Coca-Cola-skylten på Sveriges produktionsanläggning i Jordbro och en blå himmel

Coca‑Cola Europacific Partners hållbarhetsrapport 2020

2021-07-09

Coca‑Cola Europacific Partners (CCEP) är ett världsledande konsumentvaruföretag där hållbar tillväxt står högt upp på dagordningen. Målet är att nå netto noll utsläpp av växthusgaser till 2040 och under 2020 har vi gjort stora framsteg på den resan. Här är höjdpunkterna från det gångna årets hållbarhetsarbete.

Hållbarhet är djupt rotat i sättet som vi på CCEP driver vår verksamhet. Det är vår ambition att minska utsläppen av växthusgaser på alla marknader där vi finns representerade och det avspeglas i allt vårt arbete. Till 2040 är vår ambition att nå netto noll utsläpp av växthusgaser i hela vår värdekedja (scope 1, 2 och 3 enligt GHG-protokollet). Vi har även ett SBTi-godkänt delmål att sänka utsläppen i vår värdekedja med 30 procent till 2030, jämfört med basåret 2019.

I sammanfattningen av vårt hållbarhetsarbete under 2020 berättar vi om de framsteg som CCEP har gjort inom This is Forward, den hållbarhetsplan som vi tagit fram tillsammans med The Coca‑Cola Company i Västeuropa 2017. Målet för This is Forward är att vi ska leverera hållbar tillväxt samtidigt som vi skapar en bättre framtid för vår verksamhet, samhället och planeten.

För att lyckas nå dit vidtar vi åtgärder inom sex viktiga områden där vi identifierat att vi kan göra störst skillnad: drycker, förpackningar, samhällsengagemang, vatten, klimat samt försörjnings- och leverantörskedja. Våra åtaganden inom dessa områden är i linje med FN:s hållbara utvecklingsmål (SDG).

– Vi fortsätter att arbeta ihärdigt för att nå våra mål och det är glädjande att se att vi gör framsteg. Hållbarhetsarbete är långsiktigt och även om vi gjort många stora satsningar så tar det tid. Med gemensamma krafter, tillsammans med partners, kunder och intressenter kommer vi att jobba vidare för att nå våra uppsatta mål, säger Sofie Eliasson Morsink, vd för Coca‑Cola Europacific Partners i Sverige.

Höjdpunkter från Coca‑Cola i Sveriges hållbarhetsarbete 2020:

Förpackningar

 
 • Över 95 procent av våra primärförpackningar har blivit återvinningsbara
 • 96,7 procent av plasten vi använde i våra PET-förpackningar bestod av återvunnen plast.
 • Under 2020 gick Coca‑Cola i Sverige över till 100 procent återvunnen plast för hela den lokalproducerade PET-portfölj.

Drycker

 

 • Vi har minskat mängden tillsatt socker i våra produkter med 12,5 procent sedan 2018.
 • 42 procent av våra produkter som såldes innehöll få eller inga kalorier.

Klimat

 

 • Vi har minskat utsläppen i hela värdekedjan med 16,6 procent sedan 2019, i absoluta tal.
 • Vi har genomfört ett större energieffektiviseringsprojekt som resulterat i en reduktion i både energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser från produktionsanläggningen på 13 procent.
 • Genomfört tester av autonoma, elektriska transportsystem som en del i arbetet att expandera inom digitaliserad och hållbar distribution.

Samhällsengagemang

 

 • Genom The Coca‑Cola Foundation bidrog vi med 5 miljoner kronor till Svenska Röda Korset och deras lokala verksamhet för att stötta insatser med anledning av covid-19.
 • Utöver detta skänkte vi stora mängder dryck till vårdpersonal runt om i Sverige.
 • Vi har även stöttat utvalda organisationer, bland annat Fryshuset och Håll Sverige Rent.

Vatten

 

 • För att minska vår vattenanvändning har vi t.ex. bytt till effektivare spolmunstycken på våra produktionslinjer för glasflaskor och aluminiumburkar. Det halverar vattenförbrukningen på dessa produktionslinjer.

Leverantörskedja

 

 • 100 procent av alla råvaror vi köper kommer från hållbara källor.

Rapporten går att läsa i sin helhet på CCEP:s webbsida och du hittar den här.