A Szervező és a Lebonyolító a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a futárszolgálattal megküldött nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. Ez nem vonatkozik arra az esetre, amennyiben az átvételre azért nem kerül sor, mert a csomag sérülése folytán a Nyertes annak átvételét megtagadja (lásd 6.8. pont).

9.3. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét minden az Applikációt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben az Applikációt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, illetve a fődíjat, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Applikáció rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az Applikáció nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

9.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált emailcímek létrehozását, illetve a Nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Nyereményjátékból.

9.5. Ha a Játékos adat- illetve kódfeltöltés vagy Regisztráció közben bezárja az Applikációt vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

9.6. A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag az Applikáción és a háttér webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem az Applikáció részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok Regisztrációjába, a Kód beküldésébe stb. a Játékos azonnali kizárását eredményezi.

9.7. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot a Nyereményjáték folyamán, - a változást megelőző legalább 24 órával korábban történő előzetes tájékoztatást követően megváltoztassák.

9.8. Jelen Játékszabályzat a Szervező a Nyereményjátékhoz tartozó Adatvédelmi Irányelveivel együttesen értelmezendő és alkalmazandó.

9.9 A Szervező a nyertesek teljes nevét, valamint nyereményét a Nyereményjáték Applikációban közzéteszi, amelyhez a Játékosok a Nyereményjátékban való részvétellel, valamint tekintettel az Adatvédelmi irányelvek c. dokumentumra foglaltakra, hozzájárulnak.

9.10. A kizárás Szervezők egyoldalú indokolás nélküli írásba foglalt értesítésével hatályosul és a kizárást a Játékos köteles tudomásul venni.

9.11. Szervezők és Lebonyolító rögzítik, hogy 2024. január 31-ét követően a Nyereményjátékkal, illetve a nyereményekkel kapcsolatos reklamációt nem áll módjukban elfogadni.

9.12. A Nyereményjáték a 4. pontban meghatározott időtartam lejárta előtt bármikor befejezhető vis maior (így különösen háború, földrengés, katasztrófa, járvány, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor, ideértve azt az esetet, amikor a Szervezők rajtuk kívülálló okok miatt képtelenek gondoskodni a Nyereményjáték megfelelő lebonyolításáról.

9.13. A Szervezőket a Nyereményjáték igénybevételéből vagy a Játékszabályzat módosításából, a Nyereményjáték felfüggesztéséből, megtiltásából, szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből eredően felelősség nem terheli, a Szervezők kizárnak minden, a fentiekből eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást, amelyet a Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten tudomásul vesz.

9.14 Amennyiben a Nyereményjáték során olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely a Nyereményjáték jogszerű lebonyolítását lehetetlenné teszi vagy veszélyezteti, a Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltessék vagy megszüntessék.

9.15. Nyereményjátékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a boltokban elhelyezett szóróanyagokon, valamint az Applikációban, információ kérhető továbbá az info@nyissacsodasfogasokra.hu e-mail címen. A Nyereményjáték hivatalos Játékszabálya az Applikációban található meg, Szervezők minden kommunikáció közül ezt tekintik elsődlegesen irányadónak. A Nyereményjátékkal kapcsolatos kérdések esetén keresse a Nyereményjáték lebonyolításával megbízott Bang Bang Ideas Kft. ügyfélszolgálatát a Nyereményjátékteljes időtartama alatt, hétfőtől-péntekig 9 –17 h között az info@nyissacsodasfogasokra.hu e-mail címen, vagy érdeklődjön az alábbi telefonszámon: +36 1 610 8952.

9.16. Sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem vállalnak felelősséget azért, hogy a promócióban részt vevő áruházakban a promócióban részt vevő Termékekből melyek, milyen mennyiségben, mely időtartam alatt érhetők el.

