โค้ก มีส่วนผสมของโคเคนหรือไม่?

โค้ก ไม่มีโคเคนหรือสารอันตรายอื่นๆ และโคเคนไม่เคยเป็นส่วนผสมในเครื่องดื่ม โค้ก