Játssz és nyerj fesztiváljegyeket

Játékszabályzat

2023.05.15.

1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐI

A „Játssz és Nyerj Fesztiváljegyeket!” Summer Music tematikájú fogyasztói promóció (továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezői a Coca‑Cola Services n.v. (1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels; adószám.: 462525791; cégjegyzékszám.: BE0462525791), a Coca‑Cola Magyarország Szolgáltató Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.;  cégjegyzék szám: 13 09 072515; adószám: 12150126-2-13), valamint a Coca‑Cola HBC Magyarország Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.; cégjegyzékszám: 13-09-067506; adószám: 10886861-2-44) (továbbiakban: „Szervezők”).

A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervezők, mint adatkezelő (a továbbiakban: "Adatkezelő"), a Nyereményjáték lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a VMLY&R Hungary Nemzetközi Reklámügynökség Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás út 53/C 2. em.; adószám: 10361942243; cégjegyzékszám: 01-09-064225) és a Rewart Kft. (székhelye: 1112 Budapest, Balatoni út 2/A. B Épület 1. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-892626, adószáma: 14182925-2-43, a továbbiakban: "Lebonyolítók"), közösen végzik.

Az adatkezelésre vonatkozó részletes szabályokat a jelen Játék- és Részvételi szabályzat mellékletét képező Promóciós Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.

A Lebonyolító felelős különösen a következő feladatok teljesítéséért:

 • Nyereményjáték koordinálása (VMLY&R Hungary Nemzetközi Reklámügynökség Kft.)
 • Adatbázis kezelése (Rewart Kft.)
 • Nyertes kiértesítések (Rewart Kft.)
 • Játékosokkal való kapcsolattartás (Rewart Kft.)
 • Nyertesek adatainak egyeztetése, a nyereményre jogosultság ellenőrzése (Rewart Kft.)
 • Nyeremények eljuttatása a nyertesekhez (Rewart Kft.)
 • Nyereményjátékkal kapcsolatos online ügyfélszolgálat biztosítása (Rewart Kft.)

 

2. COCA-COLA APPLIKÁCIÓ

A Coca‑Cola applikáció (a továbbiakban: „Applikáció”) a The Coca‑Cola Company márkái promóciós aktivitásainak gyűjtőfelületeként egyszerre akár több márka nyereményjátékát is tartalmazhatja.

Jelen Nyereményjátékunk a Coca‑Cola márka nyereményjátéka, melyben kizárólag az 5.1. pontban felsorolt, 5.2. pontban meghatározott promóciós címkével ellátott termékek vesznek részt.

Jelen Játékszabályzat kizárólag a Coca‑Cola „Játssz és Nyerj Fesztiváljegyeket!” Summer Music tematikájú Nyereményjáték Játék- és Részvételi Szabályzatát tartalmazza. Más nyereményjáték promóciós termékeivel ebben a Nyereményjátékban nem lehet részt venni.

A Coca‑Cola „Főzünk együtt?” Coke&Meal tematikájú nyereményjátékhoz kapcsolódó promóciós termékek ezüst színű Kupakjainak, illetve a Fuzetea és a Naturaqua nyereményjátékokhoz kapcsolódó, promóciós termékek Kupakjainak a nyereményjátékokban fel nem használt kódjait ebben a Nyereményjátékban nem lehet feltölteni.

 

3. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK

A Nyereményjátékban részt vehet minden cselekvőképes, magyarországi lakcímmel rendelkező 16. életévét betöltött, az alábbiakban meghatározott személyi körbe nem eső természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki rendelkezik a Coca‑Cola applikációban (továbbiakban „App”) élő regisztrációval, vagy a Játék során letölti az applikációt és beregisztrál, továbbá aki a Nyereményjáték időtartama alatt vásárol legalább egy (1) darab, a nyereményjátékban résztvevő terméket bármely magyarországi üzletben, és feltölti Termék kupakjában és/vagy dobozos termékek esetén a termékek tetején található Nyitófül alatt (a továbbiakban összesítve: (”Kupak/Nyitófül”) található 10 karakterből – számokból és betűkből – álló érvényes egyedi promóciós kódot (”Kód”). A Kód feltöltése egyben a jelen Játék- és Részvételi szabályzat (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) és Promóciós Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásának minősül. A Kód feltöltésével, egyben játékba küldése után jogosulttá válik a nyeremények megnyerésére (a továbbiakban együtt: „Pályázat”). 

Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott (pl. 18 évnél fiatalabb, de 16 évnél idősebb), úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A Játékban 16 évnél fiatalabbak még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, a nyeremény igénybevételéhez el kell juttatnia a TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NYILATKOZATA A JÁTÉKSZABÁLYZATRÓL nyomtatványt kitöltve, aláírva (II. számú melléklet).

A Játékban nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Szervezők, a Lebonyolítók, az Adatfeldolgozók, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

A Játékban résztvevő termékeket árusító kereskedelmi egységek, továbbá a Szervezőkkel szerződéses kapcsolatban álló azon gazdálkodó szervezetek, amelyek a Játék időtartama alatt a szerződés teljesítése során a Szervezők bármely telephelyén, bármely időtartamban munkát végeznek, illetve ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói szintén nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Játékban.

 

4. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

A Nyereményjáték 2023. május 15. 10 óra 00 perctől – 2023. augusztus 13. 23 óra 59 percig tart. A Nyereményjátékban kizárólag ezen időszak alatti kódfeltöltésekkel lehet részt venni, és kizárólag ezen időszak alatt lehet a Nyereményjátékban Pályázatot beküldeni.

Amennyiben a Nyereményjáték technikai okokból később indul el, úgy ezért a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli.

 

5. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK ÉS PROMÓCIÓS CSOMAGOLÁSOK

 

5.1. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK

 • Coca‑Cola Cherry Coke 330ml
 • Coca‑Cola Cherry Coke Zero 330ml
 • Coca‑Cola 330ml
 • Coca‑Cola Zero Lemon 330ml
 • Coca‑Cola Zero 330ml
 • Coca‑Cola 500ml
 • Coca‑Cola Lemon 500ml
 • Coca‑Cola Cherry Coke 500ml
 • Coca‑Cola Cherry Coke Zero 500ml
 • Coca‑Cola Zero Lemon 500ml
 • Coca‑Cola Zero 500ml
 • Coca‑Cola Zero-Koffeinmentes 500ml
 • Fanta Narancs 330ml
 • Fanta Narancs 500ml
 • Fanta Citrom-Bodza Zero 500ml
 • Fanta What The Fanta Zero 500ml
 • Fanta Narancs Zero 500ml
 • Fanta Szőlő Zero 500ml
 • Sprite 330ml
 • Sprite 500ml
 • Sprite Zero 500ml

A Nyereményjátékban kizárólag az 5.2. pontban meghatározott promóciós csomagolású termékek vesznek részt. Felhívjuk a Játékos figyelmét, hogy a termék megvásárlása előtt győződjön meg annak bontatlanságáról, valamint arról, hogy a Nyereményjátékban promóciós csomagolással és promóciós Kupakkal/Nyitófüllel rendelkező terméket vásárol. Mivel a Kupak/Nyitófül már elválaszthatatlan a palacktól, ezért kérjük, hogy a feltöltött Kupak belsejében vagy dobozos termék esetén a Nyitófül alján található kódot fotózzák le, és a fotót őrizzék meg 2023. szeptember 13-ig!

 

5.2. PROMÓCIÓS CSOMAGOLÁS

A Nyereményjátékban kizárólag azon termékek Kódjai vesznek részt, amelyek promóciós csomagolással rendelkeznek. A promóciós csomagolások termékenként, illetve ízvariációnként eltérőek lehetnek. A csomagolások az alábbi információkat kötelezően tartalmazzák:

 • A promóció időtartama,
 • „Játssz és Nyerj fesztiváljegyeket!” felirat,
 • Termékenként 1 (egy) darab gitár, mikrofon állvány vagy erősítő ikon,
 • A „Coke studio” ikonja,
 • A Coca‑Cola applikáció QR kódja.

A promócióban résztvevő termékek időközönként és partnerenként eltérhető lehetnek.

 

6. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A Nyereményjátékban való részvétel feltételei az alábbiak;

 • a Coca‑Cola applikációban élő regisztráció (az App letöltésével a Játékos elfogadja az App ÁSZF-ét, mely tartalmazza a Nyereményjáték Játékszabályzatát és Promóciós Adatvédelmi Tájékoztatóját is),
 • legalább egy (1) darab a 5. pontban meghatározott promóciós termék vásárlása bármely magyarországi üzletben,
 • majd azt követően a termék Kupakjában/Nyitófül hátoldalán található egyedi Kód feltöltése az Appba, az általa választott fesztivál csempéjére kattintva, a 4. pontban meghatározott időtartamon belül – a kódfeltöltéssel a Játékos elfogadja a Nyereményjáték Játékszabályzatát és az ehhez kapcsolódó Promóciós Adatvédelmi Tájékoztatót,
 • valamint a Kupakban/Nyitófül hátoldalán található Kód fotójának megőrzése legalább 2023. szeptember 13-ig.

Játékos a Kód feltöltésével automatikusan elfogadja a jelen Játékszabályzatban leírt valamennyi feltételt és hozzájárul személyes adatainak az Applikáció Adatvédelmi Nyilatkozatában, továbbá a Játékszabályzathoz kapcsolódó a Promóciós Adatvédelmi Tájékoztatóban leírtak szerinti kezeléséhez.

