Játssz, és nyerj egy Jack&Coke-ot a Szigeten!

Játékszabályzat

2023.08.01.

1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐI

A „Játssz, és nyerj egy Jack&Coke-ot a Szigeten!” Jack&Coke tematikájú fogyasztói promóció (továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezői a Coca‑Cola Services n.v. (1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels; adószám.: 462525791; cégjegyzékszám.: BE0462525791), a Coca‑Cola Magyarország Szolgáltató Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.;  cégjegyzék szám: 13 09 072515; adószám: 12150126-2-13), valamint a Coca‑Cola HBC Magyarország Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.; cégjegyzékszám: 13-09-067506; adószám: 10886861-2-44) (továbbiakban: „Szervezők”).

A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervezők, mint adatkezelő (a továbbiakban: "Adatkezelő"), a Nyereményjáték lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a VMLY&R Hungary Nemzetközi Reklámügynökség Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás út 53/C 2. em.; adószám: 10361942243; cégjegyzékszám: 01-09-064225) és a Rewart Kft. (székhelye: 1112 Budapest, Balatoni út 2/A. B Épület 1. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-892626, adószám: 14182925-2-43, a továbbiakban: "Lebonyolítók"), közösen végzik.

Az adatkezelésre vonatkozó részletes szabályokat a jelen Részvételi és Játékszabályzat mellékletét képező Promóciós Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.

A Lebonyolító felelős különösen a következő feladatok teljesítéséért:

 • Nyereményjáték koordinálása (VMLY&R Hungary Nemzetközi Reklámügynökség Kft.)
 • Adatbázis kezelése (Rewart Kft.)
 • Nyertes kiértesítések (Rewart Kft.)
 • Játékosokkal való kapcsolattartás (Rewart Kft.)
 • Nyertesek adatainak egyeztetése, a nyereményre jogosultság ellenőrzése (Rewart Kft.)
 • Nyeremények eljuttatása a nyertesekhez (Rewart Kft.)
 • Nyereményjátékkal kapcsolatos online ügyfélszolgálat biztosítása (Rewart Kft.)

 

2. COCA-COLA APPLIKÁCIÓ

A Coca‑Cola applikáció (a továbbiakban: „Applikáció”) a The Coca‑Cola Company márkái promóciós aktivitásainak gyűjtőfelületeként egyszerre akár több márka nyereményjátékát is tartalmazhatja.

Jelen Nyereményjátékunk a Coca‑Cola márka nyereményjátéka, melyben kizárólag az 5.1. pontban felsorolt, 5.2. pontban meghatározott promóciós címkével ellátott termékek (továbbiakban: „Termék”) vesznek részt.

A Coca‑Cola „Játssz és Nyerj Fesztiváljegyeket!” nyereményjátékhoz kapcsolódó promóciós termékek kupakjainak és nyitófüleinek kódjaival vehetnek részt ebben a Nyereményjátékban. 

Jelen Játékszabályzat kizárólag a Coca‑Cola „Játssz, és nyerj egy Jack&Coke-ot a Szigeten!” Jack&Coke tematikájú Nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzatát tartalmazza.

A Coca‑Cola „Főzünk együtt?” Coke&Meal tematikájú nyereményjátékhoz kapcsolódó promóciós termékek ezüst színű Kupakjainak, illetve a Fuzetea és a Naturaqua nyereményjátékokhoz kapcsolódó, promóciós termékek Kupakjainak a nyereményjátékokban fel nem használt kódjait ebben a Nyereményjátékban nem lehet feltölteni. 

 

3. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK

A Nyereményjátékban részt vehet minden cselekvőképes, magyarországi lakcímmel rendelkező 18. életévét betöltött, az alábbiakban meghatározott személyi körbe nem eső természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki rendelkezik a Coca‑Cola applikációban élő regisztrációval, vagy a Nyereményjáték során letölti az applikációt és beregisztrál, továbbá aki a Nyereményjáték időtartama alatt vásárol legalább 1 (egy) darab, a Nyereményjátékban résztvevő terméket bármely magyarországi üzletben, és feltölti Termék kupakjában és/vagy dobozos termékek esetén a termékek tetején található nyitófül alatt (a továbbiakban összesítve: (”Kupak/Nyitófül”) található 10 karakterből – számokból és betűkből – álló érvényes egyedi promóciós kódot (”Kód”). A Kód feltöltése egyben a jelen Részvételi és Játékszabályzat (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) és Promóciós Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásának minősül. A Kód feltöltésével, egyben Nyereményjátékba küldése után jogosulttá válik a nyeremények megnyerésére (a továbbiakban együtt: „Pályázat”). 

A Nyereményjátékban nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Szervezők, a Lebonyolítók, az Adatfeldolgozók, illetve a Nyereményjáték szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek.  2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

A Nyereményjátékban résztvevő termékeket árusító kereskedelmi egységek, továbbá a Szervezőkkel szerződéses kapcsolatban álló azon gazdálkodó szervezetek, amelyek a Nyereményjáték időtartama alatt a szerződés teljesítése során a Szervezők bármely telephelyén, bármely időtartamban munkát végeznek, illetve ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói szintén nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Nyereményjátékban.

 

4. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

A Nyereményjáték 2023. augusztus 1. 10 óra 00 perctől – 2023. augusztus 15. 23 óra 59 percig tart, a Nyereményjátékban kizárólag ezen időszak alatti kódfeltöltésekkel lehet részt venni, és kizárólag ezen időszak alatt lehet a Nyereményjátékban Pályázatot beküldeni.

