Uzsaucam Tomorrowland maģiju

alt

Noskenē savu Coca‑Cola, lai paspilgtinātu vasaru

01.06.2023 

 

Vēlies maksimāli izbaudīt festivālu sezonu?

Lejupielādē Coca‑Cola lietotni &  apmeklē Coca‑Cola Instagram/Facebook kontu, lai iegūtu iespēju izbaudīt Tomorrowland maģiju.

Tas vēl nav viss - ir pieejamas arī daudzas citas iespaidīgas festivāla balvas, tostarp divu veidu JBL skaļruņi, dvieļi un mugursomas.

 

 

NOTEIKUMI

 

 

Coca‑Cola patērētāju spēle “MUSIC”

NOTEIKUMI

 

1.       RĪKOTĀJS

1.1.             Coca‑Cola patērētāju spēli “MUSIC” (turpmāk – “Patērētāju spēle”) organizē Coca‑Cola Balti Jookide AS, reģistrācijas kods: 10347265, juridiskā adrese: Mustamäe tee 16, 10617 Tallina, Igaunija, (turpmāk – “Rīkotājs”). Patērētāju spēle notiek saskaņā ar šiem noteikumiem (turpmāk – “Noteikumi”). Rīkotājam ir tiesības mainīt Noteikumus, ja Patērētāju spēles laikā mainās spēkā esošie normatīvie akti, lai nodrošinātu normatīvo aktu ievērošanu. Rīkotājs informē dalībniekus par šādām izmaiņām Noteikumos.

 

2.       PATĒRĒTĀJU SPĒLES DALĪBNIEKI

2.1.             Šajā Patērētāju spēlē var piedalīties visas personas, kas dzīvo Latvijas teritorijā, un, lai varētu  saņemt Untold  pamata komplektu vai  Lollapalooza Berlīne pamata komplektu – ir vismaz18  gadu vecas; lai varētu saņemt pārējās balvas, dalībniekam ir jābūt vecākam par 13 gadiem (jaunāki cilvēki var piedalīties un saņemt balvas tikai ar savu likumisko pārstāvju piekrišanu Patērētāju spēlē nav atļauts piedalīties Rīkotāja, Patērētāju spēli apkalpojošās reklāmas aģentūras un citu juridisko personu darbiniekiem, kurus Rīkotājs tieši vai netieši nodarbina saistībā ar Patērētāju spēles apkalpošanu, kā arī šo personu tuvākajiem ģimenes locekļiem.

 

3.       PATĒRĒTĀJU SPĒLES PERIODS

3.1.             Patērētāju spēles darbības laiks: 2023. gada 1. jūnijs — 31. augusts.

 

4.       PATĒRĒTĀJU SPĒLES TERITORIJA

4.1.             Patērētāju spēle tiek organizēta un īstenota Latvijas teritorijā.

 

5.       KĀ PIEDALĪTIES

5.1.             Lai piedalītos Patērētāju spēlē, dalībniekam ir jāizpilda uzdevums, kurš tiek publicēts konkursa ierakstā Rīkotāja Facebook kontā: @CocaColaLatvia. Patērētāju spēles laikā periodiski tiek publicēti jauni uzdevumi.. Dalībnieks var bez ierobežojuma piedalīties visos vai atsevišķos konkursa ierakstu uzdevumos. Uzdevumi un to termiņi:

07.06. – 15.06.2023., 23.-24. nedēļas uzdevums, lai laimētu Lollapalooza  Berlīne pamata komplektu — “Pastāsti mums komentāros par savu neaizmirstamāko pieredzi mūzikas festivālos.”

16.06. – 25.06.2023., 24.-25. nedēļas uzdevums, lai laimētu Untold pamata komplektu — “Pastāsti mums komentāros, kuru mākslinieku Tu visvairāk vēlētos redzēt festivālā.”

24.07. – 21.08.2023., 29.-33. nedēļas uzdevums, lai laimētu JBL Partybox skandu, dvieli ar zīmola logotipu vai mugursomu — “Pastāsti mums komentāros, kas ir pats labākais, kas ar Tevi šajā vasarā līdz šim ir noticis.”