Játékosnak nem kell választania a nyeremények között, a Pályázat beküldésével napi, heti, extra vagy főnyereményt is nyerhet. A heti nyereményeket a meghatározott játékhét, a főnyereményt a Nyereményjáték időtartamának lezárultát követően elektronikus sorsolóprogram segítségével a Lebonyolító Rewart Kft. sorsolja ki. A napi nyereménytípus játékba küldéséhez egy Pályázat beküldése elegendő, a heti és a főnyeremény játékba küldéséhez tíz Pályázat beküldése szükséges. Az extra nyeremény sorsoláson azon Játékosok vesznek részt, akik a Nyereményjáték időtartama alatt korábban már nyertek napi nyereményt az Appon keresztül a Sziget fesztiválra.

A Lebonyolítók a nyertes Játékostól elektronikusan bekérhetik a feltöltött Pályázat adatait tartalmazó Kupakban/Nyitófül hátoldalán található Kód fotóját a nyereményre való tényleges jogosultság igazolása céljából, ezért a Kupakokat/Nyitófüleket a Játékosoknak meg kell őrizniük legalább 2023. szeptember 13-ig. Az eredeti Kupak/Nyitófül postai beküldésére, vagy a Kupakban található Kód fotójának beküldésére az info@nyarritmusa.hu e-mail címre a Játékosnak az arra való felszólítást követően a heti-, és főnyeremény esetén legfeljebb 10 (tíz) nap, míg a napi és extra nyeremények esetén legfeljebb 48 óra áll rendelkezésére. Amennyiben a Játékos a felszólítás ellenére nem küldi be a Szervezők/Lebonyolítók által bekért eredeti Kupakot/Nyitófület vagy Kupakban/Nyitófül hátoldalán található Kód fotóját a határidőn belül, vagy az nem a feltöltött Kódot tartalmazza, vagy a beküldött fotó nem olvasható, vagy a fotó bármilyen módon manipulált, vagy, ha az nem felel meg a Játékszabályzatnak, úgy az érintett Pályázat kizárásra kerül a Játékból.

 

6.1. REGISZTRÁCIÓ

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele az Applikációban történő regisztrációval személyes profil létrehozása. A regisztráció pontos menetét, annak részleteit az Applikáció Használati Feltételei tartalmazzák.

Az Applikáció letölthető az App Store-ban és a Google Play Áruházban.

Játékos bármikor igényelheti Profiljának, valamint az abban tárolt adatainak törlését a Coca‑Cola Europe DSAR Request Form (onetrust.com) oldalon, amely kérésének Szervezők a beérkezett kérelem észlelését követően haladéktalanul, de maximum 30 napon belül eleget tesznek. A webnyomtatvány nyelve alapértelmezettként angol nyelvű, melynek jobb felső sarkában lehet a nyelvet magyar nyelvre váltani. A Szervezők a Játékos adatainak törlését követően tájékoztatják a Játékost. A Játékos a Nyereményjátékban való részvételre, nyereményre a törlését követően nem jogosult.

A Játékosok a személyes adataik kezelésére, az adatbiztonságra, illetve a Játékosokat az adataik kezelésével összefüggésben megillető jogosultságaira vonatkozó részletes szabályokat az Applikáció Adatvédelmi Nyilatkozatában, illetve a Nyereményjátékra vonatkozó Promóciós Adatvédelmi Tájékoztatóban találják.

 

6.2. PÁLYÁZAT

A Játékos az App főoldalán a Nyereményjátékhoz kapcsolódó „Nyerj” csempére , vagy a „Nyeremények” menüpontra kattintva kiválasztja azt a fesztivál vagy nyeremény csempéjét, amelyre Pályázatát be kívánja nyújtani.

A Termék Kupakjában/Nyitófül hátoldalán található egyedi, 10 jegyű Kódot a jobb oldalon található, piros alapon fehér nyílra kattintva tudja megadni, majd a „Feltöltöm” gombra kattint.

A Játékos ezután a képernyőn megjelenő piros gombra kattint, nyertesség esetén, a visszaszámlálást követően jelzi az Applikáció, a Játékos mely napi nyereményre jogosult.

Tekintettel arra, hogy az Applikációban egyidőben több különböző nyereményjáték is folyhat, a rendszer automatikusan felismeri a futó nyereményjátékok feltöltött kódjait.

Jelen Nyereményjátékban kizárólag az 5.1. pontban felsorolt promóciós termékek Kupakjában/Nyitófül hátoldalán található Kódok feltöltése biztosít lehetőséget a Nyereményjátékban való részvételre. A Coca‑Cola „Főzünk együtt?” Coke&Meal tematikájú nyereményjátékának, illetve a Fuzetea és a Naturaqua nyereményjátékok Kupakjainak a nyereményjátékban fel nem használt Kódjait a rendszer nem fogadja el, ezen kódokkal nem lehet részt venni a Nyereményjátékban.

Korábbi nyereményjátékokban feltöltött, de be nem váltott pontok ebben a Nyereményjátékban nem lesznek már elérhetőek, ezek a megelőző kampányok végezetével törlésre kerültek.

A napi nyereményeket azok a Játékosok fogják megnyerni, akik az adott nyerő időpontban (óra-perc-másodperc) vagy az adott időpont utáni legközelebbi időpontban kattintanak a nyeremény képe alatt található piros alapon fehér nyílra, és töltik fel a Kupak/Nyitófül hátoldalán található Kódot, majd azt követően elküldik jegyet igénybe vevő személy nevét és e-mail címét, valamint a nyereményazonosítóját, továbbá a fesztivál napjának megjelölését az info@nyarritmusa.hu e-mail címre. A heti, extra és főnyeremények sorsolás útján, elektronikus sorsolóprogram segítségével történik. A heti és főnyeremények sorsolásán való részvétel független attól, hogy melyik fesztiváljegyért indult a Játékos. Az extra nyeremény sorsoláson azon Játékosok vesznek részt, akik a Nyereményjáték időtartama alatt már nyertek napi nyereményt az Appon keresztül a Sziget fesztiválra. A Szervezők és/vagy a Lebonyolítók elektronikusan bekérhetik bármely feltöltött Kupakban/Nyitófül hátoldalán található Kód fotóját, melyet a Játékosoknak meg kell őrizniük legalább 2023. szeptember 13-ig. Az eredeti Kupakban/Nyitófül hátoldalán található Kód fotójának beküldésére az info@nyarritmusa.hu e-mail címre a Játékosnak az arra való felszólítást követően a napi és extra nyeremények esetében legfeljebb 48 óra, a heti és főnyeremény esetében legfeljebb 10 (tíz) nap áll rendelkezésére. Amennyiben a Játékos a felszólítás ellenére nem küldi be a Szervezők/Lebonyolítók által bekért eredeti Kupakban/Nyitófül hátoldalán található Kód fotóját a határidőn belül, vagy az nem a feltöltött Kódot tartalmazza, vagy a beküldött fotó nem olvasható, vagy a fotó bármilyen módon manipulált, vagy, ha az nem felel meg a Játékszabályzatnak, úgy az érintett Pályázat kizárásra kerül a Játékból.

Egy Pályázat kizárólag egy (1) Kupak/Nyitófül Kódját tartalmazhatja; illetve egy Kupak/Nyitófül Kódja az Applikációba csak egyszer tölthető fel.

A Nyereményjátékhoz tartozó Kupak/Nyitófül Kódját kizárólag a Nyereményjáték ideje alatt lehet játékba küldeni.

Érvénytelen Pályázatnak minősül az egyszer már feltöltött Kód újbóli feltöltése akár azonos Játékos, akár másik személy által.

Valamennyi Kód egyedi, így a rendszer csak az élő kódokat fogadja el, egy kódot kizárólag egy alkalommal lehet érvényesen feltölteni. A Szervezők nem fogadják el a véletlenszerűen kiválasztott vagy kitalált számkódokat.

Játékos minden feltöltött Kód után visszaigazolást kap az Applikációban arról, hogy sikeres vagy sikertelen volt a kódfeltöltése. Az Applikáció használata során felmerülő technikai problémák esetén a Kapcsolat (https://www.coca-cola.hu/rolunk/kapcsolat) weboldalon kérhet további támogatást.

A Szervezők a nem valós adatokat megadó vagy a Játékszabályzat feltételeinek bármely okból nem megfelelő Játékosokat a Nyereményjátékból kizárhatják.

A Játékos köteles a Nyereményjáték végét követően, 2023. szeptember 13-ig a Pályázatához tartozó egyedi Kóddal ellátott Kupakokban/Nyitófül hátoldalán található Kód fotóját olvasható, jó minőségben megőrizni. Szervezők/Lebonyolítók a Nyereményjáték során bármikor elkérhetik és ellenőrizhetik a Pályázathoz tartozó Kupakban/Nyitófül hátoldalán található Kód fotóját. Amennyiben a Játékos a Szervezők/Lebonyolítók kérésére nem küldi el az info@nyarritmusa.hu e-mail címre a Pályázathoz tartozó Kupakban/Nyitófül hátoldalán található Kód fotóját, avagy a fotó minősége nem megfelelő, a Szervezők/Lebonyolítók jogosultak a Játékos Pályázatát a Nyereményjátékból kizárni.

Szervezők kizárólag azokat a Pályázatokat tekintik érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Nyereményjátékba.

Bármilyen módon hamisított vagy manipulált, illetve az olvashatatlan Kód érvénytelennek minősül és nem vesz részt a Nyereményjátékban. A Nyereményjátékban részt vevő Pályázatok érvényességével, valamint a Nyereményjáték jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervezők döntése az irányadó. A Szervezők a Pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárják a felelősségét.

Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírás valamelyikének nem felelnek meg, a Nyereményjátékból kizárásra kerülnek.

A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembevételre a Nyereményjátékban, továbbá Szervezők a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárják a Nyereményjátékból.

