สามารถบริโภค โค้ก ขณะตั้งครรภ์ได้หรือไม่?

สามารถดื่มได้ จากข้อมูลของหน่วยงานความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority: EFSA)  สตรีมีครรภ์สามารถบริโภคคาเฟอีนได้ 200 มิลลิกรัม ต่อวัน โค้ก รสชาติออริจินัล มีคาเฟอีน 32 มิลลิกรัม ต่อกระป๋อง 330 มิลลิลิตร และ โค้ก ไม่มีน้ำตาล มีคาเฟอีน 33 มิลลิกรัม 

ผู้บริโภคมักจะแปลกใจที่รู้ว่า โค้ก ไม่มีน้ำตาล มีคาเฟอีนน้อยกว่ากาแฟหรือชาที่เสิร์ฟในขนาดเท่ากัน

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบเครื่องดื่มปราศจากคาเฟอีน เช่น แฟนต้าและสไปรท์ เรามีเครื่องดื่มปราศจากคาเฟอีนหลากหลายประเภท ให้เลือกบริโภคสำหรับตนเองและครอบครัว

ผู้ที่มีคำถามเกี่ยวกับการบริโภคคาเฟอีนควรปรึกษาแพทย์หรือพยาบาลผดุงครรภ์