Amennyiben a Nyereményjáték technikai okokból később indul el, úgy ezért a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli.

 

5. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK ÉS PROMÓCIÓS CSOMAGOLÁSOK

 

5.1. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK

 • Coca‑Cola Cherry Coke 330ml
 • Coca‑Cola Cherry Coke Zero 330ml
 • Coca‑Cola 330ml
 • Coca‑Cola Zero Lemon   330ml
 • Coca‑Cola Zero  330ml
 • Coca‑Cola 500ml
 • Coca‑Cola Lemon 500ml
 • Coca‑Cola Cherry Coke 500ml
 • Coca‑Cola Cherry Coke Zero 500ml
 • Coca‑Cola Zero  Lemon 500ml
 • Coca‑Cola Zero  500ml
 • Coca‑Cola Zero-Koffeinmentes 500ml
 • Fanta Orange 330ml
 • Fanta Orange 500ml
 • Fanta Zero Shokata 500ml
 • Fanta Zero WTF 500ml
 • Fanta Zero Orange 500ml
 • Sprite 330ml
 • Sprite 500ml
 • Sprite Zero 500ml
 • Fanta Zero Red Grape 500ml

A Nyereményjátékban kizárólag az 5.2. pontban meghatározott a promóciós csomagolású termékek vesznek részt. Felhívjuk a Játékos figyelmét, hogy a termék megvásárlása előtt győződjön meg annak bontatlanságáról, valamint arról, hogy a Nyereményjátékban promóciós csomagolással és promóciós Kupakkal/Nyitófüllel rendelkező terméket vásárol. Mivel a Kupak/Nyitófül már elválaszthatatlan a palacktól, ezért kérjük, hogy a feltöltött Kupak belsejében vagy dobozos termék esetén a Nyitófül alján található kódot fotózzák le, és a fotót őrizzék meg 2023. szeptember 14-ig!

5.2. PROMÓCIÓS CSOMAGOLÁS

A Nyereményjátékban kizárólag azon termékek Kódjai vesznek részt, amelyek promóciós csomagolással rendelkeznek. A promóciós csomagolások termékenként, illetve ízvariációnként eltérőek lehetnek. A csomagolások az alábbi információkat kötelezően tartalmazzák:

 • A promóció időtartama,
 • „Játssz és Nyerj fesztiváljegyeket!” felirat,
 • Termékenként 1 (egy) darab gitár, mikrofon állvány vagy erősítő ikon,
 • A „Coke studio” ikonja,
 • A Coca‑Cola applikáció QR kódja.

A promócióban résztvevő termékek időközönként és partnerenként eltérhető lehetnek.

 

6. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A Nyereményjátékban való részvétel feltételei az alábbiak;

 • a Coca‑Cola applikációban élő regisztráció (az Applikáció letöltésével a Játékos elfogadja az Applikáció ÁSZF-ét, mely tartalmazza a Nyereményjáték Játékszabályzatát és Promóciós Adatvédelmi Tájékoztatóját is),
 • legalább 1 (egy) darab az 5. pontban meghatározott promóciós termék vásárlása bármely magyarországi üzletben,
 • majd azt követően a termék Kupakjában/Nyitófül hátoldalán található egyedi Kód feltöltése az Applikációba, a Jack&Coke csempéjére kattintva, a 4. pontban meghatározott időtartamon belül – a kódfeltöltéssel a Játékos elfogadja a Nyereményjáték Játékszabályzatát és az ehhez kapcsolódó Promóciós Adatvédelmi Tájékoztatót,
 • valamint a Kupakban/Nyitófül hátoldalán található Kód fotójának megőrzése legalább 2023. szeptember 14-ig. 

Játékos a Kód feltöltésével automatikusan elfogadja a jelen Játékszabályzatban leírt valamennyi feltételt és hozzájárul személyes adatainak az Applikáció Adatvédelmi Nyilatkozatában, továbbá a Játékszabályzathoz kapcsolódó a Promóciós Adatvédelmi Tájékoztatóban leírtak szerinti kezeléséhez.

A Játékos a Pályázatának beküldésével nyerőidőpont alapon nyereményt nyerhet. A Pályázat játékba küldéséhez egy Pályázat beküldése elegendő.

A Lebonyolítók a nyertes Játékostól elektronikusan bekérhetik a feltöltött Pályázat adatait tartalmazó Kupakban/Nyitófül hátoldalán található Kód fotóját a nyereményre való tényleges jogosultság igazolása céljából, ezért a Kupakokat/Nyitófülek fotóját a Játékosoknak meg kell őrizniük legalább 2023. szeptember 14-ig. A Kupak/Nyitófül fotójának beküldésére, vagy a Kupakban található Kód fotójának beküldésére az info@nyarritmusa.hu e-mail címre a Játékosnak az arra való felszólítást követően a nyeremények esetén legfeljebb 48 óra áll rendelkezésére. Amennyiben a Játékos a felszólítás ellenére nem küldi be a Szervezők/Lebonyolítók által bekért eredeti Kupakot/Nyitófület vagy Kupakban/Nyitófül hátoldalán található Kód fotóját a határidőn belül, vagy az nem a feltöltött Kódot tartalmazza, vagy a beküldött fotó nem olvasható, vagy a fotó bármilyen módon manipulált, vagy, ha az nem felel meg a Játékszabályzatnak, úgy az érintett Pályázat kizárásra kerül a Nyereményjátékból.