 

6.       BALVAS

6.1.             Viena (1) balva: Lollapalooza Berlīne pamata komplekts (viens festivāla komplekts ietver: 2 biļetes un var ietvert lidojumu biļetes un transfērus uz un no lidostas un izmitināšanu viesnīcā). Informācija par precīzu komplekta saturu tiks sniegta Patērētāju spēles uzvarētājam, sazinoties ar uzvarētāju tieši vai citādā veidā.

Vienas balvas vērtība ir aptuveni 3100 eiro;

6.2.             Viena (1) balva: Untold pamata komplekts (viens festivāla komplekts ietver: 2 biļetes un var ietvert lidojumu biļetes un transfērus uz un no lidostas un izmitināšanu viesnīcā). Informācija par precīzu komplekta saturu tiks sniegta Patērētāju spēles uzvarētājam, sazinoties ar uzvarētāju tieši vai citādā veidā.

Vienas balvas vērtība ir aptuveni 3238 eiro;

6.3.             Trīs (3) balvas: JBL Partybox skanda

Vienas balvas vērtība ir 258 eiro.

6.4.             Četras (4) balvas: Dvielis ar zīmola logotipu

Vienas balvas vērtība ir 16 eiro.

6.5.             Četras (4) balvas: Mugursoma

Vienas balvas vērtība ir 12 eiro.

 

7.       AKTIVITĀTES BALVA

7.1.             Visā Patērētāju spēles periodā no visiem dalībniekiem, kuri piedalījās ar komentāriem zem konkursa ieraksta, tiks izvēlēti 16 uzvarētāji.

7.2.             Balvas tiks izsniegtas noteiktās dienās septiņu nedēļu laikā:

23.-24. nedēļas uzdevumam — piektdien, 16. jūnijā (ietver Lollapalooza Berlīne pamata komplektu);

24.-25. nedēļas uzdevumam  — pirmdien, 26. jūnijā (ietver Untold pamata komplektu);

29.-33. nedēļas uzdevumam — otrdien, 22. augustā (JBL Partybox skanda, dvielis ar zīmola logotipu un mugursoma).

7.3.             Uzvarētājus izvēlēsies Coca‑Cola sociālo tīklu menedžeris, un uzvarētāji tiks paziņoti Coca‑Cola sociālā tīkla platformā (Facebook @CocaColaLatvia) iepriekš minētajos datumos. Visi uzvarētāji tiks izvēlēti nejauši.

7.4.             Kad uzvarētāji būs paziņoti, tiem būs jāsazinās ar Rīkotāju (rakstot uz Rīkotāja Facebook kontu @CocaColaLatvia). Ja uzvarētājs nav sazinājies ar Rīkotāju līdz: (1) 30. jūnijam par Untold pamata komplektu un Lollapalooza Berlīne pamata komplektu vai (2) līdz 30. septembrim par visām pārējām balvām, tad balva netiek izsniegta un paliek Rīkotājam.

 

8.        DATU APSTRĀDE

8.1.             Rīkotājs apstrādās dalībnieka personas datus, to skaitā, vārdu, uzvārdu, sociālo tīklu lietotājvārdu, sociālo tīklu profila attēlu, kontaktinformāciju un komentāru, kas pievienots, pildot Patērētāju spēles uzdevumu. Personas datu apstrādes un saglabāšanas tiesiskais pamats ir piekrišana dalībai Patērētāju spēlē.

8.2.             Pārzinis ir Rīkotājs (turpmāk — “Pārzinis” vai “Rīkotājs”).

8.3.             Personas dati tiks apkopoti un apstrādāti Patērētāju spēles laikā un pēc tās līdz sūdzību iesniegšanas termiņa beigām saskaņā ar šo Noteikumu 9.2. punkta nosacījumiem, vai ilgāk, ja pastāvēs cits tiesiskais pamats personas datu apstrādei. Ja tiek iesniegta sūdzība, dalībnieka personas dati var tikt glabāti līdz sūdzību iesniegšanas procedūras beigām.

