Wat doet Coca‑Cola in Nederland terug voor de maatschappij?

Refresh the world. Make a difference. Als Coca‑Cola willen we een verschil maken in de samenleving waarin we opereren. Niet alleen met onze dranken, maar ook als onderneming. De organisatie is dagelijks in contact met lokale gemeenschappen en ondersteunt projecten die een positieve impact leveren aan de maatschappij, wereldwijd en lokaal. Dat doen we financieel, maar ook met de inzet en tijd van medewerkers. Zo mogen onze collega's in Nederland twee werkdagen per jaar besteden aan vrijwilligersprojecten naar keuze.

 

Lees hieronder meer over de partners waar Coca‑Cola in Nederland mee samenwerkt. Sommige samenwerkingen duren al tientallen jaren, andere zijn recenter opgezet. We blijven kijken naar de dynamiek in de samenleving en als bedrijf investeren in een betere toekomst.

 

Forward-Inc

Forward-Inc is een in Nederland gevestigde, internationaal opererende organisatie die nieuwkomers helpt hun ondernemersdroom na te jagen. Mensen met een vluchtelingenachtergrond hebben talent en grote waarde voor de samenleving. Zij kunnen bruggen slaan tussen gemeenschappen. Forward-Inc helpt beginnende ondernemers met alles van conceptontwikkeling en pitchen, tot het ontwikkelen en implementeren van marketingstrategieën. Forward-Inc heeft zo’n 1.000 nieuwkomers opgeleid en meer dan honderd bedrijven opgestart. De uitwisseling van kennis tussen de beginnende ondernemers en Coca‑Cola collega's tijdens mentorships zorgt voor wederzijdse inspiratie en een vruchtbare toekomst.

 

Favela Street

Favela Street helpt jonge mensen voor wie - door achtergrond of andere omstandigheden - het bereiken van hun ambities niet vanzelfsprekend is, om rolmodellen te worden en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen toekomst, door het creëren van een positief effect in hun gemeenschappen en door de kracht van sport.

Coca‑Cola in Nederland ondersteunt Favela Street in het ‘Future Leader Programma’, een empowerment traject voor een groep van 30 jonge vrouwen tussen de 16 en 20 jaar oud. Zij wonen in wijken in Amsterdam die te maken hebben met sociale uitsluiting en binnen dit programma werken ze samen met Favela Street aan hun weerbaarheid en zelfredzaamheid.

Lees meer over Favela Street in het interview met oprichtster Rocky Hehakaija.

 

Rode Kruis

The Coca‑Cola Company en 's werelds grootste humanitaire organisatie, de Internationale Federatie van het Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen, werken al meer dan 100 jaar samen om gemeenschappen in nood te ondersteunen. Wat begon met een fondsenwervingscampagne voor het Amerikaanse Rode Kruis in 1917, is uitgegroeid tot een vertrouwde samenwerking waarbij de nadruk ligt op noodhulp en wederopbouw, vooral in lokale gebieden.

Coca‑Cola in Nederland draagt ook bij aan het lokale Rode Kruis, met bijvoorbeeld activiteiten rondom de feestdagen en levert zowel financieel, als met aandacht en vrijwilligerswerk een bijdrage. Zo konden bezoekers van de iconische Coca‑Cola truck in december 2023 een donatie doen aan het Nederlandse voedselhulp programma van het Rode Kruis in ruil voor unieke Coca‑Cola items. Daarnaast hebben vrijwilligers van Coca‑Cola in Nederland een mooie dag georganiseerd voor vrijwilligers van partnerorganisaties in regio Rotterdam-Rijnmond met een feestelijke lunch en het aankleden van locaties in eindejaarsferen, inclusief presentje voor hulpvragers.

