Wat doet Coca‑Cola in Nederland terug voor de maatschappij?

25/01/2021

Coca‑Cola wil er zijn voor iedereen. En niet alleen met onze dranken.  Als onderneming beïnvloeden we de wereld om ons heen en drukken wij een stempel op lokale gemeenschappen. We vinden het onze taak om bij te dragen aan de maatschappij. Daarom beginnen we bij onszelf en met ons eigen beleid op de werkvloer waarbij we een inclusieve, diverse en veilige werkomgeving willen creëren. Diezelfde waarden willen we ook uitdragen naar buiten, naar de gemeenschappen waarin we verankerd zijn. We ondersteunen dus ook sociale projecten die een positief verschil maken. 

 

Daarnaast investeren we in samenwerkingen die onze This is Forward duurzaamheidsdoelstellingen helpen verwezelijken. Zo pakken we gezamenlijk de zwerfafvalproblematiek aan en zetten we 

projecten op in regio’s met waterschaarste. 

 

Hieronder lees je meer over de partners waar Coca‑Cola in Nederland mee samenwerkt. Sommige samenwerkingen duren al tientallen jaren, 

andere zijn  recent gelanceerd. Wat telt is dat we de vinger aan de pols houden bij de steeds veranderende samenleving en als bedrijf blijven investeren in een 

betere toekomst. 

 

Special Olympics

Coca‑Cola in Nederland heeft sinds 2013 een partnership met Special Olympics, ’s werelds grootste liefdadigheidsorganisatie die zich inzet voor sporten voor mensen met een verstandelijke beperking. Door donaties in geld, in natura, de inzet van vrijwilligers en participatie in bewustmakingsinitiatieven steunen we de Special Olympics programma's en evenementen, ook in Nederland. #PlayUnified is het motto van Special Olympics. Het is belangrijk dat atleten met een verstandelijke beperking kunnen sporten met mensen zonder beperking. Daar zetten we ook op in met onze samenwerking. Zo nemen we elk jaar met collega’s en atleten deel aan de marathon van Rotterdam. Onze medewerkers zetten zich ook in als vrijwilliger op de jaarlijkse Nationale Spelen. In 2020 konden deze jammer genoeg niet doorgaan door COVID-19, dus werd er een online event georganiseerd dat ’s avonds live door iedereen, met en zonder beperking, te beleven was. Er werd online door heel Nederland volop gesport, gedanst én gelachen op muziek! De samenwerking met Special Olympics Nederland wordt mogelijk gemaakt door financiële steun van The Coca‑Cola Foundation en Coca‑Cola Europacific Partners Nederland. 

 

 

WWF Nederland

 

Coca‑Cola heeft als doel om elke liter water die gebruikt wordt in het productieproces van haar dranken, terug te geven aan de natuur. Zo ondersteunen we bijvoorbeeld via The Coca‑Cola Foundation WWF Nederland voor de ontwikkeling van het natuurgebied De Ooijse Graaf, gelegen in de buurt van onze productiesite in Dongen. Dit natuurgebied kent een verdroogde rivierarm die voor de omliggende natuur van cruciaal belang is. Er worden binnendijkse moerassen ontwikkeld als klimaatbuffer. Daarmee zal De Ooijse Graaf als strategische watervoorraad gaan dienen, waardoor er straks 108 miljoen extra liter water kan worden vastgehouden.  
 

 

Plastic Whale Foundation 

 

De Plastic Whale Foundation strijdt voor plasticvrije wateren. Coca‑Cola wil zijn verpakkingen niet terugzien in de natuur en ondersteunt daarom hun werkzaamheden. De organisatie stelt zich ten doel om bij te dragen aan oplossingen voor de plastic soep. Dat doen zij door maatschappelijk bewustzijn te creëren voor het probleem. Een belangrijk onderdeel daarvan is educatie. Plastic Whale heeft met de steun van The Coca‑Cola Foundation een educatief programma samengesteld waarin jongeren leren dat plastic een waardevolle grondstof is en dat goede recycling belangrijk is. Plastic Whale moedigt iedereen aan om in actie te komen en plastic te vissen op de Nederlandse wateren, de medewerkers van Coca‑Cola steken ook regelmatig de handen uit de mouwen!  

