รสชาติของ โค้ก ในแต่ละประเทศแตกต่างกันหรือไม่?

ส่วนผสมและกระบวนการพื้นฐานของการผลิต โค้ก เหมือนกันในทุกประเทศ แม้ว่าผู้บริโภคจะรับรู้รสชาติต่างกันก็ตาม  รสชาติของน้ำอัดลมชนิดเดียวกันอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิในขณะที่บริโภค อาหารที่บริโภคพร้อมเครื่องดื่ม หรือสภาวะที่เก็บไว้ก่อนบริโภค