neptunas

Neptunas piešķirts AWS (Alliance for Water Stewardship) sertifikāts

 

Mūsu pienākums ir saudzēt un aizsargāt ūdens resursus. 2020. gadā mūsu dabīgā ūdens zīmola Neptunas rūpnīca Varēnā, Lietuvā saņēma Alliance for Water Stewardship (AWS) Zelta sertifikātu par atbildīgu ūdens resursu izmantošanu. Rūpnīca ilgtspējīgi un efektīvi pārvalda ūdens patēriņa procesus, pilnībā ievērojot Eiropas un vietējos tiesību aktus. Dabīgā minerālūdens rūpnīca, ko pārvalda Coca‑Cola System, ir pirmais uzņēmums Lietuvā, kas saņēmis AWS sertifikātu.

Ūdens ir ne tikai galvenā sastāvdaļa vairumam mūsu dzērienu, bet tas ir arī mūsu uzņēmuma ilgtermiņa panākumu un sabiedrības veselības pamats. Coca‑Cola ir apņēmusies ierobežot ūdens patēriņu, atkārtoti izmantot un papildināt ūdens resursus. Tāpēc turpinām meklēt jaunus veidus ūdens patēriņa samazināšanai mūsu ražotnēs.

Starptautiski atzītais AWS Zelta sertifikāts ir vienīgais šāda veida novērtējums, kas piešķirts Lietuvā. Tas nozīmē, ka mūsu darbība ne tikai atbilst pasaules līmeņa ilgtspējas standartiem, bet rūpes par apkārtējo vidi un sadarbība ar dažādām iesaistītajām pusēm (skolām un pašvaldībām, dažādām NVO un valsts pārvaldes iestādēm) tiek īpaši novērtēta.

Mūsu Neptunas rūpnīcai Lietuvā ir četri pazemes ūdens urbumi. Viens no tiem (60 m dziļš un izbūvēts 2002. gadā) darbojas un tiek izmantots Neptunas minerālūdens ražošanai. Neptunas urbums neatrodas dabas rezervātā, ES Natura 2000 teritorijā vai ūdens riska zonā.

 

AWS galvenie mērķi ir:

  • Sasniegt un uzturēt ilgtspējīgu ūdens patēriņu.

  • Sasniegt un uzturēt augstu ķīmisko un bioloģisko ūdens kvalitāti.

  • Apzināt un aizsargāt ūdens pieejamību, vienlaikus arī videi un kultūrai nozīmīgas teritorijas.

  • Izveidot pārredzamu ūdens resursu pārvaldības sistēmu.

  • Sadarboties ar ieinteresētajām pusēm.