9.17. A Szervezők, illetve annak bármely leányvállalata, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a Nyeremények hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

9.18. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Nyereményeket megváltoztassák és azokat ugyanolyan vagy nagyobb értékű bármely más nyereménnyel helyettesítsék. Erről Szervezők a jelen Játékszabályzat megváltoztatásával nyújtanak tájékoztatást.

9.19. A Szervezők nem osztanak szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt osztanak ki, amennyi a jelen Játékszabályzatban szerepel.

9.20. A promóciós címkék és Kupakok, továbbá a hirdetési anyagok megjelenési, illetve nyomtatási hibáiért a Szervezők, illetve a The Coca‑Cola Company és annak leányvállalatai, valamint a Nyereményjátékban résztvevő üzletek és vendéglátóipari egységek, továbbá mindezek tulajdonosai, vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

9.21. A nyertes Játékosok azzal, hogy elfogadják a Játékszabályt, hozzájárulnak ahhoz is, hogy a Szervezők az általuk feltöltött fotókat korlátozás nélkül felhasználhatják a saját online felületeiken. A nyertes Játékosok a kép feltöltésével kifejezetten kijelentik és szavatolnak azért, hogy az általuk feltöltött fotók, mint szerzői művek tekintetében korlátozás nélkül és önállóan jogosultak a jelen Játékszabályzatban meghatározott jognyilatkozatokat megtenni és a jelen Játékszabályzatban meghatározott felhasználási jogokat a Szervezők részére biztosítani.

9.22. A nyertes Játékosok a Játékban történő részvétellel kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a Szervezőkkel szemben harmadik személy jogai, így különösen szerzői jogai megsértése miatt kártérítési vagy bármilyen egyéb igénnyel lép fel, a Játékosok kötelesek a Szervezőket ezen igények alól haladéktalanul és teljeskörűen mentesíteni, a kártérítésként vagy egyébként fizetett összeget a részükre haladéktalanul megtéríteni.

9.23. A Játékos részvételével elfogadja, hogy a Szervezők a nyereményeket nyilvános program keretében is átadhatják, továbbá publikálhatják vagy ismertethetik a nyertes Játékos nevén felül adott esetben fotóját, illetve a vele a nyereménnyel kapcsolatban készített média interjú tartalmát. Így a nyertes Játékos a Nyereményjátékban való részvételével elfogadja, hogy a Szervezők, mint Adatkezelők a Nyereményjátékkal összefüggésben nyilvánosságra hozzák a róluk készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket, melyek a jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett, az Adatkezelési tájékoztatóban rögzítettek szerint az alábbi felületeken valósulhatnak meg: az Adatkezelők honlapján, közösségi média felületein, nyomtatott és elektronikus reklámanyagaiban, belső intranetén.

9.24. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók.

9.25. A Coca‑Cola, a Coca‑Cola Zero a The Coca‑Cola Company bejegyzett védjegyei. ©2022 The Coca‑Cola Company.

9.26. Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassák a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett.

Budapest, 2023. június 30.

Coca‑Cola Services n.v.

Coca‑Cola Magyarország Szolgáltató Kft.

Coca‑Cola HBC Magyarország Kft.

Szervezők

I. sz. melléklet: Promócióban résztvevő termékek listája

II. sz. melléklet: Promóciós Adatvédelmi tájékoztató

Az Applikációhoz kapcsolódó Használati Feltételek, Adatvédelmi Nyilatkozat, valamint az Adatvédelmi beállítások az Applikációban a „Még több” menüpont alatt érhetők el.

I. MELLÉKLET

PROMÓCIÓBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK LISTÁJA

 • Original Coca‑Cola (1 literes)
 • Original Coca‑Cola (1,75 literes)
 • Original Coca‑Cola (2 literes)
 • Zéró Coca‑Cola (1 literes)
 • Zéró Coca‑Cola (1,75 literes)
 • Zéró Coca‑Cola (2 literes)

Leírás: A Nyereményjátékban kizárólag a promóciós kupakkal ellátott termékek vesznek részt.

