HIVATALOS JÁTÉK- ÉS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT | „KINLEY PROMO 2023” NYEREMÉNYJÁTÉK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA:

1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE

A „Kinley promo 2023” fogyasztói promóció (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezői a Coca‑Cola Services n.v. (1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels; adószám.: 462525791; cégjegyzékszám.: BE0462525791), a Coca‑Cola Magyarország Szolgáltató Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.;  cégjegyzékszám: 13-09-072515; adószám: 12150126-2-13), valamint a Coca‑Cola HBC Magyarország Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.; cégjegyzékszám: 13-09-067506; adószám: 10886861-2-44) (a továbbiakban: „Szervezők”).

A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervezők, mint adatkezelő (a továbbiakban: "Adatkezelő"), a Nyereményjáték lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a VMLY&R Hungary Nemzetközi Reklámügynökség Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás út 53/C 2. em.; adószám: 10361942243; cégjegyzékszám: 01-09-064225) a továbbiakban: "Lebonyolító"), a Microsoft Co. (székhely: Leopardstown, Dublin), valamint a RackForest Zrt. (székhely: Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001. 1132 Budapest) mint a Nyereményjátékban a Szervezők közreműködői (a továbbiakban: „Adatfeldolgozók”) közösen végzik.

A Lebonyolító felelős különösen a következő feladatok teljesítéséért:

 • Adatbázis kezelése
 • Nyertes kiértesítések
 • Játékosokkal való kapcsolattartás
 • Nyertesek adatainak egyeztetése, a nyereményre jogosultság ellenőrzése
 • Nyeremények eljuttatása a nyertesekhez
 • Nyereményjátékkal kapcsolatos online ügyfélszolgálat biztosítása

2. COCA‑COLA APPLIKÁCIÓ

A Coca‑Cola applikáció (a továbbiakban: „Applikáció”) a The Coca‑Cola Company márkái promóciós aktivitásainak gyűjtőfelületeként egyszerre akár több márka nyereményjátékát is tartalmazhatja.

Jelen Nyereményjátékunk a Kinley márka „KINLEY PROMO 2023” Nyereményjáték, melyben kizárólag az 5. pontban felsorolt, promóciós címkével ellátott termékek vesznek részt.

Az Applikációban azonos időben más nyereményjátékok promóciós termékeivel ebben a Nyereményjátékban nem lehet részt venni.

A Szervező korábbi nyereményjátékaihoz kapcsolódó promóciós termékek kupakjainak a korábbi nyereményjátékban fel nem használt kódjait ebben a Nyereményjátékban nem lehet felhasználni. 

3. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK

A Nyereményjátékban részt vehet minden cselekvőképes, magyarországi lakcímmel rendelkező 18. életévét betöltött, az alábbiakban meghatározott személyi körbe nem eső természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki rendelkezik az Applikációban élő regisztrációval, vagy a Nyereményjáték során letölti az Applikációt és beregisztrál, továbbá aki a Nyereményjáték időtartama alatt vásárol legalább egy (1) darab,  a jelen Játékszabályzat 5. pontjában meghatározott terméket (a továbbiakban: „Termék”) bármely magyarországi üzletben, és feltölti a Termék kupakjában (a továbbiakban: „Kupak”) található 10 karakterből – számokból és betűkből – álló érvényes egyedi promóciós kódot (a továbbiakban: „Kód”). A Kód feltöltése egyben a jelen Játékszabály és Promóciós Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásának minősül. A Kód feltöltése és játékba küldése után jogosulttá válik a nyeremények megnyerésére (a továbbiakban együtt: „Pályázat”). 

A Nyereményjátékban nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Szervezők, a Lebonyolítók, az Adatfeldolgozók, illetve a Nyereményjáték szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek.  2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

A Nyereményjátékban résztvevő Termékeket árusító kereskedelmi egységek, továbbá a Szervezőkkel szerződéses kapcsolatban álló azon gazdálkodó szervezetek, amelyek a Nyereményjáték időtartama alatt a szerződés teljesítése során a Szervezők bármely telephelyén, bármely időtartamban munkát végeznek, illetve ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói szintén nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Nyereményjátékban.

4. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

A Nyereményjáték 2023. augusztus 21. 10 óra 00 perctől – 2023. október 29. 23 óra 59 percig tart, a Nyereményjátékban kizárólag ezen időszak alatti kódfeltöltésekkel lehet részt venni, és kizárólag ezen időszak alatt lehet a Nyereményjátékban Pályázatot beküldeni.

Amennyiben a Nyereményjáték technikai okokból később indul el, úgy ezért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

5. ANYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK

Kinley Ginger Ale 500 ml PET kiszerelés

Kinley Ginger Ale 1.5 L PET kiszerelés

Kinley Ginger Ale Zero 500 ml PET kiszerelés

Kinley Ginger Ale Zero 1.5 L PET kiszerelés

Kinley Tonic Water 500 ml PET kiszerelés

Kinley Tonic Water 1.5 L PET kiszerelés

Kinley Tonic Water Zero 500 ml PET kiszerelés

Kinley Tonic Water Zero 1.5 L PET kiszerelés

Felhívjuk a Játékos figyelmét, hogy a termék megvásárlása előtt győződjön meg annak bontatlanságáról, valamint arról, hogy a Nyereményjátékban résztvevő Kinley promóciós csomagolású, és promóciós kupakkal ellátott terméket vásárol, és őrizze meg a Kupakról készült fényképet 2023. november 29-ig!

5.1. PROMÓCIÓS CSOMAGOLÁS

A Nyereményjátékban kizárólag azon termékek Kódjai vesznek részt, amelyek promóciós csomagolással és promóciós arany színű Kupakkal rendelkeznek. A promóciós csomagolások termékenként és ízvariációnként eltérőek lehetnek. A csomagolások az alábbi információkat kötelezően tartalmazzák:

 • Arany promóciós kupak,
 • "Szkenneld be a Coke App QR-t és játssz a kóddal a nyereményekért” felirat,
 • Az Applikáció QR kódja.

6. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A Nyereményjátékban való részvétel feltételei az alábbiak;

 • a Coca‑Cola Applikációban élő regisztráció (az App letöltésével a Játékos elfogadja az App ÁSZF-ét)
 • legalább egy (1) darab, 5. pontban meghatározott Termék vásárlása bármely magyarországi üzletben,
 • majd azt követően a Termék Kupakjában található egyedi Kód feltöltése az App KINLEY tematikájú Kódfeltöltés szekciójába, a 4. pontban meghatározott időtartamon belül – a kódfeltöltéssel a Játékos elfogadja a Nyereményjáték Játékszabályzatát és az ehhez kapcsolódó Promóciós Adatvédelmi Tájékoztatót,
 • valamint a Kupak fényképének megőrzése legalább 2023. november 29-ig.

Játékos a Kód feltöltésével automatikusan elfogadja a jelen részvételi és játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt és hozzájárul személyes adatainak a Coca‑Cola Applikáció Adatvédelmi Nyilatkozatában, továbbá a Játékszabályzathoz kapcsolódó Promóciós Adatvédelmi Tájékoztatóban leírtak szerinti kezeléséhez.

 

6.1. REGISZTRÁCIÓ

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele az Applikációban történő regisztrációval személyes profil létrehozása.  A regisztráció pontos menetét, annak részleteit az Applikáció Használati Feltételei tartalmazzák.

Az Applikáció letölthető az App Store-ban és a Google Play Áruházban.

Játékos bármikor kérheti, hogy Profilját, valamint az abban tárolt adatait Szervezők haladéktalanul töröljék, amely kérésének Szervezők a beérkezett kérelem észlelését követően haladéktalanul, de maximum 30 napon belül eleget tesznek. Játékos bármikor kérheti Profiljának törlését a https://www.coca-cola.com/hu/hu/about-us/contact-us oldalon található webnyomtatvány segítségével, vagy írásban a hungary@coca-cola.com e-mail címen, valamint a promóció ideje alatt az info@kinleypromo.hu e-mail címen. A webnyomtatvány nyelve alapértelmezettként angol nyelvű, melynek jobb felső sarkában lehet a nyelvet magyar nyelvre váltani. Szervezők Játékos adatainak törlését követően válaszüzenetben haladéktalanul tájékoztatják a Játékost. A Játékos a Nyereményjátékban való részvételre, nyereményre a törlését követően nem jogosult.

A Játékosok a személyes adataik kezelésére, az adatbiztonságra, illetve a Játékosokat az adataik kezelésével összefüggésben megillető jogosultságaira vonatkozó részletes szabályokat az Applikáció Adatvédelmi Nyilatkozatában, illetve a Nyereményjátékra vonatkozó Promóciós Adatvédelmi Tájékoztatóban találják.

6.2. PÁLYÁZAT

Játékosnak az Applikációban a KINLEY tematikájú „Kódfeltöltésnél” a megadott technikai instrukciók figyelembevételével fel kell töltenie a Termék Kupakjában található egyedi, 10 jegyű Kódot.

A kódfeltöltés az Applikáció menüjéből a Nyeremény menüpontból is elérhető.

Tekintettel arra, hogy az Applikációban egyidőben több különböző nyereményjáték is folyhat, ezért felhívjuk a Játékos figyelmét, győződjön meg róla, hogy a Kinley nyereményjátékhoz tölti fel a kódot.

Jelen Nyereményjátékban kizárólag az 5. pontban felsorolt promóciós Termékekben szereplő Kódok feltöltése biztosít lehetőséget a Nyereményjátékban való részvételre.

A Termék Kupakjában található egyedi, 10 jegyű Kódot a Kinley csempére kattintva, a képernyő alján a piros “Próbálj szerencsét!” gombra kattintva tudja megadni, majd a „Feltöltöm” gombra kattint.

A Játékos ezután a képernyőn megjelenő piros gombra kattint, nyertesség esetén, a visszaszámlálást követően jelzi az Applikáció, a Játékos mely nyereményre jogosult.

Játékosnak nem kell választania a nyeremények között, a Kód játékba küldésével vagy napi vagy Silver vagy Gold nyereményt is nyerhet. A napi és Silver nyereményeket azok a Játékosok fogják megnyerni, akik az adott nyerő időpontban (óra-perc-másodperc) vagy az adott időpont utáni legközelebbi időpontban kattintanak a nyereményjáték képe alatt található piros "Próbálj szerencsét!” gombra, és töltik fel a Kupakban található Kódot. A Gold nyereményeket a meghatározott játékhét lezárultát követően elektronikus sorsolóprogram segítségével a Lebonyolító VMLY&R Hungary Nemzetközi Reklámügynökség Kft. sorsolja ki. A napi és a Silver nyereménytípus megnyeréséhez 1 kódfeltöltés elegendő, míg a Gold nyereménytípus megnyeréséhez 10 kód feltöltése szükséges.

A Szervező és/vagy a Lebonyolító elektronikus úton bekérheti a feltöltött bármely Kupakról készült fényképet, melyet a Játékosoknak meg kell őrizniük legalább 2023. november 29-ig. Az eredeti Kupakról készült fénykép beküldésére a Játékosnak az arra való felszólítást követően legfeljebb 5 (öt) munkanap áll rendelkezésére. Amennyiben a Játékos a felszólítás ellenére nem mutatja (küldi) be a Szervező/Lebonyolító által bekért eredeti Kupakról készült fényképet határidőn belül, vagy az nem a feltöltött Kódot tartalmazza, vagy, ha az nem felel meg a Játékszabályzatnak, úgy az érintett Pályázat kizárásra kerül a Játékból.

