TAKING ACTION ON SUSTAINABLE PACKAGING

บรรจุภัณฑ์ยั่งยืน เพื่อ “โลกไร้ขยะ (WORLD WITHOUT WASTE)

การจัดการขยะจากบรรจุภัณฑ์ เป็นความท้าทายที่มีความเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และได้กลายเป็นประเด็นที่ภาคธุรกิจและสังคมให้ความสนใจแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนในปัจจุบัน “โคคา-โคล่า” ตระหนักดีว่าโลกกำลังเผชิญกับปัญหาบรรจุภัณฑ์ จึงร่วมกับพันธมิตรผู้ผลิตและจัดจำหน่ายของเราเดินหน้าช่วยแก้ปัญหา ภายใต้วิสัยทัศน์ World Without Waste ผ่านกลยุทธ์บรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบในการส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับบรรจุภัณฑ์ในทุกๆที่ที่ “โคคา-โคล่า” ดำเนินธุรกิจอยู่

“โคคา-โคล่า” ประกาศวิสัยทัศน์ World Without Waste ในปี 2561 ประกอบไปด้วย 3 เป้าหมายหลักดังนี้”

เพิ่มปริมาณการใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก PET ในประเทศไทย

โคคา-โคล่า ประเทศไทย ร่วมเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบครบวงจร ผ่านการเปิดตัวบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล 100% ไม่รวมฉลากและฝาขวด โดยเริ่มจาก “โค้ก” รสชาติออริจินัล และ “โค้ก” สูตรไม่มีน้ำตาล ขนาด 1 ลิตร วางจำหน่ายทั่วประเทศไทย

ส่งเสริมให้ผู้บริโภคในประเทศไทยแยกบรรจุภัณฑ์พลาสติก ภายใต้แคมเปญ “โค้ก” ชวนแยก แลกลุ้นโชค กับ Trash Lucky

แคมเปญ “ “โค้ก” ชวนแยก แลกลุ้นโชค กับ Trash Lucky” มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมพฤติกรรมการแยกขยะ ให้ผู้บริโภค เพื่อแยกบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ออกจากขยะประเภทอื่น ๆ โดยแคมเปญนี้ไม่เพียงแต่เป็นการต่อวงจรชีวิตให้พลาสติกเกิดเป็นขวดใหม่ได้ไม่รู้จบเท่านั้น แต่ผู้บริโภคที่ร่วมแยกขยะกับ Trash Luckyตามจุดรับขยะต่าง ๆ ยังสามารถลุ้นรับรางวัลที่สนับสนุนโดย “โคคา-โคล่า” ได้ตลอดแคมเปญอีกด้วย

ความร่วมมือระหว่าง “โคคา-โคล่า” และ The Ocean Cleanup ในประเทศไทย

เดอะ โคคา-โคล่า คัมปะนี ประสานความร่วมมือกับมูลนิธิ The Ocean Cleanup ในการใช้เรือจัดเก็บขยะพลาสติกที่ลอยอยู่บนผิวน้ำของแม่น้ำ รวมไปถึงแม่น้ำเจ้าพระยาในประเทศไทย

โครงการ “เก็บ” ไทยให้สวยงาม ส่งเสริมการรีไซเคิลบนพื้นที่เกาะ

มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทยสนับสนุน โครงการจัดการขยะและวัสดุรีไซเคิลบนพื้นที่เกาะอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกับศูนย์วิจัยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อประเทศไทยปลอดขยะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเน้นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบจัดเก็บ รวบรวมและขนส่งวัสดุรีไซเคิล บนพื้นที่เกาะอันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของประเทศไทย