Ieguldījums sabiedrībā

 

Mēs rīkojamies, lai uzlabotu cilvēku dzīvi. Sākot ar mūsu darbiniekiem un partneriem līdz pat vietējām kopienām, kurās mēs ikdienā strādājam. Ieguldām līdzekļus, lai šīm iesaistītajām pusēm palīdzētu risināt aktuālus sociālus jautājumus. Mēs atbalstām tās programmas un iniciatīvas, kuru ietvaros mūsu kompetence, zināšanas un pieredze sniedz lielāko pievienoto vērtību.

Mūsu mērķis ir iedvesmot un veicināt iekļaujošu pāreju uz zaļu un digitālu nākotni:

Ieviest inovācijas — palīdzēt uzņēmumiem ieviest jauninājumus nākotnei, aprīkojot tos ar klimatam draudzīgiem un viediem rīkiem un resursiem, lai gūtu panākumus pārejā uz digitālu un zaļu ekonomiku.

Iekļaut — palīdzēt cilvēkiem, kas saskaras ar šķēršļiem darba tirgū, iegūt prasmes, kas viņiem ir nepieciešamas, lai gūtu panākumus nākamajā desmitgadē.

Iedvesmot — veicināt sociālo iekļaušanu un mazināt trauksmi par vides jautājumiem, lai nedaudz iedvesmotu labākai kopīgai nākotnei, kad nākamo desmit gadu laikā saskarsimies ar straujajām pārmaiņām.

 

Ar savām aktivitātēm Baltijā atbalstām