kliimametmed

Rīcība klimata jomā

Mūsu pienākums ir palīdzēt rast risinājumus klimata pārmaiņām. Lai Coca‑Cola Baltijā sasniegtu savus ilgtspējas mērķus, ir svarīgi, lai arī mūsu ražošanas un izplatīšanas partneri sniegtu savu ieguldījumu un cieši sadarbotos ar piegādātājiem un klientiem. Kopā ar mūsu partneriem mēs esam apņēmušies līdz 2040. gadam panākt nulles līmeņa emisijas visā vērtību ķēdē.

Coca‑Cola izvirza mērķi līdz 2040. gadam sasniegt nulles emisijas visā vērtību ķēdē

Coca‑Cola Eiropa* plāno līdz 2040. gadam sasniegt nulles siltumnīcefekta gāzu (CO2) emisiju līmeni visā savā vērtību ķēdē. Paredzēts, ka laika posmā līdz 2030. gadam oglekļa dioksīda emisijas tiks samazinātas par 2,5 miljoniem tonnu CO2 gadā jeb 30 % salīdzinājumā ar 2015. gadu. 

action