Aerial view of a Coca-Cola sign in a forest

ผู้คนคือสิ่งสำคัญ

เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าสถานที่ทำงานที่หลากหลาย เท่าเทียม และไม่แบ่งแยกนั้นจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นในฐานะบริษัท และช่วยให้เราสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับพนักงานและชุมชน สนับสนุนในการเข้าถึงโอกาสที่เท่าเทียม และสร้างความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งในสถานที่ทำงานและสังคม

เราเชื่อมาเสมอว่าธุรกิจของเรานั้นจะแข็งแกร่งได้ก็ต่อเมื่อชุมชนที่เราให้บริการนั้นแข็งแกร่ง และนอกจากพนักงานของเราเองแล้ว เราก็ยังพยายามสร้างผลกระทบในเชิงบวกให้แก่ผู้บริโภค ลูกค้า และสังคมต่างๆ ทั่วโลกอีกด้วย

เราดำเนินการเพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ดียิ่งขึ้นผ่านการสนับสนุนเพื่อส่งเสริมความสามารถทางเศรษฐกิจ ความหลากหลาย เท่าเทียม และไม่แบ่งแยก และการตอบแทนสังคมผ่านทางมูลนิธิโคคา-โคล่า

โครงการด้านสังคม

เป้าหมายด้านความยั่งยืนระดับโลกของเรา โครงการ และความก้าวหน้า

รายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลองค์กร ประจำปี 2021

เรารังสรรค์แบรนด์และผลิตภัณฑ์ที่ผู้คนทั่วโลกชื่นชอบ พร้อมไปกับการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นสำหรับธุรกิจและโลกของเรา ซึ่งเราดำเนินการทั้งหมดนี้โดยที่ยังคงมุ่งมั่นต่อเจตนารมณ์ของเรา นั่นก็คือ เพื่อมอบความสดชื่น และสร้างความแตกต่างให้กับโลกใบนี้

ข้อมูลด้านความยั่งยืน

แหล่งข้อมูลนี้จะให้ภาพรวมเกี่ยวกับความพยายามในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นและอนาคตร่วมกันที่ดีกว่าเดิม เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตของผู้คน ชุมชน และโลกของเรา

หากคุณยังมีข้อสงสัย