KONKURSA NOTEIKUMI

„Socializēšanās ar Schweppes” 

 

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.      Konkursa nosaukums ir „Socializēšanās ar Schweppes” (turpmāk tekstā – „Konkurss”).

2.      Konkursu rīko Guilty SIA, reģistrācijas numurs 50003254051, Rīga, Stabu iela 10, LV-1010, Latvija, tālruņa numurs +371 29239666 (turpmāk tekstā – „Rīkotājs”).

3.      Schweppes produktu izplatītājs ir SIA "Coca‑Cola HBC Latvia", reģistrācijas numurs 40003108882, Ulbrokas iela 40, Rīga, LV-1021, Latvija, tālruņa numurs +371 67109900 (turpmāk tekstā – „Izplatītājs”).

4.      Konkursā var piedalīties visas Latvijā dzīvojošas fiziskas personas, kuras ir sasniegušas vismaz 13 gadu vecumu (turpmāk tekstā – „Dalībnieks”).

5.      Konkurss tiek organizēts un īstenots Latvijas teritorijā.

6.      Konkursa norises periods: no 2024. gada 3. jūnija pulksten 17:00 līdz 2024. gada 31. jūlijam pulksten 17:00.

7.      Konkursā nav atļauts piedalīties Rīkotāja, Izplatītāja un Konkursu apkalpojošās reklāmas aģentūras un citu juridisko personu darbiniekiem, kurus Rīkotājs tieši vai netieši nodarbina saistībā ar Konkursa organizēšanu, kā arī šo personu tuvākajiem ģimenes locekļiem.

 

2. DALĪBAS NOTEIKUMI

1.      Lai piedalītos Konkursā, laika posmā no 2024. gada 3. jūnija pulksten 17:00 līdz 2024. gada 31. jūlijam pulksten. 17:00:

a.       Lejupielādē savā telefonā Coca‑Cola lietotni un seko lietotnē dotajām norādēm, lai izveidotu jauna lietotāja kontu.

b.       Lietotnē dodies uz sadaļu Balvas, Kola & Ēdiens – Konkursa zona.

c.       Atrisini Konkursa uzdevumu, radoši atbildot uz jautājumu „ Padalies ar savu iecienītāko bezalkoholisko kokteili izmantojot Schweppes. Apraksti sastāvdaļas un pagatavošanas veidu, lai mēs varu sajust tava iecienītākā kokteiļa garšu.”. Atbilde var būt līdz 500 simboliem gara.

2.      Dalībnieks var lejupielādēt Coca‑Cola lietotni, izmantojot App Store/Google Play vai noskenējot uz Coca‑Cola produkta esošo kvadrātkodu. Coca-cola lietotni var lejupielādēt, sekojot šīm saitēm:

-  iOS: https://apps.apple.com/us/app/coca-cola/id1310675636

-  Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cocacola.app.cee&hl=en&pli=1

Dalībai Konkursā nav nepieciešams iegādāties Coca‑Cola produktu.

3.      Lai reģistrētos kā Coca‑Cola lietotnes lietotājam, Dalībniekam jāaizpilda reģistrācijas veidlapa, kas ietver vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi un dzimšanas datumu. Reģistrācijas noslēgšanai ir arī jāpiekrīt lietotnes lietošanas un personas datu apstrādes noteikumiem.

4.      Reģistrējoties Dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par reģistrācijas procesā izpaustās informācijas patiesumu un precizitāti. Dalībnieks ir atbildīgs par nepareizu datu sniegšanu.

5.      Katrs Dalībnieks drīkst piedalīties Konkursā, iesniedzot pieteikumu ar atrisinātu Konkursa uzdevumu neierobežotu reižu skaitu.

6.      Konkursa ietvaros netiks ņemti vērā pieteikumi, kas neatbilst šīs nodaļas 1. punktā uzskaitītajiem noteikumiem.

 

3. BALVA UN TĀS PIEŠĶIRŠANAS NOTEIKUMI

1.      Konkursa ietvaros tiek pasniegta šāda balva:

a)       Divas (2) balvas: Bose Smart skaļrunis Vienas balvas vērtība ir 298 eiro;

b)      Piecas (5) balvas: Zara Home dāvanu karte Vienas balvas vērtības ir 100 eiro;

c)       Desmit (10) Eksluzīvas Schweppes dāvanu kastes Vienas balvas vērtība ir 85 eiro.