 

6.1. REGISZTRÁCIÓ

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele az Applikációban történő regisztrációval személyes profil létrehozása. A regisztráció pontos menetét, annak részleteit az Applikáció Használati Feltételei tartalmazzák.

Az Applikáció letölthető az App Store-ban és a Google Play Áruházban.

Játékos bármikor igényelheti Profiljának, valamint az abban tárolt adatainak törlését a Coca‑Cola Europe DSAR Request Form (onetrust.com) oldalon, amely kérésének Szervezők a beérkezett kérelem észlelését követően haladéktalanul, de maximum 30 napon belül eleget tesznek. A webnyomtatvány nyelve alapértelmezettként angol nyelvű, melynek jobb felső sarkában lehet a nyelvet magyar nyelvre váltani. A Szervezők a Játékos adatainak törlését követően tájékoztatják a Játékost. A Játékos a Nyereményjátékban való részvételre, nyereményre a törlését követően nem jogosult.

A Játékosok a személyes adataik kezelésére, az adatbiztonságra, illetve a Játékosokat az adataik kezelésével összefüggésben megillető jogosultságaira vonatkozó részletes szabályokat az Applikáció Adatvédelmi Nyilatkozatában, illetve a Nyereményjátékra vonatkozó Promóciós Adatvédelmi Tájékoztatóban találják.

 

6.2. PÁLYÁZAT

A Játékos az Applikáció főoldalán a Nyereményjátékhoz kapcsolódó „Jack & Coke” csempére, vagy a „Nyeremények” menüpontra kattintva kiválasztja a Jack & Coke vagy nyeremény csempéjét, amelyre Pályázatát be kívánja nyújtani.

A Termék Kupakjában/Nyitófül hátoldalán található egyedi, 10 jegyű Kódot a képernyő alján a piros “Próbálj szerencsét!” gombra kattintva tudja megadni, majd a „Feltöltöm” gombra kattint.

A Játékos ezután a képernyőn megjelenő piros gombra kattint, nyertesség esetén, a visszaszámlálást követően jelzi az Applikáció, hogy a Játékos nyereményre jogosult.

Tekintettel arra, hogy az Applikációban egyidőben több különböző nyereményjáték is folyhat, a rendszer automatikusan felismeri a futó nyereményjátékok feltöltött kódjait.

Jelen Nyereményjátékban kizárólag az 5.1. pontban felsorolt promóciós termékek Kupakjában/Nyitófül hátoldalán található Kódok feltöltése biztosít lehetőséget a Nyereményjátékban való részvételre.

A Coca‑Cola „Játssz és Nyerj Fesztiváljegyeket!” nyereményjátékhoz kapcsolódó promóciós termékek kupakjainak és nyitófüleinek kódjaival vehetnek részt ebben a Nyereményjátékban.  A Coca‑Cola „Főzünk együtt?” Coke&Meal tematikájú nyereményjátékának, illetve a Fuzetea és a Naturaqua nyereményjátékok Kupakjainak a nyereményjátékban fel nem használt Kódjait a rendszer nem fogadja el, ezen kódokkal nem lehet részt venni a Nyereményjátékban.

Korábbi nyereményjátékokban feltöltött, de be nem váltott pontok ebben a Nyereményjátékban nem lesznek már elérhetőek, ezek a megelőző kampányok végezetével törlésre kerültek.

A nyereményeket azok a Játékosok fogják megnyerni, akik az adott nyerő időpontban (óra-perc-másodperc) vagy az adott időpont utáni legközelebbi időpontban kattintanak a nyeremény képe alatt található „Próbálj szerencsét” piros gombra, és töltik fel a Kupak/Nyitófül hátoldalán található Kódot. Nyertesség esetén a nyereményre jogosító alfanumerikus kód megjelenik a „Profil” menüpont alatt. A Szervezők és/vagy a Lebonyolítók elektronikusan bekérhetik bármely feltöltött Kupakban/Nyitófül hátoldalán található Kód fotóját, melyet a Játékosoknak meg kell őrizniük legalább 2023. szeptember 14-ig. Az eredeti Kupakban/Nyitófül hátoldalán található Kód fotójának beküldésére az info@nyarritmusa.hu e-mail címre a Játékosnak az arra való felszólítást követően legfeljebb 48 óra áll rendelkezésére. Amennyiben a Játékos a felszólítás ellenére nem küldi be a Szervezők/Lebonyolítók által bekért eredeti Kupakban/Nyitófül hátoldalán található Kód fotóját a határidőn belül, vagy az nem a feltöltött Kódot tartalmazza, vagy a beküldött fotó nem olvasható, vagy a fotó bármilyen módon manipulált, vagy, ha az nem felel meg a Játékszabályzatnak, úgy az érintett Pályázat kizárásra kerül a Játékból.

Egy Pályázat kizárólag 1 (egy) Kupak/Nyitófül Kódját tartalmazhatja; illetve egy Kupak/Nyitófül Kódja az Applikációba csak egyszer tölthető fel.

A Nyereményjátékhoz tartozó Kupak/Nyitófül Kódját kizárólag a Nyereményjáték ideje alatt lehet játékba küldeni.

Érvénytelen Pályázatnak minősül az egyszer már feltöltött Kód újbóli feltöltése akár azonos Játékos, akár másik személy által.

Valamennyi Kód egyedi, így a rendszer csak az élő kódokat fogadja el, egy kódot kizárólag egy alkalommal lehet érvényesen feltölteni. A Szervezők nem fogadják el a véletlenszerűen kiválasztott vagy kitalált számkódokat.

