Cilvēki no dažādām etniskajām grupām, kas simbolizē daudzveidību un iekļaušanu

Ieguldījums sabiedrībā

'Mēs ticam, ka daudzveidīga, taisnīga un iekļaujoša darba vieta padara mūsu uzņēmumu spēcīgāku un ļauj mums radīt labāku kopīgo nākotni darbiniekiem un kopienām, sniedz piekļuvi vienlīdzīgām iespējām un veido piederības sajūtu mūsu darba vietai un sabiedrībai. 

Mēs jau sen zinām, ka mūsu uzņēmums ir tik stiprs, cik stipras ir kopienas, kuras mēs ar lepnumu apkalpojam, un mēs strādājam, lai pozitīvi ietekmētu ne tikai savu darbinieku dzīvi, bet arī savus patērētājus, klientus un cilvēkus visā pasaulē.

Mēs strādājam pie tā, lai radītu labāku kopīgo nākotni, ieguldot ekonomiskajā neatkarībā, veicinot dažādību, vienlīdzību un iekļaušanu, un sniedzot atbalstu ar The Coca‑Cola Foundation palīdzību.

cilvēki indijā smaidot

Mūsu galvenās sociālās jomas

Mūsu globālie ilgtspējas mērķi, iniciatīvas un panākumi

2021. gada ilgtspējas pārskats

Mēs radām tādus zīmolus un produktus, kas patīk cilvēkiem, vienlaikus veidojot ilgtspējīgāku nākotni mūsu biznesam un planētai. Mēs darām to visu, paliekot uzticīgi savam mērķim: atsvaidzināt pasauli un radīt pārmaiņas.

divas smaidošas sievietes stikla kolas pudeļu saskandināšana un saules paneļi

Resursu centrs

'Pārskats par mūsu centieniem veidot ilgtspējīgāku uzņēmumu un labāku kopīgo nākotni, lai ieviestu pozitīvas pārmaiņas kā cilvēku dzīvē un vietējo kopienu vidū, tā arī mūsu planētai.

Fermeris darbojoties laukā