มีสารที่เป็นอันตรายในเครื่องดื่ม โค้ก หรือไม่?

การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง คือความมุ่งมั่นที่สำคัญที่สุดของโคคา-โคล่า เครื่องดื่มของเราทั้งหมดมีส่วนผสมที่ปลอดภัยและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎระเบียบทางโภชนาการของประเทศไทย