A Szervező felhívja a Játékos figyelmét, hogy a termék megvásárlása előtt győződjön meg annak bontatlanságáról, valamint arról, hogy a Nyereményjátékban promóciós Kupakkal rendelkező terméket vásárol. A promóciós termékek kupakjai ezüst színűek, megtalálható rajta a „Nyerj a kupakkal!” szlogen, és a belseje 10 (tíz) jegyű alfanumerikus kódot rejt, és a termék címkén QR kód található a következő promóciós felhívással: „Ha eszel, jöhet mellé egy Coca‑Cola! Szkenneld be a Coke app QR-t és játssz a kóddal a nyereményekért!”

A Nyereményjátékban kizárólag azon termékek Kódjai vesznek részt, amelyek promóciós csomagolással rendelkeznek, azaz a csomagolások az ezüst kupakkal rendelkező termékek, amelyek 10 (tíz) jegyű alfanumerikus kódot tartalmaznak, valamint a terméken promóciós információkat tartalmazó címke található.

II. MELLÉKLET

PROMÓCIÓS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az Adatkezelők és az Adatfeldolgozók „Főzünk együtt?” Nyereményjáték során kezelt adatokat az Adatvédelmi Nyilatkozat alapján kezelik és dolgozzák fel, amely elérhető a promóciós Applikációban.

Ezen szabályzat a „Főzünk együtt?” Nyereményjátékkal kapcsolatosan az alábbiakkal kerül kiegészítésre.

AZ ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓ

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelők és Adatfeldolgozó a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban részletezett Adatfeldolgozókon túl, az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából az alábbi Adatfeldolgozók végzik:

 • VMLY&R Hungary Nemzetközi Reklámügynökség Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás út 53/C 2. em.), az adatfeldolgozás célja: a Nyereményjáték lebonyolítása
 • Bang Bang Ideas Kft. (székhely: 2096 Üröm, Tücsök köz 1/C. 2. em. 11.; levelezési cím: 1393 Budapest, Pf. 341.; e-mail: info@bangbang.hu), az adatfeldolgozás célja: a Nyereményjáték lebonyolítása
 • Rackhost Zrt. (székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.), az adatfeldolgozás célja: ügyfélszolgálati levelezés hostingolása
 • Bang Bang Ideas Kft. (székhely: 2096 Üröm, Tücsök köz 1/C. 2. em. 11.; levelezési cím: 1393 Budapest, Pf. 341.; e-mail: info@bangbang.hu), az adatfeldolgozás célja: a főnyeremény sorsolásának technikai biztosítása
 • Hetzner Online GmbH. (91710 Gunzenhausen, Industriestr. 25.), az adatfeldolgozás célja: a sorsoló program tárhelyének biztosítása
 • SPRINTER Futárszolgálat Kft. (székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39.), az adatfeldolgozás célja: a nyeremények kiszállítása és kiszállítással kapcsolatos adattárolás.

Az Adatkezelő a Játékos személyes adatait harmadik személyeknek semmilyen formában nem adja el, nem továbbítja, illetve nem adja át a Játékos erre vonatkozó kifejezett hozzájárulása nélkül.

Applikáció Regisztráción felül a Játékosok személyes adatainak kezelése és feldolgozása - a Játékosok által megadott - alábbi személyes adatokra terjed ki:

 • Email cím
 • Felhasználónév
 • Születési dátum

továbbá Heti és havi nyeremény, valamint Főnyeremény nyertesség esetén a következő adatokkal kiegészülve:

 • nyertes neve
 • telefonszám;
 • pontos lakcím;

Nyeremény átvételére jogosult meghatalmazott esetében:

 • Nyertes neve;
 • Nyertes anyja neve;
 • Nyertes személyigazolvány száma;
 • Nyertes lakcíme;
 • Meghatalmazott neve;
 • Meghatalmazott anyja neve;
 • Meghatalmazott személyigazolvány száma;
 • Tanúk neve;
 • Tanúk aláírása.

