สามารถดื่มโค้ก ได้หรือไม่ ถ้าป่วยเป็นโรคเบาหวาน?

เราแนะนำให้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานที่มีคำถามเกี่ยวกับการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มปรึกษาแพทย์

สำหรับผู้ที่ต้องการลดปริมาณน้ำตาลและแคลอรี่ รวมถึงผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน เรามีเครื่องดื่มหลากหลายประเภทที่ลดปริมาณน้ำตาล แคลอรีต่ำ  และไม่มีน้ำตาลรวมถึงแคลอรี เช่น โค้ก ไม่มีน้ำตาล แฟนต้า ไม่มีน้ำตาล สไปรท์ ไม่มีน้ำตาล และยังมีผลิตภัณฑ์อีกมากมายในขนาดแพ็คเล็ก

เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำตาลและแคลอรีในเครื่องดื่มของเรา เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลสำหรับการบริโภคของตนเองและครอบครัว