Játékos minden feltöltött Kód után visszaigazolást kap az Applikációban arról, hogy sikeres vagy sikertelen volt a kódfeltöltése. Az Applikáció használata során felmerülő technikai problémák esetén a Kapcsolat (https://www.coca-cola.hu/rolunk/kapcsolat) weboldalon kérhet további támogatást.

A Szervezők a nem valós adatokat megadó vagy a Játékszabályzat feltételeinek bármely okból nem megfelelő Játékosokat a Nyereményjátékból kizárhatják.

A Játékos köteles a Nyereményjáték végét követően, 2023. szeptember 14-ig a Pályázatához tartozó egyedi Kóddal ellátott Kupakokban/Nyitófül hátoldalán található Kód fotóját olvasható, jó minőségben megőrizni. Szervezők/Lebonyolítók a Nyereményjáték során bármikor elkérhetik és ellenőrizhetik a Pályázathoz tartozó Kupakban/Nyitófül hátoldalán található Kód fotóját. Amennyiben a Játékos a Szervezők/Lebonyolítók kérésére nem küldi el az info@nyarritmusa.hu e-mail címre a Pályázathoz tartozó Kupakban/Nyitófül hátoldalán található Kód fotóját, avagy a fotó minősége nem megfelelő, a Szervezők/Lebonyolítók jogosultak a Játékos Pályázatát a Nyereményjátékból kizárni.

Szervezők kizárólag azokat a Pályázatokat tekintik érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Nyereményjátékba.

Bármilyen módon hamisított vagy manipulált, illetve az olvashatatlan Kód érvénytelennek minősül és nem vesz részt a Nyereményjátékban. A Nyereményjátékban részt vevő Pályázatok érvényességével, valamint a Nyereményjáték jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervezők döntése az irányadó. A Szervezők a Pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárják a felelősségét.

Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírás valamelyikének nem felelnek meg, a Nyereményjátékból kizárásra kerülnek.

A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembevételre a Nyereményjátékban, továbbá Szervezők a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárják a Nyereményjátékból.

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése érdekében a Szervezők megvizsgálhatják, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Nyereményjátékból kizárhatja.

A Nyereményjátékból – a Szervezők megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Nyereményjáték szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem valós adatokkal történő regisztrációval vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen résztvevőknek minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyüktől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost, illetve ezen játékosok nyerési esélyeit a leírt magatartásukkal csökkentik. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Nyereményjátékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Nyereményjátékkal összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy kizárják minden jelenlegi és jövőben szervezett Nyereményjátékból azt, aki bármely a Szervezők által szervezett Nyereményjátékban csalást/hamisítást követ el.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett Nyereményjátékukból kizárják azt a Játékost, aki a Nyereményjáték során bizonyítottan az Applikáció feltörésével, robot-, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra, illetve a Nyereményjáték menetének manipulálására lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A kizárás Szervezők egyoldalú indokolás nélküli írásba foglalt értesítésével hatályosul és a kizárást a Játékos köteles tudomásul venni.

 

7. NYEREMÉNYEK, SORSOLÁSOK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

 

7.1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SORÁN MEGNYERHETŐ NYEREMÉNY

A Nyereményjáték időtartama alatt összesen 500 (ötszáz) darab, a Sziget Fesztivál területén található Coca‑Cola stand beváltható Jack&Coke 330ml termékre jogosító kupon.

A kupon beváltása az alfanumerikus kód bemutatásával történik a helyszínen.

Egy Játékos egy darab kuponnal kizárólag egy darab termék beváltására jogosult.

A nyeremény nem átruházható, valamint készpénzre nem váltható, más termékre a kiszolgálásnál nem cserélhető.

A nyeremény megnyerése nem jogosítja fel a nyertes Játékost a Sziget fesztivál területére való belépésre. A nyeremény beváltása kizárólag a fesztivál területén, a Nagyszínpaddal szemben található Coca‑Cola standnál lehetséges a Sziget fesztivál időtartama alatt minden nap 15:00:00 és 02:00:00 óra között, ennek okán a nyeremény a fesztivál területén a Coca‑Cola standtól eltérő helyszínen, illetve a fesztivál területén kívül, más helyszínen és egyéb partnereknél nem beváltható.

 A Szervezők és a Lebonyolítók fenntartják maguknak a jogot, hogy Játékostól bekérjék az egyedi Kódot tartalmazó Kupak/Nyitófül fotóját a nyereményre való tényleges jogosultság igazolása céljából, ezért kérjük, a Játékban résztvevő Kupakot/Nyitófül fotóját 2023. szeptember 14-ig őrizzék meg! Felhívjuk a Játékos figyelmét, hogy a termék megvásárlása előtt győződjön meg annak bontatlanságáról!

7.2. A NYEREMÉNY SORSOLÁSA

A Nyereményjáték során összesen 500 (ötszáz) darab nyeremény kerül véletlenszerűen kisorsolásra.

Szervezők még a Nyereményjáték megkezdése előtt, elektronikus sorsoló program segítségével határozzák meg a nyereményekhez tartozó véletlenszerűen kiválasztott nyerőidőpontokat, minden nap 07 óra 00 perc 00 másodperc – kivéve a Nyereményjáték első napja, amely 10 óra 00 perc 00 másodperc – és 20 óra 59 perc 59 másodperc között, másodpercnyi pontossággal, a Nyereményjáték teljes időtartamára; összesen 500 (ötszáz) időpontot sorsolva. A sorsolás nem nyilvános.