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése érdekében a Szervezők megvizsgálhatják, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Nyereményjátékból kizárhatja.

A Nyereményjátékból – a Szervezők megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Nyereményjáték szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem valós adatokkal történő regisztrációval vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen résztvevőknek minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyüktől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost, illetve ezen játékosok nyerési esélyeit a leírt magatartásukkal csökkentik. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Nyereményjátékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Nyereményjátékkal összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy kizárják minden jelenlegi és jövőben szervezett Nyereményjátékból azt, aki bármely a Szervezők által szervezett Nyereményjátékban csalást/hamisítást követ el.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett Nyereményjátékukból kizárják azt a Játékost, aki a Nyereményjáték során bizonyítottan az Applikáció feltörésével, robot-, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra, illetve a Nyereményjáték menetének manipulálására lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A kizárás Szervezők egyoldalú indokolás nélküli írásba foglalt értesítésével hatályosul és a kizárást a Játékos köteles tudomásul venni.

 

7. NYEREMÉNYEK, SORSOLÁSOK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

 

7.1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SORÁN MEGNYERHETŐ NYEREMÉNYEK

7.1.1. NAPI NYEREMÉNY

A Nyereményjáték során az alábbi páros belépők kerülnek véletlenszerű elosztásra:

Összesen 753 (hétszázötvenhárom) páros napijegyet van lehetőség nyerni az alábbi időszakokban, melyet a Játékos választ ki a Pályázatának beküldése során az Appban a „Nyerj! Válassz fesztivált!” szekcióban, nyeremény jobb alsó sarkában lévő piros alapon fehér nyílra kattintva.

 • Balaton Sound fesztivál időpontja: 2023. június 28. – július 1., Zamárdi
  Választható egészen: 2023. május 15. és június 23. között;
 • Sziget fesztivál időpontja: 2023. augusztus 10-15., Budapest, Óbudai Hajógyári Sziget
  Választható egészen: 2023. május 15. és augusztus 5. között;
 • Strand fesztivál időpontja: 2023. augusztus 23-26., Zamárdi
  Választható egészen: 2023. május 15. és augusztus 13. között.

Egy adott Pályázatban megjelölt nyereménytípus és fesztivál a későbbiekben nem módosítható, más fesztiválra nem változtatható, azonban egy újabb Pályázat benyújtásakor a Játékos ismét pályázhat a még elérhető fesztiváljegyekért a kiválasztott nyereményre kattintva. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt 1 (egy) darab napi nyereményt (páros fesztiváljegyet) nyerhet fesztiválonként.

Amennyiben a Játékos nyert, akkor az Applikáció "Profil Nyereményeim" menüpontjában találja meg a nyeremény beváltásához szükséges információkat. Amennyiben nyertesség nem történt, a "Profil Nyereményeim" menüpontban információ nem található. 

A nyertes Játékos a Profil „Nyereményeim” szekcióban leírtaknak megfelelően tudja nyereményét beváltani: a kiértesítést követő 48 órán belül a nyertes Játékosoknak fel kell tölteniük a kért adatokat, kiválasztva a Coca‑Cola Promóciókat (Promóciók & Coca‑Cola App), majd a Nyeremény beváltását (Nyeremény beváltása) és a Nyeremény típusát (Digitális) a legördülő menüből. Ezt követően meg kell adniuk a Nyereményjátékot, amelyben nyertek (Nyerj fesztiváljegyeket), a nyeremény típusát, a nyeremény átvételére jogosító kódot, a nevüket, e-mail címüket, valamint a pontos szállítási címüket és telefonszámukat a https://www.coca-cola.hu/rolunk/kapcsolat weboldalon a nyereményük kiszállítása érdekében. Amennyiben a napi nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból érvénytelen, a Játékos a Nyereményjátékból a Pályázatával összefüggő okból kizárásra kerül. Ezt követően a Lebonyolító (Rewart Kft.) felveszi a kapcsolatot a nyertes Játékossal elektronikus úton, az info@nyarritmusa.hu e-mail címen és leegyeztetik azt a napot, amelyen a Játékos részt kíván venni a fesztivál ideje alatt. A fesztivál napjának leegyeztetését követően a Játékos elektronikus úton az e-mailhez csatolva megkapja a fesztiváljegyeket .pdf formátumban, amelyben megtalálja a fesztiválra való belépésre jogosító QR kódokat.  

Amennyiben az adott fesztivál az igénylés időpontjában már teltházas a kiválasztott napra, akkor a Szervezők és/vagy Lebonyolítók haladéktalanul felveszik a nyertes Játékossal a kapcsolatot a jegy dátumának módosítása érdekében. Teltházas rendezvényre a Szervezők nem biztosítanak jegyet.

A nyeremények másra át nem ruházhatóak, készpénzre át nem válthatóak.

Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott (pl. 18 évnél fiatalabb, de 16 évnél idősebb), úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A Játékban 16 évnél fiatalabbak még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, a nyeremény igénybevételéhez el kell juttatnia a TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NYILATKOZATA A JÁTÉKSZABÁLYZATRÓL nyomtatványt kitöltve, aláírva (II. számú melléklet).

A nyertes Játékosokat SZJA és egyéb adó és járulékfizetési kötelezettség nem terheli, az azokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő adófizetési kötelezettséget a Szervezők vállalják.

Szervezőket a nyeremények fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli.

A Szervezők és a Lebonyolítók fenntartják maguknak a jogot, hogy Játékostól bekérjék az egyedi Kódot tartalmazó Kupak/Nyitófül fotóját a nyereményre való tényleges jogosultság igazolása céljából, ezért kérjük, a Játékban résztvevő Kupak/Nyitófül fotóját 2023. szeptember 13-ig őrizzék meg! Felhívjuk a Játékos figyelmét, hogy a termék megvásárlása előtt győződjön meg annak bontatlanságáról!

 

7.1.2. HETI NYEREMÉNY

Hetente 1 (egy) darab, a Nyereményjáték időtartama alatt összesen 13 (tizenhárom) darab Redmi Note 12 Pro 5G okostelefon.

A nyeremény részletei:

Műszaki adatok

 • EAN: 6941812709788
 • Terméktípus: Okostelefon
 • Processzor: MediaTek Dimensity 1080 (4 × Cortex-A78, órajele legfeljebb 2,6 GHz + 4 × Cortex-A55, órajele legfeljebb 2,0 GHz)
 • Technológiai folyamat: 6nm
 • Képernyő típusa: Érintős
 • AMOLED: FHD+
 • Képernyő átlója: 6,67"
 • Képernyő felbontása: 2400 × 1080 px
 • Képernyő frissítési sebessége: 120 Hz
 • Képernyő védelme: Corning Gorilla Glass 5
 • Funkciók: Infravörös távirányító; Beépített sztereó hangszórók; AI arcfeloldás
 • Hátsó kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP
 • Hátsó kamera nyílás: ƒ/1,88, IMX766, 1/1,56" Super Pixel 4 az 1-ben, OIS (50 MP) (fő kamera); ƒ/2,2, 119° FOV (8 MP) (ultraszéles); ƒ/2,4 (2 MP) (makró)
 • Hátsó kamera funkciók: AI kamera
 • Elülső kamera: 16 MP
 • Első kamera rekesznyílása: ƒ/2,45
 • A villanólámpa: Beépített
 • Kapcsolat-Hálózat: Wi-Fi 6
 • NFC: Bluetooth 5.2
 • LTE B20 támogatás: Igen
 • 5G támogatás: Igen
 • Támogatott sávok: GSM: 850/900/1800/1900 MHz; WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19; LTE TDD: 38/40/41; LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66; 5G: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78
 • Navigáció: GPS; GLONASS; Galileo; BeiDou
 • Csatlakozók: USB Type-C - 1 db; Mini Jack 3.5 mm; Dual SIM; Dual SIM 5G
 • Működtető rendszer: MIUI 14; Android 12
 • Az akkumulátor kapacitása: 5000 mAh
 • Gyors töltés: Vezetékes 67 W
 • Szélesség: 76 mm
 • Magasság: 162,9 mm
 • Vastagság: 7,9 mm
 • Súly: 187 g
 • Protecion osztály: IP53
 • További információk: Ujjlenyomat-érzékelő az okostelefon oldalán; UFS 2.2 memória; LPDDR4X RAM memória; DCI-P3 színskála; Dolby Vision; 900 nits csúcsfényerő; Dolby Atmos®
 • Tartalmazza: Redmi Note 12 Pro 5G; C típusú USB kábel; 67W-os tápegység; Felhasználói kézikönyv
 • RAM: 6 GB
 • Beépített memória: 128 GB
 • Szín: Sky blue

 

7.1.3. FŐNYEREMÉNY

A nyereményjáték során 1 (egy) darab SMEG hűtőszekrény.

A nyeremény részletei:

 • 50's Style 
 • 205x70 cm
 • No Frost
 • Inverteres
 • Szín: piros
 • Jobb oldali zsanérok
 • Life Plus 0 °C-os zéró zónás rekesz
 • Görgős fiókok
 • Multifflow hideglevegő recirkuláció
 • LED-es belső világítás
 • Belső kijelző
 • Független hőmérséklet-szabályozás
 • Aktív ionizátor
 • Kézi jégkészítő
 • Teljes térfogat 481 l (344 l hűtő + 137 l fagyasztó)
 • E osztály
 • 41 dB(A)/C

 

7.1.4. EXTRA NYEREMÉNY

A Nyereményjáték során, a Sziget Fesztivál napjainak megfelelően napi 2 (kettő) darab, összesen 12 (tizenkettő) darab belépő a Coca‑Cola kitelepülés VIP részlegére és kettő darab italkupon.

