ติดต่อเรา

คำถามและข้อสงสัยจากผู้บริโภค

หากมีคำถามเกี่ยวกับโคคา-โคล่าและผลิตภัณฑ์ของเรา

สามารถติดต่อได้ทาง call center หรือส่งอีเมล 

infoth@coca-cola.com

02-616-5555

ทุกวัน เวลา 8:00 – 18:00 น.
 

สำนักงาน

ชั้น 2-3 อาคารไทยน้ำทิพย์

214 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร 10210