A nyereményeket azok a Játékosok fogják megnyerni, akik az adott nyerő időpontban (óra-perc-másodperc) vagy az adott időpont utáni legközelebbi időpontban töltik fel Pályázatukat.

Amennyiben több Játékos másodpercre azonos időpontban tölt fel Pályázatot, a Szervezők azt a Játékost tekintik nyertesnek, akinek a Pályázatát az Applikáció számítógépes szervere sorrendben elsőként dolgozza fel.

A Pályázat beküldését követően a Játékos az Applikációban azonnali értesítést kap, hogy nyert-e nyereményt. Amennyiben a Játékos nyert, akkor az Applikáció „Profil Nyereményeim” menüpontjában találja meg a nyeremény beváltásához szükséges információkat. Amennyiben nyertesség nem történt a „Profil Nyereményeim” menüpontban információ nem található.

A nyertes Játékos nyereményét a Sziget Fesztiválon található Coca‑Cola standnál tudja beváltani a Profil „Nyereményeim” menüpontban található kuponkód felmutatásával.

Egy Játékos a Nyereményjáték időtartama alatt egy nyeremény megnyerésére jogosult.

Amennyiben az adott nyeremény nyertes Játékosának nem lehetséges az adott nyeremény kiadása, a nyereményt a Szervezők másnak nem ajánlják fel, az adott nyeremény a Szervezőknél marad.

7.3. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY FELHASZNÁLÁSÁNAK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI

A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezőkkel, illetve a Lebonyolító Rewart Kft.-vel a nyeremény átvétele érdekében.

A nyeremény a nyertesség esetén automatikusan megjelenik a Profil „Nyereményeim” menüpontban.

A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók.

A nyertes Játékosok a Nyereményjátékban való részvételével vállalják, hogy a nevük (keresztnevük és családi nevük kezdőbetűje), ennek hiányában pedig e-mail címük egyes karakterei az Applikáció főoldalán lévő „Nyertesek” csempében, a promóciós oldalon www.coca-cola.com/hu/hu/offerings/festival-season és a Szervezők egyéb kommunikációs felületein kikommunikálásra kerülhetnek. 

Szervezők és Lebonyolító rögzítik, hogy 2023. szeptember 14-át követően a Nyereményjátékkal, illetve a nyereményekkel kapcsolatos reklamációt nem áll módjukban elfogadni.

Amennyiben a Játékos nyert, akkor az Applikáció „Profil Nyereményeim” menüpontjában találja meg a nyeremény beváltásához szükséges információkat. Amennyiben nyertesség nem történt a „Profil Nyereményeim” menüpontban információ nem található.

A nyereményt eladni, tovább értékesíteni sem pénzért, sem kapott vagy leendő szolgáltatásért nem lehet. Nem engedélyezett a nyereményről vagy a kódról másolatot, felvételt készíteni. A nyereményt nem szabad továbbítani 3. személynek, a kuponkód kitakarása nélkül nem megosztható a közösségi felületeken. Mivel a nyeremény beváltása a fesztivál területén lehetséges, ezért a fesztivál biztonságos lebonyolítása érdekében tilos a fesztivál területére bevinni alkoholos italokat, kábítószereket, gázmelegítőt és hozzá tartozó gáztartályt, pirotechnikai eszközöket, esernyőt, üvegpalackot, fényképezőállványokat és egyéb veszélyes tárgyakat, kést, szúró vágó eszközöket.

A Sziget Fesztivál területére való belépéssel a Játékos elfogadja a fesztivál Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF), a Fesztivál Házirendjét, valamint egyéb, kiegészítő jellegű szolgáltatás igénybevétele esetén az arra vonatkozó külön általános szerződési feltételeket, amelyek elérhetőek a következő linkeken:

Általános Szerződési Feltételek

Adatvédelmi szabályok

Szponzori ÁSZF

SZIGET, Házirend

A nyeremény másra át nem ruházhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók. 

8. JOGFENNTARTÁS

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot a Nyereményjáték folyamán, - a változást megelőző legalább 24 órával korábban történő előzetes tájékoztatást követően megváltoztassa.

A Nyereményjáték a 4. pontban meghatározott időtartam lejárta előtt bármikor befejezhető vis maior (így különösen háború, földrengés, katasztrófa, járvány, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor, ideértve azt az esetet, amikor a Szervezők rajtuk kívülálló okok miatt képtelenek gondoskodni a Nyereményjáték megfelelő lebonyolításáról.

A Szervezőket a Nyereményjáték igénybevételéből vagy a Játékszabályzat módosításából, a Nyereményjáték felfüggesztéséből, megtiltásából, szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből eredően felelősség nem terheli, a Szervezők kizárnak minden, a fentiekből eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást, amelyet a Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten tudomásul vesz.

Amennyiben a Nyereményjáték során olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely a Nyereményjáték jogszerű lebonyolítását lehetetlenné teszi vagy veszélyezteti, a Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltessék vagy megszüntessék.

A Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy amennyiben tisztességtelen részvételt vagy visszaélést tapasztalnak a Nyereményjáték során, úgy a visszaélést elkövető Játékost kizárják a Nyereményjátékból.

