MAKING RIPPLES THAT CAN BECOME WAVES

RINGAR PÅ VATTNET

 

Vatten.

Det är inte bara nödvändigt. Det är livsviktigt.

Det är svårt att föreställa sig en dag utan vatten.

Vatten skyddar vår miljö, håller våra ekosystem säkra, reglerar klimatet och bevarar den biologiska mångfalden. För naturen och lokala samhällen är vatten en dyrbar resurs som måste behandlas med varsamhet då den står inför stora risker.

Vattenbrist är nu en verklighet för många. Mer än hälften av världens våtmarker har försvunnit och många floder och sjöar torkar ut eller är förorenade*. Nu vidtar vi åtgärder för att ta itu med utmaningarna kring vatten och minska vår påverkan på vattenresurser.

Vatten är en huvudingrediens i alla våra drycker, men dess betydelse är viktigare än så. Vi är beroende av vatten för att kunna rengöra och kyla vår utrustning i våra fabriker. Det ger näring åt de jordbruk som vi köper våra ingredienser ifrån. Vatten är en livsnödvändighet i den vardag vi lever och för att våra samhällen ska kunna fungera.

Ett av våra viktigaste mål inom vatten är att återställa totalt två biljoner liter vatten till naturen och människor världen över mellan 2021 och 2030. Det motsvarar sex miljarder badkar**.

 

     

MAKING RIPPLES THAT CAN BECOME WAVES

     

Det gör vi bland annat genom The Living Danube – ett partnerskap mellan World Wildlife Fund (WWF-CEE) och ICPDR*** som finansieras av The Coca‑Cola Foundation****. Donaufloden är en avgörande livlina för Europa och delas av 19 länder och 83 miljoner människor, vilket gör den till världens mest internationella vattenmassa.

Under nästan ett decennium har partnerskapet kunnat återställa motsvarande 4 800 olympiska simbassänger med vatten till natur och människor. Genom samarbetet har även livsviktiga våtmarker, floder och flodslätter längs Donaus hjärta återställts, motsvarande ytan av 7 422 fotbollsplaner. Detta har gjorts på elva platser i Österrike, Ungern, Kroatien, Serbien, Bulgarien och Rumänien.

Arbetet med att spara vatten har gett ringar på vattnet för naturen, då inhemska fåglar och däggdjur har återvänt till sin naturliga habitat. Det har även hjälpt människor som berörs av vattenbrist och därmed stärkt den lokala ekonomin och bevarat försörjningsmöjligheten för fiskare och bönder i anslutning till floden.

Här i Sverige samarbetar vi med Håll Sverige Rent i arbetet mot nedskräpning och arbetar aktivt med att se till att flaskor och burkar inte hamnar i naturen eller i våra vatten.

Det här är bara början på en lång resa.

Vi kommer att fortsätta ta itu med vattenrelaterade utmaningar för att göra vår del i att bevara denna livsviktiga resurs för framtida generationer.

Upptäck mer

DITT STÖD ÄR MAGI PÅ RIKTIGT

Med över 50 års partnerskap har The Coca Cola Company och Special Olympics International som gemensamt mål att förverkliga drömmar för atleter med intellektuell funktionsnedsättning. Tillsammans verkar vi för en inkluderande idrott för alla människor.

DITT STÖD ÄR MAGI PÅ RIKTIGT

HUR MÅR DU?

I Sverige lider 41 procent av befolkningen av någon form av psykisk ohälsa och en särskild riskfaktor är socioekonomisk utsatthet. Med “Hur mår du?” når Röda Korset och Coca‑Cola i Sverige ut med kunskap och information till unga i utsatta områden.

Hur mår du?

Still have questions?