women

Iespējas sievietēm

Programma 5by20® — jaunas iespējas vairāk nekā 6 miljoniem sieviešu 100 valstīs

 

Dzimumu līdztiesībai un sieviešu iespēju paplašināšanai ir milzīga pozitīva ietekme uz sabiedrību kopumā. Sievietes visā pasaulē ir mūsu uzņēmējdarbības mugurkauls, taču bieži vien viņām nākas saskarties ar šķēršļiem, kas neļauj īstenot savu potenciālu. Mūsu mērķis ir uzsākt gan tiešsaistes, gan klātienes programmas sievietēm no visas pasaules, kas viņām palīdzētu pārvarēt vietējo apstākļu un personīgo situāciju radītos izaicinājumus.

Sievietes ir pasaules kopīgo panākumu pamats, tāpēc 2010. gadā mēs izvirzījām mērķi līdz 2020. gadam nodrošināt ekonomiskās iespējas pieciem miljoniem sieviešu. Kopš tā laika The Coca‑Cola foundation ir sadarbojies ar dažādiem partneriem, lai nodrošinātu uzņēmējdarbības prasmju apmācības, mentoringu, finanšu pakalpojumus un citus atbalsta rīkus, kas palīdz sievietēm uzņēmējām uzlabot savu, ģimeņu un kopienu labklājību.

5by20

Mērķa sasniegšana

 

Coca‑Cola Company un mūsu partneri lepojas, ka ir izdevies pārsniegt programmas 5by20 mērķi, sniedzot iespēju vairāk nekā sešiem miljoniem sieviešu 100 valstīs aktīvāk iesaistīties ekonomikas veidošanā. Programmas 5by20 dalībnieces strādā dažādos amatos mazumtirdzniecības, piegādes, ražošanas, amatniecības un citās jomās.

Pēdējo desmit gadu laikā, ieguldot sieviešu ekonomisko iespēju veicināšanā, mēs esam radījuši kopīgu vērtību nākotnes attīstībai. Esam vienlaikus gan uzlabojuši sieviešu, viņu ģimeņu un kopienu labklājību, gan iekļaujoši paplašinājuši arī savu uzņēmējdarbību.  Mēs lepojamies ar šīs programmas rezultātiem — tā palīdzējusi izmainīt miljoniem cilvēku dzīves un sniegs pozitīvas pārmaiņas arī turpmākajos gados.