Ko Coca‑Cola dara, lai atkritumi nepiesārņotu mūsu okeānus?

Atkritumu uzkrāšanās jūrās un to ietekme uz globālo jūras ekosistēmu ir aktuāla tēma, un Coca‑Cola vēlas būt daļa no risinājuma. Mēs uzskatām par nepieņemamu faktu, ka iepakojumi, tostarp Coca‑Cola iepakojumi, nonāk nepareizā vietā, mūsu okeānos un ūdensceļos vai piegružo vietējās kopienas.

Šo problēmu nav iespējams atrisināt vienpusēji, bet kopā mēs varam veikt lielas pārmaiņas. Tāpēc mēs sadarbojamies ar partneriem visā pasaulē, lai samazinātu plastmasas atkritumu daudzumu, attīrītu no esošiem atkritumiem un uzlabotu pārstrādi. 

Kopš 20.gadsimta septiņdesmitajiem gadiem mēs esam sadarbojušies ar kopienām un organizācijām, lai veiktu dažādus tīrīšanas pasākumus, atkritumu samazināšanu un otrreizējās pārstrādes kampaņas.

Lai uzzinātu vairāk par mūsu iepakojuma jauninājumiem, lūdzam skatīt mūsu rakstu par Coca‑Cola 100% augu izcelsmes pudeli vai skatiet lapu “Ilgtspējīgs iepakojums”:  

https://www.coca-colacompany.com/news/100-percent-plant-based-plastic-bottle