A Sziget Fesztivál hat napjára, napi szinten 2 (kettő) darab páros belépő kerül kisorsolásra a Coca‑Cola kitelepülés VIP részlegére azon Játékosok között, akik a Nyereményjáték időtartama alatt már nyertek páros belépőt a Sziget Fesztiválra.

A Sziget Nagyszínpaddal szemben található Coca‑Cola VIP részlegre való belépéssel a Játékos és kísérője összesen 2 (kettő) darab italkuponra jogosult, amelyet a VIP kitelepülés standjánál válthat be az itallapon szereplő italok egyikére. 

A Coca‑Cola kitelepülés VIP részlegére a Sziget házirendje érvényes. 

A Coca‑Cola kitelepülés VIP belépői érvényesek a választott napon reggel 6 órától másnap reggel 8 óráig.

A Coca‑Cola VIP belépőket eladni, tovább értékesíteni sem pénzért, sem kapott vagy leendő szolgáltatásért nem lehet. 14. éven aluliak csak 18. életévet betöltött személlyel léphetnek be a fesztivál területére, aki szintén rendelkezik érvényes fesztiváljeggyel.

Az extra nyeremények esetén a nyertes Játékos nyereményére a Coca‑Cola kitelepülés VIP részlegbe való belépésekor az elektronikusan küldött nyertes értesítő felmutatásával jogosult. 

 

7.2. NAPI NYEREMÉNYEK SORSOLÁSA

A Nyereményjáték során összesen 753 (hétszázötvenhárom) darab napi nyeremény kerül kisorsolásra véletlenszerűen kiválasztott nyerőidőpontok alapján:

 • Balaton Sound: 78 db, 2023. május 15. és június 23. között;
 • Sziget: 405 db, 2023. május 15. és augusztus 5. között;
 • Strand: 270 db, 2023. május 15. és augusztus 13. között.

Szervezők még a Nyereményjáték megkezdése előtt, elektronikus sorsoló program segítségével határozzák meg a nyereményekhez tartozó véletlenszerűen kiválasztott nyerőidőpontokat, minden nap 07 óra 00 perc 00 másodperc – kivéve a Nyereményjáték első napja, amely 10 óra 00 perc 00 másodperc – és 20 óra 59 perc 59 másodperc között, másodpercnyi pontossággal, a Nyereményjáték teljes időtartamára; összesen 753 (hétszázötvenhárom) időpontot sorsolva. A sorsolás nem nyilvános.

A napi nyereményeket azok a Játékosok fogják megnyerni, akik az adott nyerő időpontban (óra-perc-másodperc) vagy az adott időpont utáni legközelebbi időpontban töltik fel Pályázatukat.

Amennyiben több Játékos másodpercre azonos időpontban tölt fel Pályázatot, a Szervezők azt a Játékost tekintik nyertesnek, akinek a Pályázatát az Applikáció számítógépes szervere sorrendben elsőként dolgozza fel.

A Pályázat beküldését követően a Játékos az Applikációban azonnali értesítést kap, hogy nyert-e napi nyereményt. Amennyiben a Játékos nyert, akkor az Applikáció „Profil Nyereményeim” menüpontjában találja meg a nyeremény beváltásához szükséges információkat. Amennyiben nyertesség nem történt a „Profil Nyereményeim” menüpontban információ nem található.

Fontos! A nyertes Játékosnak a nyertességtől számítva 48 órája van visszaigazolni, hogy melyik napra, és milyen névre kéri a jegyeket, a nyereményazonosító megadásával. 

Amennyiben a Játékos nyert, akkor az Applikáció „Profil Nyereményeim” menüpontjában találja meg a nyeremény beváltásához szükséges információkat. Amennyiben nyertesség nem történt a „Profil Nyereményeim” menüpontban információ nem található.

A nyertes Játékos a Profil „Nyereményeim” szekcióban leírtaknak megfelelően tudja nyereményét beváltani:

A kiértesítést követő 48 órán belül a nyertes Játékosoknak fel kell tölteniük a kért adatokat, kiválasztva a Coca‑Cola Promóciókat (Promóciók & Coca‑Cola App), majd a Nyeremény beváltását (Nyeremény beváltása) és a Nyeremény típusát (Digitális) a legördülő menüből. Ezt követően meg kell adniuk a Nyereményjátékot, amelyben nyertek (Nyerj fesztiváljegyeket), a nyeremény típusát, a nyeremény átvételére jogosító kódot, a nevüket, e-mail címüket, valamint a pontos szállítási címüket és telefonszámukat a https://www.coca-cola.hu/rolunk/kapcsolat weboldalon a nyereményük kiszállítása érdekében. Amennyiben a napi nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból érvénytelen, a Játékos a Nyereményjátékból a Pályázatával összefüggő okból kizárásra kerül. Ezt követően a Lebonyolító (Rewart Kft.) felveszi a kapcsolatot a nyertes Játékossal elektronikus úton, az info@nyarritmusa.hu e-mail címen és leegyeztetik azt a napot, amelyen a Játékos részt kíván venni a fesztivál ideje alatt. A fesztivál napjának leegyeztetését követően a Játékos elektronikus úton az e-mailhez csatolva megkapja a fesztiváljegyeket .pdf formátumban, amelyben megtalálja a fesztiválra való belépésre jogosító QR kódokat.

Amennyiben a napi nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból érvénytelen, a Játékos a Nyereményjátékból a Pályázatával összefüggő okból kizárásra kerül. Ha 48 órán belül nem történik meg az adatok megadása és a nap kiválasztása, a nyertes Játékos nem elérhetőnek minősül, és a nyereményétől elesik.

Egy Játékos a Nyereményjáték időtartama alatt egy adott fesztiválra csak egy páros belépőt nyerhet.

Amennyiben az adott nyeremény nyertes Játékosának nem lehetséges az adott nyeremény kiadása, a nyereményt a Szervezők másnak nem ajánlják fel, az adott nyeremény a Szervezőknél marad.

 

7.3. HETI NYEREMÉNYEK SORSOLÁSA

A Szervezők megbízásából a Lebonyolítók a Nyereményjáték időtartama alatt azon Játékosok között, akik az adott játékhét (a továbbiakban: „Játékhét”) időtartama alatt legalább 10 (tíz) darab érvényes Pályázatot küldtek be, minden Játékhetet követő pénteki napon (amennyiben ez munkaszüneti napra esik, úgy az azt követő munkanapon) 14:00 órakor, a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével (gépi sorsolás) sorsolják ki a nyertes Játékosokat.

Szervezők megbízásából a Lebonyolítók minden Játékhét és heti nyeremény vonatkozásában 1 (egy) darab heti nyereményt sorsolnak ki háromtagú sorsoló bizottság előtt, a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsoló program segítségével. Az adott Játékheti sorsoláson azon Játékosok vesznek részt, akik az érintett Játékhét időtartama alatt legalább 10 (tíz) darab érvényes Pályázatot küldtek be, függetlenül attól, hogy melyik fesztiváljegyért indultak és a Pályázataik korábban nyertek-e napi nyereményt. Egy adott Játékhét során egy Játékos minden további 10 érvényes Pályázatával megnövelheti az esélyét a heti nyeremény sorsolásán, azaz például 20 érvényes Pályázat kétszeres esélyt, 30 érvényes Pályázat háromszoros esélyt jelent.

A Lebonyolító Rewart Kft. minden Játékhét vonatkozásában nyereményenként 1 (egy) nyertes Játékost, a Játék időtartama alatt összesen 13 (tizenhárom) darabot sorsol ki. A Szervezők a heti nyeremények sorsolásán 5 (öt) heti nyeremény tartaléknyertest (a továbbiakban: „Tartaléknyertes”) sorsolnak ki, minden heti nyeremény vonatkozásában.

A Tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a heti nyereményre, amennyiben az aktuális heti nyeremény nyertese vagy az előttük álló Tartaléknyertes bármely okból nem teljesíti a jelen Játékszabályzatban foglaltakat; vagy a nyereményt nem veszi át vagy visszautasítja; vagy kizárásra kerül; vagy a nyertes Játékos vagy az előttük álló Tartaléknyertes bármely okból kizárásra kerül. A Tartaléknyertesekre egyebekben a nyertesekre vonatkozó rendelkezések irányadók.

Egy Játékos csak egy heti nyereményt nyerhet, függetlenül attól, hogy melyik fesztiváljegyért indult, illetve korábban nyert-e már napi nyereményt.

A sorsolás helyszíne a Lebonyolító, Rewart Kft. székhelye (1112 Budapest, Balatoni út 2/a, B épület, 1. emelet). A sorsolás nem nyilvános.