Egy Pályázat kizárólag egy (1) Kupak Kódját tartalmazhatja; illetve egy Kupak Kódja az Applikációba csak egyszer tölthető fel.

A Nyereményjáték Kódjait kizárólag a Nyereményjáték ideje alatt lehet játékba küldeni. A fel nem használt pontok a Nyereményjáték végével törlésre kerülnek.

Érvénytelen Pályázatnak minősül az egyszer már feltöltött Kód újbóli feltöltése akár azonos Játékos, akár másik személy által.

Valamennyi Kód egyedi, így a rendszer csak az élő, a Nyereményjátékban résztvevő Kódokat fogadja el, egy Kódot kizárólag egy alkalommal lehet érvényesen feltölteni. A Szervezők nem fogadják el a véletlenszerűen kiválasztott vagy kitalált számkódokat.

Játékos minden feltöltött Kód után visszaigazolást kap az Applikációban arról, hogy sikeres vagy sikertelen volt a kódfeltöltése.

A Szervezők a nem valós adatokat megadó vagy a Játékszabályzat feltételeinek bármely okból nem megfelelő Játékosokat a Nyereményjátékból kizárhatják.

A Játékos köteles a Nyereményjáték végét követően, 2023. november 29-ig a Pályázatához tartozó egyedi Kóddal ellátott Kupakokról készült fényképeket sértetlen állapotban megőrizni. Szervezők a Nyereményjáték során bármikor elkérhetik és ellenőrizhetik a Pályázathoz tartozó Kupakokról készült fényképeket. Amennyiben a Játékos a Szervezők kérésére nem tudja biztosítani a Pályázathoz tartozó Kupakról készült fényképet, a Szervezők jogosultak a Játékos Pályázatát a Nyereményjátékból kizárni.

Szervezők kizárólag azokat a Pályázatokat tekintik érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Nyereményjátékba.

Bármilyen módon hamisított vagy manipulált, illetve az olvashatatlan Kód érvénytelennek minősül és nem vesz részt a Nyereményjátékban. A Nyereményjátékban részt vevő Pályázatok érvényességével, valamint a Nyereményjáték jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervezők döntése az irányadó. A Szervezők a Pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárják a felelősségét.

Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírás valamelyikének nem felelnek meg, a Nyereményjátékból kizárásra kerülnek.

A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembevételre a Nyereményjátékban, továbbá Szervezők a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárják a Nyereményjátékból.

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése érdekében a Szervezők megvizsgálhatják, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Nyereményjátékból kizárhatja.

A Nyereményjátékból – a Szervezők megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Nyereményjáték szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem valós adatokkal történő regisztrációval vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen résztvevőknek minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyüktől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost, illetve ezen játékosok nyerési esélyeit a leírt magatartásukkal csökkentik. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Nyereményjátékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Nyereményjátékkal összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy kizárják minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely a Szervezők által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett Nyereményjátékukból kizárják azt a Játékost, aki a Nyereményjáték során bizonyítottan a Nyereményjáték app feltörésével, robot-, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra, illetve a Nyereményjáték menetének manipulálására lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A kizárás Szervezők egyoldalú indokolás nélküli írásba foglalt értesítésével hatályosul és a kizárást a Játékos köteles tudomásul venni.

6.3. NAPI ÉS SILVER NYEREMÉNYEK SORSOLÁSA

A nyereményjáték során összesen 90 (kilencven) darab napi és Silver nyeremény kerül kisorsolásra véletlenszerűen kiválasztott nyerő időpontok alapján.

 • 70 darab napi nyerő időpont, amely esetén a nyeremény: Apple AirTag
 • 20 darab Silver nyerő időpont, amely esetén a nyeremény: Apple AirPods2 töltőtokkal

Szervezők még a Nyereményjáték megkezdése előtt, elektronikus sorsoló program segítségével határozzák meg a napi és Silver nyereményekhez tartozó véletlenszerűen kiválasztott nyerő időpontokat, minden nap 07 óra 00 perc 00 másodperc – kivéve a promóció első napja, amely 10 óra 00 perc 00 másodperc – és 20 óra 59 perc 59 másodperc között, másodpercnyi pontossággal, a Nyereményjáték teljes időtartamára; összesen 90 (kilencven) időpontot sorsolva. Minden napra 1 darab napi nyerő időpont, és hetente 2 darab Silver nyerő időpont kerül kisorsolásra. A sorsolás nem nyilvános.

A nyereményeket azok a Játékosok fogják megnyerni, akik az adott nyerő időpontban (óra-perc-másodperc) vagy az adott időpont utáni legközelebbi időpontban kattintanak a nyereményjáték képe alatt található piros “Próbálj szerencsét!” gombra, és töltik fel a Kupakban található Kódot.

Amennyiben több Játékos másodpercre azonos időpontban tölt fel Pályázatot, a Szervezők azt a Játékost tekintik nyertesnek, akinek a Pályázatát az Applikáció számítógépes szervere sorrendben elsőként dolgozza fel.

A Kód feltöltését követően a Játékos az Applikációban azonnali értesítést kap, hogy nyert-e napi vagy Silver nyereményt. Amennyiben a Játékos nyert, akkor az Applikáció „Profil Nyereményeim” menüpontjában találja meg a nyeremény beváltásához szükséges információkat: A kiértesítést követő 5 munkanapon belül a nyertes Játékosoknak fel kell tölteniük a kért adatokat, kiválasztva a Coca‑Cola Promóciókat (Promóciók & Coca‑Cola App), majd a Nyeremény beváltását (Nyeremény beváltása) és a Nyeremény típusát (Fizikális) a legördülő menüből. Ezt követően meg kell adniuk a Nyereményjátékot, amelyben nyertek (Kinley), a nyeremény típusát, a nyeremény átvételére jogosító kódot, a nevüket, e-mail címüket, valamint a pontos szállítási címüket és telefonszámukat a https://www.coca-cola.com/hu/hu/about-us/contact-us weboldalon a nyereményük kiszállítása érdekében.