 

 

Jong Ondernemen

 

Jong Ondernemen is de grootste organisatie in Nederland die ondernemerschapsprogramma’s opzet voor scholieren en studenten. Vanuit het gedachtegoed dat Coca‑Cola het belangrijk vindt dat alle jongeren de kans krijgen om hun ondernemende kant te leren kennen als basis voor een goede toekomst, ontvangen zij financiële steun vanuit The Coca‑Cola Foundation. Jong Ondernemen kan hierdoor belangrijke stappen zetten om jaarlijks 250.000 jongeren kennis te laten maken met het ondernemerschap. Medewerkers van Coca‑Cola in Nederland zetten zich ook regelmatig in als lesgevers binnen de ondernemerschapsprogramma’s. 

 

 

JINC

 

JINC is een landelijk opererende maatschappelijke organisatie die jongeren helpt een goede start op de arbeidsmarkt te maken. Via het JINC-programma maken jaarlijks meer dan 43.000 basisschool- en vmbo-leerlingen kennis met allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun talenten past en leren zij vaardigheden om succesvol te kunnen solliciteren. Coca‑Cola in Nederland vindt het belangrijk dat iedereen eerlijke kansen krijgt op de arbeidsmarkt. JINC ontvangt financiële steun, medewerkers van Coca‑Cola zetten zich in door het delen van hun professionele kennis om zo jonge mensen op weg naar de arbeidsmarkt te helpen. Zij helpen bijvoorbeeld mee als sollicitatietrainer of als carrièrecoach op middelbare scholen in Rotterdam. 

 

 

Rode Kruis NL

 

The Coca‑Cola Company en 's werelds grootste humanitaire organisatie, de Internationale Federatie van het Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen, werken al meer dan 100 jaar samen om gemeenschappen in nood te ondersteunen. Wat begon met een fondsenwervingscampagne voor het Amerikaanse Rode Kruis in 1917, is uitgegroeid tot een vertrouwde samenwerking waarbij de nadruk ligt op noodhulp en wederopbouw. 

 

Tijdens de COVID-19 crisis hebben we het Rode Kruis in Nederland ondersteund bij verschillende initiatieven met een donatie van $400.000 (omgerekend €372.382) vanuit The Coca‑Cola Foundation. Eind 2020 werd er nogmaals 50.000 euro gedoneerd voor directe voedselhulp en werden er maaltijdvouchers geschonken aan gezinnen die dat hard nodig hebben. 

 

Tijdens deze crisis werd ook de actie #geefjedrankjedoor georganiseerd,  een initiatief waarbij Coca‑Cola in Nederland samen met ondernemers en groothandels de krachten heeft gebundeld om onze dranken te doneren aan verschillende organisaties waaronder het Rode Kruis. Ook via marketingcampagnes wordt er een bijdrage geleverd aan het Rode Kruis, zoals tijdens de Coca‑Cola kerstcampagne in 2019. Consumenten konden bij de kersttruck speciale Coca‑Cola kerstsokken kopen waarvan de opbrengst rechtstreeks naar de organisatie ging. 

 

 

Ronald Mcdonald

 

Coca‑Cola en de Ronald McDonald Huizen hebben een wereldwijde samenwerking. In de Ronald McDonald Huizen in Nederland staan automaten van Coca‑Cola, waarvan de opbrengst naar het Ronald McDonald Kinderfonds gaat. En wie het Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam bezoekt, kan naast onze producten ook medewerkers van Coca‑Cola tegenkomen. Deze medewerkers zetten zich vrijwillig in voor het Huis om gezinnen met een ziek kind dichter bij elkaar te brengen. Dit doen zij door bijvoorbeeld een avond voor een gezin te koken. Coca‑Cola sponsort ook de jaarlijkse fondsenwervende sportevenementen HomeRide, HomeRun en Homewalk met de nodige verfrissende drankjes. 

 

 

Excelsior4All

 

De maatschappelijke stichting Excelsior4All, die gelinkt is aan voetbalclub Excelsior Rotterdam, zet zich in voor de ontwikkeling van jongeren op sportief, sociaal en economisch gebied. Coca‑Cola Europacific Partners (CCEP) wil een positieve bijdrage leveren aan haar omgeving en zet zich vanuit maatschappelijke betrokkenheid in om de positie van jongeren te versterken, op persoonlijk en professioneel vlak. CCEP zorgt zowel voor financiële steun als voor helpende handen. Medewerkers geven bijvoorbeeld workshops aan jonge Rotterdammers die willen (her)integreren op de arbeidsmarkt.