2.      Par balvu sacentīsies visi derīgie pieteikumi, kas iesniegti periodā no 2024. gada 3. jūnija plkst. 17:00 līdz 2024. gada 31. jūlija plkst. 17:00.

3.      Divas (2) labākās iesniegtās atbildes (atbilstoši uzdevuma izpildes radošuma novērtējumam, ko veic Konkursa komisija, turpmāk tekstā – „Komisija”) saņems balvu, ievērojot šīs nodaļas 1.punktā a) noteikto.

4.      Piecas (5) nākamās labākās iesniegtās atbildes (atbilstoši uzdevuma izpildes radošuma novērtējumam, ko veic Konkursa Komisija) saņems balvu, ievērojot šis nodaļas 1.punkta b) noteikto.

5.      Desmit (10) nākamās labākās iesniegtās atbildes (atbilstoši uzdevuma izpildes radošuma novērtējumam, ko veic Konkursa Komisija) saņems balvu, ievērojot šis nodaļas 1.punkta c) noteikto.

6.      Piecas (5) nākamās labākās iesniegtās atbildes (atbilstoši uzdevuma izpildes radošuma novērtējumam, ko veic Konkursa Komisija) tiks iekļautas rezervistu sarakstā.

7.      Labāko Konkursa uzdevumu risinājumu atlasi veiks Konkursa Komisija, kurā ietilps trīs (3) cilvēki. Dalība Konkursa Komisijas sastāvā ir godprātīga.

8.      Konkursa Komisijas sapulce notiks laika posmā no 2024. gada 1. augusta līdz 2024. gada 6. augustam.

9.      Izvērtējot Konkursa uzdevuma izpildi no Dalībnieku puses, Konkursa Komisija piemēros šādus kritērijus (ko izvēlas Komisija):

a.       uzdevuma izpildes oriģinalitāte;

b.      atjautība un radošums;

c.       atbilstība konkursa tēmai.

10.   Komisijas uzdevumos ietilpst:

a.       nodrošināt, lai konkursā piedalās visi derīgie pieteikumi;

b.      izvērtēt Konkursa pieteikumus saskaņā ar šiem noteikumiem, kā arī veikto darbību pilnīgas uzticamības principiem;

c.       īstenot sūdzību izskatīšanas procedūru.

11.   Pieteikumu atbilstības pārbaude tiks veikta atbilstoši šādai kārtībai:

a.       Piecu (5) dienu laikā kopš Komisijas sapulces Rīkotājs nosūtīs e-pasta ziņojumu uz Dalībnieka e-pasta adresi, ko Dalībnieks ir norādījis, kad izveidoja Coca‑Cola lietotnes kontu.

b.      Dalībnieku informēs par Konkursa rezultātu ar e-pasta starpniecību un Dalībniekam tiks lūgts apstiprināt savu dalību Konkursā un sniegt savus balvas piešķiršanai nepieciešamos personas datus. Dalībniekam būs dotas piecas (5) dienas šāda apstiprinājuma un datu nosūtīšanai uz Rīkotāja e-pasta adresi (turpmāk tekstā – „Termiņš”).

c.       Ja Konkursa uzvarētājs zaudē tiesības saņemt balvu atbilstoši šīs nodaļas 10(a) un (b) punktiem, tiks pārbaudītas pēc saraksta nākamā rezerves Dalībnieka tiesības uz balvas iegūšanu. Šāds Dalībnieks tiks informēts par uzvaru Konkursā ar e-pasta starpniecību trīs (3) dienu laikā kopš iepriekšējā pārbaudītā Dalībnieka atbilstības pārbaudes Termiņa.

d.      Rezerves Dalībnieku pārbaudes process notiks saskaņā ar iepriekšējos punktos 9(a), (b) un (c) izklāstīto kārtību līdz brīdim, kad tiek piešķirtas tiesības uz balvu vai ir izsmelts rezervistu saraksts.

12.   Dalībnieks zaudē tiesības uz balvu, ja:

a.       noteiktajā Termiņā nenodrošina atbilstību kādai no šajos noteikumos izklāstītajām prasībām; vai

b.      atsakās sniegt savus personas datus, kas nepieciešami balvas izsniegšanai.

13.   Komisija sagatavos ziņojumu par Konkursa rezultātiem. Konkursa Dalībnieks var iepazīties ar ziņojumu Rīkotāja adresē, kas norādīta noteikumu 1. nodaļas 2. punktā, vai rakstot uz e-pasta adresi birojs@guilty.lv.

 

4. BALVAS IZSNIEGŠANA

1.      Visi nepieciešamie dokumenti, lidojuma biļetes un informācija saistībā ar balvu tiks piegādāta uzvarētājam ar e-pasta starpniecību ne vēlāk kā līdz 2024. gada 30. augustam.

 

5. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

1.      NV Coca‑Cola Services SA, juridiskā adrese: 1424 Chaussée de Mons, 1070 Brisele, Beļģija (turpmāk tekstā – „Coca‑Cola”) veiks personas datu apstrādi kā datu pārzinis (turpmāk tekstā – „Pārzinis”).

2.      Konkursa laikā Pārzinis apstrādā Dalībnieka sniegtos personas datus, lai izpildītu ar Dalībnieku noslēgto līgumu (piem., saziņai ar balvas ieguvēju, balvas piegādes saskaņošanai, sūdzību apstrādei utt.). Pārzinis var apstrādāt tādus Dalībnieka personas datus kā vārdu, uzvārdu, e- pasta adresi un dzimšanas datumu, ko Dalībniekam ir pienākums norādīt veidlapā, veicot pirmreizēju reģistrāciju. Dalībnieka personas datu iesniegšana ir priekšnoteikums līguma noslēgšanai. Ja dalībnieks iegūst balvu, var tikt apstrādāta arī kontaktinformācija (tālruņa numurs). Dalībnieka personas kods var tikt apstrādāts, ja Dalībnieks vēlas atteikties no balvas. Personas datu Pārzinis veiks personas datu (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, dzimšanas datums un kontaktinformācija) apstrādi saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (ES) 2016/679 (turpmāk tekstā- „VDAR”) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu kā tiesisko pamatu (ļaujot Dalībniekam piedalīties Konkursā un saziņai ar Dalībnieku, ja viņš/viņa iegūst balvu, kā arī balvas piegādei). Personas datu Pārzinis apstrādās personas kodu, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu kā juridisko pamatu (juridiskā pienākuma izpildei, kā piemēram, nodokļu samaksai, kas attiecas uz Pārzini).

3.      Personas dati tiks vākti un apstrādāti Konkursa laikā un pēc tā līdz sūdzību iesniegšanas termiņa beigām saskaņā ar noteikumu 6. nodaļas 1. punktu vai ilgāk, ja pastāv cits juridisks pamats šādai apstrādei. Gadījumā, ja ir iesniegta sūdzība, Dalībnieka personas dati var tikt glabāti līdz sūdzības iesniegšanas procedūras beigām.

4.      Pārzinis apstrādā jūsu personas datus drošā veidā. Tomēr daži no Pārziņa apstrādātajiem personas datiem var tikt nodoti citām personām vai valsts iestādēm saskaņā ar Latvijas tiesību aktos noteiktiem juridiskiem pienākumiem vai šo Noteikumu pienācīgai izpildei. Piemēram, datu Pārzinis var nodot personas datus sadarbības partneriem, kas palīdz īstenot Konkursu (piemēram, Organizatoram). Dalībnieka personas dati netiks nosūtīti uz citām valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas.

5.      Dalībniekiem piemīt VDAR noteiktās tiesības. Šīs tiesības Dalībnieki var izmantot, sazinoties ar Pārzini pa e-pastu naliperti@coca-cola.com. Ievērojot likumā noteiktos nosacījumus, Dalībnieki var izmantot savas tiesības:

·       pieprasīt informāciju par personas datu apstrādi;

·       pieprasīt piekļuvi personas datiem;

·       pieprasīt personas datu labošanu;

·       pieprasīt personas datu dzēšanu;

·       iebilst pret personas datu apstrādi;

·       pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu;

·       attiecīgā gadījumā atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei (tas neietekmē pirms piekrišanas atsaukšanas veiktās datu apstrādes likumību);

·       tiesības uz datu pārnesamību, pieprasot saņemt personas datus, ko tie ir snieguši Pārzinim strukturētā, plaši lietotā un mašīnlasāmā formātā, vai pieprasīt Pārzinim datus tieši pārsūtīt citam pārzinim.