6.4. GOLD NYEREMÉNYEK SORSOLÁSA

A nyereményjáték során összesen 20 (húsz) darab Gold nyeremény kerül kisorsolásra elektronikus sorsolóprogram segítségével.

 • 20 darab Gold nyeremény sorsolása, amely esetén a nyeremény: Apple iPhone 14 Pro 128GB Gold

A Szervezők megbízásából a Lebonyolító a Nyereményjáték időtartama alatt azon Játékosok között, akik az adott játékhét (a továbbiakban: „Játékhét”) időtartama alatt legalább 10 (tíz) darab érvényes Pályázatot küldtek be, minden Játékhetet követő pénteki napon (amennyiben ez munkaszüneti napra esik, úgy az azt követő munkanapon) 15:00 órakor, a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével (gépi sorsolás) sorsolják ki a nyertes Játékosokat.

Szervezők megbízásából a Lebonyolítók minden Játékhét és Gold nyeremény vonatkozásában 2 (kettő) darab Gold nyereményt sorsolnak ki háromtagú sorsoló bizottság előtt, a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsoló program segítségével. Az adott Játékheti sorsoláson azon Játékosok vesznek részt, akik az érintett Játékhét időtartama alatt legalább 10 (tíz) darab érvényes Pályázatot küldtek be, függetlenül attól, hogy a Pályázataik korábban nyertek-e napi vagy Silver nyereményt. Egy adott Játékhét során egy Játékos minden további 10 érvényes Pályázatával megnövelheti az esélyét a Gold nyeremény sorsolásán, azaz például 20 érvényes Pályázat kétszeres esélyt, 30 érvényes Pályázat háromszoros esélyt jelent.

A Lebonyolító VMLY&R Hungary Nemzetközi Reklámügynökség Kft. minden Játékhét vonatkozásában nyereményenként 1 (egy) nyertes Játékost, a Játék időtartama alatt összesen 20 (húsz) darab Gold nyereményt sorsol ki. A Szervezők a Gold nyeremények sorsolásán 5 (öt) Gold nyeremény tartaléknyertest (a továbbiakban: „Tartaléknyertes”) sorsolnak ki, minden Gold nyeremény vonatkozásában.

A Tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a Gold nyereményre, amennyiben az aktuális Gold nyeremény nyertese vagy az előttük álló Tartaléknyertes bármely okból nem teljesíti a jelen Játékszabályzatban foglaltakat; vagy a nyereményt nem veszi át vagy visszautasítja; vagy kizárásra kerül; vagy a nyertes Játékos vagy az előttük álló Tartaléknyertes bármely okból kizárásra kerül. A Tartaléknyertesekre egyebekben a nyertesekre vonatkozó rendelkezések irányadók.

Egy Játékos csak egy Gold nyereményt nyerhet, függetlenül attól, korábban nyert-e már napi vagy Silver nyereményt.

A sorsolás helyszíne a Lebonyolító, VMLY&R Hungary Nemzetközi Reklámügynökség Kft. székhelye (1123 Budapest, Alkotás út 53. C. ép. 2. em.). A sorsolás nem nyilvános.

6.4.1. JÁTÉKHETEK:

1.       játékhét: 2023. augusztus 21. 10:00-tól 2023. augusztus 27. 23:59-ig.         

Sorsolás időpontja: 2023. szeptember 1. 15:00

2.       játékhét: 2023. augusztus 28. 00:00-tól 2023. szeptember 3. 23:59-ig          

Sorsolás időpontja: 2023. szeptember 8. 15:00

3.       játékhét: 2023. szeptember 4. 00:00-tól 2023. szeptember 10. 23:59-ig             

Sorsolás időpontja: 2023. szeptember 15. 15:00

4.       játékhét: 2023. szeptember 11. 00:00-tól 2023. szeptember 17. 23:59-ig

Sorsolás időpontja: 2023. szeptember 22. 15:00

5.       játékhét: 2023. szeptember 18. 00:00-tól 2023. szeptember 24. 23:59-ig

Sorsolás időpontja: 2023. szeptember 29. 15:00

6.       játékhét: 2023. szeptember 25. 00:00-tól 2023. október 1. 23:59-ig

Sorsolás időpontja: 2023. október 6. 15:00

7.       játékhét: 2023. október 2. 00:00-tól 2023. október 8. 23:59-ig

Sorsolás időpontja: 2023. október 13. 15:00

8.       játékhét: 2023. október 9. 00:00-tól 2023. október 15. 23:59-ig

Sorsolás időpontja: 2023. október 20. 15:00

9.       játékhét: 2023. október 16. 00:00-tól 2023. október 22. 23:59-ig

Sorsolás időpontja: 2023. október 27. 15:00

10.   játékhét: 2023. október 23. 00:00-tól 2023. október 29. 23:59-ig

Sorsolás időpontja: 2023. november 3. 15:00

 

A Szervezők/Lebonyolítók fenntartják a mindenkori sorsolás előre meghirdetett időpontjának és/vagy helyszínének megváltoztatási jogát. Az időpontváltozást a Szervezők a Játékszabályzat módosításával teszik közzé.

A Gold nyeremény megnyerése esetén a Lebonyolító VMLY&R Hungary Nemzetközi Reklámügynökség Kft. a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti a sorsolást követő legkésőbb 5 munkanapon belül, a Játékos által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján, amelyről a nyertes Pályázat érkezett.

A kiértesítést követő 5 munkanapon belül a nyertes Játékosnak a nyertes kiértesítőre válaszolva, e-mailben, meg kell adnia a nyertes kiértesítőben kért adatokat.