Nyereményjátékban való részvétel feltétele a Regisztrációhoz szükséges személyes adatok megadása. A Nyeremények átvételének feltétele a nyertesség esetén szükséges személyes adatok megadása, illetve hozzájárulás a Nyertes teljes nevének és nyereményének publikálásához a Applikációban. A nyertes Játékos az adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadásakor egyúttal hozzájárul ahhoz is, hogy nyertessége esetén a teljes nevét és nyereményét a Nyereményjáték Applikációban közzé tegyék.

A PROMÓCIÓS ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelők és az Adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a Nyereményjátékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt a Játékosok Regisztrációjának nyilvántartása, a sorsolások lebonyolítása, kapcsolattartás (telefonon, e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. Az Adatkezelő a Nyereményjátékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a Nyereményjáték lezárását, illetve, ha a nyeremények átadására a Nyereményjáték lezárását követően kerül sor, úgy a nyeremények átadását követően – a nyertes Pályázók kivételével – a promóciós adatkezelés során gyűjtött adatokat törli.

Az Adatkezelők a nyertes Pályázók személyes adatait a számviteli kötelezettségének teljesítése céljából a Nyereményjáték végét követően 8 év múlva törli.

NYERTES MEGJELENÉSÉRE VONATKOZÓ TOVÁBBI FELTÉTELEK

Amennyiben a Nyertes, illetve a kisérő személyek az erre vonatkozó nyilatkozat aláírásával hozzájárulnak, a Szervezők és a Lebonyolítók jogosultak a Nyertes és a Nyertes kísérőinek nevét, képmását, közösségi média fiókjának adatait és/vagy profilképét közzétenni és nyilvánosságra hozni, továbbá a Szervező és/vagy a Lebonyolítók hivatkozhatnak rájuk a Nyereményjátékkal és/vagy a Nyereménnyel kapcsolatban, bármely médiában, világszerte, reklám és PR célokból időbeli korlátozás nélkül. A Szervező és a Lebonyolítók a Nyereményjátékkal kapcsolatban filmet, fényképet és/vagy felvételt készíthet a Nyertesről és a Nyertes kísérőiről. Az ezen célból készült filmet, felvételt és/vagy fényképet (fényképeket) felhasználhatja reklám- és PR-célokra bármely médiában, világszerte, időbeli korlátozás nélkül.

Amennyiben a Nyertesről és a kísérőiről bármilyen formában tartalomrögzítés történik és az érintett személyek ehhez hozzájárulnak, abban az esetben az alábbiak feltüntetésre kerülnek:

A Nyertes és a Nyertes kísérői ingyenes, globális, átruházható és nem kizárólagos jogot biztosítanak a Szervező és/vagy a Lebonyolítók számára a beküldött anyagok felhasználására, sokszorosítására és terjesztésére a Nyereményjáték keretében, és bármely további szállítást vagy szállást biztosító helyszínen, valamint a beküldött anyagok felhasználására belső és külső kommunikációs és marketing célokra, időbeli és területi korlátozás nélkül.

A Szervező és/vagy a Lebonyolítók továbbá jogdíjmentesen jogosultak a beküldött anyagokat részben, vagy egészben bármilyen formátumban és minden ismert (közösségi) médiumon keresztül felhasználni és terjeszteni. A Szervező és/vagy Lebonyolítók fenntartják a jogot, hogy a benyújtott anyagot a médium igényeihez igazítsák vagy átdolgozzák minden technikai eszközzel, azonban tiszteletben tartva a Nyertes és kísérőinek integritását. A Nyertes és a Nyertes kísérői továbbá ingyenes, globális, átruházható és nem kizárólagos jogot biztosítanak a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak arra, hogy nevét, képmását és hangját a Nyereményjáték keretében, valamint belső és külső kommunikációs és marketing célokra területi korlátozás nélkül felhasználja, reprodukálja és terjessze.

Budapest, 2023. június 06.

