Rosa Homolje - gazirano piće sa ukusom planinske izvorske vode, slatko-kiselog spoja i notama planinskih biljaka. Osvežite nepce!

Proizvodi

ROSA Homolje

Rosa Homolje - Osvežavajuća gazirana voda sa planine | Coca‑Cola RS

Gazirana prirodna mineralna voda, sa dodatnim ugljen-dioksidom, kalcijumova, bikarbonatna, ugljeno kisela.

Nutritivna vrednost
Količina 1L
Hloridi 17,4 mg/l
Kalcijum 244,4 mg/l
Magnezijum 17,6 mg/l
Bikarbonati 947 mg/l
Sulfati 10,2 mg/l

Sastav

Suvi ostatak na 1800C 794,0 mg/l, Kalcijum (Ca2+) 244,4 mg/l, Magnezijum (Mg2+) 17,6 mg/l, Natrijum (Na+) 52,5 mg/l, Kalijum (K+) 5,09 mg/l, Bikarbonati (HCO3-) 947 mg/l, Hloridi (Cl-) 17,4 mg/l, Sulfati (SO42-) 10,2 mg/l, Ugljen dioksid (CO2) min. 3000 mg/l.

Svežina mehurica iz srca Homolja

Brend Rosa je veoma prepoznat i cenjen među potrošačima koji ima imidž porodičnog brenda i brenda od poverenja, novi član naše porodice Rosa Homolje predstavlja vodu istog visokog kvaliteta čiji izvor se nalazi na dubini od oko 280m, na Homoljskim planinama, koje predstavljaju region poznat po svojoj netaknutoj prirodi i čistoći.

Rosa Homolje je gazirana prirodna mineralna voda visokog kvaliteta iz netaknute prirode, sa dodatim ugljen-dioksidom, kalcijumova, bikarbonatna, ugljeno kisela.

Bogata je mineralima, a sadrži u svom sastavu prirodni kalcijum koji dolazi direktno sa izvora gde 1 litar vode zadovoljava 30% dnevnog referentnog unosa odraslih za kalcijumom.*

*Voda doprinosi održavanju normalnih fizičkih i kognitivnih funkcija, a koristan efekat se postiže konzumiranjem najmanje 2,0L vode dnevno, iz svih izvora, kao deo raznovrsne i uravnotežene ishrane i zdravog načina života.

Rosa Homolje donosi pravu svežinu mehurića iz srca Homolja i dostupna je na tržištu u PET pakovanjima od 0.5l i 1.5l, a u narednom periodu potrošačima će biti dostupna i u staklenoj ambalaži.