Amennyiben a kisorsolt nyertes Játékos beküldött adatainak ellenőrzése során bebizonyosodik, hogy azok nem felelnek meg a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, illetve a nyertes Játékos a Lebonyolító VMLY&R Hungary Nemzetközi Reklámügynökség Kft.-vel a nyertes értesítés-adatbekérő értesítését követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül nem veszi fel a kapcsolatot, nem adja meg adatait, vagy nem elérhető, úgy a nyertes Játékos kizárásra kerül a Nyereményjátékból és elveszti jogosultságát a nyereményére. Ebben az esetben a sorsolás sorrendjében soron következő Tartaléknyertes lép a helyébe.

A Gold nyeremény meghatalmazott útján is átvehető. Meghatalmazott lehet minden cselekvőképes természetes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja, valamint az Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat írásban elfogadja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek neve, anyja neve, lakcíme, két tanú aláírása.

Amennyiben a nyertes Játékost vagy bármelyik Tartaléknyertest a regisztráció során megadott elérhetőségei egyikén sem lehet igazoltan elérni a sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül, vagy a Gold nyeremény átvételét írásban visszautasítja, úgy Pályázata érvénytelennek minősül és helyébe – a kisorsolás sorrendje szerinti – Tartaléknyertes lép.

A Szervezők a nyeremény átadásáig zárhatják ki a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített valamely feltételnek.

Amennyiben az adott nyeremény tartaléknyertesei közül egy Tartaléknyertesnek sem lehetséges az adott nyeremény kiadása, a nyereményt a Szervezők másnak nem ajánlják fel, az adott nyeremény a Szervezőknek visszaszállításra kerülnek, illetve a Szervezőknél maradnak.

Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból érvénytelen a Játékos a Játékból a Pályázatával összefüggő okból kizárásra kerül.

Egy Játékos a különböző típusú nyereményekből csak egyet nyerhet a Nyereményjáték során, azaz kizárólag egy (1) darab napi nyereményt és/vagy egy (1) darab Silver nyereményt és/ vagy egy (1) darab Gold nyereményt.

 

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett Nyereményjátékából kizárják azt a Játékost, aki a Nyereményjáték során bizonyítottan az Applikáció feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

Szervezők szintén kizárhatják a Nyereményjátékból azt a nyertes Játékost, aki nem elérhető. Kérjük, hogy a Nyereményjáték ideje alatt ellenőrizzék a levélszemét (spam) mappát is.

Amennyiben az adott Nyeremény nyertesei vagy tartaléknyertesei közül egynek sem lehetséges az adott nyeremény kiadása, a Nyereményt a Szervezők másnak nem ajánlják fel, az adott Nyeremény a Szervezőknek visszaszállításra kerülnek, illetve a Szervezőknél maradnak.

Szervezők és Lebonyolító rögzítik, hogy 2023. november 29-ét követően a Nyereményjátékkal, illetve a nyereményekkel kapcsolatos reklamációt nem áll módjukban elfogadni.

7. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

7.1. NYEREMÉNYEK

A Nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra:

 

Napi nyeremények – naponta egy (1) darab, összesen 70 darab Apple AirTag.

Részletek:

 • A Lokátor appban a barátaid és a készülékeid megkeresése mellett már a legfontosabb tárgyaidat is követheted
 • Elég egyetlen érintéssel beállítanod, és az AirTag azonnal csatlakozik az iPhone-odhoz vagy iPadedhez
 • Az AirTag beépített hangszóróját megszólaltatva egyszerűbben megtalálod a dolgaidat
 • Az ultraszélessávú technológián alapuló Precíziós keresés elvezet a közeledben lévő AirTaghez (bizonyos iPhone-modelleken - iPhone 11, vagy annál újabb modelleken)
 • A távolból is lokalizálhatod a dolgaidat a Lokátor hálózatát alkotó több százmillió Apple készülék segítségével
 • Ha Elveszett módba állítod az AirTaget, automatikusan értesítést kapsz, amikor észleli a Lokátor hálózata
 • A Lokátor hálózatával folytatott minden kommunikáció anonim és titkosított a személyes adatok védelmében
 • Az AirTagen soha nem tárolódnak helyadatok és előzmények
 • A cserélhető elem több mint egy évig bírja
 • Az AirTag por- és vízálló, IP67-es besorolással
 • Fejezd ki a stílusodat a sokféle, színes AirTag kiegészítővel.

A termék további részleteiről az alábbi linken bővebb tájékoztatás található:

https://istyle.hu/apple-airtag.html?config_size=2941

 

SILVER NYEREMÉNYEK – hetente két (2) darab, összesen 20 darab Apple AirPods.

Részletek:

Csatlakozás: Bluetooth

Szín: Fehér

Fülhallgató típusa: Fülbedugós

MagSafe kompatibilis: Nem

iPhone kompatibilitás: iPhone 6S és annál újabb modellek

iPad kompatibilitás: iPad (5. generáció - 2017) és annál újabb modellek

Mac kompatibilitás: iMac 21,5" 4K Retina, iMac 27" 5K Retina, iMac Pro (2017 és újabb), Mac mini (2018), Mac Pro (2019), MacBook Air 13" Retina kijelző (2020), MacBook Air 13" Retina kijelző (2018), MacBook Pro 13" Touch Bar (2020), MacBook Pro 13" Touch Bar (2016-2019), MacBook Pro 16"

Apple Watch-kompatiblitás: 38 mm, 40 mm, 42 mm, 44 mm

Kompatibilitás: iOS 12.2 vagy újabb rendszert futtató iPhone-, iPad- és iPod touch-modellek, watchOS 5.2 vagy újabb rendszert futtató Apple Watch-modellek, macOS 10.14.4 vagy újabb rendszert futtató Mac-modellek

Energiaellátás: AirPods töltőtokkal: több mint 24 óra zenehallgatás, akár 18 óra beszélgetés

 

A termék további részleteiről az alábbi linken bővebb tájékoztatás található:

https://istyle.hu/airpods-toltotokkal-2-generacio.html

 

GOLD NYEREMÉNYEK – hetente két (2) darab, összesen 20 darab Apple iPhone 14 Pro 128GB Gold

Részletek:

 

Víz- és porálló kivitel.