Coca‑Cola Services n.v.

Coca‑Cola Magyarország Szolgáltató Kft.

Coca‑Cola HBC Magyarország Kft.

Szervezők

III. MELLÉKLET

MOL FRESH CORNER ÜZLETEK LISTÁJA

Kútkód - MOL Fresh Corner üzlet 

25524 - Ajka, Fõ út

18247 - Aszód, Pesti út

61350 - Baja, Dózsa Gy. u. 97.

25033 - Bakonygyepes, 8. sz. fkl. út

18107 - Balassagyarmat, Kõvári út

25077 - Balatonakarattya, 71.sz. főút

65100 - Balatonederics, 71es főút

33302 - Balatonföldvár, Szentgyörgyi út

25055 - Balatonfüred, Széchenyi út

33346 - Balatonkeresztúr, 7. sz. főút

33040 - Balatonlelle, M7 I. (jobb)

33050 - Balatonlelle, M7 II. (bal)

33036 - Balatonlelle, Rákóczi út

33357 - Barcs, Erkel F. út

34231 - Bátaszék, Budai út

41327 - Békéscsaba, Szegedi út

53150 - Berettyóújfalu, 42. sz. főút

62900 - Berettyóújfalu, 4247 út körforg

53268 - Berettyóújfalu, 47. sz. főút

21213 - Bicske, Botond tér

34039 - Bonyhád, Zrínyi út

63650 - Budakeszi, Budaörsi u. 

17521 - Budakeszi, Temető út

63300 - Budaörs, Garibaldi u. 2.

18225 - Budaörs, Metro

17510 - Budaörs, Repülőtér

63350 - Budaörs, Rubik u. 3.

60200 - Budapest ,Kerepesi út 57. (VIII.)

60800 - Budapest, 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 6. (XXI)

60640 - Budapest, Ady Endre út 22. (XIX)

12144 - Budapest, Arany J. u.

11045 - Budapest, Árpád fejedelem út

12539 - Budapest, Bogáncs u.

11800 - Budapest, Borszéki út

60360 - Budapest, Budaörsi út 126. (XI.)

60600 - Budapest, Cinkotai út (XVII)

60480 - Budapest, Csömöri út 27 (XIV)

70040 - Dombóvári út 28. Fresh Corner Café

12177 - Budapest, Fóti út

60240 - Budapest, Gyáli út (IX.)

12391 - Budapest, Hős u.

12465 - Budapest, Hungária körút

12303 - Budapest, Hűvösvölgyi út

12070 - Budapest, Irinyi u.

11311 - Budapest, Istenhegyi út

12336 - Budapest, Kõbányai út

60280 - Budapest, Könyves Kálmán krt. 41(X.)

11514 - Budapest, Kossuth L. u.

60380 - Budapest, Mezőkövesd út 11. (XI.)

12284 - Budapest, Nagykőrösi út

60320 - Budapest, Nagyszőlős u. 47.(XI.)

12560 - Budapest, Nagytétényi út

11215 - Budapest, Napfény u.

12092 - Budapest, Ócsai út

11761 - Budapest, Pap Károly u.

11783 - Budapest, Pesti út

12380 - Budapest, Prielle K. u.

12233 - Budapest, Puskás F. u.

11399 - Budapest, Róna u.

12432 - Budapest, Szent István út

60080 - Budapest, Szentendrei út 100.(III.)

12410 - Budapest, Üllői út 661.

60400 - Budapest, Váci út 19. (XIII)

12063 - Budapest, Vágány u.

44380 - Cegléd, M4 I.

44390 - Cegléd, M4 II.

44373 - Cegléd, Pesti út 87.

24023 - Celldömölk, Ostffy tér

22046 - Csorna, Soproni út

54083 - Debrecen, Böszörményi út

54046 - Debrecen, Mikepércsi út I.

54057 - Debrecen, Mikepércsi út II.