 

7.3.1. JÁTÉKHETEK:

 1. játékhét: 2023. május 15. 10:00-tól 2023. május 21. 23:59-ig.
  Sorsolás időpontja: 2023. május 26. 14:00
 2. játékhét: 2023. május 22. 00:00-tól 2023. május 28. 23:59-ig
  Sorsolás időpontja: 2023. június 2. 14:00
 3. játékhét: 2023. május 29. 00:00-tól 2023. június 4. 23:59-ig
  Sorsolás időpontja: 2023. június 9. 14:00
 4. játékhét: 2023. június 5. 00:00-tól 2023. június 11. 23:59-ig
  Sorsolás időpontja: 2023. június 16. 14:00
 5. játékhét: 2023. június 12. 00:00-tól 2023. június 18. 23:59-ig
  Sorsolás időpontja: 2023. június 23. 14:00
 6. játékhét: 2023. június 19. 00:00-tól 2023. június 25. 23:59-ig
  Sorsolás időpontja: 2023. június 30. 14:00
 7. játékhét: 2023. június 26. 00:00-tól 2023. július 2. 23:59-ig
  Sorsolás időpontja: 2023. július 07. 14:00
 8. játékhét: 2023. július 3. 00:00-tól 2023. július 9. 23:59-ig
  Sorsolás időpontja: 2023. július 14. 14:00
 9. játékhét: 2023. július 10. 00:00-tól 2023. július 16. 23:59-ig
  Sorsolás időpontja: 2023. július 21. 14:00
 10. játékhét: 2023. július 17. 00:00-tól 2023. július 23. 23:59-ig
  Sorsolás időpontja: 2023. július 28. 14:00
 11. játékhét: 2023. július 24. 00:00-tól 2023. július 30. 23:59-ig
  Sorsolás időpontja: 2023. augusztus 4. 14:00
 12. játékhét: 2023. július 31. 00:00-tól 2023. augusztus 6. 23:59-ig
  Sorsolás időpontja: 2023. augusztus 11. 14:00
 13. játékhét: 2023. augusztus 7. 00:00-tól 2023. augusztus 13. 23:59-ig
  Sorsolás időpontja: 2023. augusztus 18. 14:00

 

A Szervezők/Lebonyolítók fenntartják a mindenkori sorsolás előre meghirdetett időpontjának és/vagy helyszínének megváltoztatási jogát. Az időpontváltozást a Szervezők a Játékszabályzat módosításával teszik közzé.

A heti nyeremény megnyerése esetén a Lebonyolító Rewart Kft. a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti a Játékost a sorsolást követő legkésőbb 5 napon belül, a Játékos által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján, amelyről a nyertes Pályázat érkezett.

A kiértesítést követő 5 napon belül a nyertes Játékosnak a nyertes kiértesítőre válaszolva, e-mailben, meg kell adnia a nyertes kiértesítőben kért adatokat.

Amennyiben a kisorsolt nyertes Játékos beküldött adatainak ellenőrzése során bebizonyosodik, hogy azok nem felelnek meg a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, illetve a nyertes Játékos a Lebonyolító Rewart Kft.-vel a nyertes értesítés-adatbekérő értesítését követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül nem veszi fel a kapcsolatot, nem adja meg adatait, vagy nem elérhető, úgy a nyertes Játékos kizárásra kerül a Nyereményjátékból és elveszti jogosultságát a nyereményére. Ebben az esetben a sorsolás sorrendjében soron következő Tartaléknyertes lép a helyébe.

A heti nyeremény meghatalmazott útján is átvehető. Meghatalmazott lehet minden cselekvőképes természetes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja, valamint az Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat írásban elfogadja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek neve, anyja neve, lakcíme, két tanú aláírása.

Amennyiben a nyertes Játékost vagy bármelyik Tartaléknyertest a regisztráció során megadott elérhetőségei egyikén sem lehet igazoltan elérni a sorsolást követő 10 (tíz) napon belül, vagy a heti nyeremény átvételét írásban visszautasítja, úgy Pályázata érvénytelennek minősül és helyébe – a kisorsolás sorrendje szerinti – Tartaléknyertes lép.

A Szervezők a nyeremény átadásáig zárhatják ki a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített valamely feltételnek.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett Nyereményjátékából kizárják azt a Játékost, aki a Nyereményjáték során bizonyítottan az Applikáció feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

Szervezők szintén kizárhatják a Nyereményjátékból azt a nyertes Játékost, aki nem elérhető. Kérjük, hogy a Nyereményjáték ideje alatt ellenőrizzék a levélszemét (spam) mappát is.

Amennyiben az adott nyeremény tartaléknyertesei közül egy Tartaléknyertesnek sem lehetséges az adott nyeremény kiadása, a nyereményt a Szervezők másnak nem ajánlják fel, az adott nyeremény a Szervezőknek visszaszállításra kerülnek, illetve a Szervezőknél maradnak.

 

7.4. FŐNYEREMÉNY SORSOLÁSA

A Szervezők megbízásából a Lebonyolító a Játék lezárását követően – 2023. augusztus 18-án 15:30 órakor – a Lebonyolító székhelyén összesen 1 (egy) darab főnyereményt sorsol ki háromtagú sorsoló bizottság előtt, a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsoló program segítségével. A sorsolás nem nyilvános.

A Szervezők/Lebonyolítók fenntartják a mindenkori sorsolás előre meghirdetett időpontjának és/vagy helyszínének megváltoztatási jogát. Az időpontváltozást a Szervezők a Játékszabályzat módosításával teszik közzé.

A főnyeremény sorsoláson azon Játékosok vesznek részt, akik a Nyereményjáték időtartama alatt legalább 10 (tíz) darab érvényes Pályázatot küldtek be. A Szervezők a főnyeremény sorsolásán 5 (öt) főnyeremény Tartaléknyertest sorsolnak ki.

Sorsolás menete: A főnyeremény sorsoláson azon Játékosok vesznek részt, akik a Nyereményjáték időtartama alatt legalább 10 (tíz) darab érvényes Pályázatot küldtek be, függetlenül attól, hogy melyik fesztiváljegyért indultak, illetve korábban nyertek-e már napi, vagy heti nyereményt. A Nyereményjáték időtartama alatt egy Játékos minden további 10 érvényes Pályázatával megnövelheti az esélyét a főnyeremény sorsolásán, azaz például 20 érvényes Pályázat kétszeres esélyt, 30 érvényes Pályázat háromszoros esélyt jelent.

A sorsolóprogram a véletlenszerűség elvének megfelelően egy gombnyomásra választja ki a főnyeremény nyertesét, valamint a Tartaléknyerteseket.

A sorsolás minden, a Nyereményjáték teljes ideje alatt érvényesen rögzített és a sorsolás időpontjában a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő Pályázat között történik.

A Tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a főnyereményre, amennyiben az aktuális főnyeremény nyertese vagy az előttük álló Tartaléknyertes bármely okból nem teljesíti a jelen Játékszabályzatban foglaltakat; vagy a nyereményt nem veszi át vagy visszautasítja; vagy kizárásra kerül; vagy a nyertes Játékos vagy az előttük álló Tartaléknyertes bármely okból kizárásra kerül. A Tartaléknyertesekre egyebekben a nyertesekre vonatkozó rendelkezések irányadók.

A főnyeremény megnyerése esetén a Lebonyolító Rewart Kft. a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti a sorsolást követő legkésőbb 5 napon belül, a Játékos által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján, amelyről a nyertes Pályázat érkezett.

A kiértesítést követő 10 napon belül a nyertes Játékosnak a nyertes kiértesítőre válaszolva, e-mailben, meg kell adnia a kért adatokat.

Amennyiben a kisorsolt nyertes Játékos beküldött adatainak ellenőrzése során bebizonyosodik, hogy azok nem felelnek meg a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, illetve a nyertes Játékos a Lebonyolító Rewart Kft.-vel a nyertes értesítés-adatbekérő értesítését követően haladéktalanul, de legkésőbb 10 napon belül nem veszi fel a kapcsolatot, nem adja meg adatait, vagy nem elérhető, úgy a nyertes Játékos kizárásra kerül a Nyereményjátékból és elveszti jogosultságát a nyereményére. Ebben az esetben a sorsolás sorrendjében soron következő Tartaléknyertes lép a helyébe.

A főnyeremény meghatalmazott útján is átvehető. Meghatalmazott lehet minden cselekvőképes természetes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja, valamint az Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat írásban elfogadja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek neve, anyja neve, lakcíme, két tanú aláírása.

A nyertes Játékos a Nyereményjátékban való részvételével vállalja, hogy a főnyeremény átadása nyilvános, melyet Szervezők kommunikálhatnak. Amennyiben a nyertes Játékost vagy bármelyik Tartaléknyertest a regisztráció során megadott elérhetőségei egyikén sem lehet igazoltan elérni a sorsolást követő 10 (tíz) napon belül, vagy a főnyeremény átvételét írásban visszautasítja, úgy Pályázata érvénytelennek minősül és helyébe – a kisorsolás sorrendje szerinti – Tartaléknyertes lép.

A Szervezők a nyeremény átadásáig kizárhatják a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített valamely feltételnek.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett Nyereményjátékából kizárják azt a Játékost, aki a Nyereményjáték során bizonyítottan az Applikáció feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

Szervezők szintén kizárhatják a Nyereményjátékból azt a nyertes Játékost, aki nem elérhető. Kérjük, hogy a Nyereményjáték ideje alatt ellenőrizzék a levélszemét (spam) mappát is.

Amennyiben az adott nyeremény tartaléknyertesei közül egy Tartaléknyertesnek sem lehetséges az adott nyeremény kiadása, a nyereményt a Szervezők másnak nem ajánlják fel, az adott nyeremény a Szervezőknek visszaszállításra kerülnek, illetve a Szervezőknél maradnak.

 

7.5. EXTRA NYEREMÉNY SORSOLÁSA

A Szervezők megbízásából a Lebonyolító a Játék lezárását követően – 2023. augusztus 8-án 14:00 órakor – a Lebonyolító székhelyén összesen 12 (tizenkettő) darab extra nyereményt sorsol ki háromtagú sorsoló bizottság előtt, a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsoló program segítségével. A sorsolás nem nyilvános.

A Szervezők/Lebonyolítók fenntartják a mindenkori sorsolás előre meghirdetett időpontjának és/vagy helyszínének megváltoztatási jogát. Az időpontváltozást a Szervezők a Játékszabályzat módosításával teszik közzé.

