Kas ir Coca‑Cola partneri ilgtspējas jomā?

Coca‑Cola sadarbojas ar simtiem ieinteresēto personu visā pasaulē un veic dažādas funkcijas. Mūsu ieinteresēto personu vidū ir pudeļu pildīšanas partneri, piegādātāji, patērētāji, klienti, nozares partneri, valdības un NVO.

Kopā sasniegt vairāk

Partnerattiecības ir mūsu biznesa pamatā un ļauj mums kopā sasniegt vairāk. Mēs varam progresēt ātrāk un ar lielāku ietekmi, strādājot ar ieinteresētajām personām, kas dalās savās zināšanās un pieredzē, tādējādi palīdzot veidot labāku pasauli. Mūsu pieeja ieinteresēto personu iesaistīšanai ir vērsta uz pārredzamību, iekļautību, konsekvenci un atbildību. Mūsu darbā ir iesaistītas daudzas vietējas un globālas organizācijas vairākās jomās: vides aizsardzība, sociālie un ekonomiskie uzlabojumi, nozares iniciatīvas, daži no mūsu lielākajiem konkurentiem, un programmas, kas strādā roku rokā ar kopienām, kurās mēs varam panākt pārmaiņas. Dažādu ieinteresēto pušu ieguldījums palīdz virzīt un tālāk attīstīt mūsu ilgtspējības mērķus. Galvenais ir konsekventa un atklāta komunikācija.