54068 - Debrecen, Sámsoni út

18184 - Diósd, 70. sz. főút

63450 - Diósd, Balatoni út 11.

34043 - Dombóvár, Köztársaság u.

34330 - Dunaharaszti, Fő út

63750 - Dunakeszi, 2es sz. főút

21054 - Dunaújváros, 6. sz. főút

51391 - Edelény, 27. sz. főút

63000 - Eger, Kistályai út 1.

55016 - Eger, Kővágó tér

55027 - Eger, Mátyás király út

51403 - Encs, 3. sz. főút

18350 - Ercsi, M6 I. jobb (jobb)

18355 - Ercsi, M6 II. bal (bal)

17115 - Érd, Budai út I.

17100 - Érd, Ercsi út

23223 - Esztergom, Visegrádi út

44421 - Fegyvernek, 4. sz. főút

56277 - Fehérgyarmat, Alkotmány út

52100 - Felsőzsolca, 2034/14 hrsz

17820 - Fót, M2

62350 - Füle, M7 autópálya I. 83 km

62400 - Füle, M7 autópálya II. 83 km

55100 - Füzesabony, Maklári út

17290 - Gödöllő MP, Pattantyús Ábrahám krt.

17288 - Gödöllő, Szabadság u.

53608 - Görbeháza, M3 I.

53619 - Görbeháza, M3 II.

18214 - Gyömrő, Mendei út

55304 - Gyöngyös, Pesti út

22079 - Győr, Budai út

62450 - Győr, Szent Imre u. 55.

22250 - Győr, Tatai út

62500 - Győrújbarát, M1 autópálya 119.km

41102 - Gyula, Csabai út

53054 - Hajdúböszörmény, Debreceni út

53087 - Hajdúszoboszló, Debreceni út

31148 - Harkány, Pécsi út

55219 - Hatvan, M3 I.

55223 - Hatvan, M3 II.

55049 - Hatvan, Rákóczi út

35234 - Hévíz, Hévízi út

17400 - Isaszeg, 455 hrsz

44240 - Jászberény, Szolnoki u.

44250 - Jászjákóhalma MP, Fő út

55060 - Kápolna, 3. sz. főút

33121 - Kaposvár, Vásár tér

44059 - Karcag, Gyarmati u.

51070 - Kazincbarcika, Mucsonyi út

45343 - Kecskemét, Békéscsabai út

61050 - Kecskemét, Izsáki út 12/a

45435 - Kecskemét, M5 autópálya (bal)

45436 - Kecskemét, M5 autópálya (jobb)

61100 - Kecskemét, Szegedi út 19.

35212 - Keszthely, Festetics Gy. út

35201 - Keszthely, Tapolcai út

45450 - Kiskőrös, Petőfi u.

45254 - Kiskunmajsa, belterület hrsz: 3162

56041 - Kisvárda, Attila út

31266 - Komló, Feketegyémánt tér (Komló, Pécsi út)

24052 - Körmend, Rákóczi F. út

44410 - Kunhegyes, Kossuth Lajos u.

45232 - Lajosmizse, 50. sz. főút

61200 - Lakitelek, Szikra u. 206/c

17148 - Leányfalu, Móricz Zs. út

35278 - Lenti, Széchenyi tér

22350 - Lövő, Kőszegi út HRSZ. 1252.

18310 - M1 autópálya, 22 km I. (jobb)

18332 - M1 autópálya, 22 km II. (bal)

43129 - M43 Szent Gellért Pihenőhely

33250 - Marcali, Noszlopy u.

56052 - Mátészalka, Vásár tér

52018 - Miskolc, Búza tér

52033 - Miskolc, Pesti út II. (bal)

61800 - Miskolc, Újgyőri főtér 3.

31244 - Mohács, Eszéki út

17414 - Monor, 4. sz. főút

22271 - Mosonmagyaróvár, M1 I. (jobb)

22282 - Mosonmagyaróvár, M1 II. (bal)

22227 - Nagycenk, 84. sz. főút

35153 - Nagykanizsa, Camping

35245 - Nagykanizsa, Elkerülő út

17052 - Nagykáta, Ady E. u.