Sorsolás menete: Az extra nyeremény sorsoláson azon Játékosok vesznek részt, akik a Nyereményjáték időtartama alatt nyertek Sziget Fesztiválra szóló fesztiváljegyet. A napi nyeremény nyertesség esetén, a kiértesítést követően kiválasztott, adott Sziget Fesztivál napján a nyertes Játékos és kísérője felkerülnek a Coca‑Cola kitelepülés VIP részleg listájára. A napi nyereményként Sziget Fesztivál páros belépőjegyet nyert Játékosok azon fesztiválnap sorsolásába kerülnek be, amely fesztiválnapot a napi nyereményük kapcsán megjelöltek és amely napra a napi nyereményként kapott fesztiváljegyük szól. A fesztiválnap módosítása az extra nyeremény sorsolásának vonatkozásában nem lehetséges. A Játékosok nyertessége függetlenül attól, hogy nyertek-e korábban más fesztivál vonatkozásában napi, heti, vagy főnyereményt.

A sorsolóprogram a véletlenszerűség elvének megfelelően egy gombnyomásra választja ki az extra nyeremény nyerteseit.

Az extra nyeremény megnyerése esetén a Lebonyolító Rewart Kft. a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti a sorsolást követő legkésőbb 12 órán belül, a Játékos által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján, amelyről a nyertes Pályázat érkezett.

Amennyiben a kisorsolt nyertes Játékos beküldött adatainak ellenőrzése során bebizonyosodik, hogy azok nem felelnek meg a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, úgy a nyertes Játékos kizárásra kerül a Nyereményjátékból és elveszti jogosultságát a nyereményére.

A Szervezők a nyeremény átadásáig zárhatják ki a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített valamely feltételnek.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett Nyereményjátékából kizárják azt a Játékost, aki a Nyereményjáték során bizonyítottan az Applikáció feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

Szervezők szintén kizárhatják a Nyereményjátékból azt a nyertes Játékost, aki nem elérhető. Kérjük, hogy a Nyereményjáték ideje alatt ellenőrizzék a levélszemét (spam) mappát is.

Amennyiben az adott nyeremény nyertes Játékosának nem lehetséges az adott nyeremény kiadása, a nyereményt a Szervezők másnak nem ajánlják fel, az adott nyeremény a Szervezőknél marad.

A Nyereményjáték teljes időtartama alatt minden Játékos kizárólag összesen egy fesztiválonként egy (1) darab páros belépőre, egy (1) darab heti nyereményre, egy (1) darab főnyereményre és egy (1) darab extra nyereményre jogosult.

A Szervezők és a Lebonyolítók rögzítik, hogy 2023. szeptember 13-át követően a Nyereményjátékkal, illetve a nyereményekkel kapcsolatos reklamációt nem áll módjukban elfogadni.

 

7.6. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE

A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezőkkel, illetve a Lebonyolító Rewart Kft.-vel a nyeremény átvétele érdekében.

A napi nyereményeket a nyertes Játékosok részére a Szervező online formában, e-mail útján juttatja el. Az extra nyeremények esetén a nyertes Játékos nyereményére a Coca‑Cola kitelepülés VIP részlegbe való belépésekor az elektronikusan küldött nyertes értesítő felmutatásával jogosult. A heti- és főnyereményeket a Lebonyolító Rewart Kft. juttatja el a nyertes Játékosoknak futárszolgálattal. A Lebonyolító a heti és főnyeremények kiszállítását legkésőbb a Nyereményjáték utolsó napját követő 30 nappal kezdi meg. A futárszolgálat munkanapokon 9 és 17 óra között szállítja ki a nyereményeket, ezért a játékosok olyan címet adjanak meg, ahol ebben az intervallumban át tudják venni a nyereményüket.

A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók.

A nyertes Játékosok a Nyereményjátékban való részvételével vállalják, hogy a nevük (keresztnevük és családi nevük kezdőbetűje), ennek hiányában pedig e-mail címük egyes karakterei az Applikáció főoldalán lévő „Nyertesek” csempében, a promóciós oldalon (https://coca-cola.com/hu/hu/offerings/festival-season) és a Szervezők egyéb kommunikációs felületein kikommunikálásra kerülhetnek. 

Szervezők és Lebonyolító rögzítik, hogy 2023. szeptember 13-át követően a Nyereményjátékkal, illetve a nyereményekkel kapcsolatos reklamációt nem áll módjukban elfogadni.

Fontos! A napi és extra nyeremények esetében a Nyertesnek a nyertességtől számítva 48 órája van visszaigazolni, hogy melyik napra kéri a jegyeket, a nyereményazonosító megadásával. 

Amennyiben a Játékos nyert, akkor az Applikáció „Profil Nyereményeim” menüpontjában találja meg a nyeremény beváltásához szükséges információkat. Amennyiben nyertesség nem történt a „Profil Nyereményeim” menüpontban információ nem található.

A nyertes Játékos a Profil „Nyereményeim” szekcióban leírtaknak megfelelően tudja nyereményét beváltani:

A kiértesítést követő 48 órán belül a nyertes Játékosoknak fel kell tölteniük a kért adatokat, kiválasztva a Coca‑Cola Promóciókat (Promóciók & Coca‑Cola App), majd a Nyeremény beváltását (Nyeremény beváltása) és a Nyeremény típusát (Digitális) a legördülő menüből. Ezt követően meg kell adniuk a Nyereményjátékot, amelyben nyertek (Nyerj fesztiváljegyeket), a nyeremény típusát, a nyeremény átvételére jogosító kódot, a nevüket, e-mail címüket, valamint a pontos szállítási címüket és telefonszámukat a https://www.coca-cola.hu/rolunk/kapcsolat weboldalon a nyereményük kiszállítása érdekében. Amennyiben a napi nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból érvénytelen, a Játékos a Nyereményjátékból a Pályázatával összefüggő okból kizárásra kerül. Ezt követően a Lebonyolító (Rewart Kft.) felveszi a kapcsolatot a nyertes Játékossal elektronikus úton, az info@nyarritmusa.hu e-mail címen és leegyeztetik azt a napot, amelyen a Játékos részt kíván venni a fesztivál ideje alatt. A fesztivál napjának leegyeztetését követően a Játékos elektronikus úton az e-mailhez csatolva megkapja a fesztiváljegyeket .pdf formátumban, amelyben megtalálja a fesztiválra való belépésre jogosító QR kódokat.

Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból érvénytelen, a Játékos a Nyereményjátékból a Pályázatával összefüggő okból kizárásra kerül.

 

7.7. NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI

A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezőkkel, illetve a Lebonyolítóval a nyeremény átvétele érdekében.

A napi nyereményt a Lebonyolítók e-mailben megküldik minden nyertesnek legkésőbb az adott fesztivál kezdete előtt legalább 48 órával. Amennyiben a nyereményt tartalmazó e-mail nem érkezik meg az adott fesztivál kezdetéig és arról értesítést sem kap, a nyertes Játékos ezt jelezheti az info@nyarritmusa.hu e-mail címen. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy reklamációt legkésőbb csak a kiválasztott fesztivál kezdetét megelőző 2 nappal korábban (fesztivál kezdete előtt 48 órával) áll módunkban elfogadni.

A Szervezők páros fesztiváljegyeket e-mailben juttatják el a nyerteseknek. A fesztiválra való belépést megelőzően a nyeremény belépőket tartalmazó e-mailből letöltött vouchereket karszalagra kell váltani a fesztivál főbejáratánál és/vagy a becserélő pontokon, ezután van lehetőség a fesztivál területére belépni. A beváltáshoz nem szükséges a jegy nyomtatása, okostelefonon bemutatható a kapott QR kód. Beváltáskor és belépéskor szükséges személyazonosító okmány bemutatása. Amennyiben probléma merül fel a beváltásnál, akkor a promóció nevére (Coca‑Cola – „Játssz és Nyerj Fesztiváljegyeket!”) szükséges hivatkozni, a hatékony ügyintézés érdekében. A fényképes igazolványt belépéskor a nyertes személyéhez rendeli a belépő.

A jegy beváltását a fesztivál szervezői korlátozhatják, beváltás előtt érdemes érdeklődni a fesztivál szervezőinél a jegy érvényességéről: STRAND Fesztivál ügyfélszolgálat elérhetősége: info@strandfesztival.com / jegy@strandfesztival.com;  SZIGET, Sound Fesztivál ügyfélszolgálat elérhetősége: jegy@sziget.hu.

A STRAND Fesztivál jegyek érvényesek a választott napon délután 13:00 órától másnap reggel 5 óráig. A kapott karszalag nem jogosít fel a kempingezésre a STRAND fesztivál területén. A lezárt kemping területek használatához külön kemping karszalagot kell vásárolni.

A Sziget Fesztivál jegyek érvényesek a választott napon reggel 6 órától másnap reggel 8 óráig. Sziget Fesztivál eseten két egymást követő napijeggyel lehet kempingezni a le nem zárt területeken a szabad helyek kapacitásáig, vagy a lezárt kempingezési területre külön karszalagot vásárolva.

A Balaton Sound Fesztivál jegyek érvényesek a választott napon 6 órától másnap reggel 8 óráig (kivéve első nap, amikor a napi jegy 14 órától másnap reggel 8 óráig érvényes). A kapott karszalag nem jogosít fel a kempingezésre a Balaton Sound Fesztivál területén. A kemping használata kempingjegy megvásárlásával lehetséges.