 

Excelsior Foundation

Excelsior

Excelsior Foundation is de maatschappelijke stichting van voetbalclub Excelsior Rotterdam en zet zich in voor de ontwikkeling van jongeren op sportief, sociaal en economisch gebied om de positie van jongeren te versterken. Coca‑Cola in Nederland zorgt zowel voor financiële steun als voor helpende handen. Tijdens workshops voor jonge Rotterdammers die willen (her)integreren op de arbeidsmarkt wordt waardevolle kennis en ervaring uitgewisseld tussen medewerkers en de deelnemers aan de programma's van Excelsior Foundation.

 

JINC

JINC

JINC werkt samen met bedrijven en scholen voor een samenleving waarin niet je achtergrond, mar je talent je toekomst bepaalt. Via JINC maken jaarlijks meer dan 43.000 leerlingen in Nederland kennis met allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun talenten past en leren zij vaardigheden om succesvol te kunnen solliciteren. Coca‑Cola in Nederland vindt het belangrijk dat iedereen eerlijke kansen krijgt op de arbeidsmarkt. JINC ontvangt financiële steun en medewerkers van Coca‑Cola zetten zich in door het delen van hun professionele kennis om zo jonge mensen op weg naar de arbeidsmarkt te helpen. Zij helpen bijvoorbeeld mee als sollicitatietrainer op scholen voor voortgezet onderwijs of als carrierecoach om jongeren op weg te helpen om keuzes te maken voor hun toekomst. Twee maal per jaar wisselen Coca‑Cola collega’s en jongeren ervaringen uit tijdens de netwerkbijeenkomst ‘Netwerken Werkt' en zit ieder jaar op de ‘Dag van de Baas van Morgen’ een jongere één dag op de stoel van een management team lid van Coca‑Cola in Nederland om te ervaren hoe het is om ‘baas’ in een groot bedrijf te zijn.

 

Special Olympics

Special Olympics

Coca‑Cola in Nederland heeft sinds 2013 een partnership met Special Olympics, ’s werelds grootste organisatie die zich inzet voor sporten voor mensen met een verstandelijke beperking. Door donaties in geld, in natura, de inzet van vrijwilligers en participatie in bewustmakingsinitiatieven steunen we de Special Olympics programma's en evenementen, ook in Nederland. #PlayUnified is het motto van Special Olympics: iedereen moet kunnen sporten en het liefst nog sámen. Coca‑Cola in Nederland zet daar ook vol op in met de samenwerking. Zo lopen Special Olympics atleten en Coca‑Cola collega's ieder jaar in gecombineerde teams de marathon van Rotterdam.

 

Refugee Company

Refugee Company draagt bij aan een inclusieve samenleving door mensen met een vluchtelingenachtergrond economisch te ondersteunen en onafhankelijk en zelfredzaam te laten worden door werk te vinden, betaald of op vrijwillige basis. Daarnaast inspireert Refugee Company de maatschappij door te inspireren om opener te zijn naar mensen met een vluchtelingenachtergrond, waardering te tonen en hen te helpen in hun zoektocht naar een betekenisvol leven in Nederland. Coca‑Cola in Nederland ondersteunt Refugee Company o.a. door baristatrainingen te geven aan mensen die nieuw zijn in Nederland, zodat zij een basis hebben om een start te maken op de arbeidsmarkt, zodra dat mogelijk is.

 

Ronald McDonald

Coca‑Cola en de Ronald McDonald Huizen hebben een wereldwijde samenwerking. In de Ronald McDonald Huizen in Nederland staan automaten van Coca‑Cola, waarvan de opbrengst naar het Ronald McDonald Kinderfonds gaat. En wie het Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam bezoekt, kan naast Coca‑Cola  producten ook medewerkers van Coca‑Cola in Nederland tegenkomen. Deze medewerkers zetten zich vrijwillig in voor het Huis om gezinnen met een ziek kind dichter bij elkaar te brengen. Dit doen zij door bijvoorbeeld een avond voor een gezin te koken. Coca‑Cola in Nederland sponsort ook de jaarlijkse fondsenwervende sportevenementen HomeRide, HomeRun en Homewalk met de nodige verfrissende drankjes.

Have Questions?

Lees meer

Ontdek onze artikelen over onze maatschappelijke aandachtsgebieden