 

9. INFORMÁCIÓ A NYEREMÉNYJÁTÉKRÓL

A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a boltokban elhelyezett szóróanyagokon, valamint a Coca‑Cola Applikációban, információ kérhető továbbá az info@nyarritmusa.hu e-mail címen. A Nyereményjáték hivatalos Játékszabálya a Coca‑Cola Applikációban található meg, a Szervezők minden kommunikáció közül ezt tekinti elsődlegesen irányadónak. A Nyereményjátékkal kapcsolatos kérdések esetén keresse a Lebonyolító Rewart Kft. ügyfélszolgálatát a Nyereményjáték teljes időtartama alatt, hétfőtől-péntekig 9–17 h között az info@nyarritmusa.hu e-mail címen, vagy érdeklődjön a hungary@coca-cola.com e-mail címen vagy az alábbi telefonszámon: 06-24-500-500.

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Szervezők felhívják a figyelmet, hogy az áruházakban a nyereményjáték ideje alatt a promóciós Kóddal ellátott termékekkel párhuzamosan „hagyományos”, promóciós Kóddal nem rendelkező termékek is elérhetőek, továbbá, hogy az egyes áruházok termékkínálata eltérő lehet. Sem a Szervezők, sem a Lebonyolítók nem vállalnak felelősséget azért, hogy a promócióban részt vevő áruházakban a promócióban részt vevő termékekből melyek, milyen mennyiségben, mely időtartam alatt érhetők el.

Szervezők nem fogadnak el elmosódott vagy bármilyen okból sérült, manipulált vagy megrongálódott Kupakot/Nyitófület. A hamisított Kupakok/Nyitófülek érvénytelenek és nem vehetnek részt a Nyereményjátékban, beleértve a Kupakok/Nyitófülek bárminemű manipulációját. A Kupakok/Nyitófülek érvényességével vagy időbeli elsőként feltöltött jellegével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervezők döntése az irányadó.

A Szervezők, illetve annak bármely leányvállalata, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyeremények hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

Szervezők fenntartják a jogot, hogy a nyereményeket megváltoztassa és azokat ugyanolyan vagy nagyobb értékű bármely más nyereménnyel helyettesítse. Erről Szervezők a jelen Játékszabályzat megváltoztatásával nyújtanak tájékoztatást.

A Szervezők nem osztanak szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt osztanak ki, amennyi a jelen Játékszabályzatban szerepel.

A promóciós címkék és Kupakok/Nyitófülek, továbbá a hirdetési anyagok megjelenési, illetve nyomtatási hibáiért a Szervezők, illetve a The Coca‑Cola Company és annak leányvállalatai, valamint a Játékban résztvevő üzletek és vendéglátóipari egységek, továbbá mindezek tulajdonosai, vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A hamisított promóciós Kupakok/Nyitófülek, valamint az azokban található Kód fotói érvénytelenek és nem vehetnek részt a Nyereményjátékban, beleértve a promóciós Kupakok/Nyitófülek felületének bárminemű manipulációját. A Nyereményjátékban résztvevő Kupakok/Nyitófülek és a bennük levő egyedi, 10 jegyű kódok érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervezők döntése az irányadó. A Szervezők a Kupakok/Nyitófülek és a bennük levő egyedi, 10 jegyű kódok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárják a felelősségüket.

A Játékosok a jelen Nyereményjátékban való részvételével tudomásul veszik és önkéntesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a Nyereményjáték időtartama alatt, az általuk bármely közösségi felületükön közzétett, és a #cocacolamagyarorszag, #CokeStudio #RealMagic #FeelEveryBeat hashtaggel ellátott tartalmakat a Szervezők, illetve a The Coca‑Cola Company, díjmentesen, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül jogosultak saját közösségi felületeiken megosztani a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett, valamint kijelentik, hogy hozzájárulásuk megfelelő előzetes tájékoztatáson alapult.

A nyertes Játékosok azzal, hogy elfogadják a Játékszabályzatot, hozzájárulnak ahhoz is, hogy a Szervezők az általuk feltöltött fotókat korlátozás nélkül felhasználhatják a saját online felületeiken. A nyertes Játékosok a kép feltöltésével kifejezetten kijelentik és szavatolnak azért, hogy az általuk feltöltött fotók, mint szerzői művek tekintetében korlátozás nélkül és önállóan jogosultak a jelen Játékszabályzatban meghatározott jognyilatkozatokat megtenni és a jelen Játékszabályzatban meghatározott felhasználási jogokat a Szervezők részére biztosítani.

A nyertes Játékosok a Nyereményjátékban történő részvétellel kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a Szervezőkkel szemben harmadik személy jogai, így különösen szerzői jogai megsértése miatt kártérítési vagy bármilyen egyéb igénnyel lép fel, a Játékosok kötelesek a Szervezőket ezen igények alól haladéktalanul és teljeskörűen mentesíteni, a kártérítésként vagy egyébként fizetett összeget a részükre haladéktalanul megtéríteni.

A Szervezők a Nyereményjáték nyertes Játékosainak nevét a Játékszabályzat és a vonatkozó Promóciós Adatvédelmi Szabályzat szerint, a sorsolást követően nyilvánosságra hozhatják a Nyereményjáték weboldalán. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos neve (a vezetéknév kezdőbetűje, valamint a keresztnév) jelenik meg.

A Játékos részvételével elfogadja, hogy a Szervezők a nyereményeket nyilvános program keretében is átadhatják, továbbá publikálhatják vagy ismertethetik a nyertes Játékos nevén felül adott esetben fotóját, illetve a vele a nyereménnyel kapcsolatban készített média interjú tartalmát. Így a nyertes Játékos a Nyereményjátékban való részvételével elfogadja, hogy a Szervezők, mint Adatkezelők a Nyereményjátékkal összefüggésben nyilvánosságra hozzák a róluk készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket, melyek a jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett, az Adatkezelési tájékoztatóban rögzítettek szerint az alábbi felületeken valósulhatnak meg: az Adatkezelők honlapján, közösségi média felületein, nyomtatott és elektronikus reklámanyagaiban, belső intranetén.