8.4.             Pārzinis apstrādā personas datus drošā veidā. Taču atsevišķi Pārziņa apstrādātie dati var tikt nosūtīti citām personām vai valsts iestādēm, ja Latvijas tiesību akti paredz šādu juridisku pienākumu vai ja tas nepieciešams šo Noteikumu pareizai izpildei. Piemēram, Pārzinis var nosūtīt personas datus sadarbības partneriem, kuri palīdz īstenot šo Patērētāju spēli (piemēram, kurjeriem). Dalībnieka personas dati netiks nosūtīti uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas.

8.5.             Dalībniekiem ir VDAR noteiktās tiesības. Dalībnieki var izmantot šīs tiesības, sazinoties ar Pārzini, sūtot e-pastu uz balticsinfo@coca-cola.com. Atbilstoši tiesību aktos paredzētajiem noteikumiem, dalībnieki var izmantot savas tiesības:

8.5.1.        pieprasīt informāciju par personas datu apstrādi;

8.5.2.        pieprasīt piekļuvi personas datiem;

8.5.3.        pieprasīt personas datu labošanu;

8.5.4.        pieprasīt personas datu dzēšanu;

8.5.5.        iebilst pret personas datu apstrādi;

8.5.6.        pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu;

8.5.7.        atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei, ja attiecināms (tas neietekmē tādu personas datu apstrādes likumību, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas);

8.5.8.        uz datu pārnesamību, pieprasot saņemt Pārzinim sniegtos personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā vai pieprasīt, lai Pārzinis nosūta šos datus tieši citam datu pārzinim.

8.6.             Ja dalībnieks konstatē, ka Rīkotājs, apstrādājot personas datus, pārkāpj viņa tiesības, dalībniekam ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā (https://www.dvi.gov.lv/lv) un iesniegt pretenziju.

 

9.       CITI NOSACĪJUMI

9.1.             Informācija par Patērētāju spēles reklāmu ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem.

9.2.             Gadījumā, ja Jums ir pretenzijas par Patērētāju spēli vai Noteikumiem, lūdzam sazināties ar Rīkotāju, rakstot uz e-pastu: balticsinfo@coca-cola.com. Sūdzības par Patērētāju spēli var iesniegt līdz 2023. gada 30. septembrim. Rīkotājs izskatīs saņemtās sūdzības un lems par tām 15 dienu laikā no to saņemšanas dienas. Ciktāl to pieļauj tiesību akti, Rīkotāja lēmums ir galīgs attiecībā uz visiem reklāmas jautājumiem un netiks organizēta nekāda korespondence . Jebkuri juridiski strīdi, kas nav izšķirami pārrunu ceļā, tiks nodoti izskatīšanai Latvijas tiesām saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem. Noteikumi ir saistoši ikvienam šīs Patērētāju spēles dalībniekam. Lūdzam nepiedalīties šajā Patērētāju spēlē, ja nepiekrītat šiem Noteikumiem. Visi strīdi var tikt izskatīti Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā: (http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0).

9.3.             Piedaloties Patērētāju spēlē, Dalībnieks apņemas ievērot šos Noteikumus un Rīkotāja galīgos lēmumus, kas attiecas uz Patērētāju spēli. Balva tiek piešķirta tikai tad, ja dalībnieks ievēro Noteikumus.

9.4.             Balvas nevar apmainīt pret naudu vai ko citu. Nesaņemtās vai neizmantotās balvas netiek atmaksātas.

9.5.             Sīkāku informāciju par kampaņu var iegūt, sazinoties ar Rīkotāju: balticsinfo@coca-cola.com.

9.6.             Visas patērētāju tiesību aizsardzības normatīvajos aktos paredzētās tiesības ir spēkā, un šie Noteikumi tās neskar.