Rozsdamentes nemesacél.

Strapabíró kialakítás.

Tárhely: 128 GB

Szín: arany

Dynamic Island

48 megapixeles fő kamera fejlett quad pixel érzékelővel

A filmipar által használt 4K HDR-ben, 24 fps-sel készíthetsz felvételeket.

Kézből felvéve is stabil videókat készíthetsz – nincs szükség stabilizátorra.

Akár 23 óra videólejátszás

 

A termék további részleteiről az alábbi linken bővebb tájékoztatás található:

https://istyle.hu/iphone-14-pro.html?config_size=3574&color=3592&config_model=1322

 

A nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak.

A nyertes Játékosokat SZJA és egyéb adó és járulékfizetési kötelezettség nem terheli, az azokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő adófizetési kötelezettséget a Szervezők vállalják.

A nyeremények szállítási költségét (futárszolgálat díja) a Szervezők viselik.

Szervezőket a Nyeremények fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli.

Szervezők és a Lebonyolító VMLY&R Hungary Nemzetközi Reklámügynökség Kft. fenntartják maguknak a jogot, hogy Játékostól elektronikus úton bekérjék az egyedi kódot tartalmazó kupakról készült fényképet a nyereményre való tényleges jogosultság igazolása céljából, ezért kérjük, a Játékban résztvevő Kupakok fényképeit 2023. november 29-ig őrizzék meg! Felhívjuk a Játékos figyelmét, hogy a termék megvásárlása előtt győződjön meg annak bontatlanságáról!

7.2. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE

A Kód feltöltését követően a Játékos az Applikációban azonnali értesítést kap, hogy nyert-e napi vagy Silver nyereményt. Amennyiben a Játékos nyert, akkor az Applikáció „Profil Nyereményeim” menüpontjában találja meg a nyeremény beváltásához szükséges információkat.

A Gold nyeremények esetén a sorsolást követő kiértesítést követő 5 munkanapon belül a nyertes Játékosnak a nyertes kiértesítőre válaszolva, e-mailben, meg kell adnia a nyertes kiértesítőben kért adatokat.

Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból érvénytelen a Játékos a Játékból a Pályázatával összefüggő okból kizárásra kerül.

A Lebonyolító VMLY&R Hungary Nemzetközi Reklámügynökség Kft. a nyertes Játékostól elektronikus úton bekérheti a feltöltött Pályázat adatait tartalmazó eredeti Kupakról készült fényképet a nyereményre való tényleges jogosultság igazolása céljából, ezért a Kupakokat a Játékosoknak meg kell őrizniük legalább 2023. november 29-ig. Az eredeti Kupak fényképének beküldésére a nyertes Játékosnak legfeljebb 5 munkanap áll rendelkezésére a Szervezők ilyen irányú megkeresésének kézhezvételétől számítva az alábbi e-mail címre: info@kinleypromo.hu Tárgy: “KINLEY PROMO 2023”

Amennyiben a nyertes Játékos elmulasztja az eredeti Kupak fényképének beküldését, úgy "nem elérhető"-nek minősül, és kizárásra kerül a Nyereményjátékból.

7.3. NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI

A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezőkkel, illetve a Lebonyolító VMLY&R Hungary Nemzetközi Reklámügynökség Kft.-vel a nyeremény átvétele érdekében.

A napi, Silver és Gold nyereményt a Lebonyolító VMLY&R Hungary Nemzetközi Reklámügynökség Kft. juttatja el futárszolgálattal. A futárszolgálat munkanapokon 9 és 17 óra között szállítja ki a nyereményeket, ezért a játékosok olyan címet adjanak meg, ahol ebben az intervallumban át tudják venni a nyereményüket.

A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók.

A nyertes Játékosok a Nyereményjátékban való részvételével vállalják, hogy a nevük (keresztnevük és családi nevük kezdőbetűje) az applikációban és a Szervezők egyéb kommunikációs felületein kikommunikálásra kerülhet. 

A nyertes Játékosok nevének (keresztnevük és családi nevük kezdőbetűje) kommunikációjára a „Hírek” szekcióban, hetente, továbbá a Nyereményjáték végén kerül sor.

Szervezők és Lebonyolító rögzítik, hogy 2023. november 29-ét követően a Nyereményjátékkal, illetve a nyereményekkel kapcsolatos reklamációt nem áll módjukban elfogadni.

8. JOGFENNTARTÁS

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot a Nyereményjáték folyamán, - a változást megelőző legalább 24 órával korábban történő előzetes tájékoztatást követően megváltoztassa.

A Nyereményjáték a 4. pontban meghatározott időtartam lejárta előtt bármikor befejezhető vis maior (így különösen háború, földrengés, katasztrófa, járvány, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor, ideértve azt az esetet, amikor a Szervezők rajtuk kívülálló okok miatt képtelenek gondoskodni a Nyereményjáték megfelelő lebonyolításáról.

A Szervezőket a Nyereményjáték igénybevételéből vagy a Játékszabályzat módosításából, a Nyereményjáték felfüggesztéséből, megtiltásából, szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből eredően felelősség nem terheli, a Szervezők kizárnak minden, a fentiekből eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást, amelyet a Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten tudomásul vesz.

