Coca‑Cola European Partners hållbarhetsrapport 2019

2020-06-29

Under 2019 gjorde Coca‑Cola European Partners och Coca‑Cola i Västeuropa, som Coca‑Cola i Sverige tillhör, flera framsteg inom hållbarhetsarbetet. De finns sammanställda här och beskriver våra hållbarhetsåtaganden samt Coca‑Cola European Partners årliga ekonomiska utveckling.

2017 lanserade vi vår hållbarhetsplan - This is Forward. Planen beskriver vårt hållbarhetsarbete inom sex områden där vi har en betydande påverkan: drycker, förpackningar, samhällsengagemang, vatten, klimat samt försörjnings- och leveranskedja. Ovan områden står till grund för hållbarhetsrapporten för 2019 och innefattar åtaganden i linje med FN:s hållbara utvecklingsmål (SDG). De lokala marknaderna uppmuntras att gå längre och snabbare där det är möjligt, vilket vi på Coca‑Cola i Sverige har gjort.

Nedan är höjdpunkter från Coca‑Cola i Sveriges hållbarhetsarbete 2019:

Förpackningar

 

  • Över 95 procent av våra primära förpackningar var återvinningsbara och 42 procent av plasten vi använde i våra förpackningar var av återvunnen plast. Under 2020 övergår Coca‑Cola i Sverige som första marknad i världen till 100 procent återvunnen plast för hela vår lokalproducerade PET-portfölj.

Drycker

 

  • 37 procent av de produkter vi sålde innehöll få eller inga kalorier. Senast 2025 ska 50 procent av vår försäljning komma från drycker med få eller inga kalorier. Sedan 2010 har försäljningen av drycker med få eller inga kalorier ökat med 20 procent.

Klimat

 

  • Sedan januari 2019 har vi som första svenska dryckesföretag tecknat avtal om klimatneutral el[1] för hela vår produktion i Sverige.

  • Vi har minskat utsläppen över hela vår värdekedja och har som mål att halvera koldioxidutsläppen från vår kärnverksamhet[2] till 2025.

Samhällsengagemang

 

  • Över 1 000 volontärtimmar registrerades av medarbetare, vilket är en markant ökning sedan 2018. Detta är en del av vårt åtagande att vara en vara en god kraft i de samhällen där vi bedriver verksamhet. Utöver detta stöttar vi även utvalda organisationer, bland annat Fryshuset och Håll Sverige Rent.

Vatten

 

  • Vi ska skydda de vattenkällor vi använder för kommande generationer genom att använda dem på ett hållbart sätt.
  • Vi gör ständiga effektiviseringar för att minska vår vattenanvändning.

Försörjnings- och leveranskedja

 

  • 100 procent av alla råvaror vi köper kommer från hållbara källor.

-     Vårt åtagande att sätta hållbarhet i hjärtat av vår verksamhet är viktigare än någonsin. Jag är stolt över de framsteg vi gjort inom flera områden, men vi vet att det finns mycket mer att göra. Vi kommer att fortsätta lyssna på våra intressenter, samarbeta med våra partners och investera i innovationer. Vi driver på arbetet mot en bättre framtid för vår verksamhet, för människor och för planeten, säger Sofie Eliasson Morsink, vd för Coca‑Cola European Partners i Sverige.

-     Som en stor aktör har vi ansvar och möjlighet att påverka för en mer hållbar framtid. Vårt hållbarhetsarbete är en integrerad del i vår verksamhet och vi fortsätter att vara lika engagerade för att möta klimatutmaningarna. Vi vill ha en positiv inverkan i de samhällen där vi verkar och göra skillnad. Det gör vi bäst tillsammans, säger Barbara Tönz, vd Coca‑Cola AB.

För information om The Coca‑Cola Companys hållbarhetsarbete för 2019, läs här 2019 Coca‑Cola Business and Sustainability Report.

[1] Vi klimatkompenserar de oundvikliga utsläppen som genereras vid drift av vindkraftverken vi köper el ifrån

[2] Kärnverksamheten omfattar produktion, distribution och kylutrustning