 

Šos Noteikumus apstiprina AS COCA-COLA BALTI JOOKIDE

 

 

Coca‑Cola patērētāju spēle “MUSIC”

NOTEIKUMI

 

1.       RĪKOTĀJS

1.1.             Coca‑Cola patērētāju spēli “MUSIC” (turpmāk – “Patērētāju spēle”) organizē Coca‑Cola Balti Jookide AS, reģistrācijas kods: 10347265, juridiskā adrese: Mustamäe tee 16, 10617 Tallina, Igaunija, (turpmāk – “Rīkotājs”). Patērētāju spēle notiek saskaņā ar šiem noteikumiem (turpmāk – “Noteikumi”). Rīkotājam ir tiesības mainīt Noteikumus, ja Patērētāju spēles laikā mainās spēkā esošie normatīvie akti, lai nodrošinātu normatīvo aktu ievērošanu. Rīkotājs informē dalībniekus par šādām izmaiņām Noteikumos.

 

2.       PATĒRĒTĀJU SPĒLES DALĪBNIEKI

2.1.             Šajā Patērētāju spēlē var piedalīties visas personas, kas dzīvo Latvijas teritorijā, un, lai varētu  saņemt Coachella pamata komplektu – ir vismaz 21 gadu vecas, un vismaz 18 gadus vecas, lai varētu laimēt Tomorrowland pamata komplektu vai Sziget pamata komplektu; lai varētu saņemt pārējās balvas, dalībniekam ir jābūt vecākam par 13 gadiem (jaunāki cilvēki var piedalīties un izpirkt balvas tikai ar savu likumisko pārstāvju piekrišanu) (turpmāk tekstā – “dalībnieks”). Turklāt, lai dalībniekam būtu tiesības laimēt Coachella pamata komplektu, dalībniekam ir jābūt derīgai pasei. Patērētāju spēlē nav atļauts piedalīties Rīkotāja, Patērētāju spēli apkalpojošās reklāmas aģentūras un citu juridisko personu darbiniekiem, kurus Rīkotājs tieši vai netieši nodarbina saistībā ar Patērētāju spēles apkalpošanu, kā arī šo personu tuvākajiem ģimenes locekļiem.

 

3.       PATĒRĒTĀJU SPĒLES PERIODS

3.1.             Patērētāju spēles darbības laiks: 2023. gada 1. jūnijs — 31. augusts.

 

4.       PATĒRĒTĀJU SPĒLES TERITORIJA

4.1.             Patērētāju spēle tiek organizēta un īstenota Latvijas teritorijā.

 

5.       KĀ PIEDALĪTIES

5.1.             Lai piedalītos Patērētāju spēlē, dalībniekam ir jāizpilda uzdevums, kurš tiek publicēts konkursa ierakstā Rīkotāja Instagram kontā: @cocacola_lv. Patērētāju spēles laikā periodiski tiek publicēti jauni uzdevumi. Dalībnieks var bez ierobežojuma piedalīties visos vai atsevišķos konkursa ierakstu uzdevumos. Uzdevumi un to termiņi:

07.06. – 15.06.2023., 23.-24. nedēļas uzdevums, lai laimētu Tomorrowland pamata komplektu — “Pastāsti mums komentāros par savu neaizmirstamāko pieredzi mūzikas festivālos.”

16.06. – 25.06.2023., 24.-25. nedēļas uzdevums, lai  laimētu Sziget pamata komplektu — “Pastāsti mums komentāros, kuru mākslinieku Tu visvairāk vēlētos redzēt festivālā.”

03.06. – 23.07.2023., 26.-30. nedēļas uzdevums, lai laimētu Coachella pamata komplektu — “Pastāsti mums komentāros, kuru cilvēku un kādēļ Tu vēlētos ņemt sev līdzi uz Coachella.”

24.07. – 21.08.2023. 30.-34. nedēļas uzdevums, lai laimētu JBL Clip 4, dvieli ar zīmola logotipu vai mugursomu — “Pastāsti mums komentāros, kas ir pats labākais, kas ar Tevi šajā vasarā līdz šim ir noticis.”