Amennyiben a Nyereményjáték során olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely a Nyereményjáték jogszerű lebonyolítását lehetetlenné teszi vagy veszélyezteti, a Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltessék vagy megszüntessék.

A Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy amennyiben tisztességtelen részvételt vagy visszaélést tapasztalnak a Nyereményjáték során, úgy a visszaélést elkövető Játékost kizárják a Nyereményjátékból. 

9. INFORMÁCIÓ A NYEREMÉNYJÁTÉKRÓL

A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a boltokban elhelyezett szóróanyagokon, valamint az Applikációban, információ kérhető továbbá az info@kinleypromo.hu e-mail címen. A Nyereményjáték hivatalos Játékszabálya az Applikációban található meg, Szervezők minden kommunikáció közül ezt tekintik elsődlegesen irányadónak. A Nyereményjátékkal kapcsolatos kérdések esetén keresse a Nyereményjáték lebonyolításával megbízott VMLY&R Hungary Nemzetközi Reklámügynökség Kft. ügyfélszolgálatát a Nyereményjáték teljes időtartama alatt, hétfőtől-péntekig 9 –17 h között az info@kinleypromo.hu e-mail címen, vagy érdeklődjön az alábbi telefonszámon: 06-24-500-500.

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Szervezők nem fogadnak el elmosódott vagy bármilyen okból sérült, manipulált vagy megrongálódott Kupakot. A hamisított Kupakok érvénytelenek és nem vehetnek részt a Nyereményjátékban, beleértve a Kupak bárminemű manipulációját. A Kupakok érvényességével vagy időbeli elsőként feltöltött jellegével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervezők döntése az irányadó.

A Szervezők, illetve annak bármely leányvállalata, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a Nyeremények hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Nyereményeket megváltoztassa és azokat ugyanolyan vagy nagyobb értékű bármely más nyereménnyel helyettesítse. Erről Szervezők a jelen Játékszabályzat megváltoztatásával nyújtanak tájékoztatást.

A Szervezők nem osztanak szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt osztanak ki, amennyi a jelen Játékszabályzatban szerepel.

A promóciós címkék és kupakok, továbbá a hirdetési anyagok megjelenési, illetve nyomtatási hibáiért a Szervezők, illetve a The Coca‑Cola Company és annak leányvállalatai, valamint a Nyereményjátékban résztvevő üzletek és vendéglátóipari egységek, továbbá mindezek tulajdonosai, vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A hamisított promóciós Kupakok / Kódok érvénytelenek és nem vehetnek részt a Játékban, beleértve a promóciós Kupakok felületének bárminemű manipulációját. A Nyereményjátékban résztvevő Kupakok és a bennük levő egyedi, 10 jegyű Kódok érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervezők döntése az irányadó. A Szervezők a Kupakok és a bennük levő egyedi, 10 jegyű Kódok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárják a felelősségüket.

A Játékosok a jelen Nyereményjátékban való részvételével tudomásul veszik és önkéntesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a Nyereményjáték időtartama alatt, az általuk bármely közösségi felületükön közzétett, és a  #Kinley #KinleyTonik #KinleyGyömbér #TartozolMagadnak #KinleyPromo hashtaggel ellátott tartalmakat a Szervezők, illetve a The Coca‑Cola Company, díjmentesen, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül jogosultak saját közösségi felületeiken megosztani a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett, valamint kijelentik, hogy hozzájárulásuk megfelelő előzetes tájékoztatáson alapult.

A nyertes Játékosok azzal, hogy elfogadják a szabályzatot, hozzájárulnak ahhoz is, hogy a Szervezők az általuk feltöltött fotókat korlátozás nélkül felhasználhatják a saját online felületeiken. A nyertes Játékosok a kép feltöltésével kifejezetten kijelentik és szavatolnak azért, hogy az általuk feltöltött fotók, mint szerzői művek tekintetében korlátozás nélkül és önállóan jogosultak a jelen Játékszabályzatban meghatározott jognyilatkozatokat megtenni és a jelen Játékszabályzatban meghatározott felhasználási jogokat a Szervezők részére biztosítani.

A nyertes Játékosok a Játékban történő részvétellel kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a Szervezőkkel szemben harmadik személy jogai, így különösen szerzői jogai megsértése miatt kártérítési vagy bármilyen egyéb igénnyel lép fel, a Játékosok kötelesek a Szervezőket ezen igények alól haladéktalanul és teljeskörűen mentesíteni, a kártérítésként vagy egyébként fizetett összeget a részükre haladéktalanul megtéríteni.

A Játékos részvételével elfogadja, hogy a Szervezők a nyereményeket nyilvános program keretében is átadhatják, továbbá publikálhatják vagy ismertethetik a nyertes Játékos nevén felül adott esetben fotóját, illetve a vele a nyereménnyel kapcsolatban készített média interjú tartalmát. Így a nyertes Játékos a Nyereményjátékban való részvételével elfogadja, hogy a Szervezők, mint Adatkezelők a Nyereményjátékkal összefüggésben nyilvánosságra hozzák a róluk készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket, melyek a jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett, az Adatkezelési tájékoztatóban rögzítettek szerint az alábbi felületeken valósulhatnak meg: az Adatkezelők honlapján, közösségi média felületein, nyomtatott és elektronikus reklámanyagaiban, belső intranetén.

A Nyeremények másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók.

A Szervezők, illetve a Lebonyolítók kizárják a felelősségét minden, az Applikációt, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások, és/vagy meghibásodás esetére. Tehát amennyiben az Applikáció, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás és/vagy meghibásodás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervezők, illetve a Lebonyolítók semminemű felelősséget nem vállalnak.

Szervezők, illetve Lebonyolítók kizárják a felelősségüket az Applikáció rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve lehetőség szerint megszüntessék.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve felfüggeszthesse vagy kizárja a Játékost és a nyereményének átadását leállítsa. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Nyereményjátékkal összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.