6.      Ja Dalībnieks konstatē, ka Pārzinis, apstrādājot personas datus, pārkāpj viņa tiesības, Dalībniekam ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā (https://www.dvi.gov.lv/lv) un iesniegt pretenziju.

7.      Lai saņemtu vairāk informācijas par to, kā Coca‑Cola veic ar Konkursu saistīto personas datu apstrādi, jūsu tiesībām un kā iesniegt sūdzību, lūdzam skatīt attiecīgo privātuma politiku:

https://www.coca-cola.com/lv/lv/legal/privacy-policy 

 

6. SŪDZĪBU PROCEDŪRAS NOTEIKUMI

1.       Sūdzības izskata Rīkotājs. Visas ar Konkursu saistītās sūdzības jāiesniedz Rīkotājam rakstiski līdz 2024. gada 5. janvārim (pasta zīmoga datumam jābūt ne vēlākam kā 2024. gada 5. janvāris), nosūtot tās uz adresi: Guilty SIA, reģistrācijas numurs 50003254051, Rīga, Stabu iela 10, LV- 1010, Latvija, vai e-pastu birojs@guilty.lv.

2.       Rakstveida sūdzībā jānorāda Dalībnieka vārds un uzvārds, precīza adrese un tālruņa numurs (ja pieejams), kā arī jāsniedz situācijas raksturojums un pamatojums. Pēc minētā termiņa iesniegtas sūdzības tiks noraidītas.

3.       Rīkotājs izskatīs sūdzību 14 dienu laikā kopš tās saņemšanas.

4.       Rīkotāja lēmums attiecībā uz Dalībnieka sūdzību ir galīgs un saistošs. Rīkotāja lēmums var attiekties uz noteikumu mērķi un/vai jautājumiem, kas nav izklāstīti noteikumos.

5.       Rīkotājam ir pienākums informēt Dalībnieku par Rīkotāja lēmumu ierakstītā pasta sūtījumā, kas nosūtīts uz Dalībnieka norādīto adresi. Rīkotājam ir tiesības informēt Dalībnieku par Rīkotāja lēmumu arī pa e-pastu.

6.       Gadījumā, ja Dalībnieks nepiekrīt Rīkotāja lēmumam par iesniegto sūdzību, Dalībnieks var vērsties ar sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (Brīvības iela 55, LV-1010, Rīga, Latvija, e-pasts: pasts@ptac.gov.lv, tālruņa numurs +371 65452554, mājaslapa https://www.ptac.gov.lv) vai iesniegt pieprasījumu ODR platformā https://ec.europa.eu/odr/.

 

7. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

1.      Dalībniekam ir pienākums izlasīt šos noteikumus pirms pieteikšanās dalībai Konkursā.

2.      Dalībnieki var iegūt plašāku informāciju par Konkursu, rakstot uz e-pasta adresi birojs@guilty.lv vai tīmekļvietnē www.coca-cola.lv. Konkursa noteikumi ir pieejami arī tīmekļvietnē www.coca-cola.lv.

3.      Šajā Konkursā minēto balvu Rīkotājs nemaina pret citām balvām vai ekvivalentu naudas summu. Neizmantotā balva netiks kompensēta.

4.      Šiem noteikumiem un noteikumos neizklāstītiem jautājumiem ir piemērojami Latvijas tiesību akti. Visi no šiem noteikumiem izrietošie un/vai ar Konkursu saistītie strīdi tiek risināti pārrunu ceļā. Strīdus, ko neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, izskata attiecīgajā Latvijas Republikas tiesā. Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos, Rīkotājs var pieņemt vienpersonisku lēmumu, pamatojoties uz likumiem un šiem noteikumiem.

5.      Rīkotājam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji atcelt Konkursu, publicējot attiecīgu paziņojumu Rīkotāja tīmekļvietnē, sociālo plašsaziņas līdzekļu lapā un jebkādā citā atbilstošā veidā, ja ir konstatēti būtiski noteikumu pārkāpumi vai ļaunprātīga izmantošana, vai nepārvaramas varas apstākļi.

 

Šos noteikumus ir apstiprinājusi Guilty SIA.