ความยั่งยืนของโลกใบนี้ ผู้คน
และชุมชน คือสิ่งสำคัญ

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความยั่งยืนและอนาคตที่ดียิ่งขึ้น เราดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยคำนึงถึงความยั่งยืนและอนาคตที่ดียิ่งขึ้นของผู้คน ชุมชน และโลกของเรา การเป็นบริษัทที่ดียิ่งขึ้นจะทำให้เราสามารถช่วยสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนยิ่งขึ้นเพื่อทุกคน 

เราดำเนินงานภายใต้แนวทางความยั่งยืนแบบองค์รวมซึ่งมุ่งเน้นไปที่การดูแลปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ แนวทางที่ให้ความสำคัญรอบด้านที่จะช่วยให้เราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงที่ยั่งยืนได้สำเร็จ 

เราดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ความยั่งยืนเพื่อสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมกับบรรดาผู้คนที่อยู่เบื้องหลังแบรนด์ของเรา ตั้งแต่เกษตรกรและพนักงาน ไปจนถึงพันธมิตรผู้ผลิตและจัดจำหน่าย และซัพพลายเออร์ ลูกค้าและผู้บริโภค รวมถึงชุมชนที่เปรียบเสมือนบ้านของเรา ซึ่งจะช่วยให้เราบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ในการปกป้องสิ่งแวดล้อม 

โครงการด้านความยั่งยืน

ข่าวสารล่าสุดด้านความยั่งยืน

เป้าหมาย ESG ระดับโลก โครงการ และความก้าวหน้า

รายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลองค์กร ประจำปี 2022

เรารังสรรค์แบรนด์และผลิตภัณฑ์ที่ผู้คนทั่วโลกชื่นชอบ พร้อมไปกับการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นสำหรับธุรกิจและโลกของเรา ซึ่งเราดำเนินการทั้งหมดนี้โดยที่ยังคงมุ่งมั่นต่อเจตนารมณ์ของเรา นั่นก็คือ เพื่อมอบความสดชื่น และสร้างความแตกต่างให้กับโลกใบนี้

lorem ipsum

ข้อมูลด้านความยั่งยืน

แหล่งข้อมูลนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของความพยายามในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นและอนาคตที่ดีกว่าเดิม เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตของผู้คน ชุมชน และโลกของเรา

lorem ipsum

หากคุณยังมีข้อสงสัย