 

6.       BALVAS

6.1.             Viena (1) balva: Tomorrowland pamata komplekts (viens festivāla komplekts ietver: 2 biļetes un var ietvert lidojumu biļetes un transfērus uz un no lidostas un izmitināšanu viesnīcā). Informācija par precīzu komplekta saturu tiks sniegta Patērētāju spēles uzvarētājam, sazinoties ar uzvarētāju tieši vai citādā veidā. Vienas balvas vērtība ir aptuveni 3100 eiro;

6.2.             Viena (1) balva: Sziget pamata komplekts (viens festivāla komplekts ietver: 2 biļetes un var ietvert lidojumu biļetes un transfērus uz un no lidostas un izmitināšanu viesnīcā). Informācija par precīzu komplekta saturu tiks sniegta Patērētāju spēles uzvarētājam, sazinoties ar uzvarētāju tieši vai citādā veidā. Vienas balvas vērtība ir aptuveni 3238 eiro;

6.3.             Viena (1) balva: Coachella pamata komplekts (viens festivāla komplekts ietver: 2 biļetes un var ietvert lidojumu biļetes un transfērus uz un no lidostas un izmitināšanu viesnīcā). Informācija par precīzu komplekta saturu tiks sniegta Patērētāju spēles uzvarētājam, sazinoties ar uzvarētāju tieši vai citādā veidā.

Vienas balvas vērtība ir aptuveni 8043 eiro;

6.4.             Trīs (3) balvas: JBL Clip 4

Vienas balvas vērtība ir 258 eiro.

6.5.             Piecas (5) balvas: Dvielis ar zīmola logotipu

Vienas balvas vērtība ir 16 eiro.

6.6.             Piecas (5) balvas: Mugursoma

Vienas balvas vērtība ir 12 eiro.

 

7.       AKTIVITĀTES BALVA

7.1.             Visā Patērētāju spēles periodā no visiem dalībniekiem, kuri piedalījās ar komentāriem zem konkursa ieraksta, tiks izvēlēti 16 uzvarētāji.

7.2.             Balvas tiks izsniegtas noteiktās dienās sešu nedēļu laikā:

23.-24. nedēļas uzdevumam — piektdien, 16. jūnijā (ietver Tomorrowland pamata komplektu);

24.-25. nedēļas uzdevumam  — pirmdien, 26. jūnijā (ietver Sziget pamata komplektu);

26.-30. nedēļas uzdevumam — pirmdien, 24. jūlijā (ietver Coachella pamata komplektu)

30.-34. nedēļas uzdevumam — pirmdien, 22. augustā (ietver JBL Clip 4, dvieli ar zīmola logotipu un mugursomu);

7.3.             Uzvarētājus izvēlēsies Coca‑Cola sociālo tīklu menedžeris, un uzvarētāji tiks paziņoti Coca‑Cola sociālā tīkla platformā (Instagram: @cocacola_lv) iepriekš minētajos datumos. Visi uzvarētāji tiks izvēlēti nejauši.

7.4.             Kad uzvarētāji būs paziņoti, tiem būs jāsazinās ar Rīkotāju (rakstot uz Rīkotāja Instagram kontu: @cocacola_lv). Ja uzvarētājs nav sazinājies ar Rīkotāju līdz: (1) 30. jūnijam attiecībā uz Tomorrowland pamata komplektu un Sziget pamata komplektu un (2) 30. septembrim attiecībā uz visām pārējām balvām, tad balva netiek izsniegta un paliek Rīkotājam.

 

8.        DATU APSTRĀDE

8.1.             Rīkotājs apstrādās dalībnieka personas datus, to skaitā, vārdu, uzvārdu, sociālo tīklu lietotājvārdu, sociālo tīklu profila attēlu, kontaktinformāciju un komentāru, kas pievienots, pildot Patērētāju spēles uzdevumu. Personas datu apstrādes un saglabāšanas tiesiskais pamats ir piekrišana dalībai Patērētāju spēlē.

8.2.             Pārzinis ir Rīkotājs (turpmāk — “Pārzinis” vai “Rīkotājs”).

8.3.             Personas dati tiks apkopoti un apstrādāti Patērētāju spēles laikā un pēc tās līdz sūdzību iesniegšanas termiņa beigām saskaņā ar šo Noteikumu 9.2. punkta nosacījumiem, vai ilgāk, ja pastāvēs cits tiesiskais pamats personas datu apstrādei. Ja tiek iesniegta sūdzība, dalībnieka personas dati var tikt glabāti līdz sūdzību iesniegšanas procedūras beigām.