A jegyeket eladni, tovább értékesíteni sem pénzért, sem kapott vagy leendő szolgáltatásért nem lehet. Tovább értékesítés esetén a fesztiválok jegyfelhasználási szerződése alapján a fesztivál szervezője kártérítési igényét érvényesítheti, és a jegyet érvénytelenítheti. Visszaélés esetén a fesztivál szervezője nem ad ki több karszalagot, csak egyszer lehet a vouchert felhasználni. Nem engedélyezett a jegyről vagy a kódról másolatot, felvételt készíteni. Az e-mailben kapott jegyeket nem szabad továbbítani 3. személynek, a QR kód kitakarása nélkül nem megosztható a közösségi felületeken.  A fesztivál biztonságos lebonyolítása érdekében tilos a fesztivál területére bevinni alkoholos italokat, kábítószereket, gázmelegítőt és hozzá tartozó gáztartályt, pirotechnikai eszközöket, esernyőt, üvegpalackot, fényképezőállványokat és egyéb veszélyes tárgyakat, kést, szúró vágó eszközöket. 14. éven aluliak csak 18. életévet betöltött személlyel léphetnek be a fesztivál területére, aki szintén rendelkezik érvényes fesztiváljeggyel.

A jegy elfogadásával és letöltésével a jegybirtokos magára nézve kötelezőnek fogadja el a fesztiválok Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF), a Fesztivál Házirendjét, valamint egyéb, kiegészítő jellegű szolgáltatás igénybevétele esetén az arra vonatkozó külön általános szerződési feltételeket, amelyek elérhetőek a következő linkeken:

Általános Szerződési Feltételek

Adatvédelmi szabályok

Szponzori ÁSZF

SZIGET, Házirend

Balaton Sound, Házirend

STRAND Fesztivál, Házirend

A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók.

 

8. JOGFENNTARTÁS

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot a Nyereményjáték folyamán, - a változást megelőző legalább 24 órával korábban történő előzetes tájékoztatást követően megváltoztassa.

A Nyereményjáték a 4. pontban meghatározott időtartam lejárta előtt bármikor befejezhető vis maior (így különösen háború, földrengés, katasztrófa, járvány, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor, ideértve azt az esetet, amikor a Szervezők rajtuk kívülálló okok miatt képtelenek gondoskodni a Nyereményjáték megfelelő lebonyolításáról.

A Szervezőket a Nyereményjáték igénybevételéből vagy a Játékszabályzat módosításából, a Nyereményjáték felfüggesztéséből, megtiltásából, szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből eredően felelősség nem terheli, a Szervezők kizárnak minden, a fentiekből eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást, amelyet a Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten tudomásul vesz.

Amennyiben a Nyereményjáték során olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely a Nyereményjáték jogszerű lebonyolítását lehetetlenné teszi vagy veszélyezteti, a Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltessék vagy megszüntessék.

A Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy amennyiben tisztességtelen részvételt vagy visszaélést tapasztalnak a Nyereményjáték során, úgy a visszaélést elkövető Játékost kizárják a Nyereményjátékból.

 

9. INFORMÁCIÓ A NYEREMÉNYJÁTÉKRÓL

A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a boltokban elhelyezett szóróanyagokon, valamint a Coca‑Cola Applikációban, információ kérhető továbbá az info@nyarritmusa.hu e-mail címen. A Nyereményjáték hivatalos Játékszabálya a Coca‑Cola Applikációban található meg, a Szervezők minden kommunikáció közül ezt tekinti elsődlegesen irányadónak. A Nyereményjátékkal kapcsolatos kérdések esetén keresse a Lebonyolító Rewart Kft. ügyfélszolgálatát a Nyereményjáték teljes időtartama alatt, hétfőtől-péntekig 9–17 h között az info@nyarritmusa.hu e-mail címen, vagy érdeklődjön a fogyasztok@coca-cola.hu e-mail címen vagy az alábbi telefonszámon: 06-24-500-500.

 

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Szervezők felhívják a figyelmet, hogy az áruházakban a nyereményjáték ideje alatt a promóciós Kóddal ellátott termékekkel párhuzamosan „hagyományos”, promóciós Kóddal nem rendelkező termékek is elérhetőek, továbbá, hogy az egyes áruházok termékkínálata eltérő lehet. Sem a Szervezők, sem a Lebonyolítók nem vállalnak felelősséget azért, hogy a promócióban részt vevő áruházakban a promócióban részt vevő termékekből melyek, milyen mennyiségben, mely időtartam alatt érhetők el.

Szervezők nem fogadnak el elmosódott vagy bármilyen okból sérült, manipulált vagy megrongálódott Kupakot/Nyitófület. A hamisított Kupakok/Nyitófülek érvénytelenek és nem vehetnek részt a Nyereményjátékban, beleértve a Kupakok/Nyitófülek bárminemű manipulációját. A Kupakok/Nyitófülek érvényességével vagy időbeli elsőként feltöltött jellegével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervezők döntése az irányadó.

A Szervezők, illetve annak bármely leányvállalata, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyeremények hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

Szervezők fenntartják a jogot, hogy a nyereményeket megváltoztassa és azokat ugyanolyan vagy nagyobb értékű bármely más nyereménnyel helyettesítse. Erről Szervezők a jelen Játékszabályzat megváltoztatásával nyújtanak tájékoztatást.

A Szervezők nem osztanak szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt osztanak ki, amennyi a jelen Játékszabályzatban szerepel.

A promóciós címkék és Kupakok/Nyitófülek, továbbá a hirdetési anyagok megjelenési, illetve nyomtatási hibáiért a Szervezők, illetve a The Coca‑Cola Company és annak leányvállalatai, valamint a Játékban résztvevő üzletek és vendéglátóipari egységek, továbbá mindezek tulajdonosai, vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A hamisított promóciós Kupakok/Nyitófülek, valamint az azokban található Kód fotói érvénytelenek és nem vehetnek részt a Nyereményjátékban, beleértve a promóciós Kupakok/Nyitófülek felületének bárminemű manipulációját. A Nyereményjátékban résztvevő Kupakok/Nyitófülek és a bennük levő egyedi, 10 jegyű kódok érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervezők döntése az irányadó. A Szervezők a Kupakok/Nyitófülek és a bennük levő egyedi, 10 jegyű kódok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárják a felelősségüket.

A Játékosok a jelen Nyereményjátékban való részvételével tudomásul veszik és önkéntesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a Nyereményjáték időtartama alatt, az általuk bármely közösségi felületükön közzétett, és a #cocacolamagyarorszag, #CokeStudio #RealMagic #FeelEveryBeat hashtaggel ellátott tartalmakat a Szervezők, illetve a The Coca‑Cola Company, díjmentesen, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül jogosultak saját közösségi felületeiken megosztani a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett, valamint kijelentik, hogy hozzájárulásuk megfelelő előzetes tájékoztatáson alapult.

A nyertes Játékosok azzal, hogy elfogadják a Játékszabályzatot, hozzájárulnak ahhoz is, hogy a Szervezők az általuk feltöltött fotókat korlátozás nélkül felhasználhatják a saját online felületeiken. A nyertes Játékosok a kép feltöltésével kifejezetten kijelentik és szavatolnak azért, hogy az általuk feltöltött fotók, mint szerzői művek tekintetében korlátozás nélkül és önállóan jogosultak a jelen Játékszabályzatban meghatározott jognyilatkozatokat megtenni és a jelen Játékszabályzatban meghatározott felhasználási jogokat a Szervezők részére biztosítani.

A nyertes Játékosok a Nyereményjátékban történő részvétellel kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a Szervezőkkel szemben harmadik személy jogai, így különösen szerzői jogai megsértése miatt kártérítési vagy bármilyen egyéb igénnyel lép fel, a Játékosok kötelesek a Szervezőket ezen igények alól haladéktalanul és teljeskörűen mentesíteni, a kártérítésként vagy egyébként fizetett összeget a részükre haladéktalanul megtéríteni.

A Szervezők a Nyereményjáték nyertes Játékosainak nevét a Játékszabályzat és a vonatkozó Promóciós Adatvédelmi Szabályzat szerint, a sorsolást követően nyilvánosságra hozhatják a Nyereményjáték weboldalán. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos neve (a vezetéknév kezdőbetűje, valamint a keresztnév) jelenik meg.

A Játékos részvételével elfogadja, hogy a Szervezők a nyereményeket nyilvános program keretében is átadhatják, továbbá publikálhatják vagy ismertethetik a nyertes Játékos nevén felül adott esetben fotóját, illetve a vele a nyereménnyel kapcsolatban készített média interjú tartalmát. Így a nyertes Játékos a Nyereményjátékban való részvételével elfogadja, hogy a Szervezők, mint Adatkezelők a Nyereményjátékkal összefüggésben nyilvánosságra hozzák a róluk készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket, melyek a jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett, az Adatkezelési tájékoztatóban rögzítettek szerint az alábbi felületeken valósulhatnak meg: az Adatkezelők honlapján, közösségi média felületein, nyomtatott és elektronikus reklámanyagaiban, belső intranetén.

A nyeremények másra át nem ruházhatók, továbbá kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók.

A Szervezők, illetve a Lebonyolítók kizárják a felelősségét minden, az Applikációt, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások, és/vagy meghibásodás estére. Tehát amennyiben az App, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás és/vagy meghibásodás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervezők, illetve a Lebonyolítók semminemű felelősséget nem vállalnak.

A Szervezők, illetve a Lebonyolítók kizárják a felelősségüket az App rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve lehetőség szerint megszüntessék.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve felfüggeszthesse vagy kizárja a Játékost és a nyereményének átadását leállítsa. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Nyereményjátékkal összefüggésben a Szervezőknek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.

A Szervezők a nyeremények átadásáig zárhatják ki a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Nyereményjáték során bizonyítottan az App feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A Coca‑Cola a The Coca‑Cola Company bejegyzett védjegye.

Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassák a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett.