63950 - Nagykőrös, Téglagyári u. 1

17351 - Nagymaros, Váci út

64200 - Nyíregyháza, László u.

56255 - Nyíregyháza, Tokaji út

41200 - Orosháza, Elkerülő út

41349 - Orosháza, Kettőssánc tér

51325 - Ózd, Vasvár út

34183 - Paks, 6. sz. főút

25535 - Pápa, Jókai út

18258 - Pécel, Köztársaság tér

32090 - Pécs MP, Siklósi út 9.

65300 - Pécs Pécsváradi u. 12.

32129 - Pécs, Endresz út

31329 - Pécs, Maléter P. u.

55359 - Pétervására, Orgona út

63600 - Piliscsaba, 10es fő út

18077 - Ráckeve, Kossuth L. u.

22186 - Rajka, Bem József u.

35267 - Rédics, 86. sz. főút

55337 - Rekettyés pihenőhely, M3 I. (jobb)

55348 - Rekettyés pihenőhely, M3 II. (bal)

18118 - Rétság, 2. sz. főút

18129 - Salgótarján, Budapesti u. 27.

41190 - Sarkad, Vásár tér

51207 - Sárospatak, Wesselényi út

31307 - Siklós, Szent István tér

33324 - Siófok, Wesselényi u.

45265 - Solt, Vecsei u.

62750 - Sopron, Győri út 42.

22249 - Sopron, Határátkelő I. (jobb)

61550 - Szarvas, Szabadság út 5153.

18500 - Szatymaz, M5 autópálya I. (jobb)

18510 - Szatymaz, M5 autópálya II. (bal)

17469 - Százhalombatta, Bekötõ út

18133 - Szécsény, Salgótarjáni út

42171 - Szeged, 47.sz. főút

43108 - Szeged, Kálvária sugárút

21202 - Székesfehérvár, Sárkeresztúri út

62200 - Székesfehérvár, Seregélyesi út 113

34242 - Szekszárd, Csatári Torok

34210 - Szekszárd, M6 I.

34211 - Szekszárd, M6 II.

27412 - Szekszárd, Pásztor út

42193 - Szentes, Attila út

24170 - Szentgotthárd, Rábafüzesi út

61900 - Szerencs, Gyár út 38.

17363 - Szigetszentmiklós

31211 - Szigetvár, József A. u.

44403 - Szolnok, Elkerülő út

64700 - Szombathely, Viktória út 1.

24266 - Szombathely, Zanati út II.  

34157 - Tamási, Szabadság u.

25546 - Tapolca, Kossuth út

23241 - Tatabánya, Gyõri út

53246 - Téglás, 4. sz. főút

44443 - Tiszafüred, Ady E. út

45191 - Tiszakécske, Szolnoki u.

51092 - Tiszaújváros, 35. sz. főút

51199 - Tokaj, Tarcali út

18195 - Törökbálint, M0 6 km.

63400 - Törökbálint, Raktárvárosi u. 3.

18303 - Vác, Balassagyarmati út

64850 - Várpalota, 8as főút

56159 - Vásárosnamény, Nyíregyházi út

24159 - Vasvár, Dr. Tretter L. u.

63800 - Vecsés, Fő út

18200 - Vecsés, M0 I. (jobb)

18210 - Vecsés, M0 II. (bal)

21183 - Velence, M7 I. (jobb)

21194 - Velence, M7 II. (bal)

25291 - Veszprém, Budapesti u. 74

65000 - Veszprém, Budapesti út 91.

31288 - Villány, Virágosi út

56244 - Záhony, 4. sz. főút

35182 - Zalaegerszeg, Balatoni út I.

35130 - Zalakomár, M7 I. (jobb)

35140 - Zalakomár, M7 II. (bal)

25321 - Zirc, Kossuth L. út