8.4.             Pārzinis apstrādā personas datus drošā veidā. Taču atsevišķi Pārziņa apstrādātie dati var tikt nosūtīti citām personām vai valsts iestādēm, ja Latvijas tiesību akti paredz šādu juridisku pienākumu vai ja tas nepieciešams šo Noteikumu pareizai izpildei. Piemēram, Pārzinis var nosūtīt personas datus sadarbības partneriem, kuri palīdz īstenot šo Patērētāju spēli (piemēram, kurjeriem). Dalībnieka personas dati netiks nosūtīti uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas.

8.5.             Dalībniekiem ir VDAR noteiktās tiesības. Dalībnieki var izmantot šīs tiesības, sazinoties ar Pārzini, sūtot e-pastu uz balticsinfo@coca-cola.com. Atbilstoši tiesību aktos paredzētajiem noteikumiem, dalībnieki var izmantot savas tiesības:

8.5.1.        pieprasīt informāciju par personas datu apstrādi;

8.5.2.        pieprasīt piekļuvi personas datiem;

8.5.3.        pieprasīt personas datu labošanu;

8.5.4.        pieprasīt personas datu dzēšanu;

8.5.5.        iebilst pret personas datu apstrādi;

8.5.6.        pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu;

8.5.7.        atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei, ja attiecināms (tas neietekmē tādu personas datu apstrādes likumību, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas);

8.5.8.        uz datu pārnesamību, pieprasot saņemt Pārzinim sniegtos personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā vai pieprasīt, lai Pārzinis nosūta šos datus tieši citam datu pārzinim,

8.6.             Ja dalībnieks konstatē, ka Rīkotājs, apstrādājot personas datus, pārkāpj viņa tiesības, dalībniekam ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā (https://www.dvi.gov.lv/lv) un iesniegt pretenziju.

 

9.       CITI NOSACĪJUMI

9.1.             Informācija par Patērētāju spēles reklāmu ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem.

9.2.             Gadījumā, ja Jums ir pretenzijas par Patērētāju spēli vai Noteikumiem, lūdzam sazināties ar Rīkotāju, rakstot uz e-pastu: balticsinfo@coca-cola.com. Sūdzības par Patērētāju spēli var iesniegt līdz 2023. gada 30. jūlijam. Rīkotājs izskatīs saņemtās sūdzības un lems par tām 15 dienu laikā no to saņemšanas dienas. Ciktāl to pieļauj tiesību akti, Rīkotāja lēmums ir galīgs attiecībā uz visiem reklāmas jautājumiem un netiks organizēta nekāda korespondence . Jebkuri juridiski strīdi, kas nav izšķirami pārrunu ceļā, tiks nodoti izskatīšanai Latvijas tiesām saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem. Noteikumi ir saistoši ikvienam šīs Patērētāju spēles dalībniekam. Lūdzam nepiedalīties šajā Patērētāju spēlē, ja nepiekrītat šiem Noteikumiem. Visi strīdi var tikt izskatīti Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā: (http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0).

9.3.             Piedaloties Patērētāju spēlē, Dalībnieks apņemas ievērot šos Noteikumus un Rīkotāja galīgos lēmumus, kas attiecas uz Patērētāju spēli. Balva tiek piešķirta tikai tad, ja dalībnieks ievēro Noteikumus.

9.4.             Balvas nevar apmainīt pret naudu vai ko citu. Nesaņemtās vai neizmantotās balvas netiek atmaksātas.

9.5.             Sīkāku informāciju par kampaņu var iegūt, sazinoties ar Rīkotāju: balticsinfo@coca-cola.com.

9.6.             Visas patērētāju tiesību aizsardzības normatīvajos aktos paredzētās tiesības ir spēkā, un šie Noteikumi tās neskar.

 

Šos Noteikumus apstiprina AS COCA-COLA BALTI JOOKIDE