 

MELLÉKLETEK:

I. sz. Promóciós Adatkezelési tájékoztató

II. sz. melléklet: Törvényes képviselő nyilatkozata a játékszabályzatról

 

Az Általános Adatvédelmi tájékoztató itt érhető el: https://www.coca-cola.hu/adatvedelmi-iranyelvek

Budapest, 2023. május 15.

Coca‑Cola Services n.v.

Coca‑Cola Magyarország Szolgáltató Kft.

Coca‑Cola HBC Magyarország Kft.

I.sz. melléklet

PROMÓCIÓS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

Az Adatkezelők és az Adatfeldolgozók „Játssz és Nyerj Fesztiváljegyeket!” Nyereményjáték során kezelt adatokat az Adatvédelmi Irányelvek alapján kezelik és dolgozzák fel.

Ezen szabályzat a „Játssz és Nyerj Fesztiváljegyeket!” Nyereményjátékkal kapcsolatosan az alábbiakkal kerül kiegészítésre.

Az adatkezelés célja:

A Nyereményjáték lebonyolítása keretében az alábbi célokból kezelünk adatokat:

 • Nyereményjáték szervezése, lebonyolítása, nyeremények kézbesítése nyertesek részére, kapcsolattartás;
 • nyertesek nevének a közzététele;
 • a Coca‑Cola App és a weboldal felhasználhatóságának és minőségének elemzése;
 • panaszkezelés, csalások felderítése, jogi igényérvényesítés.

Az adatkezelés jogalapja, jogos érdekek:

A Játékos adatait az alábbi jogalapok alapján kezeljük a Nyereményjáték keretében:

 • Hozzájárulás - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján - promóciós játék szervezésével, reklámüzenetek küldésével, a Játékossal való kapcsolattartással, valamint a nyertesek fotójának, róluk készült videó közzétételével összefüggésben. Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 • Jogos érdek - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján- Az Adatkezelő jogos érdekének tekinti, hogy a Nyereményjátékkal kapcsolatosan a program tisztaságát és a visszaéléseket megelőzzék, illetve az Adatkezelő márkájának jó hírnevét megőrizzék, ezért visszaélés gyanúja esetén a Nyereményjáték bármely Játékosát nyilatkozattételre, személyazonossága igazolására hívhatja fel, továbbá visszaélés gyanúja esetén bárkit kizárhat a Játékból, mely döntéssel és adatmegőrzéssel kapcsolatos adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekén alapul.
 • A nyereményjáték kapcsán felmerülő esetleges jogi igényérvényesítés szintén az Adatkezelő jogos érdekén alapul.
 • A Coca‑Cola App és a weboldal felhasználhatóságának és minőségének elemzése szintén jogos érdeken alapul.
 • Jogi kötelezettség: - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pontja alapján - adózási, számviteli okokból, panaszkezelés vagy hatósági, vagy bírósági megkeresés alapján lehet kötelező a Játékos adatainak kezelése.

Adatok megőrzése:

A Játékos személyes adatait a Játékban való részvétele időtartama alatt őrizzük meg. A panaszkezelés esetén a 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-a szerint a panasszal kapcsolatos adatokat és panaszról felvett jegyzőkönyvet az Adatkezelő három évig köteles megőrizni. A Nyertesek számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ban meghatározott adataira a jogszabály értelmében nyolc évig terjedő megőrzési idő vonatkozik.

A nyertes Játékos nevét a nyereményjáték lezárultát követő 30 napig őrizzük meg.

Kik férnek hozzá a Játékos személyes adataihoz?

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban részletezett Adatfeldolgozókon túl, az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából az alábbi adatfeldolgozók végzik:

 • VMLY&R Hungary Nemzetközi Reklámügynökség Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás út 53/C 2. em.), az adatfeldolgozás célja: a Nyereményjáték lebonyolítása
 • Rewart Kft. (székhelye: 1112 Budapest, Balatoni út 2/A. B Épület 1. emelet), az adatfeldolgozás célja: a Nyereményjáték lebonyolítása
 • MySoftwares Kft. (2030 Érd, Molnár utca 30.), az adatfeldolgozás célja: a Rewart Kft. informatikai hátterének biztosítása
 • Rackhost Zrt. (székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.), az adatfeldolgozás célja: ügyfélszolgálati levelezés hostingolása
 • Tukan Agency Kft. (2096 Üröm, Cinege utca 23.), az adatfeldolgozás célja: a főnyeremény sorsolásának technikai biztosítása
 • Hetzner Online GmbH. (91710 Gunzenhausen, Industriestr. 25.), az adatfeldolgozás célja: a sorsoló program tárhelyének biztosítása
 • Gyűjtőszállítás.hu Kft. (2013 Pomáz, Sólyom utca 10.), az adatfeldolgozás célja: a nyeremények kiszállítása
 • T-Systems Cloud & Data Center (1087 Budapest, Sándor Asztalos út 14.), az adatfeldolgozás célja: a nyereménykiszállításhoz tárhely biztosítása
 • Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt. (székhely: 1033 Budapest, Hajógyári-sziget hrsz. 23796/58), az adatfeldolgozás célja: nyereményjátékban nyeremény biztosítása
 • VOLT Produkció Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1033 Budapest, Hajógyári-sziget, hrsz. 23796/58.) az adatfeldolgozás célja: nyereményjátékban nyeremény biztosítása

Játékos bármikor igényelheti Profiljának, valamint az abban tárolt adatainak törlését a Coca‑Cola Europe DSAR Request Form (onetrust.com) oldalon, amely kérésének Szervezők a beérkezett kérelem észlelését követően haladéktalanul, de maximum 30 napon belül eleget tesznek. A webnyomtatvány nyelve alapértelmezettként angol nyelvű, melynek jobb felső sarkában lehet a nyelvet magyar nyelvre váltani. Szervezők Játékos adatainak törlését követően tájékoztatják a Játékost. A Játékos a Nyereményjátékban való részvételre, nyereményre a törlését követően nem jogosult.

Panaszkezelés esetén az adatkezelés célja az Adatkezelőhöz szóban, telefonon, írásban és elektronikus levelezés útján érkező panaszok kezelése, visszakereshetősége céljából a Felhasználó személyének, a panaszbejelentés pontos idejének és a panasz tartalmának, valamint az Adatkezelő panasszal kapcsolatos tájékoztatásának dokumentálása.

A személyes adatok az adatkezelési cél megszűnésekor vagy az adatkezelési céllal kapcsolatos elévülési idő végén kerülnek törlésre. Ha a személyes adatokra számviteli szempontból szükség van, akkor a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján a Játék végét követően 8 év múlva kerülhetnek törlésre.

Panaszkezelés esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § alapján a szóbeli panaszról készült jegyzőkönyvet, az írásbeli panaszt és arra adott választ a Szolgáltató 3 (három) évig köteles megőrizni.

Az Adatkezelő köteles mindent elkövetni, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjen. Amennyiben a Játékos azok megszegésére utaló körülményt észlel, bejelentést tehet a nyereményjáték ideje alatt info@nyarritmusa.hu e-mail címen, valamint az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjénél a DPO-Europe@coca-cola.com e-mail címen.

Amennyiben pedig felmerül, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint bírósághoz (a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható a per), vagy a hatáskörrel rendelkező alábbi hatósághoz fordulhat:

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozást az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény tartalmazza. 

Budapest, 2023. május 15.

Coca‑Cola Services n.v.

Coca‑Cola Magyarország Szolgáltató Kft.

Coca‑Cola HBC Magyarország Kft.

 

II.sz. melléklet

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NYILATKOZATA A JÁTÉKSZABÁLYZATRÓL

 

Alulírott

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NEVE:                        _____                                      ____________

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ LAKCÍME:                                                                                         

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ SZÜLETÉSI HELYE ÉS IDEJE:                                                              

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ TELEFONSZÁMA (mobil):                                                                

KISKORÚ NEVE:                                                                                                                      

KISKORÚ ESETLEGESEN ELTÉRŐ LAKCÍME:                                                                            

KISKORÚ SZÜLETÉSI HELYE ÉS IDEJE:                                                              ______

KISKORÚ TELEFONSZÁMA (mobil):                                                                                        

 

Alulírott a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy hozzájárulok a felügyeletem alatt álló fent nevezett kiskorú a Coca‑Cola Magyarország Szolgáltató Kft., a Coca‑Cola HBC Magyarország Kft., valamint a Coca‑Cola Services n.v. által 2023. május 15. és 2023. augusztus 13. napja között szervezett „Játssz és Nyerj Fesztiváljegyeket!” megnevezésű Nyereményjátékban részt vegyen, a Játékszabályzatot, valamint a Promóciós Adatvédelmi Tájékoztatót elfogadja, továbbá, hogy a fent nevezett kiskorú nyertessége esetén nyereményét átvegye és az ehhez szükséges nyilatkozatokat megtegye, iratokat bemutassa. Az ezzel kapcsolatos esetleges valamennyi felelősséget kizárólagosan vállalom. Nyilatkozom, hogy a Nyereményjáték Játékszabályzatát és Promóciós Adatvédelmi Tájékoztatóját megismertem és azt teljes egészében mind magamra, mind a fent nevezett kiskorúra nézve kötelezőként elfogadom.

Kijelentem, hogy a kiskorúval kapcsolatosan a jelen nyilatkozat megtételére jogosult vagyok.

____________________, 2023. ...............................

 

ALÁÍRÁS (mint törvényes képviselő): ……………………………………………….........................................

 

Előttünk, mint tanúk előtt (2 fő):

 

NÉV:

 

NÉV:

 

LAKCÍM:

 

LAKCÍM:

 

ALÁÍRÁS:

 

ALÁÍRÁS: