planet

Mērķi mūsu planētai

 

Mums rūp mūsu planēta. Rīkojamies tā, lai mūsu kopīgo nākotni veidotu labāku un ilgtspējīgāku. Ar pārdomātu uzņēmējdarbību tiecamies radīt pozitīvas pārmaiņas kā cilvēku dzīvēs un vietējo kopienu vidū, tā arī mūsu planētai.

Mēs apzināmies, cik svarīgi ir sniegt pozitīvu ieguldījumu vides aizsardzības jautājumos visas Coca‑Cola sistēmas ietvaros, iesaistot arī mūsu produktu ražošanas un izplatīšanas partnerus. To iespējams sasniegt, gan pastāvīgi uzlabojot savu darbību, gan veidojot partnerības, kas var veicināt inovatīvus risinājumus dažām no sarežģītākajām problēmām, piemēram, ūdens resursu pārvaldība, energoefektivitāte un atkritumu piesārņojuma novēršana.

Lai mazinātu CO₂ emisijas, mēs tiecamies īstenot efektīvus pasākumus klimata jomā. Coca‑Cola un mūsu pudeļu ražošanas un izplatīšanas partneris Eiropā — Coca‑Cola HBC —, atbalsta Eiropas zaļo kursu, tostarp Eiropas pāreju uz nulles emisiju līmeni. Mūsu mērķi ir:

 • Samazināt savu tiešo oglekļa pēdu par 30 % līdz 2030. gadam salīdzinājumā ar 2015. gadu.

 • Sasniegt nulles emisiju līmeni līdz 2040. gadam.

 • Izmantot 100 % ilgtspējīgas izejvielas.

Mūsu pienākums ir saudzēt un aizsargāt ūdens resursus. Ūdens nav tikai pamatsastāvdaļa vairumam mūsu dzērienu. Tam ir arī būtiska loma mūsu biznesa panākumos ilgtermiņā, kā arī sabiedrības veselībai kopumā.

Esam izveidojuši vērienīgu ilgtspējīga iepakojuma iniciatīvu — “Pasaule bez atkritumiem”. Programmas mērķis ir veicināt aprites ekonomiku ar fokusu uz mūsu iepakojumu trīs galvenajās jomās: ilgtspējīgs dizains, iepakojuma savākšana un partnerība. Mēs tiecamies:

goals

Jaunākais ESG pārskats

 

Esam publicējuši 2021. gada Coca‑Cola Ilgtspējas ziņojumu, ko ir sagatavojusi Coca‑Cola HBC Baltija. Mūsu uzņēmējdarbības stratēģijas prioritāte ir ilgtspējīga attīstība. Esam apņēmušies līdz 2040. gadam panākt nulles emisijas visā vērtību ķēdē.

Mēs reaģējam uz mūsdienu pasaules aktuālākajām problēmām, uzsākot un iesaistoties svarīgās vides un sociālajās iniciatīvās. Ilgtspējīga pieeja uzņēmuma attīstībai ir būtisks mūsu uzņēmējdarbības stratēģijas un uzņēmuma kultūras aspekts. Mūsu ilgtspējas apņemšanās 2025. gadam ir veidota, pamatojoties uz Coca‑Cola sistēmas stratēģiskajām prioritātēm un vērtībām. Apņemšanās ir saskaņota ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM) un balstās uz sešiem pīlāriem.

 

 1. Emisiju samazināšana

 2. Ūdens apsaimniekošana un tā patēriņa samazināšana

 3. Pasaule bez atkritumiem

 4. Izejvielu ieguve

 5. Pilnvērtīgs uzturs

 6. Mūsu cilvēki un kopienas

   

Vairāk par mūsu mērķiem un sasniegumiem lasiet jaunākajā Ilgtspējas ziņojumā.