A nyeremény másra át nem ruházhatók, továbbá kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók.

A Szervezők, illetve a Lebonyolítók kizárják a felelősségét minden, az Applikációt, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások, és/vagy meghibásodás estére. Tehát amennyiben az Applikációt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás és/vagy meghibásodás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervezők, illetve a Lebonyolítók semminemű felelősséget nem vállalnak.

A Szervezők, illetve a Lebonyolítók kizárják a felelősségüket az Applikáció rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve lehetőség szerint megszüntessék.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve felfüggeszthesse vagy kizárja a Játékost és a nyereményének átadását leállítsa. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Nyereményjátékkal összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.

A Szervezők a nyeremények átadásáig zárhatják ki a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Nyereményjáték során bizonyítottan az Applikáció feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A Coca‑Cola a The Coca‑Cola Company bejegyzett védjegye.

Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassák a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett.

Mellékletek:

I.        sz. Promóciós Adatkezelési tájékoztató

 

Az Általános Adatvédelmi tájékoztató itt érhető el: https://www.coca-cola.hu/adatvedelmi-iranyelvek

Budapest, 2023. augusztus 1.

Coca‑Cola Services n.v.

Coca‑Cola Magyarország Szolgáltató Kft.

Coca‑Cola HBC Magyarország Kft.

I.sz. melléklet

PROMÓCIÓS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

Az Adatkezelők és az Adatfeldolgozók „Játssz, és nyerj egy Jack&Coke-ot a Szigeten!” Jack&Coke tematikájú Nyereményjáték során kezelt adatokat az Adatvédelmi Irányelvek alapján kezelik és dolgozzák fel. 

Ezen szabályzat a „Játssz, és nyerj egy Jack&Coke-ot a Szigeten!” Jack&Coke tematikájú Nyereményjátékkal kapcsolatosan az alábbiakkal kerül kiegészítésre.

Az adatkezelés célja:

A Nyereményjáték lebonyolítása keretében az alábbi célokból kezelünk adatokat:

 • Nyereményjáték szervezése, lebonyolítása, nyeremények kézbesítése nyertesek részére, kapcsolattartás;
 • nyertesek nevének a közzététele;
 • a Coca‑Cola App és a weboldal felhasználhatóságának és minőségének elemzése;
 • panaszkezelés, csalások felderítése, jogi igényérvényesítés.

Az adatkezelés jogalapja, jogos érdekek:

A Játékos adatait az alábbi jogalapok alapján kezeljük a Nyereményjáték keretében:

 • Hozzájárulás - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján - promóciós játék szervezésével, reklámüzenetek küldésével, a Játékossal való kapcsolattartással, valamint a nyertesek fotójának, róluk készült videó közzétételével összefüggésben. Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 • Jogos érdek - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján- Az Adatkezelő jogos érdekének tekinti, hogy a Nyereményjátékkal kapcsolatosan a program tisztaságát és a visszaéléseket megelőzzék, illetve az Adatkezelő márkájának jó hírnevét megőrizzék, ezért visszaélés gyanúja esetén a Nyereményjáték bármely Játékosát nyilatkozattételre, személyazonossága igazolására hívhatja fel, továbbá visszaélés gyanúja esetén bárkit kizárhat a Játékból, mely döntéssel és adatmegőrzéssel kapcsolatos adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekén alapul.
 • A nyereményjáték kapcsán felmerülő esetleges jogi igényérvényesítés szintén az Adatkezelő jogos érdekén alapul.
 • A Coca‑Cola App és a weboldal felhasználhatóságának és minőségének elemzése szintén jogos érdeken alapul.
 • Jogi kötelezettség: - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pontja alapján - adózási, számviteli okokból, panaszkezelés vagy hatósági, vagy bírósági megkeresés alapján lehet kötelező a Játékos adatainak kezelése.

Adatok megőrzése:

A Játékos személyes adatait a Játékban való részvétele időtartama alatt őrizzük meg. A panaszkezelés esetén a 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-a szerint a panasszal kapcsolatos adatokat és panaszról felvett jegyzőkönyvet az Adatkezelő három évig köteles megőrizni. A Nyertesek számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ban meghatározott adataira a jogszabály értelmében nyolc évig terjedő megőrzési idő vonatkozik.

A nyertes Játékos nevét a nyereményjáték lezárultát követő 30 napig őrizzük meg.

Kik férnek hozzá a Játékos személyes adataihoz?