A Szervezők a nyeremények átadásáig zárhatják ki a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Nyereményjáték során bizonyítottan az Applikáció feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A Kinley a The Coca‑Cola Company bejegyzett védjegye.

Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassák a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett.

Mellékletek:

I. sz. melléklet: Promóciós Adatvédelmi tájékoztató

Az Applikációhoz kapcsolódó Használati Feltételek, Adatvédelmi Nyilatkozat, valamint az Adatvédelmi beállítások az Applikációban a „Még több” menüpont alatt érhetők el.

 

Budapest, 2023. augusztus 21.

Coca‑Cola Services n.v.

Coca‑Cola Magyarország Szolgáltató Kft.

Coca‑Cola HBC Magyarország Kft. 

PROMÓCIÓS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az Adatkezelők és az Adatfeldolgozók „KINLEY PROMO 2023” Nyereményjáték során kezelt adatokat az Adatvédelmi Nyilatkozat alapján kezelik és dolgozzák fel.

Ezen szabályzat a „KINLEY PROMO 2023” Nyereményjátékkal kapcsolatosan az alábbiakkal kerül kiegészítésre.

 

Az adatkezelés célja:

A Játék lebonyolítása keretében az alábbi célokból kezelünk adatokat:

 • Nyereményjáték szervezése, lebonyolítása, nyeremények kézbesítése nyertesek részére, kapcsolattartás;
 • nyertesek nevének a közzététele;
 • a weboldal felhasználhatóságának és minőségének elemzése;
 • panaszkezelés, csalások felderítése, jogi igényérvényesítés.

Az adatkezelés jogalapja, jogos érdekek:

 

A Játékos adatait az alábbi jogalapok alapján kezeljük a Játék keretében:

 • Hozzájárulás - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján - promóciós játék szervezésével, reklámüzenetek küldésével, a Játékossal való kapcsolattartással, valamint a nyertesek fotójának, róluk készült videó közzétételével összefüggésben. Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 • Jogos érdek - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján- Az Adatkezelő jogos érdekének tekinti, hogy a Nyereményjátékkal kapcsolatosan a program tisztaságát és a visszaéléseket megelőzzék, illetve az Adatkezelő márkájának jó hírnevét megőrizzék, ezért visszaélés gyanúja esetén a Nyereményjáték bármely Játékosát nyilatkozattételre, személyazonossága igazolására hívhatja fel, továbbá visszaélés gyanúja esetén bárkit kizárhat a Játékból, mely döntéssel és adatmegőrzéssel kapcsolatos adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekén alapul.
 • A nyereményjáték kapcsán felmerülő esetleges jogi igényérvényesítés szintén az Adatkezelő jogos érdekén alapul.
 • A weboldal felhasználhatóságának és minőségének elemzése szintén jogos érdeken alapul.
 • Jogi kötelezettség: - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pontja alapján - adózási, számviteli okokból, panaszkezelés vagy hatósági, vagy bírósági megkeresés alapján lehet kötelező a Játékos adatainak kezelése.

Adatok megőrzése:

A Játékos személyes adatait a Játékban való részvétele időtartama alatt őrizzük meg. A panaszkezelés esetén a 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-a szerint a panasszal kapcsolatos adatokat és panaszról felvett jegyzőkönyvet az Adatkezelő három évig köteles megőrizni. A Nyertesek számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ban meghatározott adataira a jogszabály értelmében nyolc évig terjedő megőrzési idő vonatkozik.

A nyertes Játékos nevét a nyereményjáték lezárultát követő 30 napig őrizzük meg.

Játékos bármikor kérheti, hogy Profilját, valamint az abban tárolt adatait Szervezők haladéktalanul töröljék, amely kérésének Szervezők a beérkezett kérelem észlelését követően haladéktalanul, de maximum 30 napon belül eleget tesznek. Játékos bármikor kérheti Profiljának törlését a https://www.coca-cola.com/hu/hu/about-us/contact-us oldalon található webnyomtatvány segítségével, vagy írásban a hungary@coca-cola.com e-mail címen, valamint a promóció ideje alatt az info@kinleypromo.hu e-mail címen. A webnyomtatvány nyelve alapértelmezettként angol nyelvű, melynek jobb felső sarkában lehet a nyelvet magyar nyelvre váltani. Szervezők Játékos adatainak törlését követően válaszüzenetben haladéktalanul tájékoztatják a Játékost. A Játékos a Nyereményjátékban való részvételre, nyereményre a törlését követően nem jogosult.

Kik férnek hozzá a Játékos személyes adataihoz?

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban részletezett Adatfeldolgozókon túl, az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából az alábbi adatfeldolgozók végzik:

 • VMLY&R Hungary Nemzetközi Reklámügynökség Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás út 53. C. 2. em.) az adatfeldolgozás célja: a nyereményjáték lebonyolítása
 • Microsoft Co. (székhely: Leopardstown, Dublin), az adatfeldolgozás célja: a VMLY&R Hungary Nemzetközi Reklámügynökség Kft. informatikai hátterének biztosítása
 • RackForest Zrt. (székhely: Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001. 1132 Budapest), az adatfeldolgozás célja: ügyfélszolgálati levelezés hostingolása
 • GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.), az adatfeldolgozás célja: a nyeremények kiszállításának biztosítása
 • GLS IT SERVICES GMBH (székhely: Gls Germany-str. 1-7 Neuenstein, 36286 Germany), az adatfeldolgozás célja a GLS General Logistics System Hungary Kft. csomagkezelési rendszerének biztosítása

 

Budapest, 2023. augusztus 21.

Coca‑Cola Services n.v.

Coca‑Cola Magyarország Szolgáltató Kft.

Coca‑Cola HBC Magyarország Kft.