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban részletezett Adatfeldolgozókon túl, az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából az alábbi adatfeldolgozók végzik:

 • VMLY&R Hungary Nemzetközi Reklámügynökség Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás út 53/C 2. em.), az adatfeldolgozás célja: a Nyereményjáték lebonyolítása
 • Rewart Kft. (székhelye: 1112 Budapest, Balatoni út 2/A. B Épület 1. emelet), az adatfeldolgozás célja: a Nyereményjáték lebonyolítása
 • MySoftwares Kft. (2030 Érd, Molnár utca 30.), az adatfeldolgozás célja: a Rewart Kft. informatikai hátterének biztosítása
 • Rackhost Zrt. (székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.), az adatfeldolgozás célja: ügyfélszolgálati levelezés hostingolása
 • Tukan Agency Kft. (2096 Üröm, Cinege utca 23.), az adatfeldolgozás célja: a főnyeremény sorsolásának technikai biztosítása
 • Hetzner Online GmbH. (91710 Gunzenhausen, Industriestr. 25.), az adatfeldolgozás célja: a sorsoló program tárhelyének biztosítása
 • Gyűjtőszállítás.hu Kft. (2013 Pomáz, Sólyom utca 10.), az adatfeldolgozás célja: a nyeremények kiszállítása
 • T-Systems Cloud & Data Center (1087 Budapest, Sándor Asztalos út 14.), az adatfeldolgozás célja: a nyereménykiszállításhoz tárhely biztosítása
 • Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt. (székhely: 1033 Budapest, Hajógyári-sziget hrsz. 23796/58), az adatfeldolgozás célja: nyereményjátékban nyeremény biztosítása
 • VOLT Produkció Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1033 Budapest, Hajógyári-sziget, hrsz. 23796/58.) az adatfeldolgozás célja: nyereményjátékban nyeremény biztosítása

Játékos bármikor igényelheti Profiljának, valamint az abban tárolt adatainak törlését a Coca‑Cola Europe DSAR Request Form (onetrust.com) oldalon, amely kérésének Szervezők a beérkezett kérelem észlelését követően haladéktalanul, de maximum 30 napon belül eleget tesznek. A webnyomtatvány nyelve alapértelmezettként angol nyelvű, melynek jobb felső sarkában lehet a nyelvet magyar nyelvre váltani. Szervezők Játékos adatainak törlését követően tájékoztatják a Játékost. A Játékos a Nyereményjátékban való részvételre, nyereményre a törlését követően nem jogosult.

Panaszkezelés esetén az adatkezelés célja az Adatkezelőhöz szóban, telefonon, írásban és elektronikus levelezés útján érkező panaszok kezelése, visszakereshetősége céljából a Felhasználó személyének, a panaszbejelentés pontos idejének és a panasz tartalmának, valamint az Adatkezelő panasszal kapcsolatos tájékoztatásának dokumentálása.

A személyes adatok az adatkezelési cél megszűnésekor vagy az adatkezelési céllal kapcsolatos elévülési idő végén kerülnek törlésre. Ha a személyes adatokra számviteli szempontból szükség van, akkor a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján a Játék végét követően 8 év múlva kerülhetnek törlésre.

Panaszkezelés esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § alapján a szóbeli panaszról készült jegyzőkönyvet, az írásbeli panaszt és arra adott választ a Szolgáltató 3 (három) évig köteles megőrizni.

Az Adatkezelő köteles mindent elkövetni, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjen. Amennyiben a Játékos azok megszegésére utaló körülményt észlel, bejelentést tehet a nyereményjáték ideje alatt info@nyarritmusa.hu e-mail címen, valamint az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjénél a DPO-Europe@coca-cola.com e-mail címen.

Amennyiben pedig felmerül, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint bírósághoz (a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható a per), vagy a hatáskörrel rendelkező alábbi hatósághoz fordulhat:

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozást az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény tartalmazza. 

Budapest, 2023. május 15.

Coca‑Cola Services n.v.

Coca‑Cola Magyarország Szolgáltató Kft.

Coca‑Cola HBC Magyarország Kft.

 

II.sz. melléklet

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NYILATKOZATA A JÁTÉKSZABÁLYZATRÓL

 

Alulírott

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NEVE:                        _____                                      ____________

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ LAKCÍME:                                                                                         

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ SZÜLETÉSI HELYE ÉS IDEJE:                                                              

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ TELEFONSZÁMA (mobil):                                                                

KISKORÚ NEVE:                                                                                                                      

KISKORÚ ESETLEGESEN ELTÉRŐ LAKCÍME:                                                                            

KISKORÚ SZÜLETÉSI HELYE ÉS IDEJE:                                                              ______

KISKORÚ TELEFONSZÁMA (mobil):                                                                                        

 

Alulírott a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy hozzájárulok a felügyeletem alatt álló fent nevezett kiskorú a Coca‑Cola Magyarország Szolgáltató Kft., a Coca‑Cola HBC Magyarország Kft., valamint a Coca‑Cola Services n.v. által 2023. május 15. és 2023. augusztus 13. napja között szervezett „Játssz és Nyerj Fesztiváljegyeket!” megnevezésű Nyereményjátékban részt vegyen, a Játékszabályzatot, valamint a Promóciós Adatvédelmi Tájékoztatót elfogadja, továbbá, hogy a fent nevezett kiskorú nyertessége esetén nyereményét átvegye és az ehhez szükséges nyilatkozatokat megtegye, iratokat bemutassa. Az ezzel kapcsolatos esetleges valamennyi felelősséget kizárólagosan vállalom. Nyilatkozom, hogy a Nyereményjáték Játékszabályzatát és Promóciós Adatvédelmi Tájékoztatóját megismertem és azt teljes egészében mind magamra, mind a fent nevezett kiskorúra nézve kötelezőként elfogadom.

Kijelentem, hogy a kiskorúval kapcsolatosan a jelen nyilatkozat megtételére jogosult vagyok.

____________________, 2023. ...............................

 

ALÁÍRÁS (mint törvényes képviselő): ……………………………………………….........................................

 

Előttünk, mint tanúk előtt (2 fő):

 

NÉV:

 

NÉV:

 

LAKCÍM:

 

LAKCÍM:

 

ALÁÍRÁS:

 

ALÁÍRÁS: